Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Varning för företagspirater!

Under den allvarliga bank- och finanskris som rådde 1987–1993 blev det tyvärr fritt fram för företagspirater. De utnyttjade skamlöst de krisdrabbade bankernas okunnighet och okontrollerade uppsägningar av krediter till företag, utan urskillning. Det spelade ingen roll om de var friska och välskötta eller inte. Genom att liera sig med banker och konkursförvaltare kom företagspiraterna över företag och fastigheter till långt under de marknadsvärden som gällde när bankerna angeläget hade lämnat krediterna. Avbildad: Börje Ramsbro (Mr 3R)

Det skedde en förmögenhetsöverföring till de redan välbärgade från ärligt verksamma företagare, vilka under generationer förvaltat och utvecklat sina företag eller rent av startat dem själva. Under denna kris försattes cirka 60.000 friska företag i konkurs och cirka 400.000 riktiga jobb gick förlorade.

Nu befinner sig inte enbart Sverige i kris utan hela världen. Nu inte bara tvättar företagspiraterna händerna utan de gnuggar dem hårt. De ser stora möjligheter att på nytt rycka ut för att göra sina klipp. Jag råkade ut för denna typ av pirater i december 1993, så jag tänker här dela med mig av mina erfarenheter med förhoppning om att rädda några andra från att hamna i samma situation.

Efter att mitt företag System 3R kapades bestämde jag mig för att söka svaret på hur detta kunde vara möjligt. I denna strävan har jag fört flera rättsliga processer. Erfarenheter från dessa kan också vara av värde för dem som nu riskerar att drabbas i coronakrisens spår.

Att kräva upprättelse och ersättning från företagspirater är ett riskfyllt äventyr som går ut över det mesta. Företagspirater saknar etik, moral och samhällsansvar. Och blir de avslöjade vänder de sig till advokater med samma värderingar och egenskaper. Det blir en ojämn kamp mellan de bestulna och piraternas väloljade ombud. Dessa ombud gör allt för att komplicera processen och säkra de saftiga arvoden som hägrar.

Att en advokat ”ej får främja orätt”, enligt Advokatsamfundets ”Vägledande regler om god advokatsed”, tar man lätt på. Och Advokatsamfundet blundar och agerar fackförening. De skyddar medlemmarna även vid grova överträdelser. Det har jag överväldigande erfarenheter av.

Nedan redovisar jag i skilda och kortfattade avsnitt hur jag tyckt och tänkt i mitt företagande och hur jag bemötts av företagspiraterna under de 25 år då jag har försökt reda ut att “System 3R-affären” är en ren bluff från början till slut.

Börje Ramsbro
Grundare och ägare till System 3R-koncernen
Mitt ägande gäller tills kaparna antingen uppvisar giltiga köpeavtal eller ingår ett retroaktivt giltigt förvärv av aktierna i moderbolaget System 3R Holding AB.

Personlig vädjan!

Det kommer att bli en mycket skakig period framöver till följd av coronakrisen. Arbetslösheten har redan ökat dramatiskt och kommer att bli extrem. Många innovatörer, entreprenörer och egenföretagare förlorar företag och sysselsättning. Det finns en stor risk att vi kommer att se en upprepning av vad som skedde under bank- och finanskrisen 1987-1993. Jag publicerar detta som ett varnande exempel. Jag vill varna för företagspirater och likasinnade som kommer att hålla sig framme för att göra sina klipp.

Sprid denna sida till vänner och bekanta. Kopiera länken nedan och klistra in den i mejl, facebook mm.

Tack på förhand
Börje Ramsbro.
facebook

http://www.bankrattsforeningen.org.se/Pirater/varning.html


Innehållsförteckning:
Indragen länk gäller åberopad bilaga.

Den oändliga historien om:
3R  till  System 3R  till  System 3R-koncernen  till  ”System 3R-affären”  till "System 3R-skandalen" genom rättsliga processer mot ett okänt slut.

  Fortsättning under förberedelse ....
57. "System 3R-affären" - Ett verk av manschettbrottslingar.
56. Statlig mörkläggning
 

109. Brev till Lars Häggmark från Företagskapital, 1994-06-30

 

108. Fax från Lars Häggmark, 1997-06-02

55. Förbjuden frukt
 

107. Brev från System 3R International till Börje Ramsbro, 1994-09-20

 

106. Rapport från Industrifonden VD, 1993-12-03

 

105. Brev till Regeringen Näringsdepartement, 1993-11-12

54. Företagsplundraren
53. Företagskaparen
 

104. Utdrag från brev till Kammarrätten, 1999-07-02

 

103. Utdrag av förhör med H Lindblad, 1997-12-08

 

102. Registreringsbevis Holding, 1993-12-06

52. Efterlysning
 

101. Generell pantförskrivning GP 1

 

100. Brev från Håkan Nordquist, 1994-07-13 Utdrag

51. Svek utan motstycke
 

99. System 3R Holding AB Årsredovisning 1993 utdrag.

50. Häleri
 

98. Brev från Håkan Nordquist 1993-03-23 (skall vara 1994)

49. Stöld och häleri
 

97. Tidningsartikel Expressen, 2001-02-20

 

96. Brev till Lars Gårdö, 1994-10-17

 

95. Pressmeddelande från Atle AB, 2001-04-25

 

94. Protokoll från Företagskapital AB, 1993-12-03

48. Förlikning
 

93. Valspråk Håkan Nordquist

 

92. Not signerad av Håkan Nordquist, 2000-03-08

 

91. Kill the Inventor

 

90. Kommentar till förlikningsavtal, 2000-03-08

 

89. Avvisning av avtalsförslag, 2000-03-03

 

88. Förslag till förlikningsavtal, 2000-03-01

47. Bödelkvartetten
 

87. Telefax från Kfm till Percy Bratt, 2000-02-14

 

86. Brev från Håkan Nordquist till Kfm,2000-01-18

 

85. Brev från Vinge Olle Flygt, 1999-05-17

 

84. Brev från Vinge Olle Flygt, 1999-03-31

 

83. Brev från Vinge Olle Flygt, 1998-02-02

 

82. Dom T7-109-95, 1998-01-27 sid 1

46. En giftig kvartett
 

81. Brev till Hans Bagner, 1998-03-31

45. Rättsvidrigt agerande
 

80. Brev till Håkan Nordquist, 2003-09-11

 

79. System 3R värdering utdrag, 1993-06-22

 

78. Protokoll HD, 1998-02-25

 

77. Sparbanken begär prövning av HD, 1997-12-10

 

76. Protokoll SH, 1997-12-05

 

75. Protokoll TR, 1997-12-05

 

74. Sparbankens missnöje, 1997-11-05

 

73. Protokoll edition, 1997-11-04

 

72. Protokoll HUF-plan, T7-109-95

 

71. Stämning mål nr. T7-109-95, 1995-02-01

44. Yttrandefrihet gäller i Sverige!
 

70. Brev till Tele2 AB, 1998-01-23

 

69. Tele2 avstängning, 98-01-23

 

68. Domslut Högsta domstolen, 2001-06-12

 

67. Domslut Svea hovrätt, 1999-12-21

 

66. Domslut Tingsrätten, 1999-04-14

 

65. Inför rättegången, 1999-03-22

 

64. Åklagarens ansökan om stämning, 1998-12-18

 

63. Datainspektionens beslut, 1997-10-20

 

62. Licens Datainspektionen, 3R Int. 1982-07-07

 

61. Polisanmälan inlämnad av Håkan Nordquist, 1997-08-14

43. Falsk polisanmälan
 

60. Aktiebok System 3R Holding fd. 3R Holding AB

 

59.1. Ljudfil från vittnesförhör

 

59. Vittnesförhör med Håkan Nordquist, mål nr: T7-109-95

 

58. Hemligt anbud, 1993-11-08

 

57. Förvärvsavtal, 1993-06-18

 

56. Polisanmälan, 1997-06-18

42 Radarparet Nordquist - Bagner
 

55. Inlaga till Sveahovrätt, 1998-04-02

41 Falskspelarnas advokater
 

54. Styrelseprotokoll från System 3R International AB, 1993-03-05

 

53. Bestyrkande, 1996-09-13

 

52. Konsortialavtal, 1987-12-16

 

51. Överenskommelse, 1989-04-17

 

50. Avrop från System 3R International AB, 1993-01-29

 

49. Brev från Hans Bagner, 1995-10-23

 

48. Brev från Hans Bagner, 1995-09-28

40 "Lögnernas mästare"
 

47. Yttrande aktbilaga 169 T7-109-95

39 "En tandlös tiger"
 

Vägledande regler om god advokatsed

 

Stadgar för Sveriges Advokatsamfund (utdrag)

38 Falskspel från första stund
 

Vägledande regler för god advokatsed med kommentarer

46. PM från möte med Hans Bagner, 1994-12-06

 

45. Brev från Företagskapital AB, 1994-03-17

 

44. Brev från Håkan Nordquist, 1994-03-10

 

43. Brev från Hans Bagner, 1994-11-23

 

42. Brev till System 3R International AB, 1994-11-04

 

41. Brev till Företagskapital AB, 1994-10-17

37 Visinge Gård - "Piratnästet"
 

40. Årsredovisning 2000 Campro T

 

39. Aktiebok Campro T, org.nr 556200-1890

 

38. Registeringsuppgift Campro T, 1994-03-07

 

37. Årsredovisning 1994 Campro T, sida 1 och 11

36 Girigheten gick före klokheten
 

36. Avsiktsförklaring, 1993-11-11

 

35. Protokoll från Företagskapital, 1993-12-03

 

34. Brev från Håkan Nordquist och Företagskapital, 1994-09-28

35 Vinna eller försvinna
 

33. Patentskrift MACRO sida 1

 

32. System 3R - Macro

 

31. Macro The link

34 "Fräckhet och pengakärlek"
 

Håkan Nordquist förde under hösten 1993 hemliga förhandlingar med bankerna. Då gjorde han allt för att nedvärdera och svartmåla mig och företaget. På den grunden träffade han ett hemligt avtal med bankerna om att ta över System 3R-koncernen till värdet 1 (en) krona. Håkan är en kappvändare, som kort efter stölden undertecknade en rad dokument som visar att han tog över ett välmående företag.  Värden för över hundra miljoner kronor utgör en del av stöldgodset. Se exempel avsnitt 27.

30. Information från System 3R, 94-04-20

 

29. Brev till System 3R Tyskland om företagets ställning, 1994-05-16

 

28. Telefax from system 3R - Orderingången juni 1994

 

27. Företagspresentation System 3R-koncernen, juni 1994

 

26. 3R har - Upprättad av Håkan Nordquist, 1994-08-08

 

19. Allmänt om Timmermansorden med mottot..

33 Fifflande företagspiraten
 

25. Bluffakturor utställda av Håkan Nordquist

32 Var finns förvärvsavtalen?
31 Företagsfilosofen skulle tystas

24. Komplett tidningsartikel

23. Brev från Sparbanken Sverige AB, 1993-08-12

30 Bluff med skenoption
 

22. Pårop av skenoptionen, 1994-02-21

 

21. Aktieöverlåtelseavtal, 1994-02-25

29 Bluffade banker
 

20. Intyg till Sparbanken och Nordbanken

 

19. Allmänt om Timmermansorden med mottot..

28 Kaparna fördelade bytet
 

18. Kaparnas hemliga garanti till Sparbanken

 

17. Kaparnas fördelning av bytet

27 Stölden av "konstverket" System 3R
 

16. Protokoll från System 3R Holding AB, 1993-12-27

26 Hjärnan bakom allt!
 

15. CV från Håkan Nordquist

 

14. Kapning av System 3R-koncernen

25 Bluff med skenavtal

13. Öppet avtal 3 december 1993

 

12. Hemligt avtal 3 december 1993

24 Sålde skinnet innan björnen var skjuten

11. Fax till Lars-Ove Håkansson 93-11-15

23 Lurendrejeri i stort format
 

10. Justerad substansvärdering per 1993-09-30

 

9. Anbud från Håkan Nordquist och Företagskapital AB

22 Företagspirater agerade i lönndom
 

8. Brev från System 3R USA angående möte den 22 september 1993

 

7. Protokoll från Företagskapital AB, 1993-10-07

 

6. Håkan Nordquist begärde möte med de fackliga representanterna, 1993-10-13

21. Kärlek vid första ögonkastet!

5. Ljudfil från brev dikterad av Håkan Nordquist

 

4. Avskrift av ljudfil dikterad av Håkan Nordquist

20. Även Nordbanken tog sitt ansvar
 

3. Utdrag ur förlikningsavtal 2002-03-25

19. Sparbanken tog sitt ansvar
 

2. Utdrag ur förlikningsavtal 2000-03-08

18. Offer på girighetens och vänskapskorruptionens altare
 

1. Banken var inkompetent DN 1995-03-22

17. Hur skulle jag gå vidare?
16 Några råd i svåra tider
15. System 3R-Gruppens utvecklingsfaser
14. 3R – Symbolen för överlevnad och framsteg
13. Entreprenörens ledarskap
12. Konst som speglar verkligheten
11. Framtidsanalys med sikte på år 2010
10. 3R-Modellen
9. 3Riskmangement – Risktagande, Realism och resultat
8. Marknadsblock Europa, Amerika och Japan (Asien)
7. Spelregler
6. Entreprenörens verklighet
5. Villkor för digitalisering/datorisering
4. Allt kretsar runt 3R
3 En mjuk 3Revolotion
2. 3R - lönesystem
1.

3R – Nyckeln till överlevnad och framsteg

Besökare:
 

Tack för besöket och välkommen åter!