[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Håll tassarna borta från Internet, DI!
Av Börje Ramsbro - Svenska Dagbladet - den 11 april 1999

Uppmaning till Datainspektionen

Som den åtalade för brott mot datalagen har jag på denna sida tagit del av Mats Lönnerblads inlägg (18/2 och 9/3) och svaret från generaldirektör Ulf Widebäck Datainspektionen (25/3).

- Mats Lönnerblad begärde av Ulf Widebäck att han skulle definiera begreppet personregister på Internet. Svaret blev: ”Jag avstår därför från att här närmare redogöra för den både rättsligt och tekniskt ganska komplicerade frågan om personregister på Internet." Så svarar en byråkrat när han inte har något sakligt besked att lämna.
- Under rättegången inkallade åklagaren en sakkunnig från Datainspektionen. För att stödja åtalet mot mig skulle hon ge exempel på hur Bankrättsföreningens hemsida gjorde intrång på datalagen. Som exempel åberopade hon listan över föreningens egna tre styrelsemedlemmar och ansåg att detta utgjorde ett personregister, som krävde licens från Datainspektionen.
- Den sakkunniga från Datainspektionen var nog skicklig på sitt område men när det gällde att förklara varför Bankrättsföreningens hemsida var ett enda stort personregister då blev svaret både förvirrande och opreciserat. Det gavs helt enkelt ingen logiskt förklaring till varför Bankrättsföreningens hemsida skulle vara ett personregister.
- Förutom att ge licens för personregister avsedda för automatisk databehandling verkade det som om Datainspektionen hade tagit på sig en annan roll nämligen att censurera hemsidorna på Internet.
- Datainspektionen skall hålla tassarna borta från Internet. Det finns redan lagar och förordningar som skyddar den personliga integriteten mot ärekränkning och förtal, t ex Brottsbalken, BrB 5:1

- ”Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.”

- Vad som behövs är inte fler lagar utan respekt och tillämpning av de lagar som redan finns.
- Ge domstolarna kapacitet och kompetens för att garantera medborgarna rätten till en rättvis och opartisk rättegång i tvistemål mot banker och företag. Lägg samtidigt krokben för ekobrottslingar och giriga kapitalister. Därefter kan Bankrättsföreningen lugnt avveckla sin hemsida

Se vidare under rubiken: Yttrandefrihet på Internet

Börje Ramsbro
Stockholm

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida