[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Vad är ett personregister för ADB?
Av Mats Lönnerblad - Svenska Dagbladet  - den 18 feb. 1999  

Fråga till Datainspektionens chef -

Enligt datalagen (1973:289) definieras ett personregister juridiskt som: "Förteckning eller andra anteckningar som föres med hjälp av automatisk databehandling och som innehåller personuppgift som kan hänföras till den som avses med uppgiften."

Enligt Bankrättsföreningen är ett register en teknisk term som enligt svensk standard har följande innebörd: "Register = en mängd sammanhörande poster som behandlas som en enhet. Ett register består av flera poster vilka i sin tur består av flera fält. Varje fält består sedan i sin tur av ett eller flera tecken." Denna definition, som också är internationellt vedertagen, har vi utgått ifrån när vi skapade Bankrättsföreningens hemsida!

De flesta hemsidor på Internet innehåller namnuppgifter, sakuppgifter och innehållsförteckning, vilket självfallet inte får förväxlas med register. Men det är precis vad som hänt i det första åtalet som riktats mot en hemsida i Sverige, som nyligen drabbat Bankrättsföreningens hemsida. Åtal är redan väckt. Huvudförhandling blir den 22 mars i Stockholms tingsrätt. Det egendomliga är att åtalet inte väckts för vad som står på hemsidan utan för att den skulle innehålla ett otillåtet personregister. Åtalad är Börje Ramsbro, styrelsemedlem i Bankrättsföreningen och ansvarig för hemsidans utformning.

Jag vill fråga Datainspektionens nye chef: Vad är ett personregister på Internet? Definitionen får Internet saknas i den datalag som åberopats i målet. Termen borde ha definierats innan åtal väcktes. I polisanmälan hävdas att ”ett flertal personregister har av Börje Ramsbro länkats till samma hemsida och gjorts tillgängliga på Internet. Uppgifter. på Internet torde vara fritt tillgängliga för flera hundra miljoner användare runt om i världen.”

Hur kan man åtala någon för att inte följa en lag vars tillämpning på Internet inte existerade när lagen skrevs?

Jag betraktar detta åtal som ett oblygt försök att censurera Bankrättsföreningens hemsida utan att anmälaren behöver gå i svaromål. Vid fällande dom tvingas Bankrättsföreningens hemsida flytta utomlands; med oss följer de flesta svenska bolag som arbetar med egna hemsidor på Internet. Alla hemsidor som innehåller namn och sakuppgifter utan att dessa personer blivit tillfrågade blir därmed olagliga enligt Datainspektionens sätt att se på lagen.

Men eftersom en del hemsidor känns obehagligare än andra ger det också möjlighet för svenska åklagare att helt godtyckligt bara stämma de hemsidor som känns riktigt obehagliga, medan man kan låta andra hemsidor vara i fred. Att just vår hemsida måste betraktas som den obehagligaste av svenska hemsidor var därför en stor nyhet när åtalet damp ner.

Nämnas kan att Carl Bildts hemsida (elektroniska tidning) redan fått Datainspektionens (tillfälliga) välsignelse trots att den innehåller lika mycket personuppgifter som Bankrättsföreningens hemsida.

Se vidare under rubiken: Yttrandefrihet

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida