[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Ska vi ha namnförbud på Internet?
Av Mats Lönnerblad - Svenska Dagbladet - den 9 mars. 1999 -

Fråga till Datainspektionens chef -

I ett inlägg (18/2) bad jag den nye chefen för Datainspektionen, Ulf Widebäck, definiera vad personregister på Internet är. Internet fanns ju inte när datalagen skrevs 1973. Widebäck anser tydligen inte att detta är intressant eftersom hans svar uteblivit, trots att många av SvD:s läsare hört av sig och bekräftat att de också är nyfikna.
- Vad Tyskland anser i frågan har jag inhämtat på Christoph Anderssons och Susanne Bertmans intressanta hemsida på Internet (http:www.pul.nu). Tyska datainspektionens chef Joachim Jacob är tydlig i sitt uttalande, som redan hunnit citeras i en artikel i senaste numret av TCO-tidningen. ”Namnförbud på Internet strider mot yttrandefriheten” är hans slutsats efter att ha studerat EU:s direktiv i frågan.
- Även tyska socialdemokrater är bestämda i sin uppfattning om de fall av namnuppgifter på Internet som vår organisation Bankrättsföreningen gjort sig skyldig till när vi namnger personer som förtjänar att stå vid skampålen. ”Vi accepterar ingen inskränkning av yttrandefriheten på Internet”, säger socialdemokratiska förbundsledamoten Jörg Tauss.
- Tyska fackförbund är överraskade av den svenska tolkningen av EU:s datadirektiv. IG-mediens förbundsjurist Wolfgang Schimmel anser en liknande tolkning av EU:s datadirektiv som sker i Sverige skulle strida mot grundlagen.
- Eftersom EG-rätten inte tillåter någon diskriminering i dessa sammanhang strider den nya personuppgiftslagen mot både svensk grundlag och EU:s diskrimineringsförbud.
- Det tyska polisfacket GdP:s presstalesman Rudiger Holocek vill gå ännu längre och menar att den svenska personuppgiftslagen "hotar det fria ordet inom hela EU”.
- Jag vill fråga Ulf Widebäck om det inte snart vore dags att lägga ner åtalet mot Bankrättsföreningens hemsida. Vi företräder ju både våra egna medlemmar och de 6o ooo skötsamma företagare som drevs i konkurs, alldeles i onödan, under den svenska finanskrisen 1987-93. Bara de politiker som nu kämpar för sina politiska liv för de skumma förehavanden som de gjorde sig skyldiga till under finanskrisen och de personer som orättfärdigt skott sig på finanskrisen har att frukta innehållet på vår hemsida. Och så de ”politiskt" valda ämbetsmän förstås som tolkar EU:s direktiv och lagen som Faen läser Bibeln.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Datainspektionen vill lätta upp regler

Datainspektionen föreslår regeringen att lätte upp bestämmelserna i den hårt kritiserade personuppgiftslagen.
- Datainspektionen vill att det skall bli lättare att skriva om andra personer än sig själv i löpande text på Internet om det uppenbart saknar risk för kränkning av den registrerades personliga integritet.
- Datainspektionen föreslår även undantag för kommunernas informationsverksamhet.
- Uppgifter i protokoll, kungörelser, kallelser och diarier som direkt pekar ut enskilda personer ska också få publiceras via Internet om det är uppenbart att det saknas risk för integritetskränkning. - Källa Ny teknik 9/99

Se vidare under rubriken: Yttrandefrihet


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida