[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Brf debatt - del 74
Debattinlägg under tiden:
1 april 2008 - 26 juni 200826 juni 2008 - Webbmaster

Nu gör vi sommar- uppehåll till den 19 augusti 2008. 
Under mellantiden kommer sporadisk uppdatering att ske.

Ha en skön sommar och välkommen åter.

Webbmaster

Bild hämtad från:
http://www.hamaca.se/ 


25 juni 2008 - Ove Mollvik

MISSTRO OCH MISSVÄXT

När inte ens bankerna går att lita på längre utan alla tycks ha beblandat sig med globala terrorekonomin så måste det hederliga kapital som möjligen kan fås att växa på nytt sökas hos den enskilda människan. 

Hos våra ursprungliga entreprenörer/bankirer/statsmän var hederligheten garanterad genom folklig tro och ömsesidig respekt oavsett världsliga tillgångar och klass så som just judiska folket eller troende utvandrare i USA bevisade. 

1932 valde Sverige att tro på typ Rockefeller/Wallenberg medan Kreuger/Rydbeck tillintetgjordes. Efter att också Hammarskjöld skjutits ner, ministrar mördats och historien ändå förtigs finns inte längre någon som kan resa sig med värdighet ur vår generation.

Ove Mollvik


25 juni 2008 - Ove Mollvik

VAR FINNS DEBATTEN?

Svar till Per Fredö

Vad är det för mening att diskutera partipolitik och ideologi när det ändå är finansvärldens girighet och pyramidspel som från anonyma mitten avgör den igen pågående utveckling ingen vill ta ansvar för.

En öppen åsiktsmarknad är för mig lika viktig som en öppen varumarknad eller finansmarknad. Förutsättningen för öppenhet och fritt utbyte är dock att man lika öppet vågar deklarera det hederliga ursprunget och syftet kring varje värdering. Vilka vill ha monopol istället och på vad undrar jag. Beslutet senast att legalisera FRA:s huvudnäring var ju långt från demokratiskt. Hur förklara det?

Vad jag står för och helt konsekvent deklarerat i debatten minst lika länge som du borde inte råda någon tvekan om. När jag vill veta vem som bär ansvaret och vari konflikten hos andra består blir jag istället själv dubbelt misstänkt. Angreppen av ett anonymt gäng som blockerar all fördjupad debatt ter sig ständigt likadana.

Det finns gott om akademisk litteratur om Hårsfjärden, Esthonia, Göteborgskravallerna osv. I efterhand har böckerna gett mig helt rätt även i mina tristaste aningar i det jag själv upplevt. Eftersom jag arbetar med riksmedia och direkt kan följa hur självcensuren fungerar kan jag också konstatera ett övergripande intresse som det tydligen är livsfarligt att tala om.

Om det nylibfascistiska nätverk jag talar om skulle existera i verkligheten går givetvis inte att bevisa lika lite som att det inte skulle existera. Mentaliteten är dock påtaglig och kan spåras generationer tillbaka.

När jag utan minsta konkreta anledning förlorat livsverk, familj och slutliga rätt till bostad samtidigt som jag på Google framhålls som mytoman och kryptonazisten framför alla så blir det allt svårare att övertyga mig om inbillad förföljelsemani.

Ove Mollvik


24 juni 2008 - Ove Mollvik

DEN OFRIA SLUTNA FINANSMARKNADEN

Ju mer alla dolda makthavare sluter sig samman och odlar ett alltmer konstlat förhållande till samhället desto mer tar terrorekonomin över.

Ingen kan ju gärna ha samvete att ansvara för ett kapital vars ursprung inte går att redovisa öppet. Endast i heder och ansvarsbefriade kretsar där alla skyller på alla kan därför tillvaron kännas trygg för en viss elit. 

I de innersta finanskretsarna är ekonomin bara på lek och politiken likgiltig. Där gäller bara att köpa politiker, journalister, nyttiga oskulder eller hopplöst kriminella att ha som målvakter mot vanligt folks rättsmedvetande.

Majoritetskulturen med annars normala preferenser för jobb/hem/familj blir snart överkörd och istället det folkhemskaste tänkbara lik.

Ove Mollvik


24 juni 2008 - Per Fredö

FRI DEBATT

Personligen är jag anhängare av en fri debatt där sakuppgifter, åsikter, skilda partiers ideologier ställs mot varandra.

En sådan förekommer också t ex i riksdagen, på ledarplats, i debattinlägg, via insändare samt via den alltmer utbredda blogg som vi fått.

Detta är förstås bara några exempel på de diskussioner som hör den politiska demokratin till och som också berör vad skilda myndigheter och för uppgifter.

Likaså har vi i en marknadsekonomi sånt som är sunt, som gör att vi som samhällsmedborgare, låntagare, borgenärer, sparare etc kan känna förtroende för företagen, såväl de små som de stora och de som verkar i den alltmer globala ekonomi vi fått.

Självfallet har vare individ, varje organisation etc rätt att framföra kritik mot sånt som man anser vara felaktigt, kräva ändringar av beslut, kräva sin rätt via alla de vägar som finns, men som också kränker och skadar enskildas rätt.

Här kan också individ stå emot individ, vilket ofta skapar fiendskap som kan vara nog svårhanterlig att lösa, men som också ofta medför direkt fiendskap.

När jag bedrev mina akademiska studier så krävde man alltid att det krävs källkritik när man tar del av t ex avhandlingar eller själv bedriver forskning.
Vi vet också att det i olika länder rått samstämmighet om skilda ideologier t ex den kommunistiska, den nazistiska och den facistiska.

Vad de medfört i form av krig, etnisk förföljelse, folkmord har inte ens betydande delar av svenska folket förstått vilket delvis gäller än i dag.

Alltså rättshaveri kan bejakas, men det finns också ett slag av rättshaveri som kan ifrågasättas, ja, som t o m kan vara motbjudande.

Till detta hör sådant som personlig förföljelse utan saklig grund, grova anklagelser som inte kan beläggas. Nätverk inom politik och företagsamhet som faktiskt inte existerar.

Åtskilliga fler exempel kan ges och delvis förekommer de i Brf-debatt, nog så angelägen i sig.

Per Fredö


24 juni 2008 - Ove Mollvik

FRÅGA VAR ÄGARANSVARET FINNS!

Svar till Lars-Olof Eriksson

Om man vänder uppmärksamheten och kräver att det inte lika roliga ansvaret förknippat med ägande skall deklareras öppet så avslöjar sig genast alla ohederliga ägare och korrupta makthavare. Oftast visar sig då att dessa personligen förlorat grundläggande värden och knappast ens kan ta ansvar för sig själva.

Om rättvisan är oklar förlorar ju individen sin trygghet, frihet och självbehärskning i samma grad. När nu en typiskt svensk majoritet istället låtit sig förslavas omärkligt har katastrofen smugit sig ännu närmre.

Med individen i centrum som sagt lär istället den livsviktiga balansen infinna sig automatiskt. Ingen med normal självbevarelse kan då gärna ta på sig mer ansvar än förståndet tillåter. 

Ove Mollvik


22 juni 2008 - Gustaf Hamrin

VART ÄR SVERIGE PÅ VÄG ?

Ibland skäms man för att vara svensk, eller rättare sagt för att vi har de politiker som vi har. När det begås såna här oförrätter mot företagare, husägare och äldre ibland skyddslösa så står samhället, lagboken, politikerna och bara och tittar på.

Som den äldre farbrorn som blev rånad på 10.000 kr och kronofogden tog dessa för att tjuven råkade ha gamla skatteskulder.

Tänk på många av de äldre som inte orkar med att ta dessa fajter, som blir blåsta av kriminella på sitt kapital, och till och med blir av med fastigheter och företag.

Vad gör samhället? Vad gör våra folkvalda? Jo, stiftar lagar om att vi ska övervaka Svensson istället. Kan ju finnas nån vilsen taliban bland oss.

Uttrycket att man har de politiker vi förtjänar håller jag inte med om. De är värre än genomsnittet av medelsvenssons göranden och låtanden. Jag tycker de är  administratörer med nollkoll på tillvaron och brist på vanligt ansvar.

"Vadå? Jag har väl inte gjort nåt fel? Jag följer ju bara regelverket osv. Apropå tjänstemän som står i politikens tjänst:

Ett annat exempel där man särar på ett äldre par som varit gifta i över 60 år. Gubben ska inte få följa med gumman in på ålderdomshemmet, han är för frisk och bara 94 år gammal. Då ser tjänstemännen till så att deras sista dagar kantas av ledsamheter, våndor och separationsångest att inte få vara tillsammans den sista tiden.

"Vadå? Jag har väl inte gjort nåt fel? Jag följer ju bara regelverket....

Gustaf Hamrin


22 juni 2008 - Björn Lundahl

JÄTTELIK PENNINGTVÄTT ?

Det var nog då kartellen Carlsson-Feldt-Bildt tog emot en större summa bakom ryggen på Palme i samband med Bofors Indienaffär som man också tvingades bredda vägen för globala terrorekonomin att slutligen tränga in i svenska systemet. Budgetunderskottet försvann så mirakulöst. 

Folk som sedan lurades att köpa sig en diamant genom nybildade PK-banken exempelvis kunde efter några år ge ett överpris på en bostadsrätt osv. Alerta fastighetsägare passade självklart på att belåna allt man hade för att skaffa ännu fler spekulationsobjekt. 

Min hyresvärd var snart inne i ett miljardsvindleri och hade inte tid att ansvara för ens de mest uppenbara bristerna. Myndigheter, tjänstemän, grannar och t o m Hyresgästföreningen startade hellre en förtalskampanj mot oss enskilda som visade verkligheten.

Ove Mollvik


22 juni 2008 - Björn Lundahl

JAG HAR OCKSÅ VARIT MED OM EN BOLAGSKAPNING

Det hände mig i min yrkesutövning för några år sedan:

En klient som hade ett aktiebolag fick plötsligt reda på att hans bolag blivit kapat. Vid kontakt med patentverket fick jag bara till svar att dom "förutsätter", utan att  göra några som helst kontroller att de ändringsanmälningar och protokoll som kommer in är riktiga.

Det tog tid att få tillbaka bolaget och det kostade pengar.

Björn Lundahl


22 juni 2008 - Bo Bengtsson

SKRÄCKVÄLDE

Tänk att komma hem (från semestern) och finna ditt hus bebott av andra individer. Som till råga på allt påstår sig ha köpt fastigheten. Du är hemlös, laglös och maktlös.

Tänk dig att du sedan länge äger ett företag som plötsligt någon annan tagit över, med hjälp av en statlig stiftelse !

Dessa trick borde göras på några politiker och högre tjänstemän - enbart för att statuera exempel. Då bör de åtgärder som behövs blixtsnabbt upprättas.

Det man inte har varit med om själv struntar man annars i.
JK, JO samt alla rättsvårdande instanser måste genast täppa till de kryphål som gör att banker och tjuvar kan stjäla företag och hus med statens hjälp !

Bo Bengtsson


22 juni 2008 - Leif Davidsson

TÄNK PÅ PENSIONÄREN SOM BLEV BESTULEN PÅ 10.000 KRONOR

Han lyckades kontakta polisen, som lyckades gripa mannen med pengarna. Problemet var bara att mannen hade skulder till staten, så kronofogden kom och hämtade de 10 000 kr hos polisen.

Pengarna var bevisligen pensionärens, men det brydde sig inte kronofogden om.

Staten rånar sin befolkning. Horribelt

Leif Davidsson


22 juni 2008 - Lar-Olof Eriksson

MYNDIGHETSSVERIGE VISAR SITT FULA ANSIKTE

Back to basic. Äganderätten och nödvärnsrätten måste stärkas! Myndigheterna och kriminella dansar sida vid sida. Myndighterna/överhögheten har växt likt en elakartad cancerböld där deras uppdrag är oklart.

Individen borde stå i centrum och inte som det är nu där myndigheterna till övervägande del verkar för sig själva och sin existens.

Lars-Olof Eriksson 


22 juni 2008 - Ove Mollvik

HEDERLIGARE I AFRIKA

Svar till Lars Öberg

I hederskulturer är ägande och makt så starkt förknippat med ansvar att ingen dold övermakt förmår infiltrera och beröva någons rättmätiga tillgångar. Värdet skapas ju av den som förstår att använda sig av arbetet, rätten eller föremålet. En man med integritet arbetar därför inte mer än nödvändigt för att täcka sitt eget hushålls behov. Resten får andra ta ansvar för utom kulturen. Den bjuder alla på efter egen lust och läggning.

Vanligt folk behöver då inte bekymra sig om mer eftersom man så självklart får ha sitt liv, hem och familj i fred. Självansvaret och ägandet hör ihop. Det är den som lånar ut som istället blir skyldig att begära tillbaka allt från ficklampa till dotter eller något som ger motsvarande värde, helst i form av vänskap osv. Så växer samhälle och kultur i harmoni. I den välmående fiskeby jag bodde betalade man med glädje 50% skatt till samfälligheten. Detta var en hederssak man överträffade varandra i utan kontrollanter.

I-världens nyliberala skojare är besatta av att sno åt sig av andras arbete och tillgångar. Om verket sedan inte fungerar eller företaget går ikull kan man hos orättstaten reklamera stöldgodset och få bidrag istället. De som har tur och kontakter att få kapitalet att växa suger åt sig all perverterad ära byggd på falska värden, lögner och förtal.

I kombination med välfärdsstatens socialfascister kan en man berövas inte bara sitt livsverk utan även hem och familj. Den som invänder eller på minsta sätt ifrågasätter systemet kallas genast rättshaverist och förlorar allt vad rätt heter.

Ove Mollvik


21 juni 2008 - Ove Mollvik

MINNS ELISABETH LANGBY!

Hennes ungdomliga analys från 1983 av välfärdstatens öde var klart intressant. I princip kom vintern som hon förutspådde men de värsta aktörerna och profitörerna fick ingen någonsin ana. Med nyutgåvan -93 av ”Vinter i välfärdslandet” kom bortförklaringarna som på beställning. Inte ett ord om lån och fastighetssvindleriet.
Nyliberaler och socialfascister ihop menar nu att folk har sig själva att skylla. Och vi självständiga gamla liberaler som ställt oss utanför spelet skall vara nöjda med att ha överlevt helt enkelt. 

Terrorekonomin med de hemligaste affärerna långt över rättsstatens nivå får aldrig kommenteras. Inte heller Galbraith, Thunholm eller någon av dem som varit med och borde veta bättre avslöjar vilka historiebeställarna är.

I stora biografin över Wallenberg saknas just från tryckeriet sidorna om Kreuger, ingen i familjen Rydbeck fick någonsin veta om mordet. Engelska handelsblockaden och den psykologiska krigföring som inledde världskrigen får heller inte nämnas osv. Vår ekonomiska och politiska historia revideras verkligen som Orwell sa.

Ove Mollvik


21 juni 2008 - Lars Öberg

KAPNING AV FÖRETAG

Jag har varit inne på Bankrättsföreningens hemsida och läst
om hur bankerna med hjälp av statliga Industrifonden, utan några som helst svårigheter, kan lägga beslag på i gång varande företag.

Det borde verkligen inte vara NÅGRA SOM HELST konstigheter från administrativ sida att sätta totalt och permanent stopp för dessa skojerier. "Det är för marginellt problem" säger man - ja det gäller säkert i flera veckor till.

Ett av Afrikas stora problem är att man inte kan vara säker på att äganderätten gäller, så ingen orkar bry sig om något beständigt.

Varför tillåter vi oss att ha vi samma problem i Sverige, utan att någon reagerar ? 

Lars Öberg


21 juni 2008 - Gösta Dahlberg

ÄVEN HUSKAPNINGAR FÖREKOMMER

Att huskapningar kan ske beror ju enbart på att man på vissa myndigheter tillåts verka utan ansvar. Vi har ombudsmän för nästan allt tänkbart, men ingen som som ingriper, när sunt förnuft och handlingskraft saknas hos politiker och myndigheter.

Dessutom har man har tagit bort ämbetsmannaansvaret, så att statliga ämbetsmän slipper straff för vad dom ställer till med.

Gösta Dahlberg


21 juni 2008 - Gunnar Björk

MYNDIGHETSSVERIGE FUNGERAR INTE

Alla kostnader med advokat samt egna kostnader borde kunna faktureras vidare på myndigheterna, när de inte ens agerar mot dem som ägnar sig åt att  utan ägarnas vetskap, stjäla företag och lägga beslag på andras hus och hem.

Det är först när det börjar det svida ekonomisk hos dessa myndigheter, som kommer kontrollen över att äganderätten följs kommer att öka.

Gunnar Björk


21 juni 2008 - Lisbeth Sahlander

KRIMINELLA HAR FLER RÄTTIGHETER ÄN LAGLYDIGA

Det är som att samhället ger mer stöd åt kriminella än till brottsoffer i Sverige.  Som i de många fall som man kan läsa om på Bankrättsföreningens hemsida, när både banker, "företagskapare" och "hustjuvar" slipper straff, vilka allvarliga brott de än begår.

De som drabbas av dessa uppenbara brott har dessutom svårt att få någon som helst rättelse, bara för att polisen och våra åklagarmyndigheten hemligstämplar dessa ärenden, när de inte ens vill sätta sig in i problematiken. 

Lisbeth Sahlander 


21 juni 2008 - Ove Mollvik

RÄTTSHAVERIST – JAVISST!

Svar till Per Fredö

Vi rättshaverister vet att vi har rätt och vet att denna rätt inte heller har något värde eftersom myndighet, media och majoritet är rädda för den. Vi kan hålla på hur länge som helst och ställa frågor och bara få undvikande svar. Denna sorts svar bekräftar dock våra egna misstankar ännu mer och vi vinner styrka på ett sätt som ingen här är betjänt av.

Vem som får rätt i en demokratisk debatt spelar ingen som helst roll. Ansvaret fördelas ju därefter så att det skall jämna ut sig i vilket fall. Det ömsesidigt livsviktiga borde istället vara att ta reda på var den part gömmer sig som verkar utan att synas och medvetet ljuger utan att vilja ta sitt ansvar för vårt gemensamma bästa.

Istället för att ta det personligt och i form som skiljer oss från icke rättshaveristerna, varför inte bemöta i sak eller princip för det som gäller så att vi någon gång kan närma oss kärnfrågan. 

Min nyfikna fråga om diamantannonserna gällde när och varför de var så påkostade. Inte ens den diamanthandlare jag var hembjuden till någon gång på 80-talet kom jag mig för att fråga. Hans familj hade det bra och det räckte för mig då. I detta forum trodde jag kunna finna ett större intresse för saken och frågan som SvD så tydligt censurerade efter Estonia, Anna Lindh osv.

Ove Mollvik


20 juni 2008 - Bengt Jansson

LÅNAD INFLATION

Vi har haft en tid när man har kunnat låna inflation från framtiden. Detta har hänt framför allt på bostadsmarknaden. Bostadspriserna har stigit enormt utan att det har haft ett genomslag i inflationsmåttet.

Det borde inte vara så svårt att inse att bostadsmarknaden är en del av den vanliga ekonomin. Nu har energipriserna petat hål på den bubblan och bostadspriserna blir synliga genom mycket små räntehöjningar. Ser man dessutom till realräntan så är den negativ. (En bra indikator på ekonomin som hel het).

Tar man med skatteffekter så är sparande en ren katastrof. När sparandet blir en dålig affär rasar ekonomin snart ihop.
Med en inflation på 4 procent behöves en inlåningsränta på runt 7 procent, vilket betyder att riksbanken behöver höja räntan till 7.5 procent.

Bengt Jansson


20 juni 2008 - Gunnar Hedin

REGERINGEN DRIVER UPP INFLATIONEN

Regeringen Kan inte påverka världshandelspriser på t ex olja och energi, men betänk att genom skattesänkningar kan man sätta tak, för hur mycket bensin och annat får kosta.

Över 70 procent är skatter! Så kan man reglera och hindra dessa helt orimliga priser vi nu har. De svaga drabbas, som vanligt hårdast, pensionärerna t ex. Momsen på nyttiga varor såsom frukt och grönt kan regleras på samma sätt. Tänk så mycket bättre än regeringens jobbavdrag!

Och inte lika inflationsdrivande heller! Visst driver regeringen upp inflationen här hemma onödigt mycket!

Gunnar Hedin 


20 juni 2008 - Karl Oscarsson

JAG SKÄMS ÖVER ATT VARA SVENSK I DAG

Jag skäms över att vara svensk idag. Många gånger när jag hört om USA:s "Patriot act" har jag tänkt för mig själv;

Vad fantastiskt det är att bo i ett land där alla, politiker och allmänhet, är överens om att en sådan lag är otänkbar. Där politikerna själva är så nära folket de representerar, att de förstår dem.

Ett öppet samhälle till allas fördel.

Tänk så fel man kan ha! Jag tycker det är pinsamt att det ens är påtänkt att den ska införas i Sverige. Jag visste inte om FRA-lagen fram tills denna helgen då nätverken mot den gjorde mig uppmärksam på den. Det är så här vi förlorar vårt fria samhälle, bit för bit försvinner i bevarandets namn. Det här hänt förut i andra länder. Så var även vi där, det är mig uppenbart att Reinfeldts regering är min säkerhets största hot.

Karl Oscarsson


20 juni 2008 - Robert Andersson

VIKTIGA SKATTESÄNKNINGAR

Skattesänkningar är viktiga på sikt för att motivera folk att jobba, sverige kommer bli mer tvungen att harmonisera med omvärlden, det går inte att kompromissa, eftersom vi lever i en global ekonomi.

Skattesänkningar hjälper att kompensera mot höjda priser, och i gengäld skall offentliga sektorn effektiviseras något svensken och speciellt vänstern aldrig krävt, vänstern vet inte vad effektivitet är.

Men det är en enorm misshushållning inom den offentliga sektorn, det måste vara uppenbart för svensken att han får lite offentlig service för alla pengar han skyfflar in.
Effektiviseringar hämmar inflationen, inflationen är importerad alltså ingenting regeringen rår över. Räntor behöver höjas skatter sänkas ytterliggare.

Robert Andersson


20 juni 2008 - Lars Traneflykt

FINANSINSPEKTIONEN (FI) BORDE INFORMERA RIKSDAGEN OM HENRIK VON KRUSENSTJERNAS OLAGLIGA FÖRTALSLISTOR

Attn.: Tf Generaldirektören Erik Saers,

Jag ber Dig omedelbart att sända en skrivelse för att  informera samtliga riksdagsledamöter om den brottslighet som pågår inom storbankerna med Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista, som man använder mot både sina anställda och kunder, utan att någon tidigare GD vid FI ingripit mot detta nationella integritetsbrott som säkert är unikt inom den globala finansiella arenan.

Kan en försvarsminister lova integritet, när statens egen bank arbetar som bulvan, för att krossa bankmän som vägrar vara kriminella ?

Hur länge skall Tom Hedelius, Jan Wallander och Hans Dalborg få vara ledkarlar när de i grund och botten stå i motsats till vad politikerna har i sin ledstjärna med vision om medborgarnas integritetsskydd.

Låt oss hoppas att man en gång för alla analyserar den svenska bankkrisen och stoppar Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista som är bankhistoriens största integritetsbrott och låt oss hoppas att man lär av historien och skapar en integritetsmyndighet.

Med vänlig hälsning,

Lars Traneflykt
Fd bankdirektör i Handelsbanken


20 juni 2008 - Per Fredö

RÄTTSHAVERIST? JA VISST!

Själv har jag aldrig ägnat mig åt vare sig köp eller försäljning av diamanter samt ädla metaller.

Att en sådan köpenskap skulle vara grunden till vår vapenindustri samt den försäljning och köp som där förekommer verkar helt verkningsfrämmande.
Det måste i så fall beläggas på ett övertygande sätt.

Tyvärr finns det på denna hemsida, i sig så angelägen. en del rättshaverister. Läs vidare: Rättshaverist 

Per Fredö


20 juni 2008 - Ove Mollvik

ENDAST ÖVERVAKNING FÖRENKLAS

Svar till Gunnar Hedin

Syftet med all övervakning är helt klart att skydda de stora från de små. Entreprenörsanda och personligt skapande verksamhet tros nämligen i detta land tillhöra den organiserade brottligheten. I ännu demokratiska rättsstater som USA förstår dock vanligt folk att det måste vara tvärtom. De minsta plantorna behöver självklart mest skydd och hjälp till att växa.

Svensk avundsjuka och lillebrorskomplex medför att mobb och myndighet tillsammans riktas mot de minsta och fria företagarna medan de stora med sitt uppköpta rättsväsen kan kollektivt fiffla hur mycket som helst. I USA har domstolen åtminstone integritet gentemot storskojarna inom näring och politik om än inte mot militär och försäkringsbolag i samma mån som här.

Småföretag får skulden för allt och är de första att offras då banker och myndigheter inte vill erkänna sina misstag. Syndabocksystemet är planlagt i flera led och långt i förväg precis som i engelska elitskolan. Psykstyret håller med färdiga rapporter i alla händelser.

Spökskrivare åt både media och myndigheter tolkar info ur övervakningsdata och säljer till högstbjudande. Under pågående krig är det big biz åt båda håll. Ingen enskild kan någonsin försvara sig mot i Sverige legaliserad och köpt info hur falsk den än är. Fattas bara att rysk maffia sympatiserar för enskildas rätt och blandar sig i budgivningen.

I stort och smått räcker annars att studera exemplen från alla nya svenska bastardföreningar i expansiva tätorter http://www.hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=2. Bankerna har skaffat sig totalkontroll över hur vi lever och umgås i våra överbelånade fastigheter. Bankens fastighetsägare i sin tur är ju i övrigt sedan länge de som bestämt över all företagsamhet. Och staten oavsett färg gillar det.

Ove Mollvik


19 juni 2008 - Gunnar Hedin

REGELVERKEN FÖRBÄTTRAS INTE

Sedan år 2000, när jag omstartade nuvarande verksamhet, utan några anställda, kan jag inte påminna mig en enda förenkling i regelverk och administration.

Minnet är bra men kort! brukar man ju säga, men skulle vara skoj att höra från någon som under samma tid upplevt någon administrativ förbättring från myndighets/kommunens/statens sida under den tiden.

Gunnar Hedin


19 juni 2008 - Göran Lundblad

INGA ANSTÄLLDA, TACK

Jag har haft ett par små företag sedan 1981. Dessa lever jag och övriga delägare gott på. Det beror på att vi aldrig har behövt ha några anställda.

Behöver vi hjälp anlitar vi andra företag som oftast inte heller har några anställda, behöver vi utvidga verksamheten så gör vi det genom att långsiktigt ta in en ny delägare.

Om en småföretagare har anställda så har han alla skyldigheter men nästan inga rättigheter, den anställde har däremot alla rättigheter men få skyldigheter.

Göran Lundblad


19 juni 2008 - Leif Davidsson

HALVERA ARBETSGIVAREAVGIFTEN

Då skulle det bli många fler små företag och mindre svartjobb. Denna dolda skatt är småföretagsdräparen nummer ett. Sätt åtminstone arbetsgivaravgiften på skattsedeln, helst så att folk betalar den som en del av inkomstskatten, så att alla blir medvetna om vad de egentligen betalar i inkomstskatt.

Leif Davidsson


19 juni 2008 - Bengt Jansson

INGET RIKSDAGSPARTI ÄR FÖR FÖRETAGANDET I SVERIGE

Hade man varit det hade man också förändrat systemet.

Systemet är i sig mycket företagarfientligt. I Sverige ska man suga ut företagen, helst innan de startats, medan man ger bidrag och lättnader till storföretagen.

I USA är det precis tvärtom; man låter de stora företagen betala då de kan och man ger lättnader åt de små företagen. Tänk om man fattat en så enkel sak i Sveriges Riksdag.

Bengt Jansson


19 juni 2008 - Ove Svanström

SÄNK SKATTERNA

Låga skatter är bland det viktigaste som finns för oss småföretagare. Att höra Mona Sahlin tala om att skatterna måste höjas, får mig att bli livrädd. Hon och Östros vet inte vad det talar om, för att inte tala om Lars Ohly.

Dessa tre socialister är livsfarliga för oss småföretagare.

Owe Svanström


19 juni 2008 - Ove Mollvik

BO LUGNT I 10 ÅR?

Svar till Kent Dahlberg

Vem har råd med det? Ungdomarna som direkt efter utbildning och nytt jobb i storstaden tvingas binda sig vid bostadslån som aldrig under ens livstid kan återbetalas blir på samma gång tvingade att förvalta bostaden och välja en livsstil i finansmarknadens totalitära smak för att överhuvudtaget få råd att kunna utvecklas vidare. Personliga livsprojekt som för tidigare generationer varit självklara är nu bara till att glömma.

Det storfamiljsboende med närhet till arbete, kultur och fritid som jag med egna medel i svensk entreprenörsanda hade förverkligat 1990 blev saboterat från de mest oväntade håll. Min redogörelse i detta forum under första kvartalet i år blev dock likt det i SvD innan bortrensat från hela nätet. Bidragstagares avundsjuka var förståelig men att tjänstemän hos bank och högsta myndighet var lika kringskurna visade sig först nu då allting håller på att upprepas.

Slutsatserna jag tvingats dra av alla faktiska omständigheter hoppas jag fortfarande någon i ansvarig ställning kan förklara bättre.

Ove Mollvik


18 juni 2008 - Anders Fintling

ATT GÅ I KONKURS

Till Bankrättsföreningens ordförande Mats Lönnerblad

Jag läste från Bankrättsföreningens hemsida (ledaren 2 juni 2008) att mitt inlägg runt 55 procent-100 procent reglerna för företagsinteckning med bestämdhet kritiserades av dig.

Jag vill börja med att betona att jag fullt ut instämmer med Er att företag behöver ett ordentligt förstärkt rättsskydd mot banker/kreditgivare, eller i vart fall att lagstiftningen som finns tillämpas någorlunda balanserat.

I min bok ”Att gå i konkurs” – ur företagets perspektiv, där framgår nog med än mer tydlighet hur jag ser på olika saker, eftersom  jag också lämnar förslag till ändringar.

Finanskrisen i början av 90-talet skedde brutala rättsövergrepp från bankerna sida, definitivt. Varje transaktion som innebär att förmögenhetsöverflyttning från enskild/företag där banken efter transaktionen blev rikare är ett rättsövergrepp.

Hade nu situationen på 90-talet varit annorlunda med 55 procent regeln istället för 100 procent ? Nej menar jag.

De stora övergreppen var övertagande av fastighetsbestånd och aktier.

Om vi skulle få en finanskris idag liknande 90-talet har 55 procentregeln en skyddande effekt eller försvårande effekt för företagen? Jag menar försvårande för bankerna har bytt säkerhet så istället för företagsinteckning har de istället maskiner, kundfordringar, aktier, konton-förstås samt borgen och lämnade säkerheter från ägare. Det här har inneburit att NÄSTAN INGEN företagsrekonstruktion lyckas för banken sitter på maskiner och kundfordringar.

Dessa har inget skydd i lagstiftningen för företagsrekonstruktion, vilket lån mot företagsinteckning däremot har.

Så min uppfattning är att 100 procent regeln i huvudsak skulle få effekten att företag lättare kan få lån och inte i samma omfattning som idag tvingas ställa privata säkerheter. Det här gäller främst små och medelstora företag.  När ett företag lånar pengar så tycker jag att företagaren själv måste få bestämma vilka säkerheter han vill lämna (Han kan låta bli företagsinteckning helt om han vill/kan) att det inte är en politisk fråga att viss säkerhet är värd 55% (Jämför att motsvarande skulle införas för andra säkerheter, aktier, kundfordringar. Fastighetsinteckningar etc.).
Sammanfattningsvis det som skulle vara bra och sunt är:

Återställa 100% regeln. Förbättra lag om företagsrekonstruktion så den fungerar.

Förbättra rättskyddet för låntagare.

Lycka till med arbetet i bankrättsföreningen, som är viktigt och hör gärna av dig.

Hälsningar

Anders Fintling
076-3474214


18 juni 2008 - Ove Mollvik

INFO SÄLJER

Under alla krig har FRA sålt dekrypterade meddelanden till högstbjudande part. Vår trovärdighet stod högst i kurs och antogs på ömse håll vara garanterad av neutraliteten. Särskilt utvald och tillrättalagd info visade sig dock sälja ännu bättre och så började dubbelagenter överträffa varandra i att plantera falsk info.

I utbyte mot amerikansk teknologi såldes under kalla kriget civilförsvarshemligheter och personuppgifter av intimaste slag. Fackpampar passade på att säkra både sin egen karriär och företagets framtid genom att falskt ange konkurrenter genom IB-registren. När dessa avslöjades övertog bankerna den lönsamma verksamheten. Att högern hade hållit på med samma metod sedan Kreugerkraschen tillsammans med psykstyret för sin hemligaste politik ville fortfarande ingen veta.

Nu skall allt legaliseras. Endast miljöpartiet som ändå ingen tar på allvar i ekonomiska frågor vågar invända. Världens mest avancerade server står nu på FRA och kan registrera misstänkt kommunikation från hela världen. Avlyssningar som demokratiska rättsstater inte tillåter på hemmaplan får passera Sverige. Precis som med transiteringen av vapen från gamla Sovjet medan kapitalet fick gå via Schweiz för att tvättas. Så förhåller vi oss neutrala, syftande till alliansfrihet åt alla håll i krig, medan staten och kapitalet flyter ovanpå.

Ove Mollvik


18 juni 2008 - Kent Dahlberg

SITT LUGNT I BÅTEN

Till alla som köpte på toppen (för den är passerad):

Bostadspriserna kommer att sjunka en tid framöver, ingen vet hur länge eller hur mycket.

Räntorna svider säkert idag och kommer förmodligen att svida ännu mer ett tag framöver. Har ni däremot råd att bo kvar, har ni gjort en bra affär. Förr eller senare kommer en ny topp, var så säker. Kanske sker detta om 10 eller 15 år. På den tiden har inflationen höjt priserna rejält och ni har då helt plötsligt ett relativt billigt boende, precis som de som köpte på förra toppen (slutet av 80-talet/början av 90-talet) har idag.

Till alla som inte köpt än:

Den som beviljas lån när priserna är som lägst, gör dock en bättre affär!

Till alla som anser att man inte skall köpa överhuvudtaget:

Det kommer alltid, i längden, löna sig att äga sitt boende. Även om du köpt med lånade pengar.

Kent Dahlberg


18 juni 2008 - Jan Gustafsson

KOMBINATIONSEFFEKTEN...

...av höjd ränta och ökad arbetslöshet är den riktiga faran. De flesta kan ta en räntehöjning på 2000 kr/månad. Men vad händer med ekonomin, när den ena i hushållet blir arbetslös, och går ner på 80 procent av lönen?

Nyanställningarna minskar och det kommer öka svårigheten för många att behålla sitt hus.

Jan Gustafsson


18 juni 2008 - Bengt Nilsson

SNART ÄR VI DÄR

Nu är det bara en tidsfråga innan Stockholm får uppleva samma fenomen som Köpenhamn i fråga om bostadspriser, nämligen kraftigt nedåt.

Vi kommer inte att stanna innan en korrigering på 15-25 procent har skett, allt annat är önsketänkande.

Bengt Nilsson


18 juni 2008 - Åke Zetterström

NU BLIR DET BILLIGARE OCH DYRARE

Nu börjar de svenska räntorna nå nivåer som är väsentligt högre än för ett par år sedan. Detta kommer att få stora konsekvenser för bostadspriserna.

Åke Zetterström


18 juni 2008 - Ove Mollvik

MÖRKLÄGGNING I 100 ÅR!

Svar till Lars Traneflykt

Mordhoten kan vi dock ta med ro så länge vi finns publicerade och har unik namnidentitet. I SvD blev jag hotad med Rista Blodörn, vad det nu skulle innebära, men jag fortsatte med mina frågor och fick åter en mycket intressant dialog med censuren där min gamle chef Sam Nilsson med säkerhet hade en ledande roll.

Om något skulle hända mig eller min familj så räknade jag kallt med att det fanns tillräckligt med kollegor inom rikstäckande media med kännedom om båda sidor som på ett personligt plan skulle ha reagerat mot listsystemet.

Varför Carlsson, Andersson eller Lisbet Palme tvingades hålla tyst förstår jag med tanke på anhöriga men Bildt, Feldt eller Sahlin tycker jag borde kunna träda fram med heder och avslöja vad de vet om terrorväldet utan att riskera mer än sin egen tänkta karriär.

Rauschnings efterföljande spökskrivare klargjorde exakt vad Secret Service hållit på med sedan 1908. Precis som CIA menar man sig ha rätt att försvara den egna demokratin med alla medel och även orsaka krig på omvärldens bekostnad. Finansgudarna härskar över båda och spelar ut dem mot varandra för att sedan liera sig med gemensamt skapade fienden osv. Snart lär även USA ha förlorat sin demokrati.

Ove Mollvik


17 juni 2008 - Ove Mollvik

VEM MINNS DIAMANTAFFÄRERNA?

Helsidesannonser förförde med ”Investera i din egen diamant”. Den som då inte lånade till fastigheter kunde låna till diamanter likaväl. Kartellen Carlsson-Feldt-Bildt har sedan varit märkvärdigt tystlåtna om vad Palme ville varna för -85. Feldt förklarade att Palme blivit galen. Och Hjärnfondens ordförande därefter måste ju veta! Sten Andersson fick aldrig uttala sig. Boforsaffären sedan fick aldrig någonsin redas ut osv.

Diamanter och ädla metaller är ju enda gångbara valutan för vapenindustrin, globala finansmaffian och hela den undre världen. Om folket i en välfärdsstat vill vara med på den marknaden måste betalmedlen tvättas. Så startade staten PK-banken för rättvisans skull gissar jag. Och kartellen tyckte den var smart. Gangsterväldet i bankernas ledning är dock ännu smartare. Snabbt köptes rättsstaten upp och ingen vågar åtala dem i ledningen som vet. Vi som frågar tystas.

Ove Mollvik


17 juni 2008 - Lars Traneflykt

JAG BLEV MORDHOTAD EFTER AVSLÖJANDE OM HENRIK VON KRUSENSTJERNAS SVARTA LISTA

Attn.:  Tillförordnad generaldirektören vid Finansinspektionen Erik Saers,

Det var i samband med att jag som bankdirektör erbjöds rekonstruera Tomelilla Sparbank som jag erhöll information om Henrik von Krusenstjernas olagliga "Svarta Lista" och syften att allvarligt skada och krossa de medarbetare och kunder som man befann sig i tvist med.

I samband med att jag informerade dåvarande statsminister Carl Bildt, så tog inte lång tid innan jag varnades och som följde med mordhot, att hela min familj och syskon skulle krossas, om sanningen om Krusenstjernas förtalslistor kom fram.

Ingen bankman ryggar för denna typen av hot. Vad som är värre  är att alla politiker med insyn stoppat huvet i sanden. Din fd. kollega Henrik von Krusenstjerna är och förblir bankhistoriens störste tidstjuv och lögnare samt förorsakat vår nation en betydande skada de senaste 18 åren Det fordras naturligtvis djupare analys eftersom de första noteringar om denna olagliga verksamhet är sedan 1950-talet.

Alltså mörkläggning i snart 60 år.

 Ännu har ingen generaldirektör vid Finansinspektionen vågat ha synpunkter om Henrik von Krusenstjerna metoder
att konsolidera banken med försäkringsersättningar genom att skrämma rättssystemet och se till att Geijeraffären /Bordellaffären finns på samtliga sidor, i bl.a. den utgåvan som presenterades vid Stockholms Tingsrätt oktober 2004.

Med vänlig hälsning,

Lars Traneflykt
Fd bankdirektör


17 juni 2008 - Peter Wahlström

HÖJNING AV UTLÅNINGSRÄNTORNA

Som vanligt är storbankerna alltid snabbare med att höja utlåningsräntorna. Däremot går det långsammare med att höja inlåningsräntorna.

Dock har Swedbank nyligen höjt sin ränta på ett fast ett årskonto till 5.47 procent. Däremot har man inte höjt någonting på sina inlåningskonton utan bindningstid

Peter Wahlström 


17 juni 2008 - David Dahlén

DÅLIG INFORMATION OM RÄNTEHÖJNINGAR
 
Jag tycker att de svenska storbankerna varit extremt dåliga på att informera om att de höjt räntan. Som kund vill man veta varför man plötsligt skall betala mer, då Riksbanken inte höjt. Går man in på S-E-B:s hemsida står inte ett ord om den senaste höjningen.

Skärpning!

David Dahlén


17 juni 2008 - Bengt Jansson

SWEDBANKS KRAVPROFIL PÅ BOLÅNEKUNDER

Av all vettlös utlåning, har väl ändå Swedbank försökt hålla en något så när strikt kravprofil, på alla sina bolånekunder. Kanske är det därför man också insett att bubblan håller på att spricka och att pyramidspelet bostadsmarknaden snart är över och nu försöker rädda det som räddas kan.

Bengt Jansson 


17 juni 2008 - Volfram Nordin

BANKRABATTER

Numera arbetar ju storbankerna med enorma kundrabatter i förhållande till listpriserna. Det gjorde man inte i samma utsträckning förr i tiden.

Det gör att de till synes upplevs betydligt högre räntor än som det är verkligheten. Min rörliga ränta ligger t ex på 4.73 procent i dagläget, efter rabatter hos S-E-B.

Volfram Nordin


16 juni 2008 - Ove Mollvik

RÄNTAN KRUSAR BARA YTAN

Så länge exempelvis dominerande fastighetsägare inte tar sitt ägaransvar och därför kan misstänkas för ohederligt förvärv och så länge finansmarknaden inte är öppen utan styrs av självutvalda kollektivister u p a så spelar statliga regleringar ingen som helst roll vilken politik som än förs.

Ända sedan Kreugermordet med statens goda minne och därmed följande konflikträdsla på högsta nivå så offras hellre enskilda individer i den ena katastrofen efter den andra.

Endast kungen har ännu inte gått att köpa eller hota. Trakasserierna mot frisinnade i övrigt är planlagda generationer i förväg. Ärligt kapital måste spåras till sanna entreprenörer eller ämbetsmän från långt före vår tid. Men även Nobels eller Hammarskjölds högre motiv förtigs och rentav censureras ännu i SvD exempelvis.

Ove Mollvik


16 juni 2008 - Per Fredö

POSITIVT TROTS ALLT

Visst ser vi nu tecken till ohämmad kreditexpansion från bankernas sida samt att folk med låga inkomster tagit orimligt höga lån.

Detta förstärks av den inflation som emanerar från ökade priser på spannmål samt olja, sannolikt också det med tecken av spekulation, för låg produktion samt en kraftigt ökad efterfrågan.

Men, men, detta kommer nog rätt snart att reda upp sig självfallet inte utan skadeverkningar via börs, bankväsende samt att företag och villaägare drabbas även rätt hårt.

Vi har nu en låg inflation och den kommer att bli lägre via rätt ekonomisk politik samt penningpolitik. Fler jobb, ökad sysselsättning, vidgad globalisering kan vi också räkna med, positivt trots allt.

Per Fredö


16 juni 2008 - Olle Sandström

VAD VILL RIKSBANKEN UPPNÅ ?

Ett fast penningvärde. Detta är riksbankens uppdrag och inget annat. Dvs, om jag t ex har ett företag som gör 5 procent i vinst så ska detta verkligen betyda att jag gör 5 procent i vinst, inte att jag i själva verket gör 20 procent i förlust, bara för att pengarnas värde minskar.

Denna förlust skulle förstärkas ytterligare av att jag får betala 30 procent i skatt på min "vinst"

Om jag har 25.000 i lön så ska denna lön kunna betala lika mycket som året innan, dvs man ska kunna lita på pengarnas värde.  Om det inte går att hålla ett fast pris i absoluta tal så är det viktigt att löner, ränta, vinster osv följer med upp.

Givetvis är det extremt viktigt att inflationen beräknas rätt, dvs att allt ingår. Inflationen är givetvis inte 1.3 procent, det finns ett tal som är 1.3 procent med det är inte inflationen eftersom mycket däri fattas, tex mat, energi och bostäder.

Olle Sandström


16 juni 2008 - Barbro Blomquist

VAD SKA RIKSBANKEN GÖRA EGENTLIGEN ?

En liten höjning är nog trolig för att få ner inflationen, men att rå på denna inflation som kommer "world wide" och i flera olika skepnader blir inte lätt.

Oljebrist, vattenbrist och matbrist i utvecklingsländerna, you name it. Vad kommer härnäst? Inse att vi svenskar i jämförelse med många andra länder, har det oförskämt bra än så länge, och att högre matpriser och boendekostnader inte kommer försvinna.

Det är helt enkelt dyrt att leva gott. Gilla läget! Det gör jag!

Barbro Blomquist


16 juni 2008 - Gunnar Björk

FINANSPOLITIKEN SKÖTS AV REGERINGEN

Hög inflation med galopperande priser och lönehöjningar och en urholkad valuta, är verkligen inget vi vill ha tillbaka igen.

Det motverkar man genom att höja räntan.

Gunnar Björk


16 juni 2008 - Lars Martinsson

INFLATIONEN ÖKAR

Riksbankschefen Stefan Ingves har klart och tydligt i sina tidigare uttalanden sagt att det är inflationen som vinner om direktionen ställs inför valet att prioritera mellan stigande inflation och sjunkande tillväxt.

Jag tror därför att vi kan räkna med en höjning den andra juli 2008, frågan är hur stor den blir ?

Lars Martinsson


16 juni 2008 - Ove Mollvik

HORRIBELT SAMFÖRSTÅND UTAN TVEKAN

Svar till Per Fredö

Något direkt samarbete över blocken här tror inte jag på men däremot väldigt tysta medgivanden. Olika hemliga samförstånd som avgjort svensk ekonomisk politik går att spåra ända till det engelska handelskriget mot oss inför WW1. Detta svalt vi oss igenom istället för att börja bråka som tyskarna. Minister Hammarskjöld fick då skulden istället för Wallenberg som enkelt kunde förföras då han själv ville förhandla i London.

Än värre blev det efter 1932 då våra ekonomiska villkor kunde dikteras helt från USA/UK. Handelsbanken verkar fortfarande vara finansligans hemligaste agent. Under följande WW2, kalla kriget osv. var det psykstyrelsen med dess lömska propagandaverk, falska register och angiverisystem som verkade här i högre grad än någonsin DDR. En svensk tiger och lider och vill inget veta bara.

Efter att Palme undanröjts kunde Feldt-Carlsson enkelt gå med på terrorekonomins krav knuten till vapenhandeln. Bildt måste ha varit lika godtrogen. Investera i din egen diamant uppmanades vi till på helsidesannonser efter det. Sedan följde den ena katastrofen på den andra och 1998 var även rättsstaten utplånad utan att någon vill fråga kring de märkliga samband som fanns med gigantiska penningtvätteriet.

Bildts omdöme tror jag fortfarande på och jag hoppas han snart vågar träda fram och säga vad han vet. För bakom Monas mask och kjolar lär de andra topparna kunna dölja sig till döddagar.

Ove Mollvik


15 juni 2008 - Gunnar Andersson

MAN MÅSTE SKILJA PÅ BANKKRISEN OCH DEN ÖVRIGA SAMHÄLLSEKONOMIN

Bankkrisen denna gång, drabbade ju mest institutionella placerare och det är mycket möjligt att större delen av dessa stora förluster redan är tagna.

Men efterverkningarna av finanskrisen sammanlagt med olje- råvarupris ökningar, nedgång i fastighetspriser, nedgång i bilförsäljningen mm kommer att få enormt mycket större samhällsekonomiska konsekvenser.

Och vi är bara i början av den nedgången i Sverige. Ett exempel är nedgången på spanska fastighets- och byggmarknaden.

Gunnar Andersson


15 juni 2008 - Per Henriksson

PYSPUNKA

Jag funderar om det inte är bättre att spekulanter får ta smällen någon gång. Låt oss fundera på vad som hänt om Nothern Rock och Bear Stearns fått gå i KK. Det hade blivit en smäll och många hade förlorat allt.

Börserna hade rasat ordentligt. Men då hade krisen kunnat blåsa över inom något år och alla hade kunnat börja om med en hårt lärd läxa: Överbelåning med små säkerheter duger inte. Som det är nu kommer vi att få uppleva en Japansk situation. De stora bankjättarna lever vidare som zombier medan ekonomierna kommer att växa långt under sin potential.
 
Per Henriksson


15 juni 2008 - Uno Mårtensson

VAD HAR HEDGEFONDERNA ATT KOMMA MED ?

Hedgefonder driver för närvarande upp livsmedels- och oljepris. Kapitalets flugor söker sig till där girighetens lukt just nu är starkast.

Intressant att Frankrikes finansminister inte förstår den ryckighet med vilken oljepriset sätts. Är hon så blåögd? Frågan är om inte det är dags att sätta ner foten och hindra spekulation i livsmedel och olja.

Spekulation i finansiella derivat kan på det här sättet leda till en ekonomisk härdsmälta. Mycket av prissättningen är ju psykologi och inte slutlig efterfrågan.

Uno Mårtensson


15 juni 2008 - Martin  Fredriksson

HUR SVÅRT SKALL DET VARA ATT FÖRSTÅ ?

Bankkrisen bottnar i en besinningslös kreditexpansion och en varukorg till grund för inflationsmåttet, som inte innehåller ens en bråkdel av alla de varor som stiger i pris pga kreditexpansionen. Vilket skapar artificiellt låga räntor och en fortsatt kreditexpansion.

I en sådan värld belönas belåning och spekulation. Riktigt arbete belönas inte. Det man missar är att riktigt arbete krävs för att backa upp kreditexpansionen. Betänk nu att kreditexpansionen har accelererat efter kreditkrisen till säg 18 procent globalt medan realekonomin backar.

Ser detta bra ut, att man har löst kreditkrisen med mer utlåning enligt ett pyramidspels alla regler ?

Men detta kapital vågar inte gå in i bostäder och inte aktiemarknaden. Var tror ni att det tar vägen? Jo in i varor som ligger i varukorgen som ligger till grund för inflationsmåttet! Och detta samtidigt som det börjar bli brist på de varor som ligger i denna korg. Men säger man detta officiellt tappar folk tron på systemet. Och i dagens finanssystem är pengar och krediters värde enbart en funktion av förtroendet för att de har ett värde.

Det vi kommer se är inflation till dess att folk tappar förtroendet för systemet då krediter måste skrivas av i en otroligt mycket snabbare takt än man skapar dem.

Martin Fredriksson


15 juni 2008 - Ove Mollvik

JURISTER SAKNAR BEGREPP

Svar till Jan Karlberg

Att säljaren sätter pris medan köparen skapar värde efter förmåga borde vara självklart. Så fungerar en öppen fri marknad automatiskt och blir självreglerande. Hos ansvar och hedersbefriade ägare och myndigheter med jurister i karriären saknas begreppen. Finansmaffian förstår att utnyttja effekten. Kreditmarknaden är så nära den totalitära elitsocialismen och planhushållningen man kan komma.

Ove Mollvik


15 juni 2008 - Ove Mollvik

RISKVILLIGHET ELLER UTPRESSNING?

Svar till Mikael Bengtsson

Priset på både bostäder och kommersiella fastigheter dikteras utan tvekan av en anonym ägarmakt u p a. FBU-nissar och socialsekreterare med sina särskilda krediter och karriärmöjligheter infiltrerar såväl bostadsområden och företag och anger tonen för allas livsstil, verksamhet och förvaltning av lånade medel.

Vi som vill vara självförsörjande och vägra lån eller bidrag utsätts för systematisk utpressning, stölder och förtal tills vi förlorat även det nödvändigaste för en självständig livsstil.

Ove Mollvik


15 juni 2008 - Ove Mollvik

NYBYGGKOSTNADEN DIKTERAS FRÅN SAMMA HÅLL

Svar till Marcus Magnusson

Socialfascismens värderingar avslöjades definitivt för mig 1995. Då hade jag lagt handpenning på en lägenhet som höll på att byggas med löfte om att få en enklare inredning och flexibel rumsindelning efter familjens växlande behov. Utan vidare kunde jag sänka priset 10% och alla innerväggar var flyttbara. Men ett sovrum måste ha plats för en dubbelsäng annars skulle -byggmästarens- lån sägas upp!

Ove Mollvik


15 juni 2008 - Per Fredö

HORRIBELT MOLLVIK

Ditt inlägg visar att du betraktar en parlamentarisk demokrati med hur den fungerar på hemmaplan, i samarbete med andra demokratier, som målsättning för auktoritära regimer och diktaturer som rent hyckleri.

Det samarbete mellan Bildt, Feldt samt Mona för att förstår galet som du beskriver det.

Däremot begrep Feldt att han var medskyldig till finanskrisen i början av 90-talet. Den läxan kallade han Alla dessa dagar.
Detta fick Bildt reda upp och säkert tog han intryck av Feldts nu nya synpunkter.

Under hans tid vid rodret kom vårt land också med i EU och fick en självständig riksbank.

Att detta var nödvändigt förstod både de borgerliga och socialdemokraterna. Likaså svenska folket via folkomröstningen.

Per Fredö


14 juni 2008 - Ove Svensson

DOMINOEFFEKT

Om de kommersiella fastigheterna tappar marknadsvärde så är det ett tecken på minskande efterfrågan på lokaler. Detta i sin tur har en direkt koppling till minskande efterfrågan på de varor och tjänster som produceras där.

I klartext betyder det att fallande priser på kommersiella fastigheter sannolikt går hand i hand med en snabbt vikande arbetsmarknad, och då kan såväl sysselsättningsgraden som löneutvecklingen gå på ett bakslag.

Nästa steg blir då att de löntagare som fått försämrad ekonomi på grund av detta i en större omfattning tvingas att sälja sina bostäder, och sedan är det då upp till envar att räkna ut vilka konsekvenser det får på bostadsmarknaden eftersom den styrs av tillgång och efterfrågan.

Detta påverkar i sin tur de som finansierat bostäderna, det vill säga banker och kreditinstitut, vilket i nästa steg påverkar de som lånat ut sina pengar till dessa.

Dominoeffekten torde ej kunna förnekas, för det ena ger det andra.

Ove Svensson


14 juni 2008 - Jan Karlberg

VÄRDE VERSUS PRIS

De som köper fastigheter eller lägenheter och blandar ihop pris och värde kan förlora mycket! Att betala 2 miljoner för en tvåa, som borde kosta högst 1 miljon, de är offer för manipulationer.
 
Jan Karlberg


14 juni 2008 - Mikael Bengtsson

VARANDRAS SPEGELBILD

Den privata och kommersiella fastighetsmarknaden är varandras spegelbild.

De senaste årens branta prisökningar förklaras främst av stor tillgång till billiga krediter och ökad villighet att ta risk. Blir det en allvarlig kreditåtstramning och högre marknadsräntor, dvs svårare och dyrare att låna, så kommer priserna gå ner.

Mikael Bengtsson


14 juni 2008 - Marcus Magnusson

DET KOMMER ATT BLI BLODBAD PÅ FASTIGHETSMARKNADEN

Både den kommersiella och privata. Man hör och läser många roliga argument för att priserna inte kan falla men alla tycks glömma att med en lågkonjunktur för dörren med ökande arbetslöshet och kanske i värsta fall stigande räntor, för att stävja inflationen, så kommer efterfrågan att störtdyka vilket kommer att få priserna att kollapsa.

Ett av de dummaste argumenten är att priserna inte kan att understiga nybyggnadskostnaden, och det kan nog vara sant sett över en längre period, men glöm inte att om det inte finns kunder så går objekten helt enkelt inte att sälja och priserna tvingas ner oavsett hur mycket det kostat att bygga dem.

Marcus Magnusson


14 juni 2008 - Johan Berg

FÖRLUSTDRIBBEL

För en diskussion om rätten att dra av förluster på ett annat forum. http://www.kerstinsforum.se/showthread.php?p=20516&posted=1#post20516

Är det någon som begripligt kan förklara hur exempelvis SHB kan nyttja fulla avdrag för en förlust för att sedan skriva av den och sälja den vidare till ett annat bolag inom koncernen som även det nyttjar fulla avdragsrätter.

Känns spontant som ren skatteplundring. Exemplet med banken är bara ett av väldigt många, fordringar köps och säljs hej vilt, människor är en handelsvara.

Skulle vara otroligt tacksam om någon kunde svara på det forumet jag länkar till, eller redogöra här hur en ursprungsfordran om exempelvis 100 kronor, som används som skattelättnad, fortfarande kan behålla ursprungsvärdet när staten (vi) de facto indirekt betalat av på skulden

MVH

Johan Berg


14 juni 2008 - Ove Mollvik

HOPPETS MARKNAD BLEV FEGMARKNAD

Svar till Bengt Jansson

Återigen är det JPMorgan som tar befälet i det nu globala psykkriget. Taktiken är exakt densamma som 1929 från USA och 1908 från UK. Båda utspelen ledde till först handelskrigen där även Sverige angreps och sedan till världskrigen där länder som ännu vidhöll sin integritet hellre än att inordna sig fick skulden. Eliten skyller på folk och pekar ut galna ledare hellre än att avslöja varandra.

Sverige hade en unik chans med Kreuger att från en opartisk liberal ståndpunkt genomskåda bedrägeriet bakom WW1 tillsammans med det ohederliga terrorkapital kolonialmakten omsatte. Istället trippelmördades Kreuger och staten bedrog hela vårt folk. Så har det fortsatt i den ena katastrofen efter den andra. Folk får inte veta för då blir Sverige sig inte längre likt enligt (s).

Med infokontrollen som är psykkrigets främsta vapen lyckades Sverige överträffa USA/UK och kunde så lämnas i fred. Nobelpriset utnyttjas sedan i samma fega anda som den nyliberala nationalkaraktär bygger på. Den mest banala populist tog priset i litteratur en gång och rena fascister i medicin ännu i vår tid. Riksdagen skall snart legalisera den kartläggning och bedömning som pågått sedan 30-talet av hela befolkningen efter samma ”vetenskapliga” kriterier.

Nu fick jag också höra att Yahoo blir uppköpt av Google. Fattades bara det! Så länge man kunde jämföra sökträffar dem emellan gick det att avgöra vilka sanningar som manipulerades. Sabotaget mot susning.nu eller mot mitt unika namn avslöjade hur totalitära intressen verkar utan att synas. Fegflocken lär aldrig ge sig tillkänna.

Ove Mollvik


13 juni 2008 - Jörgen Åberg

FRITT FALL FÖR DOLLARKURSEN ?

Flertalet råvaror har uppskruvade priser och är prissatta i dollar, och dollarn är låg-dubbel effekt för Uncle Sam - ändå är nuvarande dollarkursen på tok för hög.

Med en rätt prissatt dollarkurs blev det riktigt tufft - något som inträffar om t.ex. oljan prissätts i en annan valuta - då blev det fritt fall.

Jörgen Åberg


13 juni 2008 - Rolf Persson

BALTIKUM BLIR NÄSTA KRISHÄRD FÖR SVENSKA BANKER

Den som varit där, har sett det i flera år, dyrare bilar än här, allt belånat. Fastighetspriserna som tokrusat i många år nu och löner som raketskjutit i höjden.

Allt bäddat för en stjärnsmäll och så klart kunde inte de svenska bankerna hålla sig från att leka med elden där, heller.

Rolf Persson 


13 juni 2008 - Gösta Dahlberg

FÖRST KOM "SUBPRIMEKRISEN"

I en andra våg i den globala bankkrisens spår, kommer den så kallade CDC-marknaden. Läs tex. artikeln: "Next Phase of the Credit Crisis to Hit Credit Default Swaps $62 Trillion Market", på siten The Market Oracle.

Var sedan beredd på krisvåg nummer tre som just nu börjar anas vid horizonten. Detta är derivatmarknaden som du kan läsa om i artikeln: "Total Notional Value Of Derivatives Outstanding Surpasses One Quadrillion", av Jim Sinclair.
 
* Anm: En kvadrilljon dollar är 6.000.000.000.000.000 kr.

Gösta Dahlberg


13 juni 2008 - Olof Bengtsson

BANKERNA BEHÖVER MER KAPITAL

Vilka är det egentligen som går in med nytt eget kapital i de krisdrabbade globala storbankerna ? Jag har svårt att se lockelsen; "Hej, vi har bränt vårt kapital, och nu vill vi bränna ditt med, ge oss dina pengar ?"

Borde det då inte vara bättre att gå in med kapital på botten? Eller får de så ofattbart bra deals på aktier att de kan sälja av en del på öppna marknaden och få tillbaka större delen av sin investering snabbt? Är det inte i så fall väldigt väldigt dåligt för andra aktieägare, vars ägande späds ut väldigt mycket?

Olof Bengtsson


13 juni 2008 - Bengt Jansson

CREDIT DEFAULT SWAP

Nästa örfil väntar bakom knuten. Och den blir inte nådig, minsann!

http://www.atimes.com/atimes/Global_Economy/JF12Dj03.html

Bengt Jansson


13 juni 2008 - Ove Mollvik

REDAN UTOM ALL KONTROLL

Svar till Gunnar Hedin

 RB har redan spelat ut sin roll och kan enbart iaktta, analysera vad som händer och förhoppningsvis rapportera sakligt till folk och politiskt ansvariga.

 Om vi skall kunna lära av tidigare misstag och få balans i framtida nationalekonomi gäller att förstå vad storspelarna hoppas på och vilka värderingar som döljer sig i ägarkollektivens övermedvetna.

 Finansmarknadens aktörer är troligen de mest osjälvständiga och självförnekande som finns. Rörande är att möta deras dubbelspel i operavärlden som de så gärna vill beundra och tillhöra men egentligen aldrig kan förstå. Den skapande människans natur och behovet av det som ingen kan köpa för pengar förblir ett mysterium även för dem med gränslösa vanor.

 Västvärldens överutbildade skolelit med särskilt avvikande läggning kan inte ens fatta varför vi vanliga satsar på egna företag, hem och familj istället för att slava åt dem och kunna tjäna hur mycket som helst i deras skattefria multiföretag och kolonialvälden.

 Erfarenheterna från 70-, 40- och 10-tal som alla liknar varandra i princip och går igen för varje ny mansålder sedan bankväsendets begynnelse måste förstås till sitt innersta väsen för att kunna utvecklas till något bättre.

 Intelligenta men svaga djur som människan härmar reflexmässigt sin överman tills denne blir förvirrad över sig själv och tröttnar på angrepp. Genom att istället ”vända kinden till” och medvetet studera sin motståndare finner man den större styrkan hos sig själv. Ägarmaktens utmålade fiender även bland oss opartiska liberaler och konfliktforskare avslöjar på samma sätt den svaghet och egentliga avsikt som finns och ingen vågar uttala.

 I judiska, muslimska eller urkristna hederskulturer finns medvetna värden bevarade som gick förlorade i I-världens stressade utveckling. Cecil Rhodes och raden av hedersbefriade stipendiater som följde vågar på sin höjd och knappast medvetet efterapa mamma eller storasyster. Mål och medel för mänskligheten avtog därmed i samma grad. Kapitalet som nu växer istället måste skapa terror för att inte bli värdelöst.

Ove Mollvik


12 juni 2008 - Leif Davidsson

STAGFLATION

På grund av en tidigare penningpolitik i vansinnets tecken samtidigt som utvecklingsländer exploderade i tillväxt sker nu det, som ingen trodde var möjligt för ett halvår sedan.

En konjunktur som viker snabbt samtidigt som priserna på allt ökar i en enda lång ond spiral. Undrar just när alla dårfinkar som köpt bostäder till vettlösa priser inser att det är slut.

Leif Davidsson


12 juni 2008 - Arne Svensson

ÖVERRASKANDE INFLATION ?

Det är lite märkligt att man blir förvånad över att vi får en stigande inflation med tanke på de prishöjningar som vi sett senaste året på råvaror, olja och mat.

Har detta undgått Riksbanken och politikerna?

Arne Svensson


12 juni 2008 - Stig Olsson

DUBBELT SÅ MÅNGA KRONOR

I dag finns det runt dubbelt så många kronor som för bara 5-6 år sedan. Då måste en krona vara värd hälften så mycket.

Jag tror för min del att de enorma prisökningarna som varit på bränsle, råvaror, bostäder, åkermark med mera, helt enkelt beror på att pengarna är värda mindre.

Det som däremot har minskat är vår lön.

Stig Olsson


12 juni 2008 - Olle Ljungberg

RIKSBANKEN SPÄR PÅ PENNINGMÄNGDEN

Riksbanken har skapat oerhört mycket mer pengar per år ett antal år nu. Titta på SCB:s statistik över penningmängden, 10-20 procent mer per år!

Skattesänkning betyder bara att en mindre del av våra resurser används till det offentliga. Det är knappast någon hemlighet att det offentliga äter upp en oproportionerligt stor del av alla resurser i Sverige.

Det är inte fördelningen av pengar som skapar inflationen utan att det skapas så oerhört mycket av dem.

Olle Ljungberg


12 juni 2008 - Gunnar Hedin

RÄNTAN HÖJS FÖR LÅNGSAMT

Därför skenar inflationen och tar man inte i med krafttag nu så kommer inflationen snart att vara utom kontroll. Riksbanken bör höja räntan med 1 procent åt gången och liksom ECB planera för att fortsätta att höja räntorna kraftigt under det närmaste året intill dess att inflationen åter kan bringas ner mot de 1-2 procent som man har som målsättning.

Idag ligger den verkliga inflationen långt över den redovisade och det är klart att människor som i sina dagliga liv ser denna inflation i form av snabba prisökningar resulterar i kraftigt höjda inflationsförväntningar.

Inflationsspiralen är redan igång och nu gäller det för Riksbanken att kraftfullt bekämpa denna. Misslyckas man därför att man höjer räntorna allt för långsamt så kan det i värsta fall övergå i hyperinflation, men långt innan dess så drabbas samhället av de skadeverkningar som inflationen har. Man behöver bara minnas vad som hände på 1970-talet för att förstå att denna utveckling måste stoppas här och nu genom ett kraftfullt och förtroendeingivande agerande av Riksbanken.

Gunnar Hedin


12 juni 2008 - Ove Mollvik

TÄNK VIDARE

Svar till Leif Davidsson

Finansmarknaden är inte öppen och fri utan snarare elitsocialistisk till sin natur. Så har den mer eller mindre varit sedan 1908 utan att någon vågat förklara hur. Utpressningsaffärerna är satta i system av dem som gjort kunskap till handelsvara. Ju falskare info om kunder desto värdefullare för dem som har övertaget.

Även vi som varit självförvekligande och nöjda med egna medel kan nu bli berövade på livsverk, hem och familj. När både media och myndigheter köpts för att driva på en pervers utveckling har ingen enskild någon chans att försvara sina rättigheter längre.

Det vettlösa pris jag tvingades betala brf Björnligan för att inte mina barn skulle hamna på gatan blev man ändå inte nöjd med utan skulle skoja till sig ytterligare två miljoner från ännu aningslösa medverkande.

Sambanden som jag fick bevis för och beskrev här under första kvartalet i år efter att ha förlorat mitt hem både försvann från debattarkivet och rensades från nätet. Forumet hotades bli stängt. Ingen får veta vad som faktiskt sker.

Ove Mollvik


12 juni 2008 - Ove Mollvik

PYRAMIDSPELENS AVHUGGNA TOPPAR

Svar till Lars Traneflykt forts.

Vi kan hålla på hur länge som helst och ställa enskilda ansvariga mot väggen med överväldigande bevis utan att detta leder till någon förändring. Lögnhärvan är så total att ingen med ens minsta självbevarelse behöver skämmas för sin egen roll längre.

Sedan -98 är även rättsstaten överkörd och vi som påminner om formen som tidigare varit avfärdas som rättshaverister. Hur rätt i sak och princip sedan vi än kan ha misstänks vi ändå som särfall med självupprättelse som motiv. Allt vi vill, kan och råkar veta betraktas därmed som samhällsfarligt. Och så upphör all diskussion.

Oegentligheterna som du påvisar på högsta nivå motsvarar exakt min personliga erfarenhet i helt andra sammanhang. Med vår gemensamma övertygelse och levande analys kan sambanden sedan rent matematiskt härledas hur långt som helst. Brödraskapet med mentaliteten från Cecil Rhodes dagar kan jag lova dominerar än idag.

En lika intelligent sorts dold hierarki måste dock fortsätta att sprida falsk info och anklagelser så att vi som fått veta för mycket hellre skall börja misstänka varandra kan jag tro. Min närmsta chef en gång slutade i toppen på skuggpyramiden där jag nu förstått att kartläggning och falskregister sammanställs för bankvärldens demokratifientliga syften.

Ju förr äregiriga klipps av från verkligheten desto enklare når de toppen ser det ut som. Makten u p a stannar dock i kretsen runtikring oavsett. Och ingen behöver motivera sina värderingar, lagar eller beslut.

Ove Mollvik


12 juni 2008 - Oce Mollvik

STOR OCH LITEN I OJÄMN KAMP

Svar till Lars Axelsson

De lika livsmöjligheterna för stor och liten bör ju vara demokratins huvudmotiv. I Sverige brister denna främst inom näringslivet med staten och kapitalet i oärligt samspel.

USA exporterar hellre sitt problem precis som tidigare brittiska imperiet. Överklassarna där och snart även här har som sport att förtala andra och genom utpressning driva mindre bemedlade till slavarbete.

Ove Mollvik


11 juni 2008 - Stig Olsson

NEDGÅNG I USA

Så gott som alla rapporter och ekonomiska indikatorer pekar nedåt för USA. Alla utom för exporten. Men den amerikanska exporten är en mycket liten del av BNP.

USA:s ekonomi är på väg in i en djup recession /depression. Det står redan klart. Den stora frågan är om Federal Reserve kan undvika "meltdown".

Stig Olsson


11 juni 2008 - Leif Davidsson

SVENSKT NÄRINGSLIV

organiserar mycket liten del av svenska företag men är ändå avtalsslutande part för hela det svenska näringslivet.I den rollen har man uppträtt med stor flathet och undfallenhet inför militanta fackföreningsorganisationer som är ett svek mot dem man säjer sej företräda.

Ta ifrån Svenskt Näringsliv rollen som avtalsslutande part.

Leif Davidsson


11 juni 2008 - Lars Axelsson

POLITISK KAMPORGANISATION

Svenskt näringsliv är till största delen delen en politisk kamporganisation för de svenska storföretagen och gör inget för småföretag, utom att ta en medlemsavgift.

Lars Axelsson 


11 juni 2008 - Johan Lindahl

DET KRÄVS STORA FÖRÄNDRINGAR

Om Sverige ska hänga med kan inte regering och riksdag tänka som man gjorde på 60-och 70-talet. Det fungerar inte i dag.

Vi står inför en stundande lågkonjunktur som kommer att slå ut företagandet till stor del i Sverige. Vi har i dag en planekonomi i Sverige där alla företagare skuldbeläggs. Om man jämför med USA kan man tydligt se att det är de små företagen i Sverige som ska betala för hela kalaset helst innan de startats. Därför blir det inga nya företag.

I USA är det först när bolaget har blivit stort som man beskattar det ordentligt. Det förekommer inte i Sverige då systemet är uppbyggt på att storföretagen ska få bidrag, skattelättnader och kunna nolltaxera.

Johan Lindahl


11 juni 2008 - Lars Traneflykt

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE FRÅN FINANSINSPEKTIONEN

Till tf generaldirektören Erik Saers,

Begäran om utlåtande från Finansinspektionen med anledning av din fd kollega Henrik von Krusenstjernas bulvanmetoder för att mörklägga bl.-a. aktieförfalskningar i syfte att begå skattebrott.

Jag begär nu med anledning av den personalförändring som ägt rum ett nytt utlåtande med motsvarande text som Ni tillsänt mig 1997-12-22 (Dnr 5881-96-012) och 2003-12-07 (Dnr 03-5850-399). Därutöver vill jag göra Er uppmärksam på Ert brev 2001-11-25 Dnr 01-9807-399 avseende den domstolsprocess som var under beredning vid Högsta domstolen.

Tf. GD Erik Saers jag är övertygad om att Du med inblick i att ha varit arbetskollega med Henrik von Krusenstjerna perioden 1987-1990 och med kunskaper inom aktieaffärer inser att förfalska aktier i syfte att befrämja skattebrott och verka som bulvan till Tom Hedelius bank Handelsbanken, aldrig kan vara vad som menas med sund bankverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Lars Traneflykt
Fd bankdirektör


11 juni 2008 - Ove Mollvik

IRANSKA OLJEBÖRSEN HAR HEDERN I BEHÅLL

Svar till Gunnar Björk

Västvärldens förskingring av heder och ansvar på kapitalmarknaden började redan i brödrakretsen kring Cecil Rhodes då bankirväsendet ännu var ungt.

För dessa självutvalda var tryggheten kring jobb/hem/familj något helt oväsentligt som bara angick oss vanliga töntar. Istället startades det ena pyramidspelet efter det andra med prästfamiljer som garanter. Himmelskt hopp fick så även den som blev rik på andras bekostnad.

Endast judar, socialister av alla de slag eller opartiska liberaler stod i vägen för deras dolda världsordning. Oss gällde att spela ut mot varandra. Nobels oljeimperium, en gång lika stort som Rockefellers, förintades precis som därefter Kreugers och nu hela svenska rättsstaten och demokratin.  Kriget pågår ännu.

Ove Mollvik


11 juni 2008 - Ove Mollvik

UTVALDA BLUNDAR FÖR ALLT

Svar till Lars Traneflykt

Politiskt eller finansiellt utvalda gör ingen skillnad. Alla förstår de lika lite av sitt ansvar. Att deras främsta uppgift är att dölja rikslögnerna är det knappast någon som vill erkänna ens för sig själv.

Hela rättsstaten är sedan -98 lika korrupt. Kompensationen jag då vann i HD ensam mot staten efter övergreppen mot min familj -90 har systematiskt tagits tillbaka samtidigt med resten av vårt hem.

Under första kvartalet i år framförde jag i detta forum bevisen jag just fått konkret avslutade i min egensinniga kamp mot nylibfascismen och dess infiltration på högsta nivå till närmsta grannskap. Inte ens mina egna kunde tro att detta var möjligt.

När nu också inläggen här försvann och samtidigt rensades från Google Cached så är saken klar åtminstone för mig. Från Lindh till Palme och Kreugermorden går samma raka linje.

Ove Mollvik


10 juni 2008 - Sune Carlqvist

SLUTA STÖDFINANSIERA BANKERNA

Låt bankerna ta smällen av dåliga affärer. Centralbankerna ska inte stödfinansiera. Gör som SAS m fl - klaga hos EU.

Sune Carlqvist


10 juni 2008 - Gunnar Björk

OSUNDA BANKER

Förstår ni vad som håller på att hända i världen: I grund och botten handlar det om våra jobb, pengar samt välfärd. Det är inget att hymla om egentligen.

Förutsättningar för ett fungerade samhälle är att banker kan låna ut pengar samt sköta betalningar  m.m. Om det globala banksystemet kraschar p g a det som pågår nu. Kan vi hälsa hem.

I så fall blir det Back to basic som gäller.

Gunnar Björk


10 juni 2008 - Lars Traneflykt

VARFÖR BLUNDAR FINANSINSPEKTIONEN FÖR SKATTEBROTT ?

Till Finansinspektionens nya chef,

Frågan är hur många medborgare har denna speciella service av skattebrott, och där Finansinspektionen ännu blundar? Charlotte Schreck-Pettersson, Handelsbanken Karlskoga, som tvingas mörklägga p.g.a. av hot och skydda sina kollegor, Marie-Louise Blomberg, Owe Juhlin, Gunnel Eriksson m.fl denna omfattande speciella skattebrottsteknik skadar samtidigt Bofors, enbart för att Tom Hedelius och Jan Wallander hotat med att sanningen aldrig får komma fram. Hur många fler börsnoterade företags ledare har samma service?

Charlotte Schreck-Pettersson borde erbjudas möjligheten att en gång för alla berätta sanningen och därmed underlätta i utredningen av bankkrisen och mordet på statsminister Olof Palme.

Avslutningsvis så kommer din fd. kollega Henrik von Krusenstjerna bankhistoriens största tidstjuv och lögnare framstå som en av nationens största förstörare under 1900-talet och framtill någon som har resning och värnar nationen och dess medborgare att tvätta byken.

Med vänlig hälsning,

Lars Traneflykt

fd. bankdirektör Handelsbanken Karlskoga,
k/i-relation 13,8,


10 juni 2008 - Hans Liberg

OLJEBUBBLAN

Givetvis så stiger priset på olja eftersom det är en resurs som börjar sina. Detta leder ju till spekulationer på marknaden som kan trissa upp priset ytterligare.

Inga konstigheter. Priset kan mycket väl tänkas gå ner när denna bubbla spricker men vi får inte glömma att "standard priset" på olja kommer förbli högre än vanligt då det simpla förhållandet utbud / efterfrågan styr. Mindre utbud med samma efterfrågan ger självklart högre priser.

Se Adam Smiths "Inviseble Hand theory". Inga konstigheter som sagt .

Hans Liberg


10 juni 2008 - Lars-Olof Eriksson

KRASCH FÖR OLJAN ?

För inte så länge sedan var det otroligt att oljan bröt 100 dollars vallen. Nu får vi kanske en rekyl, förmodligen kommer den nivån att fungera som en stöd nivå. Oljan är och kommer för all framtid att vara dyr, eller kostsam.

Det tycker jag är bra för miljön.

Lars-Olof Eriksson


10 juni 2008 - Ove Mollvik

HEDER ÅT ALLIANSEN

Svar till Per Fredö

Men vad hjälper en hedervärd politik mot en anonym övermakt u p a som helt utan moraliska principer allierar sig tvärs över alla ideologiska eller nationella och kulturella gränser? Det verkar mer som att en finanselit anser sig kunna överträffa allt vad demokrati heter och kräva planhushållning av varenda kreditslav. Vi som försöker överleva med egna medel kartläggs och trakasseras in i ena eller andra fållan i vilket fall.

Inte ens ledande inom NATO vill veta vilka medel som finansierar de egna styrkorna och vilken fred på vems villkor man ytterst verkar för. Ingen svensk regering har väl haft något att säga till om sedan man gick med på att tysta ner trippelmordet mot Kreuger och istället kunde ta del av framtida krigsbyten.

Bildt måste ha blivit duktigt förvirrad som fredsmäklare i Bosnien. Säkert har han sedan gammalt ett samförstånd med Carlsson, Feldt och Sahlin om att det är bäst så här för svenska folket. Vilka som egentligen styr över landet - eller under ytan då det gäller ministermord, kravaller, ubåtar osv. vill ingen gärna veta.

Ove Mollvik


7 juni 2008 - Per Fredö

ALLIANSEN FULLFÖLJER SITT UPPDRAG FRÅN VÄLJARNA

Vad gäller den gamla hederliga högern som Ove Mollvik anser vara en dimma blott så har han nog skygglapparna på.

Den finns allt där även om kostymeringen tack och lov inte är densamma.

Det säger en som vet.

Vi har i själva verket aldrig haft en regering så väl förberedd och som nästintill till punkt och pricka nu genomför det man kommit överens om.
Och där finns allt väsentligt med som ideologiskt mer än tidigare skiljer denna sammanspetsade Allians från den splittrade vänster.

Nu är säkerhetspolitiken på nytt på tapeten där vi kan konstatera att vårt land har ett intimare samarbete med NATO samt EU-länderna än nånsin tidigare om vi nu bortser från att den s k alliansfriheten
syftande till neutralitet inte varit möjlig utan att vi kunnat lita på amerikanarna.

I övrigt finns nog skäl avvakta med all högljudd kritik efter det att regeringsbeslut föreligger.

Hittills kan konstateras att socialdemokraterna vill minska försvarsanslagen med 7 miljarder och vänsterpartiet med 15 miljarder.

Att sedan ÖB inte kan sköta sina egna anslag har ekonominstyrningsverket övertygande visat, därav en ny behövlig organisation.

Per Fredö


7 juni 2008 - Ove Mollvik

TOTALMANIPULERAD KREDITMARKNAD

Svar till Jan Gustafsson

Ända sedan 1932 har Handelsbanken haft förstahandsinfo från USA. Bankkartellen och statsmakterna i övrigt har givetvis förstått detta och varit snabba med att lämna info om varje tänkbar kreditkund i utbyte. På detta vis har socialsekreterare och företagsspioner med FBU och psykförsvaret i spetsen fått en avgörande betydelse för slavstatens fortlevnad. Riksbanken tycks ha varit den sista att inse sin egen maktlöshet.

Ove Mollvik


5 juni 2008 - Nils Norgren

SMAKAR DET

Så kostar det. Om detta fortsätter så finns det nog många som hamnar i en rejäl rävsax. De svenska bankerna kommer att fortsätta att ta ut alla kostnader på "slutkunden".

Nils Norgren


5 juni 2008 - Lars Martinsson

EFTERFRÅGAN VS UTBUD

Den usträckning enligt vilken bankerna kan vältra över ökade kostnader beror på hur relationen mellan utbud och efterfrågan ser ut. Att utgå - som bankerna tydligen gör - från att detta är möjligt till 100 procent antyder att de tror att kundernas efterfrågan på krediter är helt oelastisk.

Så är naturligtvis inte fallet.

Lars Martinsson


5 juni 2008 - Jan Gustafsson

HANDELSBANKEN ÄR ALLTID FÖRST PÅ PLAN

Verkar som att Handelsbanken nästan alltid är först med att genomföra höjningar.

Jag undrar vilken exklusiv /kvalificerad information SHB besitter som andra banker inte har?  Sen har vi en annan komplikation, som är lite ny, att det inte är Riksbanken som driver höjningarna.

Då kommer begreppet "allmänna ränteläget" att bli ännu mer intressant. För stora flertalet bankkunder kommer det vara nästan omöjligt att jämföra bankkalkyler.

Jan Gustafsson


5 juni 2008 - Gösta Gunnarsson

SVENSK BANKKARTELL

Det som är tråkigt är de kartellika ränteändringarna och frånvaron av fri konkurrens. Sverige är en liten och ointressant marknad vilket gör att det finns endast ett fåtal banker här.

De få aktörer som finns på marknaden inser naturligtvis detta.

Gösta Gunnarsson


5 juni 2008 - Ove Mollvik

KONTRA ELLER PROCYKLISK REGLERING?

Svar till Bengt Jansson

Vad har RB för val? När terrorekonomin infiltrerat med hemlig falsk info och ständigt kan reagera snabbare och kraftigare än varje myndighet så spelar demokratiskt ansvariga beslut ingen som helst roll.

Slavstaten som Speer beskrev är tillbaka fast nu här istället. Vårt ekonomiska förhållande till USA/UK är i princip detsamma som Tyskland drabbades av i ett par omgångar. Dubbelspelen pågår ännu i de skenheligaste kretsar.

Ove Mollvik


5 juni 2008 - Ove Mollvik

MODERATER ÄR ÖVERKÖRDA AV EGNA AGENTER

Svar till Lars Axelsson

Inte ens det från gamla högern medärvda elitkommandot FBU bryr sig längre om demokratins försvar och rättsväsende. Istället är det de självutvalda högerkollektivisternas finansvälde som till varje pris skall försvaras. - Globala pyramidspelets självklara vinnare är det väl tänkt.

Hederlig moderat politik gäller lika lite som någon annan välfärdspolitik längre. Partiledartopparna slog sig ihop över alla blockgränser efter mordet på Palme och anslöt oss utan betänkligheter till terrorekonomin. Rikslögnerna och den egna fåfängan hävdas hellre än slavstatens och individens frigörelse.

Ove Mollvik


4 juni 2008 - Stig Olsson

NU BEHÖVER LEHMAN BROTHERS NYTT KAPITAL

Varifrån och vad?  Nya aktier och obligationer som kan lösas in av FED senare? USA klarar inte att betala för alla tidigare skulder i obligationer och derivat.

Stig Olsson


4 juni 2008 - Leif Davidsson

DEN STÖRSTA STÖLDEN

är skatteförtrycket mot företag som inte ger företagaren något tillbaka. Precis som på medeltiden tar staten (kungen) den sista pengen (kossan) när svälten (lågkonjunkturen) stod inför dörren.

Våra länder har inte utvecklats i humanistisk riktning.
Det är samma förtryck som förr, men i förfinad tappning.

Leif Davidsson


4 juni 2008 - Niklas Nordgren

KONFISKATORISKA SKATTER

Istället för ett överuttag av skatt är det rimligt att det kommer medborgarna tillgodo. Låt de som har det sämst, få del av överflödet, så kanske t.o.m. ensamstående mammor har råd att ta semester.

Niklas Nordgren


4 juni 2008 - Lars Axelsson

SATSA PÅ FÖRSVARET OCH RÄTTSVÄSENDET

Alliansens vårdslösa hantering av försvarsfrågorna, samt polis och rättsväsende, gör dem icke längre rumsrena och fullständigt ovalbara för min del. Sen må vi ha hur stora underskott som helst.

Lars Axelsson


4 juni 2008 - Bengt Jansson

SÄNK SKATTERNA NU

Börja med de mest skadliga skatterna och fortsätt sedan med de mer populistiska. Byt sedan ut riksbanksdirektionen, hela gänget, och för en kontracyklisk penningpolitik istället för dagens procykliska som förstärker konjunkturella nedgångar och uppgångar.

Sedan kanske Alliansen har en chans att bli återvalda. Annars är det tyvärr kört för hästpiskan och hans kollegor, att återse regeringsmakten för minst 3 mandatperioder igen.

Bengt Jansson 


4 juni 2008 - Ove Mollvik

RIKSBANKEN ÄR MAKTLÖS

Svar till Gunnar Hedin

svensk ekonomi förlorade halva sin själ 1932 och definitivt 1986 då även Carlsson lät sig köpas och KOFeldt redan var pantad i ett system som ingen vill erkänna och än mindre ta ansvar för.

Politiker och myndigheter vågar inte ens ge besked inbördes. Alla hänvisar de till någon slags registrerad ordning som tydligen måste hållas hemlig för annars kommer Sverige aldrig mer att bli sig likt som några ansvariga lyckades förklara innan de dog.

Ove Mollvik


3 juni 2008 - Lars Traneflykt

VARFÖR BLUNDAR MAN FÖR BANKERNAS FÖRTALSLISTOR ?

När Henrik von Krusenstjernas kollega Finn Madsen lovar finansmannen Jan-Erik Moe att allt skall lösas efter fällande dom ?

Hur säkra var man då på att kunna konsolidera banken med försäkringsersättningar. Därefter agerar Finn Madsen från Vinges advokatkontor för räkning avseende Henrik von Krusenstjernas härjningar.

Är det mänskligt av förre VD:n Hans Dalborg som numera är styrelseordförande i Nordea att fortsätta med att mörklägga dessa brott, som man skapat med Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista, genom att låta den fd. kollegan Finn Madsen gräva ner sanningen om bankens omänsklighet?

Vad var det som gjorde att man agerade så kraftigt mot kontoren 4054 och 4036 var det enbart för Finans AB Nyckelns roll? Hur kan Finansinspektionen blunda för denna brottslighet som man utför med Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista?

Är det huvudanledningen till att Ingrid Bonde slutar ?

Har  hon slutligen insett vilken skada nationen och dess medborgare drabbats av på grund av denna grova kriminalitet som Henrik von Krusenstjerna med sin Svarta Lista utför och där fortfarande Finansinspektionen blundar.

Finns samtliga av Henrik von Krusenstjernas Svarta Listor på Finansinspektionen?

Undrar

Lars Traneflykt
Fd bankdirektör


3 juni 2008 - Sven Brandberg

RIKSBANKEN VÄLJER ATT FOKUSERA PÅ INHEMSK INFLATION

Samtidigt ignorerar man importerad inflation, men att inte tro att detta får genomslag i den inhemska inflationen är att blunda.

Nu kommer alla att vilja ha kompensation. Både för ökade kostnader för så väl företag som arbetstagare. Det skall bli intressant att se vad riksbanken kommer att göra.

Speciellt med tanke på att man har en variabel att kontrollera "inflationen" i motsats till USA:s Federal Reserve som både har inflation och arbetslöshet.

Sven Brandberg


3 juni 2008 - Erik Nilsson

VARFÖR HAR RIKSDAGEN ETT MEKANISKT INFLATIONSMÅL ?

Det viktiga är att produktiviteten är god även om det sker till priset av en viss inflation. Dessutom bör Sverige gå över till Euro. Endast ett starkt Europa kan mota USA:s protektionism och egoism. Sverige har inget att sätta emot ensamt.

Erik Nilsson


3 juni 2008 - Gunnar Hedin

SVÅRT ATT FÖRSTÅ

Riksbanken har ett enda mål att hålla ner inflationen på cirka 2 procent.

Om de nu skulle sänka räntan när inflationen är så hög, som den är just nu, bör de väl rimligen även annonsera ut att man inte längre har inflationen som sitt primära mål längre.

Gunnar Hedin 


3 juni 2008 - Ove Mollvik

FED ÖVER GRÄNSEN IGEN

Svar till Lars-Olof Eriksson

Den totalitära storfinansen skyr inga medel. Allt från fiffel och försäkringsbedrägeri 911 till rättsmissbruk och världskrig blir tillåtet bara man lyckas skrämma demokratier och folk tillräckligt.

Den som verkar smart störst starkast och vackrast får världen att underordna sig. Riksbanken är chanslös. Inflationsbekämpningen är bara ett uppehållande spel för galleriet.

Där man en gång beblandat sig med terrorekonomin och sedan förlorat begreppen om heder och ansvar som i Sverige så vill det mycket till för att bygga upp förtroendet för marknad och rättsstat igen.

Hellre apar vi efter Fed och skapar ett ännu större kaos som kring 1990 och låter nylibfascismens egna elitstyrka FBU se till att tysta varje misstanke mot pyramidspelet som bara de utvalda kan vinna.

Ove Mollvik


1 juni 2008 - Sven Brandberg

ÄR INFLATIONEN PÅ VÄG NER ?

Är verkligen högre arbetslöshet och lägre tillväxt i Sverige rätt medicin mot internationella oljepriser? Att sänka den aggregerade efterfrågan i Sverige med hjälp av räntehöjningar pga av att ekonomin just blivit avkyld av höjda oljepriser verkar inte så speciellt logiskt.

Att ens fundera på att höja den svenska räntan i dessa tider av konjunkturoro och höga kreditspreadar samt oro för banksystemet verkar minst sagt snurrigt.

Om nu livsmedelspriserna fortsätter ner och oljan plötsligt kommer ner igen, kommer man då att istället paniksänka med tanke på att de nyss genomförda höjningarna ju verkar med en viss eftersläpning och riskerar att trycka ner tillväxten samtidigt som vi får en fallande inflation?

Sven Brandberg


1 juni 2008 - Ove Mollvik

HOPPLÖST FÖR BONDE

Svar till Lars Traneflykt

Om hon skulle börja tala om etik och fri konkurrens så lär hon inte bli gammal – åtminstone inte som finansinspektör.

Finansmonopolet har trängt in överallt. Info om varenda medarbetare registreras. Varenda beslutsfattare med omgivning är listad i detalj så att ingenting går att förändra.

Kapitalägarna blir så nervösa om inte varje individ är förutsägbar eller diskret går att styra. Skulle någon likt Palme eller Lindh kunna avslöja de verkligt styrande så slår agenterna till.

Syndabockar åt folk och media är sedan bara att plocka från de redan uppgjorda registren.

Ove Mollvik


1 juni 2008 - Ove Mollvik

KREDITERNA GICK TILL FASTIGHETER

Svar till Leif Davidsson

Om de åtminstone hade gått till konsumtion så skulle ingenting vara förlorat. Förr eller senare skulle även vi som sparat och knogat få återbäring.

Nu investeras istället mest i falskt intygade värden i hemligt uppgjorda affärer med ohederligt kapital som globala terrorekonomin spillt över via vapenhandeln.

Utvalda blev överösta med krediter och samtidigt mutade till att hålla tyst redan på 70-talet. Och vi som fortfarande ställer frågor till media tystas genom förtal, hot, censur eller ”olyckor”.

Svenska bostadsrätter i expansiva områden verkar vara mer till för att tvätta pengar än att bo i.

Ove Mollvik


1 juni 2008 - Lars Traneflykt

ETIK OCH PROFESSIONALISM

Vår nation har behov av etik och professionalism för att säkerställa en finansiell arena som stödjer våra företag. Låt oss därför hoppas på att de destruktiva metoder för att mörklägga brott inom bankvärlden som förekom under den svenska bankkrisen snart är historia.

Jag önskar därför att statsminister Fredrik Reinfeldt har mod att snarast utföra en den o b e r o e n d e analys av bankkrisen som riksdagen redan har beslutat om.

Med vänlig hälsning

Lars Traneflykt
Fd bankdirektör


1 juni 2008 - Lars-Olov Eriksson

OLIKA MÅLSÄTTNINGAR

Feral Reserves mål är tillväxt, den svenska Riksbankens mål är att stoppa inflationen.

Under riktningsförändringen från början av 90 talet har dessa två gått hyfsat i takt men nu går de helt i otakt. Fed eldar inflationen med risk för omvärden, Riksbanken försöker att stoppa den. Feds påverkan på världsekonomin är ledande, Stefan Ingves är totalt obetydlig i ett globalt perspektiv.

Får så hur länge vi klarar av att gå i otakt med USA?

Lars-Olof Eriksson


31 maj 2008 - Lars Traneflykt

INGRID BONDE LYCKADES INTE STOPPA "SVARTA LISTAN"

Jag hade hoppats mycket på Ingrid Bonde, som efterträdde Claes Norgren på Finansinspektionen, att hon skulle våga se till att förändra den finansiella arenan för att öppna upp för en friare konkurrens inom den svenska banksektorn med fokus på etik och professionalism.

Nu står vi fortfarande kvar i den situation när den fd. GD Anders Sahlén fick lämna FI i all hast under pågående och under uppsegling nationens största finansiella kris, som fortfarande, trots riksdagsbeslut inte är ordentligt utredd.

Dagligen kan vi följa den oro vi står inför en ny bankkris. Frågan är varför man fortfarande har en feghet att göra upp med historien och analysera vad som gick fel genom att åtala bankerna för att sprida falsk information om sina anställda och kunder med hjälp av Henrik von Krusenstjernas "svarta lista".

Lars Traneflykt
Fd bankdirektör 


31 maj 2008 - Carl Persson

MEN GALBRAITH FÖRFALSKADE JU!

Svar till Johan Lindahl

Boken ”Den stora börskraschen” var ett populistiskt verk beställt och lanserat av just den slutna krets som helt säkert utlöste hela börsraset. Finanseliten och dess då plötsliga agerande med baissespekulationer och bulvanaffärer nämns inte med ett ord. Inte ens det faktum att Kreuger annonserade en särskilt stor nyemission inför just den svarta tisdagen nämns.

Galbraiths långt senare och annars helt obefogade förtal mot Kreuger 30 år efter trippelmordet avslöjar att det var just Kreugers idéer om världsfred som till varje pris måste stoppas. Med förhoppningar om fred i Europa hade allmänheten i USA 1929 i stor skala börjat ställa sina besparingar till Kreugers förfogande.

Profitörerna från WW1 som ser krig som naturlag och sig själva som gudar att förutse fann sitt nyvunna imperium hotat. Kommunister och nazister bland vanligt folk visste man att spela ut mot varandra bara inte någon Kreuger, Bernadotte, Hammarskjöld eller annan opartisk ställde sig emellan. Så skulle istället den socialfascistiska eliten med aningslös Churchill i spetsen ta över världen precis som Orwell beskrev.

Ove Mollvik


31 maj 2008 - Carl Persson

KALLA VINDAR

Det kommer kalla vindar mitt i sommarvärmen. Nej, den globala bankkrisen är inte över. Det är bara början. Krisens vågor har nått Europa. Det går ej längre att göra snabba vinster. Vi kanske kommer att uppleva en ekonomisk härdsmälta. USA:s dåliga ekonomi spiller över på Europa.

Jag är djupt oroad.

Carl Persson


31 maj 2008 - Gunnar Hedin

FÖRÄNDRAD RÄNTA

Svag tillväxt betyder lägre ränta. Hög inflation betyder högre ränta. Vilket drömläge för riksbanken vid nästa räntemöte.

Att oljepriset, matpriserna och övriga priser rusar kan inte riksbanken göra något åt. Men att tokpriserna på bostäder fortfarande ligger på helt sanslöst absurda nivåer stryper man genom att föra en aktiv räntepolitik.

Nu behövs förmodligen inte det eftersom den högt belånade bostadsrättsägaren helt plötsligt kommer att märka att det inte blir några pengar över i plånboken till något annat än räntor och amorteringar på bostaden.

Gunnar Hedin


31 maj 2008 - Leif Davidsson

FINANSIELLA BUBBLOR

a) Finansiella bubblor som i uppgångsfas kallas "tillväxt" och "högkonjunktur" (med dold inflation) och när de sedan oundvikligt (och alldeles oberoende av räntan) bromsas upp och rämnar under sin egen tyngd så ger det självklart fallande tillväxt eller neg sådan alltså "lågkonjunktur".

b) Fullständigt oförsvarbar kreditexpansion till tillgångsbubblor som sedan hotar rämna och sekundärt har man fått period av kraftigt ökad konsumtion i spåren av dessa bubblor - för lånade pengar. Ett beteende där folk själva till 100 procent bär skulden för sin dumhet och kortsiktighet.

Hederliga människor lever inte på lån och konsumerar inte för lånade pengar.

Leif Davidsson 


31 maj 2008 - Torbjörn Andersson

EKONOMISK POLITIK

Den ekonomiska politik som förs idag i Sverige går inte att jämföra med det avsiktliga sabotage, mot alla produktiva krafter som fördes under 70-talet, med bred uppslutning från höger till vänster, av den mest misslyckade generationen i Sveriges moderna politiska historia.

Torbjörn Andersson


30 maj 2008 - Johan Lindahl

BEAR MARKET RALLY

Man kan lungt räkna med att detta bearmarket rally som vi nu  upplever (även kallat sucker rally) får ett abrubt slut, men visst är det svårt att säga exakt när. Min egen bedömning är att det stora raset som väntar, tar sin början någon gång under hösten 2008.

Detta kommer sedan troligen att bli inledningen på ett årtionde (minst) av svår och smärtsam ekonomisk depression. Vi har trettio år av finansiellt lättsinne att betala tillbaka, så vi skall faktiskt vara väldigt glada om det låter sig nöja med endast tio år av ekonomiskt elände.

Pessimisterna tror att det kommer att bli betydligt värre än så. Man kan likna situationen nu med den som rådde sommaren 1929, och se att likheterna är många och iögonfallande. För den som ändå inte har någon som helst insikt i ekonomisk historia så kan boken "Den stora börskraschen" av John Kenneth Galbraith rekommenderas varmt som sommarläsning. Det kusliga nu är att det ser ut att kunna bli mycket värre denna gång än det någonsin var på 30-talet.

Så håll tummarna för att vi klarar oss igenom det som väntar oss, utan att vi får ett nytt världskrig på köpet!

Johan Lindahl


30 maj 2008 - Leif Davidsson

BANG, BOM OCH KRASCH

Det är inte bara börsen som faller framöver. Detsamma kommer att gälla konsumtionen, företagens vinster och bostadspriserna.

Leif Davidsson


16 maj 2008 - Lars Traneflykt

SÄTT STOPP FÖR FINANSVÄRLDENS UNKNA SPEL
 
Statsminister Fredrik Reinfeldt,
 
Det är dags att Tom Hedelius och Jan Wallander förklarar varför man använder makten mot staten och mörklägger bedrägerier och varför man använder Hans Dalborg som lakej, genom att använda Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista, för att skada oskyldiga företagare.
 
Det är också hög tid  att agera mot det unkna spel som pågår i Finansvärlden och sätta en ny agenda om man har ambition att etablera en Finansplats med etik och professionalism.

Statsminister Fredrik Reinfeldt avslutningsvis känns det besvärande att bl.a. Finansförbundet blundar för dessa kriminaliteter enbart för egen vinnings skull och därmed hånar alla medlemmar med sitt klena ledarskap och brist på mål och visioner.

Statsminister Fredrik Reinfeldt tacksam om ett svar på Dnr 2006/39.

Med vänlig hälsning

Lars Traneflykt
Fd. bankdirektör Handelsbanken Karlskoga,
K/I-relation 1986-08-30,13 och 8


15 maj 2008 - Ove Mollvik

MÅSTE DET ALLTID SLUTA SÅ HÄR?

Det är ingen tillfällighet utan just typiskt att när ett forum kraschar och delar av tidigare inlägg inte längre går att återknyta till så är det just när några av de mest uthålliga skribenterna lyckats ringa in och nått samförstånd kring ett allmänt omfattande fenomen.

Inget av fallen som framförts i detta forum gick längre att avfärda som enskilt specialintresse och inte heller som något påhitt av en rättshaverist med självhävdelsebehov. Någon myndighet måste ta sitt ansvar.

När förtalet av enskilda inte gör verkan eller då infiltratörers avledanden från ämnet med massor av nonsens och falska inlägg misslyckas och när ett censurens ingripande som i SvD skulle börja bli generande för demokratin så återstår bara att skylla på tekniken. Detta är minst sjätte gången jag varit med om samma bortförklaringar.

Manuella utrensningar vet man håller inte i längden. Förr eller senare, omedvetet eller ej, läcker någon. En kombination är idealet. Ett virus som är så intelligent att det stoppar all för myndigheterna avslöjande information torde dock även för en orättsstat ha en ansvarig utgivare.

Att min tidigare förlust av hem och helt självfinansierade livsverk skulle ha med bankkrisen att göra kunde jag för 18 år sedan aldrig ana. Först när jag nu med bevisat falska skäl fråntagits rätten till de sista resterna av vår familjebostad och manipulationen av min personliga profil fortsätter på nätet medan ansvariga låtsas som ingenting, så blir sambanden uppenbara.

Då handlade det om finansskojarnas miljardaffärer som jag såsom ingenjör i mediebranschen misstänktes ha fått insyn i utan att ha med saken att göra och utan att ens ha brytt mig. Nu gäller att utplåna varje form av trovärdighet och självständigt liv för oss som kan vittna om hur samma verklighet håller på att upprepas.

Ove Mollvik


9 maj 2008 - Lars Traneflykt

STOPPA UTFÖRSÄLJNINGSPLANERNA AV NORDEA
 
Statsminister Fredrik Reinfeldt,
 
Vänta tills man utvärderat Henrik von Krusenstjernas stora skador mot tusentals skötsamma företagare i olika register (den s k "Svarta Listan") som är skadeståndsgrundande och gjort den "oberoende" analysen av den svenska bankkrisen 1987 - 1993, som Sveriges riksdag redan har beslutat om.
 
Henrik von Krusenstjerna blev chockad när det var känt med den "Svarta Listan." Senare efter Krusenstjernas lögner och med fokus på Helsingborg kom advokat Otto Rydbeck med sina bankutredningar bl.a. om Henrik von Krusenstjernas både tidigare arbetsgivare som nya hos Hans Dalborg när han övertog VD-skapet i banken och blundade för brotten och gav mandat att fortsätta om som vi kunde läsa i DN-artiklar några år innan stämningen oktober 2004 vid Stockholms Tingsrätt.

Man kämpande ända in i det sista för att man skulle mörklägga Helsingborgsärendet i Otto Rydbecks rapport som man förstod skulle drabba med automatik en av vår nations främsta företagsledare och dessutom styrelseledamot i banken samt två internationellt framgångsrika bröder som lämnat vårt land.
 
Henrik von Krusenstjerna med styrelse och ledning kämpade för att mörklägga avsnitten med sekretess 4.3, 6.2.3 samt 7.2.3. Om detta skulle uppmärksammas av pressen eller de som blev sänkta på grund av Krusenstjernas Svarta Lista, skulle alla blickar riktas mot Helsingborg med sina varianter av ärenden och Krusenstjernas olagliga metoder.
 
Advokat Otto Rydbecks rapport den 2 maj 1994 sätter fokus på medlet Krusenstjernas Svarta Lista för att mörklägga bankkrisen, och i stället försöka konsolidera banken med försäkringsersättningar.

Att inte Rydbeck på någon punkt haft med Krusenstjernas "Svarta lista" i bankutredningarna, öppnar upp betydelsen av att utföra analysen av bankkrisen, eftersom man medvetet dolt Henrik von Krusenstjernas brott genom att begära sekretess.
 
Rydbecks utredningar tar fasta på orsakssammanhanget men missar Krusenstjernas Svarta Lista. Därmed bör naturligtvis aldrig ansvarsfrihet få gälla eftersom man farit med lögn och mörklagt betydande dokumentation och som får en avgörande betydelse i bl.a. systemet att koppla enhandsengagemang och som gör att de är långt över de befogenheter och regelverk som gällde och dessutom att man från samma håll kunnat lämna kapitaltäckningsrapporter utan att någon ifrågasatt innehållet i dessa.
 
Bankhistoriens störste lögnare och tidstjuv Henrik von Krusenstjerna tillsammans med "etikgeneralen" Hans Dalborg bör nu lämna en förklaring till regeringen om vilka olika grunder, förutom försäkringsersättningar man haft i målplaneringen med Krusenstjernas Svarta Lista och varför denna brottslighet också mörklades under advokat Otto Rydbecks utredningar.
 
Jag utgår från att staten med detta olagliga och vidriga konkurrenshämmande affärsverktyg i syfte att skada de oskyldigt utvalda som , t.ex. i avsnitt 4.3, 6.2.3. samt 7.2.3 kan aldrig samtidigt hamna inom ramen vad som menas med att bedriva sund bankverksamhet.
 
Det är dags att våga visa ledarskap för den finansiella arenan och satsa på etik och professionalism i motsats till att blunda för bokföringsbedrägerier och aktieförfalskningar samt konsolidering med försäkringsersättningar genom att utnyttja Krusenstjernas Svarta Lista vid processer för att sänka förtroendet på de oskyldigt utvalda.
 
Saken blir inte bättre av att advokater i Helsingborg haft tillgång till Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista samtidigt som Finansinspektionen blundade för denna vid förfrågan från åklagaren under Henrik von Krusenstjernas uppmärksammade och intensiva processer vid Helsingborgs Tingsrätt. 

Statsminister Fredrik Reinfeldt, jag är tacksam om ett svar på Dnr 2006/39. 
 
Med vänlig hälsning,
 
Lars Traneflykt
Fd. bankdirektör Handelsbanken Karlskoga,
K/I-relation 1986-08-30, 13,8


8 maj 2008 - Ove Mollvik

FAKE IT UNTIL YOU MAKE IT

Knepet är oslagbart. Så fungerar all mänsklig utveckling. Tillsammans kan vi i dataåldern obehindrat låtsas vara globala föredömen och finansgudar utan skam t o m. Den nyliberala handelsmoralen sedan WW1 finner inga gränser.

Förtala, utpressa och erövra är uppkomlingarnas på kapitalmarknaden oftast omedvetna taktik. Med strategin makt över media och ämbetsmän grundlagd vinner de besuttna kollektivisterna ständigt mer. Samma kolonialmentalitet blev också industrivärldens föregångare på bekostnad av all hävdvunnen kultur.

Till skillnad mot gamla budord och i hederskulturer där man gärna kunde låtsas vara tills man blev den man önskade så tänker dagens både socialfascister och nyliberaler tvärtom. Omedvetet enas man över alla gränser och tar majoritetsbeslut u p a om att det är de frisinnade individerna som är faran.

På samma vis elimineras varje privat initiativ och egenföretagande tills bara det kollektiva självbedrägeriet kvarstår hos den perversa sammanslutning som måste ha makt över andra hellre än sig själv.

Att peka ut människor som omänskliga i någondera riktningen hjälper knappast någon. Alla är vi offer för det ofattbara.

Ove Mollvik


6 maj 2008 - Ove Mollvik

TILL DALBORGS, NORDQUISTS, VON KRUSENSTJERNAS OSV FÖRSVAR

De gladliberala gossarna behöver inte alls ha dåligt samvete. De gör bara vad staten förväntar sig under övervakning av storasyster. Vem deras flockledare är har de ingen aning om och vill inte heller veta. Smartast i största gruppen vinner.

Det gäller för flocken att med vilka medel som helst ringa in och tysta ner varje fritänkande individ och sedan eliminera varje egenföretagare utanför systemet. Med förtal, mobbing och utpressning görs grundjobbet medan dubbelagenter nästlar sig in så nära offret som möjligt för den avgörande stöten.

I domstol kan på sin höjd träffas förlikning och överlevnad på nåder men ingen får någonsin rätt. Majoritetsmakten bryr sig i vilket fall varken om rätt eller om skyldigheter mot en enskild. Inom ett par år kan man så börja om och få den enskildes tillgångar halverade på nytt. Individuella rättshaverister sägs lida av fåfänga eller simpel mytomani i ärendena som ingen myndighet och inte ens HD vill ta ansvar för.

Män med integritet heder och ansvarskänsla som inte ryms inom den militära organisationen har redan vid mönstringen blivit svartlistade såsom möjliga förbrytare mot den värdelösa rättstaten. FBU och misslyckade polisaspiranter kartlägger oss alla med hjälp av angiveri från otrygga socialsekreterare, avundsjuka grannar, giriga fackpampar osv.

Bakom den politiska nihilismen och rättspositivismen verkar nu allehanda mittextremer i symbios med allt från gladliberaler till pk-fascister oberörda av varje logisk invändning från oss med verkliga värden att försvara.

Dalborg och grabbarna skäms aldrig. Heder och ansvarsbefriade har de säkert varit sedan barndomen redan under mamma statens beskydd.

Ove Mollvik


6 maj 2008 - Lars Traneflykt

"ONDSKANS HERRAR"

Josef Fritzl vs/Henrik von Krusenstjerna

Jag läser med största intresse Mats Lönnerblads recension i söndags av "Ondskans herrar" som är skriven av Aleksandar Adamovic och hans fru.
Den visar hur det går till i bank - och finansbranschen där investmentbanken Carnegie  t o m förtalar sina egna anställda, för att vinna egna fördelar.
 
Vi läser nu om hur många dörrar som Josef Fritzl använt sig av för att ostört kunna förgripa sig på sina egna barn. Inte mindre än 7 dörrar. I bl.a. Eva Stenbergs artikel om Nordbankens "Svarta Lista" framgick aldrig hur många dörrar som man behövde öppna innan man kom in i Henrik von Krusenstjernas Svarta rum, där han förvarade sina olika olagliga "kränkarregister". Välkänt av alla i ledande befattningar i bankvärlden tillsammans med Finansförbundets styrelse och förbundsjurist.
 
Det är när alla blundar för denna uppenbara brottslighet med ofattbara ekonomiska konsekvenser för de oskyldigt drabbade, som man kan peka på ett rättssamhälle i yttersta förfall.

Ordförande Lillemor Smedenvall i direkt närhet till din bostad, hade Nils Gunnar Emanuel Nilsson tillsammans med sin hustru Vallens Säteri, Våxtorp innan Henrik von Krusenstjerna bestämde sig för att krossa familjen och satsa på konsolidering med försäkringsersättningar för att klara kapitaltäckningsgraden.

Bengt Skoglund med mångårigt förflutit inom sparbanken och som kollega till Henrik von Krusenstjerna, före han började vid Första Sparbanken och senare Sparbanken Sverige, medverkade aldrig till den finansiella lösning som planerades den 10 augusti 1988.

När jag på egen begäran lämnade banken juni 1989 hade banken utnyttjat kapitalet till 99% och skulle med automatik tvingas till betydande nyemission den 1 februari 1990. Varför genomfördes aldrig denna emission ?
 
Eftersom banken enbart hade intresse av att kränga valutalån var det ohållbart att vara kvar och dessutom eftersom man blåste Nils Nilsson, Vallens säteri på en förmögenhet som skulle uppgå till över 300 Mkr insåg jag först 1991 Henrik von Krusenstjernas bedrägerier.
 
Statsminister Fredrik Reinfeldt, när tänker regeringen börja utreda den ekonomiska brottslighet som bankerna tillämpade mot sina kunder under bankkrisen ?
 
Med vänlig hälsning,
 
Lars Traneflykt
Fd bankdirektör


5 maj 2008 - Lars Traneflykt

SKRÄCKENS HUS OCH NORDEAS SVARTA RUM
 
Josef Fritzls agerande kännetecknar Henrik von Krusenstjernas metoder med "etikgeneralen" Hans Dalborg som den aktive och jovialiske mörkläggaren
 
Vi erhåller nu inblick i de metoder som Jose Fritzls agerat med och som
i stort är en parallell till Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista.

Vi kan läsa om alla myndigheter som varit i Josef Fritzls hem men ingen har funnit något. Samma gäller Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista, som många känt, till men samtliga har blundat. Varför ?
 
Frågan är varför blundar man åt ett av världens största brott som utförts i statens bank och som inte går att jämföra med Josef Fritzls, eftersom här är 10.000 tals medborgare direkt drabbade och resten av befolkningen är drabbade dels av vår utveckling de senaste 20 åren, och dels att man döljer sanningen som kommer att bli en chock.
 
När fd.vice statsminister Odd Engström blev intervjuad efter sitt uppdrag på Bankstödsnämnden, så bl.a. informerade han om att det behövdes 100-tals personer för att komma till rätta med Nordbankens rapporteringar, och det var en oordning som ingen skulle kunna drömma om. En ren katastrof !
 
Den exemplariska noggrannhet som Henrik von Krusenstjerna haft i sin verksamhet att krossa medborgare sköttes däremot exemplariskt.
 
0m banken totalt är misskött och där är grova anmärkningar på allt varför var man så noga med Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista?
 
Troligtvis var skälet att om man skulle klara sig från straffansvar så var det den enda försäkring som banken hade genom hot mot alla motståndare ? Det var man inte sen att utnyttja och har därför hittills lyckats stoppa utredningen av bankkrisen.

Statsminister Fredrik Reinfeldt, det är en skam för vår nation att Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista fortfarande är aktiv.
 
Med vänlig hälsning,
 
Lars Traneflykt
Fd bankdirektör


2 maj 2008 - Lars Traneflykt

AVSÄTT NORDEAS ORDFÖRANDE HANS DALBORG
 
Statsminister Fredrik Reinfeldt,
 
Avsätt Hans Dalborg omedelbart för hans inblandning i "svarta listan",
och där Henrik von Krusenstjerna med sitt obrutna mandat skapat en
egen lag, som ställts sig över alla instanser.
 
Jag ställer samma fråga som bankrättsföreningens ordförande gör i hans senaste ledare: "När tänker regeringen reagera"?
 
När åklagaren i Helsingborg skrev till Finansinspektionen om det uppmärksammade garantiärendet i Helsingborg och som Henrik von Krusenstjerna var drivande i.

Varför reagerade aldrig GD och Chefsjuristen över Henrik von Krusenstjernas "Svarta Lista" och det textinnehåll som man utnyttjade. Var det enbart för att Finansinspektionen själv hade ett exemplar av samma "Svarta Lista" som senare presenterades vid Stockholms Tingsrätt oktober 2004? 
 
Är det därför man aldrig tagit ut försäkringsersättningen?
 
Nu måste Henrik von Krusenstjernas och Hans Dalborgs egna lagar prövas. Jag  är därför mycket tacksam om statsministern reagerar och agerar.

Statsminister Fredrik Reinfeldt tacksam om ett svar på Dnr 2006/39.

Med vänlig hälsning

Lars Traneflykt
Fd. bankdirektör Handelsbanken Karlskoga,
K/I-relation 1986-08-30, 13,8


30 april 2008 - Lars Traneflykt

HENRIK VON KRUSENSTJERNAS "SVARTA LISTA" KRÄNKER OCH SKADAR SKÖTSAMMA BANKKUNDER
 
Statsminister Fredrik Reinfeldt,
 
Den mörklagda sanningen om Josef Fritzls har nu kommit världen till kännedom.

När skall sanningen om Henrik von Krusenstjernas "Svarta lista" offentliggöras?
 
Vi läser om Josef Fritzls numera välkända skräckkällare, men ingen har ännu vågat göra något åt Henrik von Krusenstjernas Svarta rum, med den "Svarta Listan."
 
Vi läser om Josef Fritzls hustru, som inte visste något, men vi känner till att den ökände "etikgeneralen" Hans Dalborg på Nordea, med sin absoluta tystnad skyddar Henrik von Krusenstjerna och fortsätter aktiviteten att krossa, skada och kränka oskyldiga.
 
Vad är det för skillnad mot Josef Fritzls skräckkällare?
 
Ingen politiker eller myndighet har ännu vågat göra något åt Henrik von Krusenstjernas tidstöld och allvarliga skador som gäller ca 10.000 oskyldiga medborgare.
 
Vad döljer sig i grunden bakom Henrik von Krusenstjernas "Svarta Lista" eftersom det måste vara en av de värsta händelserna globalt under de senaste 50 åren som en bank utfört, utan att någon myndighet eller politiker reagerat?
 
Jag hoppas att Du har mod att vädra ut den unkna stanken från Hans Dalborgs Svarta rum på Nordea, där oskyldiga medborgare krossats enbart i syfte att banken, bl.a. som bulvan skall kunna agera med kriminella metoder.
 
Statsminister Fredrik Reinfeldt tacksam om ett svar på Dnr 2006/39.

Med vänlig hälsning

Lars Traneflykt
Fd. bankdirektör Handelsbanken Karlskoga,
K/I-relation 1986-08-30,


29 april 2008 - Lars Traneflykt

HENRIK VON KRUSENSTJERNA SKYDDAS AV HANS DALBORG
 
Statsminister Fredrik Reinfeldt,
 
Varför har inte våra politiker enats om att få klarhet i nationens största bankkris ? 

Bankrättsföreningens ordförande Mats Lönnerblad sätter fokus på faran om man enbart blundar och aldrig analyserar. Läs Mats Lönnerblad ledare "Europa riskerar recession," på Bankrättsföreningens hemsida så förstår du bättre vad vi riskerar.
 
Henrik von Krusenstjerna skyddas av den fd. försäkringsmannen, VD/Styrelseordförande Nordbanken/Nordea för att sanningen inte skall komma fram om försäkringstricket att konsolidera. Hur många stod på kö om man lyckats med uppsåtet i Helsingborg?
 
En av Hans Dalborgs närmsta adepter Arne Liljedahl.  Han har varit med hela resan från Nordbanken 1987 då som adept till Rune Barneus och som finanschef och ansvarig för kapitaltäckningsrapporterna och senare controller i PK-/Nordbanken och vidare inom samma område.

PK-Banken hade redan 1988 utnyttjat 88% av kapitaltäckningen. Året innan hade bankföreningen befarat att den mest drabbade affärsbanken skulle med effekterna dels av kapitalkravet av det konsoliderade kapitaltäckningskravet och dels effekten avseende tillägg för poster utanför balansräkningen drabbas med en höjning av eget kapital med 30%. PK-Banken hade utnyttjat kapitalet till 99%, 1989-12-30 och innan förvärvet av Nordbanken. 

Arne Liljedahl har alla svaren på de frågor som Hans Dalborg vägrar att besvara.
 
Låt oss göra en återblick;
1989 utlandslånen var 53% av den totala utlåningen i PK-Banken. 1990 marknadsräntan i SEK ändrades 22 gånger under året. Av Nordbankens totala lånestock på 163 miljarder var valutalånen 91 miljarder. Vid en kronjustering på 20% skulle obeskattade reserver och eget kapital nollställas. VD Hans Dalborg meddelar 1992 att av företagsutlåningen på 180 miljarder var 90 miljarder riskklassat.

Nordbanken 1992-12-30, genom avskiljandet av 67 miljarder till Securum förbättrades enbart kapitaltäckningsgarden med 0,7 procentenheter (det var 400 engagemang med ca 3.000 lån innehållande ca 2.500 fastigheter)

I förvaltningsberättelsen kunde man läsa akut likviditetskris befarades både för bankernas bostadsinstitut och bankernas valutautlåning.

Många namn nämndes i advokat Bertil Södermarks rapport och advokat Otto Rydbecks rapport, samtliga går därefter att återfinnas i Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista som presenterades oktober 2004 vid Stockholms Tingsrätt.

Vad var målet att konsolidera alla engagemangen med försäkringsersättning och därefter fusionera med försäkringsbolagen? Många frågor har ställts till nationens "etikgeneral" Hans Dalborg avseende förvaltningen men inga har besvarats ? Beror allt på Henrik von Krusenstjernas försäkringstricks?

Det är dags att bankhistoriens störste tidstjuv och lögnare Henrik von
Krusenstjerna får stå till svars tillsammans med Hans Dalborg och
adepten Arne Liljedahl.
 
Statsminister Fredrik Reinfeldt det är dags att pröva Henrik von
Krusenstjernas härjningar vid bl.a. Helsingborgs Tingsrätt.

Statsminister Fredrik Reinfeldt tacksam om ett svar på Dnr 2006/39.

Med vänlig hälsning

Lars Traneflykt
Fd. bankdirektör Handelsbanken Karlskoga,
K/I-relation 1986-08-30, 13,8 


24 april 2008 - Lars Traneflykt

HENRIK VON KRUSENSTJERNAS SVARTA LISTA BÖR OMEDELBART OFFENTLIGGÖRAS

Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista bör omedelbart offentliggöras

Statsminister Fredrik Reinfeldt på www.realtid.se kan vi läsa att
författarinnan Cecilia von Krusenstjerna har 3-4
betalningsanmärkningar.

Statsminister Fredrik Reinfeldt om inte nu Cecilia von Krusenstjerna
finns på Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista så är enbart motivet
för att allvarligt skada oskyldiga medborgare och frånta de utvalda
deras möjligheter att bl.a. klara sig mot rättsystemet.

Statsminister Fredrik Reinfeldt be Hans Dalborg offentligen redovisa
grundskälen till Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista och om inte
Cecilia von Krusenstjerna behandlats som Anderby uttalat så är det
enbart för den feghet som Hans Dalborg har mot P G Gyllenhammar.

Statsminister Fredrik Reinfeldt det är dags att sätta en ny agenda
inom den finansiella arenan och det är att inte bedrägerier skall kunna
utföras inom sund bankverksamhet utan att Finansinspektionen ingriper.

Statsminister Fredrik Reinfeldt jag hoppas på svar ? Har aldrig haft
en betalningsanmärkning utan enbart stoppat Tom Hedelius och Jan
Wallanders mångåriga bedrägerier till den fd.art.dir vid Bofors och
fick genom Martin Ardbo inblick i Boforsmutorna i samband med Indien-
affären samt har skriftligen haft synpunkter på Handelsbankens lednings
bedrägerier avseende förfalskade Skandia-ärende.

Statsminister Fredrik Reinfeldt för vår nations framtid och välfärd
bör Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista, bankhistoriens störste
tidstjuv och lögnare, skyddad av Hans Dalborg omedelbart offentliggöras
för att vi skall lyckas med vår samlade framtid.

Statsminister Fredrik Reinfeldt Hans Dalborg bör snarast offentligen
be svenska folket om ursäkt och bl.a. familjen Palme för att man
kränker genom att håna skallskador och där uppgifterna hämtats från
sekretessbelagda sjukhusjournaler enbart för att sänka Olof Palmes
broders förtroendekapital under Indienutredningen om Boforsmutorna.

Statsminister Fredrik Reinfeldt det är dags att Charlotte Schreck-
Pettersson, Handelsbanken Karlskoga redogör om Handelsbankens
bedrägerier och hur man ställer sig över rättssystemet och hur bulvanen
i kartell Henrik von Krusenstjerna utför uppdrag i statens bank.

Statsminister Fredrik Reinfeldt tacksam om ett svar på Dnr 2006/39.

Med vänlig hälsning

Lars Traneflykt
Fd. bankdirektör Handelsbanken Karlskoga, K/I-relation 1986-08-30,
13,8


23 april 2008 - Lars Traneflykt

RIKSÅKLAGAREN MÅSTE SE TILL ATT BEIVRA HENRIK VON KRUSENSTJERNAS SVARTA LISTA
 
Statsminister Fredrik Reinfeldt ,
 
Det borde vara hög tid att se till att utreda bankkrisen 1987 - 1993, och stoppa Henrik von Krusenstjernas olagliga Svarta Lista som förorsakat betydande skada på vår nation och påverkat ledande politiker att blunda för detta etiska brott, som saknar motstycke i Europa.
 
Bankrättsföreningens ordförande Mats Lönnerblad sätter i sin ledare: "Bankerna och bolagsplundrare" fokus på den samlade skada som Henrik von Krusenstjerna förorsakat med stöd av Nordeas ordförande Hans Dalborg.
 
Med vänlig hälsning,
 
Lars Traneflykt
Fd bankdirektör


21 april 2008 - Ove Mollvik

MÖNSTRET FRÅN 1929 GÅR IGEN

Efter moraliskt förfall följer som sagt det ekonomiska och politiska. Vad pengarna skall användas till blir frågan som aldrig får uttalas och ingen vågar svara på där kulturen och ägaransvaret en gång förskingrats. En ekonomi som inte syftar till att bygga upp egna värden utan istället vill vinna på att bryta ner andras kan aldrig sluta i annat än katastrof. En makt med viss hemlig info övervinner dock alla gränser visar det sig.

Västvärldens krig och kriser har sedan WW1 aldrig haft något folkligt eller politiskt ursprung. Eliten som äger och håller på den avgörande informationen kan på så vis ständigt och väl arrangera krascher för att sedan obemärkt kunna dela bytet. Med redan i förväg utvalda hjältar och syndabockar är saken klar. Därefter dikteras historien. Vad slutligen jurister och journalister ägnar sig åt är bara spel för galleriet.

Förutom lögnerna som sprids och frågorna som aldrig får ställas så totalcensureras exv. min undran över vad jesuiter och presbyter fann för moral gemensam med Cecil Rhodes en gång i tiden. De självutvaldas bankirer tycks veta. Genom media och överstatliga informationskanaler har det för dessa som vet hur övermakten fungerar varit möjligt att i mer än ett sekel styra demokratiska processer till kaos och krig för egen vinning. Förtal, utpressning och falsk hotbildspropaganda har av mitteliten upphöjts till ren konst.

Ove Mollvik


21 april 2008 - Lars Traneflykt

HANS DALBORG BLUNDAR FÖR BANKERNAS "KRÄNKARREGISTER"
 
Henrik von Krusenstjerna kommer säkert att bli ihågkommen de närmsta
200-åren som den person som sänkte vår nations välfärd med kränkningar och mörkläggning av bedrägerier, och då kommer man säkert ifrågasätta vår "etikgeneral" Hans Dalborgs ambitioner, när det klart framgår att Hans blundade för Henrik von Krusenstjernas "svarta lista".
 
Med vänlig hälsning,
 
Lars Traneflykt
Fd bankdirektör


20 april 2008 - Ove Mollvik

FRÅN 1929 TILL 911 LIKT 1984

Orwell genomskådade elitens innersta längtan och perversa sammanhållning då han själv tvingades gå i samma skola. Medan rädsla och avund håller underklassen samman så är det girighet och svartsjuka som gäller för överklassen. Ingen vågar erkänna sin avgörande läggning ens för sig själv.

Ett annat klassöverskridande typfall som Churchill fortsatte sin karriär som krigskorrespondent efter misslyckad officersbana. I livfulla skildringar kunde han försvara angrepp mot pöbelhopar och hur han själv lärt sig rida in i en folkmassa och hugga vilt omkring sig med sin sabel för att upprätthålla brittisk överhöghet. Han var minsann ändå ingen vanlig korpral som sin senare motpart. Inför våldets berättigande stod de lika förvirrade.

Samma djupa moraliska förvirring går igen inom finans och rättssystem där alla skyller på alla och ingen vågar vara ärlig. Uppkomlingar och klassförrädare kan omöjligt lita på varandra utan skapar hellre ett bedrägligt PK eller nihilistiskt samförstånd i mitten. I falska media och varje institut redan finns dubbelagenter på varje nivå. Politiska, kulturella och folkliga motsättningar är sedan bestämt bara efterkonstruktioner.

Ove Mollvik


18 april 2008 - Webbmaster

HUR KÄNNER MAN IGEN EN PSYKOPAT ?

Medan vi väntar på att webbleverantören löser sina tekniska problem föreslår jag ett besök på länk enligt ovan.

De problem som redovisas på denna sida har skapats av personer, vilka har ett beteende som finns hos utpräglade psykopater. Det kan därför inte vara fel vi lär oss mer den denna kategori av motborgare för att inte falla i deras fallgropar.

Webbmaster


16 april 2008 - Ove Mollvik

Svar till Gunnar Björk

Detta är det tragiska. Hos vare sig bank, myndighet eller ens regering finns längre någon personligt ansvarig. Alla hänvisar till varandra då oskäliga eller direkt olagliga beslut fattats. Vilka personliga godtycken som legat till grund för plötsligt ändrade regler får ingen ta reda på. Förtal och utpressning mot demokratier och hederligt folk världen över har på så vis kunnat sättas i system.

Utan tvekan är det media som varit styrande organ över västvärldens demokratier i över 100 år. Och över media i sin tur är det finansgudars gangstervälde som dikterar. Samväldets terrorekonomi övertogs så av bröder i USA efter WW1 osv. Folk och folkvalda vare sig här eller där ville någonsin ha med krigen att göra. Alla blev lika lurade av falska underrättelser och så håller det på ännu. Ingen får någon sann historia att lära av.

Då politisk marknad handlar om vilja måste en öppen finansmarknad handla om förhoppningar. Marknaderna som sluts av anonyma underrättelser blir ofelbart självdestruktiva så snart illvilja och falska förhoppningar smygvägen tagit över.

Folk i USA börjar tröttna och vill precis som tidigare England, Tyskland, Sovjet eller Japan dra sig ur med hedern i behåll. Folk med stolthet kommer igen. Frågan är var svensk heder står att finna efter att även bankerna gett upp.

Ove Mollvik


16 april 2008 - Johan Lindahl

BRA MED ALLIANSEN

Varför skötte inte socialisterna Sverige bättre när de
hade 12 år på sig? Socialisterna har inte klarat av något av de problem som fanns, men nu när Alliansen löser det mesta klagar de bara. Östros, Sahlin, Ulvskog med flera av de gamla socialisterna gnäller varje dag.

Hoppas de finns kvar inom (S) 2010 så får vi behålla Alliansen ytterligare i många år. Det har varit socialistiskt styre i Sverige de sista 75 åren och inget har fungerat. Nu röjs det överallt i statliga verk och statliga företagen säljs ut och det är bra. Vi har haft världens högsta skatter men inte har vi haft världens bästa sjukvård, skolutbildning eller annat.

Det går att sänka skatterna.

Johan Lindahl 


16 april 2008 - Peter Sjöström

ANTALET EXEKUTIVA AUKTIONER ÖKAR

Antalet auktioner på amerikanska privata fastigheter har ökat sen årsskiftet från ca 1,500,000 till drygt 1,725,000, dvs med mer än 200,000 st.

Fastigheter säljs ju hela tiden och då får man svaret på hur stor förlusten är, men det kommer nya hela tiden och
då måste man omvärdera de låneprodukter där lånen ligger.

Så länge som det är en ökning av antalet "forclosures" är vi i början eller knappt i mitten av tunneln. Vilken inverkan detta har på övriga marknader är en annan sak.

Peter Sjöstrand 


16 april 2008 - Per Sandberg

DEN GLOBALA BANKKRISEN ÄR INTE ÖVER ÄN

Om amerikanska huspriser fortsätter att falla långt in på nästa år, vilket amerikanska bedömare spår, hur kan då bankerna redan ha tagit alla sina nedskrivningar ?

Kreditförlusterna kommer ju att fortsätta i samma takt ända tills huspriserna slutat falla. Huspriserna i Kalifornien och Florida är fortfarande, efter ca 15 procents fall, bara tillbaka på 2005 års nivå ungefär.

De ska förmodligen ner minst lika mycket till, för att komma ner på en långsiktigt hållbar nivå.

Per Sandberg


16 april 2008 - Göran Larsson

DET BLIR INTE BANKERNA SOM BETALAR FÖR KREDITKALASET

Det är nog så att bankerna kan börja se slutet av krisen. De har skrivit av enorma belopp som nu har raderats från deras balansräkningar. Senare kommer dessa hål att täppas med nyemissioner, höjda räntor mm.

Den stora krisen kommer när detta får återverkningar på företagen som kommer få problem med anskaffning av kapital. Bankerna kommer nämligen inte att betala för detta kalaset.

De betalar aldrig.

Göran Larsson


16 april 2008 - Leif Davidsson

BANKERNAS BLODBAD

UBS har redan tvättat bort hela sitt amerikanska innehåll som baseras på hus och fastigheter, och där fortfarande 500 miljarder dollar i ytterliggare avskrivningar, troligen väntar för andra aktörer.

Leif Davidsson


16 april 2008 - Gunnar Holm

KOMMER NI IHÅG ALLAN LARSSON ?

Ni som minns kommer kanske ihåg att han såg ljuset i tunneln, redan i början av bankkrisen 1987 - 1993, när krisen i själva verket var i sin linda.

Gunnar Holm


15 april 2008 - Gunnar Björk

BANKERNA HAR SNART LAGT ALLA KORTEN PÅ BORDET

Då vet vi hur det ligger till. Frågan är då vidare vad som händer med konjunkturen i världen. Klarar Europa att hålla farten uppe?

Kan Asiens efterfrågan sätta fart på ekonomin i världen? USA har problem, det vet vi, och frågan är om inte deras tid som stormakt är på väg att ta slut? Historien upprepar sig, det vet vi. Vi vet också att hela Asien växer så det knakar och det lär inte dröja länge förrän de väger tyngre än USA.

Om USA inte klarar att lyfta sig ur svackan kommer de kanske att gå samma öde till mötes som Japan har gjort. Det vill säga att folk mer eller mindre tänker bort eller marginaliserar deras betydelse för världsekonomin.

Det kommer visserligen att ta några år, men det kan gå snabbare än många tror. USA brukar ha en förmåga att lyfta sig och komma igen. Men det ser svårare ut än på väldigt länge. Det kanske blir en sista desperat åtgärd innan de får se sig omsprungna av omvärlden ungefär som Britterna när imperiet föll.

Asien kommer att bli ett draglok som heter duga, frågan är bara om det kan dra nu eller om det tar ett par år till. Det lär i alla fall inte dröja så värst länge.

Gunnar Björk


15 april 2008 - Ivan Andersson

VEM KAN LITA PÅ BANKANALYTIKER ?

Häromdagen läste jag en analys på money.cnn.com, där en kvinnlig amerikansk analytiker rådde att köpa Bank of America och just den krisdrabbade banken Wachovia.

Hon envisades särskilt att påpeka att just dessa två var relativt lindrigt drabbade av krisen och erbjöd de bästa möjligheterna.

Hur kan man kalla sig analytiker efter det här? Varför fortsätter folk att lita på analytiker?

Ivan Andersson


15 april 2008 - Sven Brandberg

FORTFARANDE INGEN LJUSNING I SIKTE

Man kan säga generellt att ju mer illa ute en bank är desto ljusare går de ut med prognoser om den allmänna konjunkturen.

Islänningarna, UBS, Merrill osv.

Sven Brandberg


15 april 2008 - Johan Lindahl

YTTERLIGARE EN AMERIKANSK BANK PÅ FALLREPET

Ben Bernanke, är du beredd att hoppa in o rädda Wachovia om det behövs eller var Bear Sterns bara ett undantag?

Den som lever får se.

Johan Lindahl


15 april 2008 - Ove Mollvik

VARJE NY BANKREGEL ÄR REDAN MISSBRUKAD

Svar till Lennart Skogberg

Om en öppen marknad för varor, krediter och tjänster skall fungera måste den ömsesidiga tilliten vara total i något avseende. Ljug inte om andra är det enda budord man egentligen behöver enas kring. Alla värderingar i övrigt bör så bli likgiltiga för systemet som judar och araber genom tusen år bevisat.

När nu staten själv blivit främsta marknadsaktör genom falskspel och förtal av oliktänkande finns dock ingen längre som kan avgöra vem som har svikit vem då konkursen blivit faktum.

I mitt eget exempel från 1991 då jag som självfinansierad tidigare småföretagare första gången hotades bli fråntagen jobb/hem/familj visade sig just statliga konkursförvaltaren till hyresvärden vara den som legat bakom (se mitt inlägg 29 jan).

Mentaliteten hos dem som fortfarande inte skäms går att spåra minst fyra generationer tillbaka i tiden. Religion och sexmissbruket som där tog en ny vändning är vad globala finansmakten fortfarande kan gömma sin verksamhet bakom gissar jag.

Det var möjligen en god tanke hos staten att genom sin egen PK-bank skänka krediter till främst invandrare som ville starta eget men det var inte rättvist mot oss vars livsverk och framtidsplaner på självständig grund samtidigt blev tillintetgjorda.

Utan åtskillnad beslagtogs slutligen allt i nyliberala yran sedan för att hellre få andra bidragsberoende och under ännu säkrare kontroll hos anonyma som tydligen aldrig kan få nog.

Ove Mollvik


14 april 2008 - Ola Olsson

VARFÖR SKALL BANKERNA SÄRBEHANDLAS ?

Givetvis är det viktigt att banken får säkerhet för dess lån. Syftet med de nya reglerna var dock att bankerna skulle se mer till återbetalnings- förmåga än till säkerheter - de skulle inte låna ut pengar till de som inte skulle ha möjlighet att betala tillbaka.

Samtidigt är det bra ifall leverantörer har möjlighet att få ut någon del av sina fordringar i en konkurs. När banken går före får någon annan stå tillbaka.

Ola Olsson 


14 april 2008 - Gunnar Andersson

DET FINNS ALL ANLEDNING ATT SE ÖVER BANKREGLERNA

Har själv råkat ut för bankernas agerande. I mitt fall blev min checkkredit uppsagd, med tre veckors varsel. Det klarade jag inte.

Banken fick sitt men varuleverantörerna fick inget.

Gunnar Andersson


14 april 2008 - Karl Lindskog

BRA FÖRSLAG TILL NY KONKURSLAG

Den som ska vara villig att låna ut kapital och stå den grundläggande risken, måste naturligtvis ha en verklig möjlighet att få tillbaka sina pengar. Det är alldeles självklart.

Tar man bort den möjligheten uppstår en credit crunch. Och vart det leder kan alla förespråkare av vårdslös utlåning studera i dag.

Regeringens förslag är det enda möjliga.

Karl Lindskog


14 april 2008 - Katarina Svensson

BANKER OCH KASINON

Banker är som kasinon - de vinner alltid!

Katarina Svensson 


14 april 2008 - Lennart Skogberg

BRA FÖR NYFÖRETAGANDE

vem hade förtur i tidigare förmånsregel ?

1 konkursförvaltaren
2 hyresvärden 3 månaders hyra
3 hypoteksägarna till 100 procent in om det fanns något att utdela
4 oprioriterade

Detta systen gav bankerna vilja att låna ut i större utsträckning än nuvarande regler.
Det var bra
1 gav möjlighet till nystartande av företag utan att behöva pantsätta släkt o vänner för att få en kredit, Nuvarande system bromsar nystartande och ger inte de oprioriterade någon som helst fördel.

Mycket bra förslag detta med återgång till gamla systemet

Lennart Skogberg


14 april 2008 - Björn Wallgren

FÖRETAGARE BEHÖVER LÅNGSIKTIGT KAPITAL

Det behövs att människor kan sitta stilla i båten. Att antalet konkurser gått ned beror mer på konjunkturen än på något annat.

En regerings uppgift är inte att tillgodose särintressen. Man skall ha en vision om det goda samhället. Bankerna tar idag inga risker med småföretagare men tjänar oerhört mycket pengar.

Projekten skall vara mera glamorösa. De som sitter i banken är tjänstemän. De bonussystem som skapas innebär primärt kortsiktighet. Börsen belönar mera kortsiktighet. Skattesystemet gynnar kortsiktighet.

En småföretagare måste riskera hem och familj för sin ide.
På Almi, Nutek etc sitter det bara tjänstemän som kräver byråkratiska, kostsamma underlag. Om representanterna själva satt inne med lösningen skulle dessa förmodligen själva vara företagare.

Det är svårt att få tag på långsiktigt kapital. Man pratar ofta om riskkapitalister som en lösning men dessa har inte heller långsiktighet (Gardell).

Jag vet faktiskt inte hur vi skall få fram kapital utan att äventyra hela företagarens bas för tillvaron.

Det bästa sätt jag har hittat är att man som företagare kan bygga upp ett obeskattat kapital som man kan använda. Då har man i alla fall själv lyckats sälja sin produkt till ett antal kunder. Om man själv kan finansiera framtiden behöver man inte heller stå och buga och bocka för någon annan.

Björn Wallgren


13 april 2008 - Lars-Olof Eriksson

SÅ VAR DET DAGS, IGEN

Jag kan inte förstå är hur Maud Olofsson kan lägga ett sådant förslag att ge storbankerna förtur vid konkurser, eftersom det enbart gynnar bankerna, och sedan kalla sig vän till småföretagare.

Förstår hon inte att hon slår undan benen på övriga fordringsägare/ (småföretagare) genom att ge banken 100 procent  förtur?

Det här är som att man medvetet bäddar för en upprepning av konkurserna under bankkrisen 1987 - 1993. Bankerna tar 100 procent av företagarnas tillgångar och får hjälp av staten, om det skulle gå dåligt.

Allt företagarna får är behålla är skulderna.

Lars-Olof Eriksson 


13 april 2008 - Martin Fredriksson

BANKERNA STÅR FÖRST I GRÄDDFILEN

Varför är det så att bankerna aldrig ska behöva ta risker? Storbankerna tjänar grymt bra på sina tjänster, utan att behöva anstränga sig, som så många andra företag. De borde också få ta smällar emellanåt, som alla andra.

Martin Fredriksson 


13 april 2008 - Jonas Mattsson

DEN FÖRESLAGNA NYA KONKURSLAGSTIFTNINGEN, SOM BARA GYNNAR BANKERNA, ÄR INTE BRA FÖR SVERIGE.

USA har ofta genomtänkta regler när det gäller ekonomi och näringsliv, till skillnad från Sverige. Alliansregeringen går tyvärr bara bankernas och storföretagens ärenden.

Regeringen har problem med att kommunicera sägs det. Den senaste veckan diskuterades Reinfleldts resa till Kina i Studio Ett. Sveriges radio P1. Reinfeldt var inbjuden att delta, men tackade nej.

Vågar man inte ta debatten så har man ju visserligen ett kommunikationsproblem men det löser man inte genom att häcka i garderoben med svansen mellan benen. Dom andra deltagarna i programmet var experter på Kina. Inte ens dom vågar Reinfeldt diskutera med.

Det är pinsamt.
 
Jonas Mattsson


13 april 2008 - Uno Mårtensson

BANKERNAS FÖRTUR VID KONKURSER

När vissa kreditgivare gynnas på andras bekostnad leder detta en inskränkt rationalitet utifrån egenintresset. Ett exempel är de svenska bankernas konkursmissbruk, under den svenska bankkrisen 1987 - 1993.

Ett annat, och mer aktuellt exempel, är när kreditgivare gör margin calls till överbelånade fonder (exempelvis CCC). Kreditgivarna har försäkrat sig genom CDS och hålls därför skadelösa för de realiserade förlusterna. Resultatet av detta kan dock bli att hela systemet brakar samman.

Utan dessa försäkringar hade antagligen kreditgivarna varit mer intresserade av hitta en lösning tillsammans med kredittagaren.

Uno Mårtensson


13 april 2008 - Leif Davidsson

MAUD BARA PRATAR OCH PRATAR

Hon lovar runt och håller tunt. Det är nog bara hon själv som tycker att hon redan har levererat någonting av värde för företagarna. Hon har en felaktig självbild som inte det minsta överensstämmer med verkligheten.

Kommer hon att göra något för företagandet?

Kravet på att små företag inte behöver revisor försvinner först 2010/2011? Varför får man inte bygga upp stora obeskattade reserver? Måste man verkligen skatta fram allt varje räkenskapsår? Varför skall man betala ersättning vid sjukdom? Det kan vara oerhört betungande för speciellt små företag.

Varför skall man överhuvud taget göra planer över allt möjligt och omöjligt? Varför har ni inte redan sett till att sänka arbetsgivaravgifterna? Varför sänker ni inte företagsskatten?

Varför har ni inte återställt att bankerna har förtur vid konkurser?  Svenskt Näringsliv är inte någon lämplig samarbetsparter när ni utformar nya regler. Dessa är bara en fackförening för storföretagen och högre tjänstemän.

Nej du Maud, tomma tunnor skramlar mest. Mycket ull och lite verkstad.

Leif Davidsson


13 april 2008 - Knut Andersson

KOM IGEN NU, MAUD OLOFSSON !
 
Du måste bli mer konkret i dina stora löften att hjälpa företagen, och genom ändring av lagstiftningen förbättra deras villkor mot storbankerna, och det mycket krångliga regelverk som det innebär att vara företagare i Sverige ! Du måste nu visa att Du klarar detta.

En viktig förtroendefråga inför 2010! 

Knut Andersson


13 april 2008 - Johan Kjellberg

DET SKALL BLI LÄTTARE ATT DRIVA FÖRETAG

Det har Alliansen och Maud Olofsson lovat. Men varför händer det fortfarande ingenting ? De 60.000 företagare som orättfärdigt fick sina krediter uppsagda och företag beslagtagna under den svenska bankkrisen, har fortfarande inte fått någon som helst upprättelse.

Johan Kjellberg


12 april 2008 - Gunnar Björk

DANMARK OCH SVERIGE LEDER SKATTELIGAN

Sverige måste börja harmonisera skatterna med EU. Om vi skall kunna bli fortsatt konkurrenskraftiga måste staten sluta och lägga beslag på större delen av företagarnas överskott och sänka de vanliga inkomstskatterna rejält. 

Gunnar Björk


12 april 2008 - Lars Öberg

BÖRJAN TILL EN VÄRRE BANKKRIS

Jag anser också att USA:s problem ligger på en strukturell nivå. Landet lever på alltför hög grad på krediter, dessutom äger bilarna USA. Det måste tillkomma nya arbeten i USA:s rostbälte. Det har försummats.

USA:s budgetunderskott skrämmer mig. Om detta påverkar Europas ekonomi kanske vi får uppleva en liknande situation som 1929. Jag är oroad över utvecklingen i många europeiska länder.

Hur stor är den svarta och gråsvarta ekonomin i världen? Varför har inte de internationella finans- och bankorganen uppmärksammat detta?

Lars Öberg


12 april 2008 - Ragnar Börjesson

PRISSTABILITET ÄR LEDSTJÄRNAN FÖR ECB

Det borgar för ansvarig penningpolitik och högre räntor - Bra!  Om några år är det inte osannolikt att räntorna är på den dubbla nivån. Det finns inga andra vägar ut ur en kraftigt ökad penningmängd.

Minns vad ECB chefen sa då han tillträdde sitt uppdrag:
"Många tror att Euron kommer att vara en stabil valuta. Det gör inte jag - jag vet"

Ragnar Börjesson


12 april 2008 - Leif Davidsson

"INGEN FARA FÖR DE SVENSKA BANKERNA"

Går det lika illa för de svenska bankerna som förra gången under den svenska bankkrisen 1987 - 1993, kommer staten att låta bankerna ta ut oförskämda räntehöjningar mot sina kunder, och hjälpa dem som vanligt. Säkert utan några som helst återbetalningskrav, som förra gången.

Lurad som vanligt blir företagarna och privata sektorn.

Leif Davidsson 


12 april 2008 - Bengt Nilsson

BANKERNA SER INGA STÖRRE RISKER I DET FINANSIELLA SYSTEMET

Det är trist att se hur bankerna fortsätter att förneka kreditkrisens allvarliga risker i det finansiella systemet.

Istället pumpar de ut likviditet till bankerna som dessa i sin tur sitter och tjuvhåller på som små ekorrar. Europa stagnerar och Euron är upptryckt till helt oförsvarliga nivåer pga den relativt höga räntan jämfört med USA och Japan.

Att påstå att kreditgivningen fungerar är ett hån mot de företag som behöver låna och visar bara på hur långt ifrån verkligheten som byråkraterna på ECB befinner sig.

Bengt Nilsson


12 april 2008 - Sune Carlqvist

BANKERNAS SKULDER

Får företagen och skattebetalarna betala. Bankerna lånar billigt av staten och vi lånar dyrt av bankerna. Detta är bara början. Senare kommer de svenska bankernas "extra" räntehöjningar att straffa dom som gått på lånekarusellen.

Sune Carlqvist


11 april 2008 - Ola Olsson

FARTBLINDA BRITTER

Läget i Storbritannien är mycket allvarligt, men det är inte så konstigt när huspriserna har stigit till löjliga nivåer genom ett "går det så går det" mentalitet.

Man kan låna över 100 procent i UK idag, och problemet är värre än i USA. Privata skuldsättning är högre än landets BNP (samma gäller i USA), och räntorna är högre. George Brown har kört samma taktik som USA där han har uppmuntrat att låna till konsumtion bara för att hålla igång ekonomin.

Över 1 miljon britter äger hus i Spanien och många har lämnat huset i UK som säkerhet på sina lån. Huspriserna i UK är en ekonomisk barometer, när priserna steg med 200 procent på 10 år var alla rika.

Men om, eller när, priserna faller med 25 procent, blir det katastrof.

Ola Olsson


11 april 2008 - Peter Karlsson

RIP OFF

Engelsmän är fanatiska på att köpa våningar och hyra ut, hela Spanien är fullt av dom. Gamla tanter gör det i London. De köper, lånar och hyr ut.

Om hyresgästen inte vill betala 1200 pund i veckan då rasar hela korthuset, eller om hyran måste sänkas till 1000 pund i veckan.

London har den absolut mest ohälsosamma fastighetsmarknaden i världen, den är så maxad. Jag hyrde en våning för 1.200 pund i veckan med Ikea inredning, vilket var lyx för dom. Efter ett tag tackade jag för mig.

London levde på sina fina skatteregler. Utlänningar slapp betala skatt för inkomster utanför UK, nu måste dom pynta 35.000 pund i flattax, då sticker många iväg, det var droppen, efter alla regndroppar.

London är ett rip off !

Peter Karlsson


11 april 2008 - Gunnar Hedin

HÅLLER INTE I LÄNGDEN

Många engelsmän har köpt ett extra hus som de hyr ut och ser det som en ren investering då priserna hela tiden rakat i höjden. Det kan omöjligen hålla i längden.

Bostäder skall man bo i och inte se som en investering.

Gunnar Hedin


11 april 2008 - Carl Persson

VÄNTA BARA

"The City" tar täten i världens snabbaste husprisnedgång. England, vars ekonomi till cirka 25 procent kommer från slipstomtarna inom finansindustrin, kommer att få uppleva ett blodbad vad gäller rikets budget- och bytesbalans inom bara 1-2 år.

Pundet´s mini-krash är bara uppvärmning, sanna min ord.

Carl Persson


11 april 2008 - Bo Bengtsson

ENGELSKA BANKER HAR BLIVIT FÖRSIKTIGA

Många engelska banker går inte längre med på att låna ut på väldigt korta perioder. Man vill inte finansiera folks spekulationer där en bostad köps, renoveras och säljs inom två, tre månader.

Detta var väldigt vanligt fram till i höstas. Och den möjligheten är numera klart begränsad. Det är hämmande och bra för prisstegringen.

Bo Bengtsson


10 april 2008 - Ove Mollvik

SLUTEN MARKNAD GER FALSKA VÄRDERINGAR

Svar till Magnus Dahlberg

Det är inte den okunniga massan utan istället den hemligt slutna eliten som för att inte själv bli avslöjad försöker med sina mest högljudda media få folket att skylla på Greenspan. Furstar i alla tider har på gott och ont alltid drabbats av samma fenomen. De verkligt styrande gömmer sig likt älskare och presidentfruar...

Så länge info från underrättelsetjänster, förtalsregister osv. är marknadsvara - oavsett sann eller falsk, så lönar det sig att muta eller skrämma politiker, jurister, värderingsmän osv. till vilket godtycke som helst. Det som bäst passar den anonyma elitens ständigt växande drömmarknad hamnar så högst i kurs.

För hundra år sedan startades Secret Service för att med vilka metoder som helst och i Cecil Rhodes anda skydda brittiskt kapital i världen. Finans och skvallerpress köptes först. Karikatyren blev vapnet ingen kunde försvara sig mot.

Både Kreuger och Morgan kan sedan samtidigt ha genomskådat vilka som låg bakom första världskriget kan man tänka. Gangsterkapitalisterna från USA drog sig dock inte för att samarbeta med den mest ohederliga fjollflock brittiska eliten skapat. Handelsblockaden mot Sverige och utpressningen mot Tyskland, Ryssland osv. förtigs märkligt nog fortfarande.

Så länge de verkliga förhållandena och inte ens mordet på Kreuger någonsin blir utrett så måste det bli odemokratiska värderingar med allas krig mot alla som gäller.

Ove Mollvik


10 april 2008 - Peter Wahlgren

BANKERNA SAKNAR ÖVERGRIPANDE KONTROLLSYSTEM

Det saknas detaljerade regler för hur lånemarknaderna får agera, så att inte liknande situationer som vi har i dag, med en global bankkris kan uppstå.

Lån skall betalas tillbaka till långivare inom rimlig tid för ett fungerande system är ett av kriterierna som borde gälla alla !

Peter Wahlgren


10 april 2008 - Leif Davidsson

MER BENSIN PÅ ELDEN, TACK.

Lysande idé att ytterligare öka utlåningen, när det är
just för stor utlåning som är problemet. Det kan ju bara innebära att rätt åtgärder kommer ännu mera för sent och alltså måste bli ännu kraftigare och otrevligare.

Och det verkar ju inte bli så kul på vägen dit heller, för dom som har skött sin ekonomi. Men för dom med stora lån är det ju mumma med inflation!

Lärdom: Låna så mycket du kan, låt inflationen betala tillbaka!

Leif Davidsson


10 april 2008 - Helena Wennerholm

IMF GÖR MER SKADA EN NYTTA

Lägg ner detta föråldrade sällskap för inbördes beundran. Dessa spetsekonomer som totalt misslyckats i bland annat Argentina.

I USA när man suttit sovit medan USA:s skuldsättning vuxit till ohållbara nivåer på kort tid. Nu är deras råd att alla regeringar skall satsa stora summor på stimulanser av världsekonomin för att undvika världsrecession.

Samma typ av stimulanser som nu har sänkt USA ner i recession. I Latinamerika har rådet oftast varit hårda nypor för att rensa ut obalanser på grund av vårdslös penning- och finanspolitik.

Helena Wennerholm


10 april 2008 - Bengt Jansson

SKILDA VÄRLDAR

Alla borde lära sig skillnaden mellan USA, Europa och Sverige. Visst har USA betydelse för världsekonomin, men med den försvagade dollarn så är USA "bara" 25 procent av världsekonomin, och dessutom minskande.

Indien och Kina med flera kommer att ha en större betydelse och då kommer vi slippa denna lätt absurda påverkan på världsekonomin som USA har idag.

I dag rycks länder med på grund av kreditoron trots att det knappt finns en kreditmarknad värd namnet i landet, t ex Ryssland. Eller så rycks man med i handelspåverkan v.s. USA trots att man har några procent med USA, läs Indien.

USA är en maktfaktor i dalande. Det gagnar förhoppningsvis på sikt världsekonomin.

Bengt Jansson


9 april 2008 - Ove Mollvik

STATISTIK PÅ FASTIGHETER HÅLLS HEMLIG

Svar till Bo Karlsson

Inte någon annan bransch näst vapen och droghandeln lär väl finansmaffian ha större inflytande över än just fastigheter. Företagare och boende är lättast att utsätta för förtal och utpressning medan myndigheter och media på billigaste vis mutas att spela med. Sanna värderingar och sann statistik är omöjligt att få fram så länge spekulationer och svarta affärer pågår i alla led.

Både mäklare och bankpersonal blev lika överraskade då reglerna plötsligt ändrades vecka 47 i höstas och jag på stört tvingades dubblera handpenningen vid en akut lägenhetsaffär. Att bankinspektionen skulle ha ingripit fick jag höra som en löjlig bortförklaring. Även anhöriga och andra berörda blev hotade i samma veva. Ingen myndighet svarar ännu på någon som helst fråga i saken.

Jättebluffen med exv. bostadsrätter bevakas speciellt av Bostadsrättsforum http://hotpot.se/php/vb/forumdisplay.php?f=2 . Kolla där!

Ove Mollvik


9 april 2008 - Claes Hansson

BUBBELMAKARE

Alan Greenspan kan knappast lastas för att de stora globala kreditväderingsinstituten upphöjts till gudar och att ingen ifrågasatt deras oseriösa hantering av sin roll (dubbla roller)

Även i Sverige ropar många efter bubbelskapande lågräntor, så att bostadsmarknaden kan fortsätta att växa via överbelåning. Vad är sämst ? Skräplån eller skräplånare ?

Det är livsviktigt för den svenska kapitalmarknaden att Riksbanken kan motstå den sk marknadens böner och invektiv.

Claes Hansson 


9 april 2008 - Magnus Dahlberg

VISST GÖR DET ONT NÄR BUBBLOR SPRICKER

Men att söka Alan Greenspan som en syndabock när det gäller den amerikanska Subprimekrisen, är inte poängfullt.

Problemet är okunskap. Att folk köper på toppen till priser de inte har råd med. Det är inte förbjudet att göra dåliga affärer och husköparna har alla varit myndiga.

Men okunniga om riskerna.

Magnus Dahlberg


9 april 2008 - Staffan Larsson

BOLÅNEKRISEN ÄR INTE ALAN GREENSPANS FEL

Varje enskild aktör som ger sig in i subprime har sitt ansvar. Ska man peka på några mer skyldiga så är det kreditvärderingsinstituten, t.ex. Standard and Poor, Moodys, Fitch etc. när de har gett kreditbetyget AAA till subprime.

De banker som okritisk har lånat ut pengar bär också en stor skuld.

Staffan Larsson


9 april 2008 - Lennart Eriksson

RÄTT ATT INTE BEVILJA ANSVARSFRIHET I CARNEGIE

Om man beviljat ansvarsfrihet i detta misskötta bolag säger man att det inte krävs någonting, för att kunna sitta i en bolagsstyrelse.

Ansvarsfrihet skall bara kunna beviljas bolagsstyrelser som sköter sitt uppdrag.

Lennart Eriksson


9 april 2008 - Marcus Larsson

SENT SKALL SYNDARNA VAKNA

Storägarna i Carnegie var rädda för att "proffsen" skulle försvinna och därmed på sikt dränera de stora intäkterna till företaget.

Fifflarna i bolaget fick därför behålla sina bonusar och den självgoda styrelsen fick sitta kvar. Men nu plötsligt försvinner folk från företaget. I det här skedet reagerar storägarna. Vilken dubbelmoral!

Kommer vi någonsin att få se några storägare som kan stava till ordet etik ?

Marcus Larsson 


8 april 2008 - Johan Kjellberg

MÅNGA MISSNÖJDA KUNDER HOS CARNEGIE ?

Carnegies inställning till vanliga kunder har emellanåt varit bedrövlig. Kunderna har närmast stått med mössan i handen och tacksamt bett om att få vara kund.

Snart står Carnegie med mössan i handen och ber kunderna att vara kvar. Men allvarligare är kanske att Carnegie som rådgivare bland större företagsaffärer, verkligen är på väg utför, tror jag.

Bengt Jansson 


8 april 2008 - Johan Kjellberg

FLERA TRÅKIGA NYHETER

Anledningen att de amerikanska stora multinationella bolagen inte har sjunkit ännu mer, är förstås dollarns försvagning och att Europa inte har börjat se sina vinster falla ännu.

Vi kommer att få se fler tråkiga nyheter, innan det kommer bra nyheter.

Johan Kjellberg


8 april 2008 - Göran Lindberg

DEN SVENSKA BOSTADSMARKNADEN ÄR ÖVERVÄRDERAD

Därför borde en nedgång snart vara i antågande, om nu också de svenska bankerna, i likhet med många globala banker, får svårt att skaffa fram kapital till sin utlåning. Det finns ju inget som säger att bostäder skall fortsätta vara övervärderade i all evighet.

Andra marknader har ju varit både övervärderade och undervärderade under det senaste decenniet. Till exempel börsen som var ca 200 procent övervärderad innan IT-bubblan sprack, 45 procent undervärderad på botten 2003 och just nu är undervärderad med ca 40 procent.

Göran Lindberg


8 april 2008 - Leif Davidsson

FALLER FASTIGHETSMARKNADEN ?

Det är svårt att gissa sig till. Kanske blir det långsam utplaning i stället. Så småningom lär det kanske bli mindre ökningar, men ökningar lika dom vi sett dom senaste åren, lär det dröja länge innan vi ser igen.

Leif Davidsson


8 april 2008 - Bo Karlsson

SVÅRT ATT FÖRUTSPÅ PRISUTVECKLINGEN PÅ FASTIGHETER

Man blir inte klokare av alla de experter som senaste månaderna tillåtits spå både uppgångar, nedgångar och prisras.

Nej, redovisa gärna ren statistik, aktuell sådan. Tabeller som visar utvecklingen de senaste åren. Varför inte som Stockwatch visar aktiekurser. Ta storstäderna och lite landsbygd. Bostadsrätter, fastigheter och villor.

Bara att köra igång!

Bo Karlsson


8 april 2008 - Ove Mollvik

KNAPPAST NÅGON SKILLNAD MOT 1929

Svar till Lars Traneflykt vs Christer Stenberg

I grunden är det ju samma fenomen som går igen. Ur kaos skapas möjligheter helt visst men då gäller att vara först ut och förstå vad som har hänt för att kunna utnyttja situationen och samtidigt hålla orsaken hemlig.

Genom att bara studera mentaliteten hos de ständigt återkommande vinnarna och hur dessa brukar förtiga eller systematiskt skriva om historien så måste man inse vilka de är som också medvetet har frambringat densamma. Med makt över media, rättsstat, civilförsvar, underrättelsetjänst osv kan som bekant allt vad folkstyre heter manipuleras.

Samma hänsynslösa organisation som verkade utan att synas bakom morden på Kreuger Kennedy, Palme osv. påminner om hur krig och katastrofer i allt från 1929 till 911 och New Orleans har kunnat utnyttjas för ett och samma syfte. Intresset ljuger aldrig!

Om man nu skall försöka gödsla med lika ohederligt kapital igen för att hålla skenet uppe av de lika falska värden man denna gång skapat på fastigheter så lär lusten till arbete och utveckling avta tills alla mänskligt sett åter blivit lika stora förlorare.

Ur denna slags perverterade jämlikhet lär bara den hemligaste ägarmakt kunna resa sig obemärkt igen utan att omedelbart slås ner såsom varje enskild företagare annars. Förtal, utpressning och förtäckta hotelser som medel hos en finansmaffia med ett 1984 som mål är knappast något nytt.

JP Morgans folk vet sambanden. Tvångsmässigt måste de likt seriemördare upprepa sig och dra med sig alltfler i sitt öde tills deras globala livslögn avslöjas. I en skrift från 1903 av Poul Bjerre hittade jag just en träffande analogi ”Det geniala vansinnet”!

Ove Mollvik


7 april 2008 - Göran Larsson

DAGS ATT VAKNA, SVERIGE

Vänsterpartiet åker ur riksdagen 2010. Folk har upptäckt att dessa personer, som företräder de f d kommunisterna är helt verklighetsfrämmande, farliga för demokratin, samt vill föra en ekonomi som fullständigt förstör Sverige.

Det är glädjande att svenskarna börjar att tänka.

Göran Larsson


7 april 2008 - Allan Josefsson

ALLIANSEN KOMMER ATT VINNA VALET 2010

I takt med att Mona Sahlin och socialdemokraterna och stödpartierna i extremvänstern genomlyses, så kommer folk att inse att det är inte mer socialism, höjda skatter och ökad ofrihet vårt land behöver.

Allan Josefsson


7 april 2008 - Leif Davidsson

BANKERNAS ÅTERSTÄLLARE

Det kommer att ta tid för de globala bankerna att kunna återställa sina balansräkningar, alltså har de väl lånat ut för mycket pengar till alldeles för dåliga säkerheter.

Leif Davidsson


7 april 2008 - Gunnar Björk

FINANSMARKNADEN BÄVAR FÖR VAD SOM KOMMER ATT HÄNDA

Majoriteten av de Amerikanska bankerna är i teknisk konkurs tillsammans med ett antal Europeiska institut.

Bankerna är idag ihopkopplade genom den internationella kapitalmarknaden och kraven på eget kapital är så små att det inte räcker nu när hela sektorn är i teknisk konkurs.
Kapitalkraven är utformade för att hantera när bankernas företagskunder får problem en i taget utan gemensam orsak.

Swedbank i Sverige grundar stora delar av sin verksamhet på den internationella kapitalmarknaden. Om den källan tryter måste de börja säga upp lån. S-E-B har också lånat avsevärda medel på den internationella marknaden.

Bankerna har enorma exponeringar mot varandra och klarar kanske bara problem med en motpart inte fler. (Även svenska banker har exponeringar på UBS, Morgan, JP, Bear osv.)

Något måste trots detta utgöra triggern till riktiga problem och i USA och Europa betalar skattebatalarna än så länge notan. Det fungerar så länge det inte blir någon riktig konkurs.

Mitt råd är: se upp med de isländska bankerna som inte har tillräckligt med skattebetalare, som har råd att fullgöra bankernas åtaganden när det krisar !

Varje kedja är inte starkare än sin svagaste länk. Detta gäller även den internationella kapitalmarknaden!

Gunnar Björk


7 april 2008 - Johan Lindahl

DE SVENSKA BANKERNA LIGGER ILLA TILL

De har lånat ut mångmiljardbelopp till balter, utan någon nämnvärd säkerhet. Snart är det också dags för flera av de svenska storbankerna i Baltikum att bli en av delbetalarna till kalaset.

Johan Lindahl


7 april 2008 - Lars Martinsson

PESSIMISTERNA KOMMER ATT FÅ RÄTT I SINA UTTALANDEN OM BANKKRISENS VERKNINGAR !

Och uttalandena i sig föder pessimism som i sin tur minskar konsumtion och investeringar. Vi har fått ett vänteläge på ett år. Och när man väntar så gör man bara det.

Det är bedrövligt med denna okontrollerade banksektor som återkommer i cykler med sina okontrollerade utsvävningar i riskdjupet.

Lars Martinsson


6 april 2008 - Bengt Jansson

FEDERAL RESERVE REAGERAR OFÖRSIKTIGT

Det som verkligen oroar mig, är att Fed bränner allt krut just som lågkonjunkturen startar. Vad ska dom göra om några år, då vi når botten? Vem och vad ska ta oss ur krisen då draghjälpen verkligen behövs?

Det verkar finnas en mentalitet att "det fixar sig nog". Större allvar och ansvar borde prägla vår samtid.

Bengt Jansson


6 april 2008 - Sture Lindblom

DEPRESSIONEN KOMMER

Världen kommer utan problem att klara det stora börsfall vi har framför oss. Visst kommer pensionärer och andra få betala ett högt pris med lägre ersättningar till följd av urholkade värden.

Det som kan haverera hela civilisationen är lägre räntor, försvagad eller värdelös valuta.

Då återstår endast byteshandel.

Sture Lindblom


6 april 2008 - Kajsa Nilsson

CITIGROUP MISSADE SIG SJÄLV

Citigroup missade som senast analysen på sig själv och sin egen verksamhet. Dessutom har Citigroup ett inte obetydligt ansvar för den rådande bankkrisen.

Att yrkesmässigt ge råd åt andra, med stora anspråk på trovärdighet i denna situation måste te sig frustrerande.

Deras track record är inte bra.

Kajsa Nilsson


6 april 2008 - Ragnar Börjesson

ATT BÖRSEN SKALL NED RÅDER DET INGET TVIVEL OM

Att börsen ska ned (OMXS30 till 187) råder få tvivel om. Det är -88 procent från toppen.  Det som skapar huvudbry är vad som kommer att hända med penningvärdet.

Så här långt är Sveriges Riksbank en av de få aktörerna som får godkänt. Att sänka räntor och öka penningmängden hjälper för stunden, men förvärrar läget avsevärt på sikt.

Kanske är det just den slarviga penningpolitiken som förde in världen i en depresson.

Ragnar Börjesson


6 april 2008 - Lars Pettersson

BANKKRISEN PÅVERKAR SVERIGE

Att Volvo stänger fabriken för några dagar visar väl på att krisen kommer påverka oss men med en viss försening. Fler kommer att upptäcka att det som säljs i dollar antingen blir osålt eller sålt till en lägre förtjänst eller det som köps (råvaror) blir dyrare.

Den intressanta frågan är om vi kommer få en inflation utan like (där allt utom börskurser och bostäder sticker) eller om vi får arbetslöshet och misär.

Låt oss hoppas vi inte får båda!

Lars Pettersson


5 april 2008 - Lars Traneflykt

HENRIK VON KRUSENSTJERNAS "SVARTA LISTA"

Statsminister Fredrik Reinfeldt,

Inför stämningsprocessen vid Stockholms Tingsrätt 26 oktober 2004, funderade jag mycket över Henrik von Krusenstjernas kollegor i bankledningen, som hade tagit fram sånger 1987/1988 och som skriftligen informerat personalen, att det väsentligaste för oss är att hela tiden vara marknadsanpassade och offensiva genom att öka utlåningen.

Ordern löd:  "Pengar är som gödsel, dom måste spridas för att vara till nytta."

När man då samtidigt ca 10 år före stämningsprocessen kommer Bankstödsnämndens rapport, 17 oktober 1994, utförd av GD Hans Jacobson och vid analys av dess innehåll undrar man verkligen över varför har man aldrig analyserat bankkrisen ?

Är det för att Henrik von Krusenstjernas obrutna mandat skulle tydliggöra bristerna sedan kreditrestriktionernas frigörande ?

Med vänlig hälsning,

Lars Traneflykt
Fd bankdirektör


5 april 2008 - Christer Stenberg

SKILLNADEN MELLAN 1929 OCH DAGENS KRIS

Det finns ju fundamentala skillnader mellan krisen 1929 och nu. Krisen i sig var som bekant mycket allvarlig. Vad som dock gjorde allt värre 1929 var ju det enorma regelverk som panikartat insattes, som totalt stoppade all tänkbar likviditet i systemet.

Det var detta som gjorde att följderna under början av 39-talet blev så svara. Nu vet man bättre och en positiv egenskap hos Bernanke är att han är mycket påläst om 1929 krisen och dess följder.

Det är därför han nu, till skillnad från då, formligen pumpar likviditet ut i systemet via diverse kanaler. Frågan är väl snarare om dessa aktioner räcker, eller ej.

Att likna dagens situation med 30-talet faller i takt med att likviditeten sprids ut i systemet.

Christer Stenberg


5 april 2008 - Rune Malmberg

MAN KAN INTE BARA LEVA PÅ LÅNADE PENGAR

Nu är det dags att börja betala tillbaka. 2008 kommer att bli ett lärorikt år för många.

Rune Malmberg


5 april 2008 - Erik Wennerström

BARA BÖRJAN

Om några tror att krisen redan är över, tar ni helt fel. Detta är bara början på något värre. Krisen kommer att slå hårt mot den svenska bostadsmarknaden. Folk kommer att få lämna sina hus och lägenheter på grund av överbelåning när priserna faller.

Läget är mycket allvarligt.

Erik Wennerström


5 april 2008 - David Nilsson

NOLLRÄNTA ?

I USA är realräntan redan nära noll, många minns säkert scenariot med nollränta under ett årtionde i Japan 90-talet.

Den här kom precis via WSJ, bank of England.

"LONDON - Lenders reduced the availability of credit to United Kingdom home buyers and businesses in the three months to mid-March and a further tightening is expected in the coming months, a Bank of England survey showed Thursday."

David Nilsson


5 april 2008 - Sune Berglund

BONUSKARUSELLEN FORTSÄTTER

Den "nya" penningtryckarekonomin kräver låga räntor för att gå runt. Allt skall lånefinansieras. Kanske skulle man experimentera med negativa räntor? Det vill säga folk som lånar, och får betalt av staten, som i sin tur finansierar genom att trycka nya pengar.

Blir inflation i tillgångspriser, men det har vi ju redan å andra sidan.  Detta kanske kommer bli den nya trenden inom nationalekonomin ?

Sune Berglund


4 april 2008 - Lars Traneflykt

NU MÅSTE STORBANKERNAS OLAGLIGA FÖRTALSREGISTER UTREDAS

Statsminister Fredrik Reinfeldt,

Ledaren av bankrättsföreningens ordförande Mats Lönnerblad  "Jättenedskrivningar inom banksektorn" sätter fokus på Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista som skulle användas med list för att utnyttja försäkringsbolag och att konsolidera banken.

Det skulle ske  genom att kränka oskyldiga bankkunder.

Det var en bekymrad Henrik von Krusenstjerna som svarade när han blev påkommen fem i tolv och den enda fråga han hade var, vem i koncernledningen för Nordea som hade sladdrat om den olagliga "Svarta Listan."

Henrik von Krusenstjerna kände att fängelseporten var på gång att slå igen bakom honom, när han blev avslöjad. Men han har under årens lopp kunnat klara sig på grund av att före detta VD:n för Nordea, Hans Dalborg, håller honom om ryggen.

Det är hög tid att upphovsmännen till bankernas "svarta lista" får träda fram och ställa till svars för den stora skada de åstadkommit.

Genom Mats Lönnerblads försorg är ju bankernas olagliga förtalsregister polisanmält. Utredningen torde bli lätt att genomföra eftersom den före detta  rikspolischefen Sten Heckscher (s) också känner till vilka som är upphovsmännen.

Så det är bara att sätta igång.

Med vänlig hälsning,

Lars Traneflykt
Fd bankdirektör


4 april 2008 - Kristina Melander

VEM FÅR BETALA SLUTNOTAN ?

Herr Bernanke säger att räddningen av Bear Sterns var viktig därför att det kunde få stora konsekvenser för hela det finansiella systemet.

Ben Bernanke har räddat den första dominobrickan från att falla, men vad gör han när den andra brickan börjar vackla? Ska han in och rädda även den? Om ja, var går gränsen för hur många banker han kan rädda?

Det är ett våghalsigt spel han ger sig in i. Och ingen vet riktigt hur det hur illa det kommer att sluta. Tro mig, någon kommer att få betala för slutnotan.

Kristina Melander 


4 april 2008 - Anna Ståhl

HOPPLÖST LÄGE

Jag kan inte begripa hur USA ska ta sig ur detta, det finns alldeles för många problem - Irakkriget, underskotten, huskrisen, bankkrisen, oljepriserna, inflationen, dollarn, och arbetslösheten (vänta bara), pensionsunderskotten, etc.

Anna Ståhl


4 april 2008 - Carl Broström

KLARAR REGERINGEN DETTA ?

Man talar om hur oerhört bra det går för Sverige. Men är man kapabel att lotsa landet genom den lågkonjunktur, som redan i princip har börjat?

Börsen har fallit enormt och vi har alla en del av våra pensionspengar där. Man vägrar att gynna aktiesparande- tvärt om! Man öser på med jobbavdrag hela tiden och drar upp inflation och räntor samtidigt som andra länder sänker.

Dollarn faller ner i källaren och Sverige är mer än de flesta beroende av en hög stark dollar!

Hur tänker regeringen lösa detta ?

Carl Broström


4 april 2008 - Bengt Jansson

DEN AMERIKANSKA EKONOMIN SJUNKER

Byggboomen och fastighetsinvesteringarna har betytt mycket för den amerikanska ekonomin. Fn är 1,655,324 fastigheter ute på exekutiv auktion.

Bilförsäljningen går ner, vissa ledande amerikanska bilmärken - 10 procent. Dollarn under 6 kr. När USA köper mindre från andra länder, får detta också spridning över hela världen.

Just nu går vi bara år ett håll vad gäller bostadspriser, börs och efterfrågan på varor. Stödköp av Bear Stearns (sk garant) beror enbart på att köparna vill skydda sina egna fordringar, svårare än så är det inte, ungefär som
när en bank tar villan när man inte kan betala lånet.

Bengt Jansson


3 april 2008 - Patrik Åberg

RIKSBANKENS MÅL

Bara ett förtydligande kring den svenska Riksbankens mål:
Den är 2 procent.  Målet för penningpolitiken är att hålla inflationen, mätt med KPI, på cirka 2 procent med ett toleransintervall på +/- 1 procentenhet kring detta mål.

KPI var i Feb 2008 3.1 procent och är alltså en smula högt.
http://www.scb.se/templates/tableOrChart_33807.asp

Patrik Åberg


3 april 2008 - Birgitta Davidsson

VAD HÄNDER KONKRET ?

Goldman Sach sa att de tror att den globala bankkrisen i världen kommer att kosta minst 7.200 miljarder kronor i förluster. 

De amerikanska bankerna, finanshusen och försäkringsbolagen kommer att få stå för ca 40 procent av förlusterna, resten av världen (framför allt Europa och asiatiska banker) för ca 60 procent av förlusterna.

Det innebär ca 4.300 miljarder i förluster för Europas och Asiens banker.  Vad innebär det egentligen i praktiken ?

Hur mycket tjänade t.ex. de 100 största bankerna i Europa och Asien under 2006 ?

Hur kommer krisbankerna att agera för att återhämta sina vinster ? Kommer de att höja räntorna för alla skötsamma låntagare ? Kommer de att säga upp krediter för företagare, som krisbankerna gjorde i vårt land under den katastrofala bankkrisen 1987 - 1993 ?

Kommer det att bli svårare att få nya lån ?  Kommer det bli svårare /dyrare för korttidsspekulanter att låna till att köpa/sälja aktier ? Hur påverkar det konkret aktiekurserna, hur mycket kan kurserna förväntas sjunka bara för att det finns färre köpare oavsett hur företagen går ?

Massor av frågor. Någon som har några svar ? !

Birgitta Davidsson


3 april 2008 - Gunnar Hedin

DREVET GÅR

Riksbanken är i full gång. Undrar om de lyckas hålla emot. Nu är inflationen inte så viktig längre. Det är de giriga långivarna som ska skyddas. Det lånas ju fortfarande ut på ett oansvarigt sätt här i Sverige.

Det är detta som driver på fastighetspriserna.

Gunnar Hedin


3 april 2008 - Martin Johnsson

GLOBAL FASTIGHETSKRIS

Global fasighetskris är vad det är. Finansierad av en alltför vettlös kreditexpansion.

Läs följande mycket intressanta artikel från Riksbanken med anledning av förra IT-kraschen, och dra era slutsatser om deras syn på vad en global fastighetskris skapad av vettlös kreditexpansion innebär:

http://www.riksbank.se/templates/speech.aspx?id=6835

Men det är klart, kreditexpansionscancern har kanske vuxit sig så stor och stark att en liten "operation" i form av en recession i USA inte botar sjukdomen, som istället sprider sig vidare över klotet tills patienten helt dör i svårartade plågor.

Martin Johnsson


3 april 2008 - Bengt Jansson

FINANSKRISEN KOMMER TILL SVERIGE

Varför skulle den inte göra det? Det har jag och många andra "amatörer" vetat över ett halvår nu. Välbetalda analytiker har ofta sagt någonting helt annat. De måste vara totalt obegåvade. Eller också är de totalt oärliga.

Frågan är vilket som är värst.

Antagligen är svaret att de är mycket begåvade och smarta och talar med kluven tunga, dvs oärliga. Dock underskattar man sådana som mig, fotfolket, den stora grå massan, när man tror att det går att pådyvla oss rena fantasier för att rädda sitt eget skinn(=jobb).

Bengt Jansson


2 april 2008 - Lars Traneflykt

FOKUS PÅ "SVARTA LISTAN"

Statsminister Fredrik Reinfeldt,

Bankrättsföreningens ordförande Mats Lönnerblads senaste  ledare, "En olaglig modell" , från den 30 mars. 2008 sätter fokus på Henrik von Krusenstjernas "Svarta Lista".

Att Finansinspektionen blundade för Krusenstjernas Svarta Lista under processerna vid Helsingborgs Tingsrätt är ofattbart, när det därefter framkommer med klar tydlighet oktober 2004, att allt var planerat redan från början, konsolidering med försäkringsgarantier för att klara kapitaltäckningen.

Att som bulvan och kartellkollega mörklägga de mångåriga bedrägerierna till Tom Hedelius och Jan Wallander specielle kund den fd.art.dir vid Bofors visar med klar tydlighet på en olaglig modell som aldrig borde accepterats som sund bankverksamhet i en statlig bank.

Nu är det hög tid att ställa personerna till ansvar som medverkat till att sänka vår nations välfärd, Henrik von Krusenstjerna, Charlotte Schreck-Pettersson, Handelsbanken Karlskoga, Tom Hedelius, Jan Wallander och Hans Dalborg, med samtliga deras adepter som medverkat till denna mörkläggning.

Lars Traneflykt
Fd bankdirektör


2 april 2008 - Maria Grönberg

SPÖKEN UT UR SKÅPEN

Jag tycker bolånekrisen har smugits in i flera stora banker överallt i världen och vad vi har sett är bara toppen av ett isberg. Alla drabbade banker försöker hålla sig tysta så länge som möjligt.

Handelsbanken har avslöjat en miljardsmäll, UBS kommer nu om igen med en dålig nyhet, och vem kommer näst? Merrill Lynch eller BNP Paribas? Det kommer säker flera banker med dåliga nyheter innan krisen är slut.

US sub-prime hushållen försöker göra amorteringar tills vidare, men situation blir svårare när huspriserna bara sjunker. Botten i den globala bankkrisen ligger djupare än vi har sett eller trott.

Maria Grönberg


2 april 2008 - Lars Axelsson

ALLMÄNHETEN LURAS

Den amerikanska centralbanken vet hur allvarlig den nuvarande situationen är och har antagligen förbjudit de amerikanska storbankerna att göra ytterligare nedskrivningar.

Så länge alla dessa skräpobligationer är bokförda till sitt nominella värde kan man fortsätta att lura allmänheten att läget är under kontroll.

Lars Axelsson 


2 april 2008 - Sven Brandberg

JULAFTON FÖR ADVOKATERNA

Kreditkatastrofen öppnar dörren till rekord skadestånd från alla drabbade banker och investerare som har förlorat stora pengar, när bankernas aktiekurser sjunkit dramatiskt.

Det vi ser just nu är straffbart, det kallas bedrägeri, och många kan bli involverade - som Wall Stret bankirer, ratingföretag mm.

Husägarna i USA kan också komma att stämma bankerna/finansbolagen.

Sven Brandberg


2 april 2008 - Margaretha Torstensson

BRISTANDE LIKVIDITET I BANKSYSTEMET

Från att ha dränkt marknaden i likvida medel dammsuger storbankerna den nu på pengar. Oavsett om FED och centralbankerna sänker räntan så kommer detta skapa en brist på lånbart kapital.

Räntan kommer att stiga.

Margaretha Torstensson 


2 april 2008 - Jan Almqvist

DET KOMMER MERA...

Det blir mer nedskrivningar både i USA och i Europa med Storbritannien först ut efter överskuldsättningsboomen och inte bara inom bolån.

Se på Handelsbanken med sin 1 miljard nedskrivning av sina amerikanska kreditkortslån i förrgår. Om Handelsbanken ska ta tillbaka den miljarden på t ex svenska bolån behöver de låna ut 1.000 miljarder SEK till normalfördelade goda svenska bostadsägare.

Nettovinsten på bolån är nämligen ca 0,1 - 0,2 procent! Eller så måste Handelsbanken höja räntan för sina nuvarande svenska bolånekunder med några procent.

Hela den svenska bolånemarknaden är ca 1.200 miljarder SEK varför Handelsbanken inte kan kompensera sig här utan ägarna får vackert ta förlusten av miljarden och vara glada att det inte var mer.

Har inte sett kommentar på vad Handelsbanken hoppades att tjäna på med att köpa amerikanska kreditkortsskulder på 11 miljarder SEK. Men det var säkert rejält mycket mindre än denna miljarden som motsvarar ca 9 procent av "investeringen".

Jan Almqvist


2 april 2008 - Bengt Olof Bodgren

BANKFÖRLUSTERNA ÖKAR

Nu tror jag att de globala bankerna tvingas redovisa sina förluster på löpande band de kommande veckorna - sedan blir det förhoppningsvis en lugnare period och återhämtningen kan starta?

Bengt Olof Bodgren


2 april 2008 - Lennart Andersson

NU BLIR DET SNART REA PÅ BANKAKTIER

Även i lilla Sverige har drabbats i och med att Svenska Handelsbanken tvingats redovisa miljardförlust, på sitt amerikanska äventyr.

Marknaden börjar vänja sig vid banker som blivit blåsta.

Lennart Andersson


1 april 2008 - Börje Ramsbro

DET GÅR ATT VINNA ÖVERBANKERNA

Svar till Stig Olsson och Barbro Engström

Det går att vinna över bankerna, vilket jag själv har gjort mot två banker. Båda bankerna tvingades efter stämning och förlikning betala ut skadestånd på mångmiljonbelopp.

Önskas ytterligare information finns jag på tel 08 25 55 52

Börje Ramsbro


1 april 2008 - Ove Mollvik

LÅNEN LIKA FÖRÖDANDE SOM BIDRAGEN

Svar till Björn Wallgren 31 mars

Från båda håll fångas röstboskap av samma likgiltiga sort. Självansvaret och möjligheten att styra över sitt eget liv tillintetgörs i båda fall. Den överstatliga politik som nu drivs tillsammans med bankerna vill ingen demokrati ta ansvar för – och rättsstaten har sedan länge mutats in.

Det hemliga samförstånd mellan Erlander-Wallenberg som växte fram efter det att Ekman-Kreuger tystades ner är precis vad nazisterna åstadkom. Detta imponerade särskilt på amerikanska ekonomiexperter likt JK Galbraith.

Redan på 70-talet erbjöds vi med försvarsintresse amorteringsfria lån på hemliga villkor. Så förstår jag nu värvades spionerna bland mina egna studiekamrater och så samlades alla falska uppgifter till förtalsregistren som sedan möjliggjorde stölden från allas vårt fria företagande.

Gangsterkapitalism efter JP Morgans modell eller Putins Ryssland tycks fortfarande vara hedersmännens enda alternativ.

Ove Mollvik


1 april 2008 - Stig Olsson

HUR OFTA BRUKAR FÖRETAGARE OCH PRIVATPERSONER VINNA ÖVER BANKERNA I ALLA DOMSTOLSPROCESSER ?

Gör dom aldrig fel dessa banker? Fondkommissionärer och Internetmäklare mm ? Det är kanske dags att nån på andra sidan får rätt.

Bara för omväxlingens skull!

Stig Olsson


1 april 2008 - Anders Hedlund

SVERIGE SÄLJER UT KRONJUVELERNA

Det gäller både börsbolag och statliga företag som avyttras till utlandet i allt snabbare takt. Här ryker kronjuvelerna en efter en.

Var finns den finansiella kompetensen hos landets alla politiker och detta alldeles oavsett om dessa befinner sig på kommunal eller nationell nivå. Eller däremellan.

Tragiskt att behöva påpeka att merparten av våra politiker förefaller att ha missat den skoltimme, då ekonomi stod på schemat.

Anders Hedlund


1 april 2008 - Barbro Engström

LÖNLÖSA STÄMNINGAR MOT SVENSKA BANKER

I Sverige skulle en stämning mot en bank vara lönlös, här har inte den lille en chans. Men avhandlas detta i USA skulle en bank som behandlat sina kunder på ett felaktigt sätt, rättmätigt få öppna plånboken, för att göra rätt för sig.

Barbro Engström

 

 

 

 


Brf - debatt
Sammanfattning av samtliga debattinlägg sedan starten den 16 oktober 1996.
Klicka i bilden!Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida