[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Europa riskerar recession
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 28 april 2008

Nu riskerar Europa att liksom USA gå in i recession. Den globala bankkrisen som inleddes 2007, är fortfarande inte över. Världens centralbanker får en allt tuffare uppgift att försöka rädda världens banker från en finansiell härdsmälta.

I Sverige har flera rättsliga instanser visat att nuvarande banklagstiftning gör de svenska bankerna näst intill oantastliga i många frågor som rör förhållanden mellan bank och kund. Den oberoende utredning som riksdagen redan har beslutat om bör därför också handla om bankmyndigheters ageranden, och de politiska besluten i samband med politikernas ageranden mot den djupa finansiella kris som under bankkrisen 1987 – 1993, som slog ut skötsamma företag och hotade hela det finansiella systemet i Sverige.

Det är redan klarlagt att de allvarliga anmärkningar som riktats mot bankerna, politikerna och Finansinspektionen i samband med nervärderingen av hela Sveriges fastighetsbestånd varit korrekta. Bankerna utnyttjade hänsynslöst nya regler och möjligheter för omvärdering av fastighetsinnehav, vilket med full kraft också drabbade fastighetsägare med välskötta lån.

De fastighetsmäklare som vägrade att följa bankernas nya regler fick inga nya uppdrag.

Det seminarium som arrangerades av journalisten Hans-Göran Björk och som hölls den 9 maj 2000 om ”Saneringen av bankkrisen. Politiska beslut och konsekvenser. där jag själv deltog, visar med önskvärd tydlighet att myndigheterna och regeringen nu måste agera för att skydda bankkunderna inför nästa stora bankkris.

Hans-Göran Björk själv anser att så länge en oberoende kommission inte tillsätts för att en gång för alla utreda bankkrisen ordentligt kommer anklagelserna från drabbade bankkunder att fortsätta: ”Banken tog vårt företag, våra fastigheter fast vi inte hade några ekonomiska problem.” Det är detta jag inte vill skall hända på nytt, när Sverige går in i recession och nästa bankkris.

Den globala bankkrisen har ju bara blivit värre. I samband med att investmentbanken Bear Stearns kollaps i mars 2008, var det många som gissade att Lehman Brothers stod näst på tur. Ett tag föll aktien fritt för att sedan studsa upp igen. Lehman Brothers är USA:s fjärde största investmentbank. Banken har 28.000 anställda på omkring 50 kontor i 23 länder.

Att USA-ekonomin redan är i recession är ställt utom allt rimligt tvivel. Näst i tur står Europa. Europa brukar ligga ett till två år efter USA i utvecklingen. Det som hänt på bankmarknaden är en uppbyggnad av de amerikanska bankernas skuldsättning, som också var det som bidrog till den svenska bankkrisen fick de oerhörda och osannolika konsekvenser som den fick för både allmänheten, skötsamma fastighetsägare och företagare.

Det var i mitten av 1980-talet som den svenska kreditmarknaden utan någon som helst förvarning plötsligt avreglerades. Den överhettade ekonomin och förväntningarna om snabba prisuppgångar på både fastigheter och aktiemarknaden, medförde att kreditefterfrågan mycket snabbt blev stor. Efter åratal av reglerad bankverksamhet för de svenska bankerna släppte de svenska bankerna på alla hämningar, med känt resultat som följd.

Vad de svenska krisbankerna också gjorde sig skyldiga till under bankkrisen, var att strunta i sin egen kapitaltäckningsgrad. En bank som brister i kapitaltäckningsgrad är skyldig att träda i likvidation enligt lagen.

Cooke-kommittén som reglerade bankernas kapitaltäckningsgrad, hade redan 1987 kommit överens om vilken kapitaltäckningsgrad som bankerna skulle upprätthålla. Detta skulle vara genomfört redan den 1 februari 1990.

I Sverige brydde sig aldrig vare sig regeringen eller den dåvarande Bankinspektionen om att följa upp Cooke-kommittén beslut, som var bindande. Det var därför som bankkrisen fick sådana oerhörda konsekvenser som den fick. Bankerna kunde ostraffat mörka sina dåliga ekonomiska resultat, precis på samma sätt som nu sker under den globala bankkrisen. Varje ny bankkollaps verkar komma som en total överraskning, för både myndigheter och bankkunder.

Senaste nyheten om en storbank på obestånd är Royal Bank of Scotland (RBS), som den 21 april 2008 rasade på Londonbörsen. RBS tvingas därför be aktieägarna om ytterligare 12 miljoner pund, 144 miljarder kronor. Samtidigt skrotar banken utdelningen och tvingas göra ytterligare nedskrivningar.

RBS som är Storbritanniens näst största bank genomför nu den största nyemissionen hittills i Europa. Samtidigt skriver banken ner ytterligare tillgångar relaterade till dåliga amerikanska bolån, på 5,9 miljoner pund. Redan tidigare har banken tvingats genomföra nedskrivningar med 2,5 miljarder pund.

Bara drygt 3 veckor tidigare hade Handelsbanken meddelat att man gjort en kreditförlust på nästan 1 miljard kronor i samband med att man avvecklade valuta – och räntetradingen i New York. Handelsbanken hade tidigare en total exponering på drygt 13 miljarder kronor på den amerikanska marknaden.

I USA är det många som upplever recessionen, som någon som oanmäld kommer in i rummet, och utan förvarning släcker ljuset. Alla tillgångar faller i värde. Arbetslösheten ökar dramatiskt. Var vi i Sverige – just nu befinner oss i den globala bankkrisen – är det ingen som vet. Men vad vi måste göra är att lära oss av vad som tidigare hänt, stärka den befintliga lagstiftningen så att vi kan skydda allmänheten och företagarna bättre mot kommande kris.

Det kan endast ske genom att utreda vad som hände i vårt land förra gången det begav sig.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Mina böcker:
Från bankkris till börskris
Från folkhem till fattigstuga
Nollkoll
Härdsmälta
Falskspel i affärer och politik
Pengarna eller livet

Informera en kollega:

>Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida