[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


En olaglig modell
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 30  mars. 2008

En fri marknad har aldrig varit en licens att du kan ge vad du vill och ta vad du kan, på vilket sätt som helst, som skedde under den svenska bankkrisen 1987 – 1993. Under både den socialistiska och borgerliga regeringen misslyckades regeringarna med att stoppa bankernas olagliga beteenden under krisen.

Krisbankernas olagliga finansiella manipulationer belönades. Och i stället för att uppmuntra sunda affärsmetoder, gjorde regeringarna tvärtom under bankkrisen. Om hur detta gick till handlar bland annat mina sex senaste böcker om bankkrisen. Den senaste boken med titeln. Pengarna eller livet (Bankrättsföreningen, 2007). Regeringarna hjälpte till och med krisbankerna på traven, för att de lättare skulle kunna försätta skötsamma företag i konkurs och beslagta bankkundernas tillgångar.

Dessutom lät man krisbankerna från och med 1991, erhålla olagliga räntebidrag från företag och allmänhet på 3 procent, som gav bankerna en ”extra” bonus på cirka 20 miljarder per år. Det fick man som plåster på såren för att man hade misskött sig. Det var således allmänheten och företagen som tvingades betala slutnotan för bankernas förluster, utan att de ens blivit tillfrågade. Med vilken rätt fick bankerna dessa räntebidrag från riksbank och regering, som man sedan slapp att betala tillbaka ? Vem stod bakom dessa beslut ?

När vi nu står inför en ännu större global bankkris har fortfarande inte någon av regeringarna brytt sig om att verkställa den o b e r o e n d e utredning som riksdagen redan har beställt. Fortsatta fall för dollar och pund pressar nu svensk exportindustri. Humöret i Storbritannien håller på att rasa till amerikansk nivå. Stagflation hotar i både England och USA.

Efter mångmiljardförlusterna på grund av den globala bankkrisen kräver ledande politiker inom EU, Storbritannien och USA skärpta regler, och en helt annan övervakning av finanssektorn än vad som hittills skett. Något som kan kallas för övervakning, innan den självförvållade svenska bankkrisen utbröt, förekom inte. Övervakningen av det svenska banksystemet är fortfarande minimalt.

I USA vill amerikanska politiker ge Federal Reserve-chefen Ben Bernanke större makt att övervaka både affärsbanker och investmentbanker. Kraven har framförts av bland annat USA:s finansminister Henry Paulson. Även i Storbritannien höjs kraven på betydligt hårdare övervakning av det finansiella systemet.

Bakgrunden i England, är skandalen med bolåneinstitutet Northern Rock, som den engelska staten tvingades ta över, efter bankens svindlande förluster. Den brittiska Finansinspektionen (FSA) tvingas också erkänna att övervakningen av Northern Rock tidigare inte skötts på ett professionellt sätt. Den brittiska ekonomin hotas nu av samma finansiella chock som i USA, varnar Storbritanniens industriförbund, (CBI) som nu skriver ner tillväxten kraftigt.

Fortsatt osäkerhet på finansmarknaden, stigande inflation och allt svagare inhemsk och internationell efterfrågan gör att den ekonomiska utvecklingen i England riskerar att bli mycket svag. Även investeringarna riskerar att tappa fart, från en ökning på 5 procent 2007 till endast en beräknad marginell ökning under 2008. Utsikterna för den engelska bank – och fastighetssektorn ser också mycket dystra ut.

Mot bakgrunden av den globala bankkrisens oroväckande spridning, borde det snart vara dags att syna de svenska bankerna i sömmarna, genom skärpta regler och noggrannare övervakning från myndigheternas sida.

Att den olagliga modellen överhuvudtaget kunde tillämpas under den svenska bankkrisen – där krisbankerna hittills sluppit ifrån allt straffansvar – är anmärkningsvärt. Bankerna, kunde till och med, med den dåvarande rikspolischefen Sten Heckschers (s) vetskap använda sig av olagliga förtalsregister, för att vinna processerna mot sina kunder i domstol, som blev följden av alla olagliga uppsägningar av krediter under bankkrisen.

Sverige är fortfarande det enda landet i OECD som saknar reell maktdelning. Kan det vara därför som de regeringarna och bankerna i ekonomiska krislägen tillåts utöva ett maktmissbruk, som saknar motsvarighet i den demokratiska omvärlden ?

Om det förhåller sig på det viset, är det dags att göra något åt den saken.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Mina böcker:
Från bankkris till börskris
Från folkhem till fattigstuga
Nollkoll
Härdsmälta
Falskspel i affärer och politik
Pengarna eller livet

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida