[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Vittnesförhör med Börje Ramsbro (BR) 

Huvudförhandlingar vid Svea hovrätt den 30 november 1999

Mål: B 3625-99

Domare:
Lars Eklycke (LE) Ordf. -hovrättslagman
Lars Hesser (LH) Referent - hovrättsråd
Hedvig Trots (HT) Domare - hovrättsaccessor

Klagande: Börje Ramsbro (BR)
Motpart: Anne-Marie Bergström (B) - kammaråklagare

Ombud för klagande:
Percy Bratt (PB) Advokat

Avskrift

Förhör med Börje Ramsbro, Bankrättsföreningen

1.             LE:           Vittnesförhör med Börje Ramsbro som åklagaren inleder.

2.             B:      Ja förhöret har nästan inletts kan man säga i samband med den här demonstrationen. Men vi kanske kan strukturera det på det sättet att du berättar i all korthet s.a.s. om upprinnelsen till den här, skall jag säga, den här verksamheten som du har bedrivet på Internet i namnet då Stiftelsen Mot Nordbanken. (Numera Bankrättsföreningen)

3.             BR:          OK. Ja upprinnelsen började med att vi var ett antal företagare som ansåg oss ha blivit orättfärdigt behandlade av bankerna och  privata kapitalister, som jag kallar dem för. Och du sa i din inledning att det fanns en uppgörelse med bankerna. Det finns ingen uppgörelse mellan mig och bankerna. Det har aldrig träffats någon uppgörelse mellan mig och bankerna. Det har aldrig träffats någon uppgörelse och vi tvistar fortfarande.  Det finns över huvudtaget inga giltiga avtal enligt min uppfattning. Efter att jag hade lämnat företaget den 3 december 1993 började jag omgående korrespondera med de som  hade tagit över företaget och fick då  fram bevis som visade klart och tydligt att övertagandet hade inte gått rätt till.  Samtidigt så kom jag i kontakt med andra som hade blivit drabbade av bankerna. Bl.a. fann jag en annons  i Expressen införd av Ingvar Axelsson, som också hade drabbats av Nordbanken. Han är grundaren till Föreningen Mot Nordbanken. Det är inget negativt i det men han hade då drabbats mycket tidigare än vad jag hade gjorts utav Nordbanken. Och han gick ut i Expressen med annonsen – Föreningen Mot Nordbanken – och där han kort talade om vad han hade råkat ut för. Jag tog kontakt med honom enligt de telefonnummer som var uppgivna. Och så småningom kom jag också i kontakt med Mats Lönnerblad och vi tre träffades och ställde oss bl.a. frågan vad vi skulle göra? Vi är många som har drabbats det framgick bl.a. av upprepade tidningsartiklar och skriverier om just bank- och finanskrisen. Vi kom fram till att vi skulle bli mera organiserade för att nå ut med våra budskap för att  försöka få upprättelse och ersättning. Vi kom fram till att vi som har drabbats vi äger ingenting, vi är fråntagna allt det som vi hade byggt upp under årtionden. Och då fann vi att Internet var det medel vi kan använda för att nå ut med våra budskap och samtidigt nå ut till medlemmarna i föreningen. Jag hade vid det tillfället ingen annan erfarenhet av Internet än att jag hade hört talas om det. Jag hade själv aldrig använt Internet utan jag råkade nu ha en son som var väldigt skicklig på att hantera datorn så jag gick till honom och fick lite hjälp, råd och dåd och han gjorde de första inläggen. På så sätt kom vi igång, och sedan så småningom lärde jag mig själv att göra inläggen och lägga ut nya rubriker och idag har jag omarbetat hela hemsidan. Internet har visat sig att vara ett fantastiskt instrument och jag hävdar själv att Internet är demokratins sista utpost. Går vi till massmedia och berättar om våra storys, så orkar de inte att sätta sig in i detta. Man kan ta sig an rubriker om mord, sex och allt sådant som passar bra i massmedia. Men avancerade – jag säger rakt ut - ekonomisk brottslighet då har tidningarna inte resurser. Men däremot så kan vi på den här hemsidan beskriva olika fall. Mats Lönnerblad han lägger ned ett omfattande jobb och skriver mängder av artiklar, som går ut i massmedia. Och när de har varit ute i någon tidning så läggs de därefter in på föreningens hemsida. Och det får de s.a.s. en långtidsverkan för att sprida information och kunskap om det som hände före, under och efter bank- och finanskrisen. Nu visar det sig att bank- och finanskrisen skall få en extra uppmärksamhet. Jag fick det här i morse. Det står att ”Bankkrisen är över men inte för alla”. Just precise, den är inte över för alla. Den är över för bankdirektörerna, som förskingrade över 100 miljarder men inte för oss som har förlorat allt vad vi ägde och hade skapat. På så sätt började vår hemsida, vi vill hävda vår rätt till vårt ägande, vi vill hävda vår yttrandefrihet och kommunicera med andra drabbade, hävda vår rätt att tala om vad vi råkat ut för, vi hävdar vår rätt att också omnämna de personer som har ställt till det här. Det som vi lägger ut på hemsidan är bevisbara fakta, det är ingenting som vi hittar på utan vi kan styrka uppgifterna. Hade jag blivit åtalad för förtal och ärekränkning då hade jag fått tillfälle att lägga fram fakta och hävda min rätt. Men den som polisanmält mig för brott mot datalagen vågar inte anmäla mig för förtal för då skulle han riskera att själv åka fast.

4.             B:          Mmm. Vad jag förstår då så har du. Ja du har lagt ut dom här uppgifterna på Internet och du har suttit och skrivit och fyllt på vart efter det har hänt någonting i dom här olika målen t.ex. som varit aktuella också då. Det har hela tiden förts uppgifter in på Internet i det här sammanhanget.

5.             BR:   Jag kan tillägga  att jag driver  ett mål i Stockholms tingsrätt mot Sparbanken och  ett annat mål mot mitt tidigare företag, för bättre rätt till patent och varumärken, vilket för närvarande befinner sig här i hovrätten. Och eftersom det här då skall vara en hemsida för att sprida kunskap och erfarenhet, så har jag lagt ut löpande information om vad som händer i mina två mål.

6.             B:          Mmm

7.             BR:          Och det är offentligt material, jag tar mina inlagor och lägger ut dom på hemsidan under fallet Börje Ramsbro/System 3R och det tycker jag är inte mer än rätt att folk skall få veta vad som har inträffat.

8.             B:          Mmmm. Håller du med om, tycker du att vissa av dom uppgifter som du har lagt in här om vissa personer då är av värderande slag t.ex. Jag menar värderande att du lagt in värderingar s.a.s. i dom uppgifterna som du har lämnat om dom här personerna.

9.             BR:          Vad har det med det här målet att göra. Det är inget ärekränkningsmål ni driver här!

10.         B:      Nä men nä men

11.         PB:          Svar du

12.         BR:   Nä men vänta. Jag har lagt ut uppgifterna. Men jag säger så här att det är uppgifter, som inte går att hantera i automatisk databehandling.

13.         B:      Jag bara frågar s.a.s. Om du själv tycker att vissa uppgifter som du har lämnat, att dom kan vara som Datainspektionen har fört fram i sina utlåtanden av sådan art att du inte skulle ha fått, om det är ett personregister, ett tillstånd s.a.s.

14.         BR:   Jag säger så här, ska du hantera informationen i ett dataregister, så kan man inte skriva långa meningar utan det är fakta som matas in under rubriker som exempel. religion, politik, vilket parti och sådant. Det är sådant jag kan hantera i ett dataregister, men jag kan inte hantera långa stycken om värderande uppfattningar. Det stämmer inte. Jag förstår inte att man kan säga att det här är ett register för automatisk databehandling. För det finns ingen registerfunktion på hemsidan.

15.         B:          Nej men det är en sak. Du tycker inte heller att du valt någon värdering s.a.s. i dom här uppgifterna som du har lämnat. Det är bara den frågan jag ställer.

16.         BR:          Allting är relativt. Min uppfattning är att om jag säger sanningen som jag upplevt den. Är det värderande? Samma sak läser man i tidningen. Jag vet bara när jag stämde banken så säger då tidningen Dagens Nyheter att det här är bluffpoker, att dom var inkompetenta som drev det här. Om jag sedan lägger ut samma information på Internet så är det helt plötsligt ett brott mot datalagen. Jag förstår inte den varianten.

17.         B:          Det görs gällande att det är ett personregister, som har varit av en viss karaktär s.a.s. Meningen med den här uppräkningen, alfabetiska uppräkningen av namnen. Vad har den varit?

18.         BR:          Den har upprättats för motsvara dom krav, som finns i stadgarna att  omnämnda personerna skall ha möjlighet till genmäle. Det är det enda syftet  listan har haft. Det står i stadgarna att omnämnda personer skall ha replikrätt om man känner sig orättfärdigt påhoppad.

19.         B:          Mmm.

20.         BR:   Omnämnda personer på hemsidan har rätt till genmäle och för att göra detta möjligt måste de veta under vilken rubrik de skall söka för att därefter kunna göra sitt ocensurerade inlägga på klotterplanket.  Och för att  vederbörande, som känner sig påhoppad skall kunna hitta var på hemsidan hans namn återfinns så finns  identifieringen 1, 2, 3, 4…Men vederbörande får  själv söka i texten under hänvisa rubrik. Det är den enda uppgiften den där s.k. skampålen har.

21.         B:      Du anser inte att det är något register. Du har redogjort för det här och du anser att det inte är det. Kan man säga att någon slags förteckning då?

22.         BR:          Det är alltså en förteckning där jag kan gå in, men det kan icke behandlas med automatisk databehandling. Det är helt uteslutet. Jag håller mig ordagrant till datalagens beskrivning för begreppet register.  Om det nu är omdömesinformation, så skall den vara definierad i registret så att man kan direkt sortera den. Och det finns inte någonting sådant i identifiering.

23.         B:      Jag har förstått din inställning när du demonstrerade också då.

24.         BR:   Så jag kan inte se att det här finns någon som helst tillstymmelse till register och dom omdömen som där finns, ja vad skall man kalla dom för? Man måste beskriva sanningen som den är.

25.         B:      Du menar att det har varit inslag i den debatt som du har velat väcka. Är det så du ser på det?

26.         BR:   Ja. Det är ingenting annat än man beskiver sanningen. Sedan kan man vara mer eller mindre förbannad och då blir det naturligtvis olika ord man tar till för att redovisa sanningen.

27.         B:          Mmm

28.         BR:          Men har man som i mitt fall drivet ett företag i 25 år och skapat miljarder i exportintäkter, tusentals manår sysselsättning och helt plötsligt blir man bedragen på sitt livsverk då är det klart att det är inte lätt att beskriva det i alltför snälla ordalag för då går det inte fram. Man beskriver det som man känner det.

29.         B:          Mmm

30.         BR:          Det har inte varit något syfte att förtala eller ärekränka eller skapa register utan endast att beskriva verkligheten så att andra förstår den.

31.         B:          Mmm. Jag har ingen ytterligare fråga.

32.         LE:          Advokat Bratt

33.         PB:   Jag har några frågor här. Jag tycker att det mesta har framkommit. En omständighet som Datainspektionen fäst vikt vid och som framgick här och vad åklagaren sa och det var att dom här uppgifterna har legat ute under en längre tid. Om du tar den här förteckningen som du säger, den har legat ute inte bara någon dag och tagit tillbaka den. Vad är orsaken till att det har legat ute under längre tid?

34.         BR:   Jaa vad är syftet med hela hemsidan? Hela syftet med hemsidan är att det  skall finnas en beskrivning av  historiken. Detta innebär att rubrikerna finns ute med personuppgifter och då måste naturligtvis förteckningen av namnen också finnas ute för att uppfylla kraven för replikfunktionen. Jag måste följa stadgarna annars gör jag inte mitt jobb som ansvarig för hemsidan. Jag kan inte förstå att tiden har något med en registerfunktion att göra. Utan det är bara att skall hemsidan fungera enligt stadgarna så måste förteckningen finnas där med anvisningar så att man kan upprätthålla replikrätten.

35.         PB:   Du har ju då skildrat den här affären kring ditt företag, ditt tidigare företag System 3R och dom här rättsprocesserna och namngivet personer och också angripet och anklagat personer, kan du tala om hur den redogörelsen är kopplad till, eller finns det en koppling mellan den redogörelsen på hemsidan och det här övergripande syftet för Stiftelsen Mot Nordbanken att belysa bankers och enskilda kapitalisters osv. beteende i finanskrisens spår. Finns det någon koppling däremellan?

36.         BR:          Det finns rent datateknisk (PB avbröt)

37.         PB:          Men ta det inte datateknisk, tala om d.v.s. substansiellt. Du säger att du har beskrivet det i någon slags publicering här på hemsidan. Du har berättat om den här historien runt NN. Syftet med att lägga ut det och hur det är kopplat till det här övergripande syftet.

38.         BR:          Jaha jo, som jag sa tidigare, för att bli trovärdig så måste man ge exempel, man måste ge saker och ting ett ansikte, för att det skall bli trovärdigt. Om jag beskriver ett generellt beteende i vårt samhälle  och inte ger några exempel då kan det tolkas som uppdiktat. Det är därför namnen nämns och ger det ett ansikte. Jag ställer ut med mitt eget namn också. Det är för att ge den här historien substans. Det här är vad som har inträffat. Det här är verklighet och det är inte uppdiktat historia. Och det som då beskrivs är fakta, bevisbara fakta, som finns i dokument. Det är hela historien.

39.         PB:          Sedan har jag en fråga, som då mer går in på det här som du redogjorde för den här datortekniska bakgrunden. Du sa här, på en fråga från åklagaren, att om man skall lägga in dom här värderande omdömen i ett ADB-register.

40.         BR:          Mmm.

41.         PB:   Då kan man inte lägga in långa meningar med värderande uttryck. Det finns exempel på sådan här mjukdata: troligen alkohol missbrukare, arbetsoförmögen eller någonting sådan där. Kan du beskriva såsom du uppfattar dom mjukdataregister se ut då?

42.         BR:   Man måste klassificera dessa uppgifter. Om man  tar exemplet med  alkoholisten då står det förmodligen under rubriken personlighet. När man sedan sorterar på alkoholister får man fram alla som är alkoholister. Man kan inte ha tio sidor löpande text om alkoholister.  Det är inte så det fungerar utan man måste klassificera alla dessa fakta. Och det görs då i kolumner och poster. Posten kan vara oändligt långa. De kan innehålla tusentals olika fält - uppgifter. Men varje fält är identifierbart. Så när jag sorterar fram vem som bor i Visby, då är det postanstalten Visby som är sökordet. Vem bor där? Så kan man sortera fram alla som finns i Visby. Så det måste klassificeras och identifieras för att det skall vara ett register för ADB. Och det som är det stora jobbet ute i företagen när man bygger upp dataregister, är att upprätta artikelbasdata, som innehåller alla klassificerade fakta. Och det är det samma när det gäller personregister. Alla de olika rutorna skall fyllas med fakta, som sedan blir de här tabellerna som innehåller flera poster. Så löpande text är icke något register.

43.         PB:   En avslutande fråga. Du visade här och var inne på när du själv demonstrerade den här replikrätten och du visade på bl.a. den här Sven Gustavsson, tror jag han heter Nordbankens informationschef. Han hade utnyttjat replikrätten, den här möjligheten att använda hemsidan som debattforum. Kan du nämna någonting mer i vilken omfattning t.ex Sven Gustavsson använde det här.

44.         BR:          Sven Gustavsson har varit inne jag tror åtminstone 20-tal gånger.

45.         PB:          Jaa.

46.         BR:    21 mera exakt. Och då har han besvarat inlägg där banken har blivit påhoppad, väldigt grovt i många fall. Och ibland så har det också kommit in besökande på klotterplanket som begärt att få kontakt med banken och då har jag pratat med den här Sven Gustavsson. Det har varit sanktionerat från bankledningen att han fick föra den här debatten på Stiftelsen Mot Nordbankens hemsida.

47.         PB:   Ja.

48.         BR:          Och det var ibland väldigt grova påhopp på bankledning, bl.a. ordförande Palmstierna, utan att dom protesterade vid något tillfälle att hemsidan skulle vara ett brott mot datalagen eller någon ärekränkning eller någonting sådant. Han kom snällt in och hjälpte sina kunder, som hade blivet orättfärdigt behandlade.

49.         PB:          Tack jag har inte fler frågor.

50.         EL:          Åklagaren fler frågor?

51..         B:          NejTack besöket och välkommen åter!
Hemsida