[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Internet - Demokratins och rättvisans sista utpost

Vårt rättssystem är under nedmontering för att skära kostnader och  kapitalisterna jublar. Nu kan de får de  än längre försprång då poliser, åklagare och domstolar inte hänger med i svängarna. Medan anmälningar och utredningar läggs på hög eller skrivs av hinner hinner de mindre nogräknade kapitalisterna smörja kråset och lämna landet eller skicka stöldgodset utomlands utom räckhåll för det svenska systemet.

De liberala och ofta tandlösa lagarna i Sveriges Rikes Lag har blivit ett redskap för de Rike med kapital som lockar de mindre nogräknade advokaterna, vilka mer ser till den egna plånboken än lagboken.

Låt Internet bli demokratins och rättvisans nya instrumentet som sätter "bojor" på samhällsfördärvarna. Den grundlagsskyddade yttrandefriheten enligt Yttrandefrihetsgrundlagen och Artikel 10 i Europakonventionen ger oss rätten att redovisa kapitalisternas och lagbrytarnas ohederliga framfart, som raserar välfärden för flertalet. 

BRF Styrelse

   Se! - Åtalad för brott mot datalagen - Personuppgiftslagen


 

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida