[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Dom kommer att meddelas den 14 april 1999, kl 13.30

Ring till Stockholms tingsrätt, tel 08-657 50 00, och beställ domslutet i mål B 262-98.
Genom domslutet får du veta om Stockholms tingsrätt vill ha yttrandefrihet och demokrati på Internet.

BRF Styrelse

 


Inbjudan till seklets första rättegång mot Internet

Bankrättsföreningen inbjuder sina medlemmar till den första rättegången angående en hemsida på Internet. Rättegången mot Börje Ramsbro (B262-98) den 22 mars 1999, startar kl 9.00. Adress är Scheelegatan 7 i Stockholm. Börje Ramsbro är åtalad för att ha upprättat ett olagligt personregister på Bankrättsföreningens hemsida.

Målet, som ytterst handlar om vilken yttrandefrihet som får finnas på Internet, är intressant ur många perspektiv. Men alla svaren kommer inte att ges av domstolen.

Den fråga som domstolen inte kommer att besvara i detta mål, är om man måste fråga någon som antas ha begått brott, innan man namnger personen och gärningen, genom att skriva om brottet på Internet på samma sätt som massmedia i övrigt.

Däremot kommer domstolen att ge svar på frågan, om namnen som finns på Bankrättsföreningens hemsida, utgör ett personregister för automatisk databehandling och därmed är otillåtet.

Vad Chefen för Datainspektionen Ulf Widebäck själv anser i denna fråga har hittills inte gått att få något svar på trots inlägg i Svenska Dagbladet den 18 febr. 1999 och den 9 mars 1999.

Vi hälsar såväl gamla som nya medlemmar välkommen till själva huvudförhandlingen i denna rättegång den 22 mars 1999.

Stockholm den 11 mars 1999

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Se vidare under rubiken: Yttrandefrihet


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida