[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Dribblande riskkapitalister
Av Börje Ramsbro - Ledaren - 20 maj 2005

Ledningen från Svensk Riskkapitalföreningen känner sig illa till mods efter en DI-artikel den 4 maj där bl.a. Marcus Storch belyser riskkapitalisternas pyramidspel. Flera av riskkapitalisterna är inte bara dribblare utan även lögnare och bedragare, som bara har ett mål i sikte - snabba klipp.

Ledningen för Svenska Riskkapitalföreningen  borde ge sig ut i verkligheten i stället för att försvara ett osunt beteende från de s.k. riskkapitalisterna.  De flesta riskkapitalisterna har endast intresset att på kort sikt tjäna snabba pengar för att därefter hoppa till näste tuva. Deras intresse och ansvar för samhällsutvecklingen, enskilda företag, entreprenörer och uppfinnare är minimalt.

Vissa riskkapitalister är inte bara dribblare utan också lögnare och bedragare, som inte drar sig för att begå grova ekonomiska brott för att snabbt nå sina mål - klippet.

När verksamheter som Stiftelsen Industrifonden och fd Atle AB/Företagskapital AB numera 3i, kallsinnigt genom en ren stöld kunde lägga beslag på entreprenörens företag utan att respektera det mest elementära i Allmän avtalsrätt och äganderätten, då skall branschen uppmärksammas och synas i sömmarna.

Som exempel kan nämnas fallet System 3R International AB i Vällingby där Stiftelsen Industrifonden och fd Atle AB/Företagskapital AB lierade sig med kapitalisten Håkan Nordquist, som var den drivande kraften. Utan hänsyn till företagets marknadsvärde tvingades ägaren bort från sitt livsverk utan en (1) kronas ersättning.

De dribblande och bedragande riskkapitalisterna gick bakom ryggen på ägaren och träffade en hemlig  överenskommelse med de då likvidationspliktiga bankerna om att förvärva företagsgruppen System 3R. Om inte ägaren lämnade ifrån sig företaget skulle det ha försatts i en s.k. klipparkonkurs.

Innan ägaren och grundaren hade lämnat företaget satte de "nya" ägarna sig i styrelsen för moderbolaget System 3R Holding AB och sålde ut de pantsatta aktierna i det operativa bolaget System 3R International AB för 1+1+1 kronor till sig själva. Det bokförda värdet var ca 22 mkr och marknadsvärdet ca 175 mkr. Någon hänsyn till villkoren för realisation av pantsatta fondpapper enligt pantsättningsavtalet togs inte.

Det skall noteras att det finns inga giltiga förvärvsavtal utan de "nya" ägarna tog kontrollen över företaget genom en ren stöld och genom att dribbla med diverse rättshandlingar s.ex. hemligt avtal med bankerna, skenoption, fejkade bolagsstämmo- och styrelseprotokoll etc.

Efter några år såldes företaget vidare till en utländsk intressent och VD för Atle AB, Lars Gårdö, kunde stoltsera med exitvinsten 63 miljoner kronor enligt ett pressmeddelande.

Trots att riskkapitalisterna gjorde ett klipp på över 200 miljoner kronor har de icke varit beredda att skäligt kompensera ägaren.

Däremot har de två bankerna träffat en förlikning med ägaren och erlagt ett skadestånd.

Läs vidare:
Miljonärer på löntagarfonder

Hälaren sålde stöldgodset
Industrifonden agerande hälare

Tjuvarna bröt sitt eget avtal
Tjuvaktiga familjen
Håkan Nordquists samlade lögner
Ogenerad bedragare
Varnig för tjuven

 

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida