[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Brf debatt - del 59
Debattinlägg under tiden:
1 juni 2005 - 31 augusti 2005


31 augusti 05 - Leif Davidsson

JOBBPAKET - NEJ TACK !
 
det behövs inget jobbpaket. Det behövs ett företagarpaket.

Leif Davidsson 


31 augusti 05 - Karl Eriksson

KÖR HÅRT INFÖR VALET ! 
 
Det finns ett jättestort behov av en politik för jobb och framtidstro, en politik som kommunister, gamla eller nya, och övriga socialister, röda eller gröna, aldrig kan erbjuda Sverige och svenskarna.

Därför: kör hårt, Fredrik, Lars, Maud och Göran! 

Karl Eriksson


31 augusti 05 - Jonas Mattsson

IRLAND HAR GÅTT OM SVERIGE
 
Läs boken "Alla dessa dagar" av Kjell Olof Feldt socialdemokrat och finansminister 1982-1990. Dessutom allt mygel inom rörelsen. Göran Persson har en fru med statlig fallskärm på drygt 20 miljoner kr. I Afrika kallar vi sådant korruption.

Det är tragiskt att Sverige är det land där så många fortfarande tror på socialismen. Trots att den alltid misslyckats överallt! Kom ihåg den stora ledaren får aldrig ifrågasättas.

Tänk aldrig själv!

Jonas Mattsson


31 augusti 05 - Lars Traneflykt

PRIORITERA SYSSELSÄTTNINGEN

Prioritera sysselsättningen och öppna upp för en fri arbetsmarknad, utan Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista (ursprung under bl.a. bankkrisen Täby)

Finns svaren om bankkrisen i Täby och är det därför bl.a.  att Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista (tidigare Täby) och Staffan Avenius, Täby inte har offentliggjort skälen till varför man använder en Svart Lista för att bl.a. som bulvaner mörklägga bedrägerier till Handelsbanken, Hedelius/Wallanders mångårige och specielle kund den fd.art.dir vid Bofors.
 
Bank bygger på fyra grundstenar, information, kommunikation, relation och förtroende.
 
När man i bankkartell konkurrensbegränsar genom att utestänga från arbetsmarknaden för att bl.a. mörklägga aktiebedrägerier till den fd.art.dir vid Bofors har man missförstått betydelsen av ett en välfungerande bankmarknad i syfte att förbättra för nationens välfärd.
 
Det kan aldrig i en demokrati vara rätt att bli utestängd från den svenska marknaden enbart för att jag vägrade vara kriminell till Tom Hedelius/Handelsbankens mångårige och specielle kund den fd.art.dir vid Bofors med bokföringsbedrägerier, aktieförfalskningar och manipulerade deklarationer. Dessutom som bekant var under polisutredning avseende de förfalskade slutanvändarintygen gällande Robot 70 till Dubai och Bahrain.
 
Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista och bulvanuppdrag att allvarligt skada och krossa, har sin utgångsposition från Gotabanken kontor 4054 Helsingborg.
 
Samtliga sidor,vid  Mål nr T 9569-01- Rotel 407, 2004-10-26, 342 sidor + 5 onumrerade, innehållande 3.342 personer från bl.a. Götabanken, Skandinavisk Företagstjänst, Farell-Gruppen, Peda-Gruppen, Handelsbanken, Handelsbanken Limhamn, Tomelilla Sparbanken/Sparbanken Skåne, Njord/Skandia International, Folksam, Göta Finans, Rådhuset, Littecke, Concelia, La Reine, Skapus, Barlman, Sveaborg, Drabanten, Fortune Finans, Rådhuset, Wermlandsbanken, Merchant, Finansdepartementet m.fl. innefattande även med hänsyn till utställd garanti för norrmannen Jan-Erik Moe har direktkoppling till Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista och de stämningsprocesser som var vid bl.a. Helsingborgs Tingsrätt.
 
Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista med ursprungsadress Täby tillsammans med bl.a. Staffan Avenius, Täby,  dels med bulvanuppdrag för att mörklägga bedrägerierna till den fd.art.dir vid Bofors men även som ett underlag för att bedöma bl.a. den uppmärksammade garantin till norrmannen Jan-Erik Moe och frågan om man offentliggjorde den Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista under bl.a. processerna vid Helsingsborgs Tingsätt , samtidigt ber jag om stöd att få tillgång till den svenska arbetsmarknaden.
 
Varför har man inte offentliggjort detta affärsverktyg och slutligen utfört en seriös analys om bankkrisen som enbart var en brist på kapitaltäckning. beror det på att personerna bor och har bott i Täby - är detta ett av skälen till att bankkrisen ännu ej analyserats?
 
När man analyserar samtliga sidor, vid  Mål nr T 9569-01- Rotel 407, 2004-10-26, 342 sidor + 5 onumrerade kan man konstatera att ingen kan känna sig säker.
 
Dags att öppna upp och förklara varför Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista,  som affärsverktyg inte offentliggjorts.
 
Finns svaren i Täby på hur vi skall klara framtiden för Sverige och än en gång lyckas med en förhöjd sysselsättningsgrad med ett banksystem utan karteller och mörkläggning av bedrägerier, oavsett att det var den fd. art.dir vid Bofors och som värnar om att effektivt stödja övergången till kunskapsepoken och ha ansvar för finansieringen av bl.a. kunskapsrelaterade tjänsteföretag?
 
Det kan aldrig vara gynnsamt för en nation som accepterar Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista, för att mörklägga bedrägerier och utestänga medborgare från arbetsmarknaden.
 
Avslutningsvis så ber jag Er Mikael, Anna och Magnus men även styrelseordförande, Lena Hjelm-Wallén, Socialdemokraterna, Palme-Centret att vara uppmärksamma vid genomgång av Mål nr T 9569-01- Rotel 407, 2004-10-26, 342 sidor + 5 onumrerade.
 
Med vänlig hälsning
Lars Traneflykt
Fd bankdirektör


31 augusti 05 - Ulf Lindskog

FUSION PÅ GÅNG ?

Med tanke på den goda ekonomi centern får, när man säljer alla sina tidningar, borde väl folkpartiet föreslå ett samgående? Det skulle vara bra för för svensk politik.

Det bästa vore om de borgerliga slog ihop sig alla fyra.

Ulf Lindskog


30 augusti 05 - Fredrik Gustafsson

REINFELDT BÖR BELÖNAS
 
Har tidigare röstat FP, men kan nu tänka mig att rösta M pga att de blivit mer social-liberala, samt pga att jag vill belöna ett parti som inför öppen ridå omprövar sin politik och erkänner att man inte har gjort allt rätt tidigare.

S har gjort samma sak, de är idag långt långt mer höger än S under Palme, men de har gjort det i det fördolda och försökt lura väljarna

Fredrik Gustafsson


30 augusti 05 - Mats Lönnerblad

ATT GASA I STÄLLET FÖR ATT BROMSA

Svar till Per Fredö

Jag medger att socialdemokraterna nu har satt på sig de stora spenderbyxorna, bara för att vinna nästa val, och att den utgiftsökning som skall ske inom den offentliga sektorn är av ondo.

Det är inte genom att öka de offentliga utgifterna man får fart på tillväxten. Det är genom att stötta företagen !

Mats Lönnerblad


29 augusti 05 - Per Fredö

DE NYA MODERATERNA VS SOCIALDEMOKRATERNA

Moderaterna är ett värdekonservativt samt marknadsliberalt parti, vilket klart framgick av Fredrik Reinfeldts öppningstal på den moderata partistämman.

Moderaterna bejakar också på ett helt annat sätt än socialdemokraterna globaliseringen. Även om inget parti kan sägas göra det fullt ut så söker socialdemokraterna och LO resa rader av hinder mot den fria konkurrens av varor och tjänster, som är en av hörnpelarna i denna strukturomvandling av världshandeln.

Socialdemokraterna gör vidare inget för att minska statens utgifter inom det område där kostnadsökningarna varit som kraftigt dvs socialförsäkringarna. I stället är det partiets valstrategi att sätta bidragssamhället framför det som måste stimuleras, nya jobb, entreprenörskap, fri företagssamhet samt forskning och kunnande.

Socialdemokraterna väljer medvetet att i sitt budgetalternativ locka till sig nya väljare genom att sprätta ut en massa miljarder inom den offentliga sektorn, vilket kommer att medföra att denna 2006-2010 får räkna med ett budgetunderskott sammantaget på hundratals miljarder.

Det sker i ett läge då vi får alltfler äldre och stat och kommuner inte har några medel undanlagda för att finansiera alla pensionsavgångar.

Även moderaterna sprätter ut pengar, noga räknat 55 miljarder 2006. Men detta är till fullo finansierat, vilket man inte kan säga om den moderata skattepolitiken under Bo Lundgrens partiledarskap. Finansieringen sker inom skilda områden, men har sin tyngdpunkt på transfereringssidan.

Därutöver har moderaterna slagit fast att den offentliga ekonomin befinner sig i så allvarligt läge att det årliga överskottet genomsnittligt måste ligga på två procent av statsfinanserna. Detta är t o m ett mer skärpt krav än vad EU ställer på sina medlemsstater.

Vi får hoppas att dessa grundläggande skillnader kommer att spela en central roll i nästa års valrörelse och helst redan nu.

Per Fredö


29 augusti 05 - Lars Axelsson

OM FOLK VISSTE
 
Att vara småföretagare i socialdemokraternas Sverige är snudd på förbjudet, skulle man drista sig till det ändå, bara för att djävlas och överklaga alla felaktiga beslut, så ser man ännu klarare.

Överinstanserna finns endast för syns skull och gör absolut ingen förändring om inte underinstansen gjort något riktigt kriminellt.

Riga är en bra stad för företag. Prova!

Lars  Axelsson


29 augusti 05 - Lars Viberg

VARNING FÖR STUDIEMEDEL
 
CSN underlättar väl i varje fall för seriösa studier. Men är det så att man har familj att försörja och börjar snegla på CSN som försörjningsinstitution borde varningsklockorna börja ringa.

Vidare är det något besynnerligt att betrakta studier som reservutgång vid arbetslöshet och sjukdom. Då bör väl AMS kunna erbjuda något.

Lars Viberg  


29 augusti 05 - Arne Ivarsson

DET BEHÖVS NYTT BLOD
 
Socialdemokraterna blev ett nomenklaturaparti i Sverige redan på 1950- talet. Inget land är i behov av självgoda maktfullkomliga partier.

Arne Ivarsson


29 augusti 05 - Len Karlström

STATENS KASSAKO...

...är utan tvekan statliga Vattenfall. Vattenfalls vinst har vi alla känt av. Det är en kassako för staten och elcertifikat plus moms plus elskatt borde räcka mer än väl.

Vattanfalls dominans har nu styrt elbörsen länge. Det är vi svenskar som via elkostnaden får betala den stora övervinst staten nu får via vattenfall. Dvs en extra skatt.

Lena Karlström


27 augusti 05 - Anita och Verner Nilsson

DJÄVULENS MAKT
 
Till Mats Lönnerblad, Bankrättsföreningens ordförande.
 
Så har den kommit bok nummer fyra, namnet: "Härdsmälta"  av Mats Lönnerblad.
 
Boken är full av klargörande sanningar om hur ett välfärdssamhälle, som klarat sig undan krig och vedermödor, rent ut sagt står på näsan på grund av maktmissbruk på alla områden.

Bankernas, särskilt PK/NB/Nordea hanterar sina kunder, både företag och enskilda, som om de vore någon sorts plocke-pinn som de kan plocka till sig och sedan utarma.
 
Domstolarna ger någon sorts skenrättegångar och trampar ner alla som grovt påhoppas.
 
Riksdagen med våra folkvalda njuter av sin höga position och struntar blankt i allt och alla. Regeringen står som någon sorts överhet och låter allt ont ske. Vad kan man då göra mot all denna ondska som blivit som en farsot som förtär allt i sin väg?
 
Martin Luther sade: "Håna djävulen, ty det tål han inte."
 
För oss är djävulen maktmissbrukaren, Bibeln äger "Djävulen är lika med åklagaren."
 
I kapitlet: "Vägledning för vilsekomna" framstår kampen mellan ljus och mörker. Visst skall godheten gå segrande i denna strid men det är mycket lång väg till målet.
 
Djävulen är en gammal best, som försöker förtära det goda, och när han spyr sin ondskefulla galla, blir personen maktgalen.
 
Han förtalar, anklagar och blir en riktig satan själv.
När man står med alla dessa galningar kring sig, är det svårt att tänka på kärleksbudet: "Att älska sin nästa som sig själv."
 
Man har väldigt svårt att tänka sig, att  dessa bångstyriga bovar i kostymer har varit små snälla barn. Nog är de djupt olyckliga med sina förstenade hjärtan. Att det finns ett ord som heter Förlåt och att det stulna skall återlämnas med mera har de helt tappat.

Det är egentligen mycket synd om dessa förtappade varelser, som egentligen tigger om stryk. De behöver sätta sig ner och lyssna på Trollflöjten där Mozart låter det goda segra.
 
Mats Lönnerblad! Bokens mjuka avslutning blir en lisa för själen. Hur ska vi få våra käpphästar Hans Dalborg, Jacob Palmstierna och Jan Ertsborn att inse, att om de ställer till rätta kan de också bli lyckliga människor.
 
Undrar
Anita och Verner Nilsson.
Tfn. 0430 -21432.


27 augusti 05 - Leif Davidsson

FLERA ORSAKER TILL ATT JOBBEN UTEBLIR
 
Hög skatt på arbete gör att färre vill starta nya bolag och nyanställa. Hög skatt på arbete betyder också dyrare produkter och tjänster. Färre kan köpa

Hög skattenivå för vanligt folk (energi, kommunalskatt mm) gör att folk har mindre pengar att köpa för. Det blir mindre efterfrågan på varor och tjänster.

Allmänt arbetsfientlig regering: Sjuklönereglerna, LAS, fackets sympatiåtgärder mm uppmuntrar ju inte direkt till att investera i Sverige.

Leif Davidsson


27 augusti 05 - Anita Andersson

REGERINGEN VILL INTE HA NÅGRA NYA ENTREPRENÖRER

Det är ju det fulaste man kan vara i Sverige idag. Nej ge företagarna nya blanketter, skatter, krav och regler så dom håller sig på mattan i stället !

Anita Andersson


27 augusti 05 - Mats Lönnerblad

DET LÅGA NYFÖRETAGANDET...

...har sina orsaker i den svenska bankkrisen 1987 - 1993. Det var då som krediterna sades upp för 60.000 skötsamma företagare, och 400.000 människor kastades ut i permanent arbetslöshet.

Vem vill investera i ett land där det råder samstämmighet mellan oppositionen och regeringen, att likvidera företag, bara för att rädda krisbankerna på allmänhetens och företagens bekostnad ?

Mats Lönnerblad


26 augusti 05 - Göran Eklund

ENPARTISTATEN
 
Jag har slutat att förvånas över sossarnas oblyga försök att begränsa yttrandefriheten. Det värsta är att deras maktspel med hot och insinuationer mot näringslivet, som tycks vara framgångsrikt.

Göran Eklund 


26 augusti 05 - Staffan Johansson

INGA PROBLEM
 
Före valet finns inga problem i socialdemokraternas Sverige. Solen lyser och våra finanser har aldrig varit bättre, enligt regeringen.

Efter valet kan det säkert finnas några problem som "plötsligt" dyker upp på den svenska klarblåa himlen.

Det är det som kallas för propaganda!

Staffan Johansson


26 augusti 05 - Mats Lönnerblad

MODERATERNAS RÖSTFISKE

Svar till Fredrik Samuelsson

Viljan att expandera gör att en del av grunden i den moderata politiken försvinner. Tyvärr har Sverige inte längre kvar något värdekonservativt parti i landet.

Mats Lönnerblad


26 augusti 05 - Mats Lönnerblad

NUDERS NYA JOBBPOLITIK

Svar till Per Fredö

Pär Nuder söker efter 55.000 nya jobb, inom den offentliga sektorn, för att ersätta en del av de 400.000 jobb inom den privata sektorn som försvann med företagen under bankkrisen.

De jobb han vill ha räcker bara i två år. Hade han valt att kompensera de företagare som orättfärdigt råkade illa ut under bankkrisen hade samma summa, på sikt gett 400.000 arbetstillfällen.

Men då hade politikerna tvingats erkänna vilka grova misstag man begick under den svenska bankkrisen 1987 - 1993.

Och det vill man förstås inte !

Mats Lönnerblad


25 augusti 05 - Bankrättsföreningen

SVERIGE I DEN GLOBALA KONKURRENSEN

Journalisten Åke Askensten har i en TV-intervju med Börje Ramsbro (fd ägare och grundare av det globala företaget System 3R International AB) ställt frågor om Sveriges framtid i den globala konkurrensen och den ständigt ökande arbetslösheten.

Den  26 augusti 2005 kl 20.00 sänds programmet för första gången i TV-city öppna kanalen. Speltid 22 minuter.

Bankrättsföreningen


25 augusti 05 - Gustav Andersson

POPULISMEN BLOMSTRAR

Nu handlar politik inte längre om ideologier, utan det är röstmaximering som gäller. Det är trist och kommer säkert att leda till att intresset för politik sjunker ytterligare.

Det borgarna gör just nu kommer att få konsekvenser på sikt. Partierna kommer att tappa sina identiteter och sina väljare. Om man är så överens som borgarna vill ge sken av, borde de bilda ett gemensamt parti.

Gustav Andersson 


25 augusti 05 - Fredrik Samuelsson

MODERATERNA SKIFTAR FÄRG
 
Moderaterna (m) har gjort både rätt och fel; när man fångar upp en större opinion, genom att röra sig åt mitten, men man tappar fokus på de traditionella tyngdpunkterna i värdekonservativa "lilla livet" och marknadsliberala "stora livet".

Så enkelt är det; allt för att frånta de överregerade socialisterna makten. Det behövs maktskifte; hur-frågan är därför av mindre vikt än att-frågan.

Fredrik Samuelsson


25 augusti 05 - Jan Gustafsson

LÅT DEN EGNA VILJAN RÅDA
 
Det måste vara surt för socialdemokraterna att behöva erkänna, när det svenska folket får använda sin egen vilja, så stämmer den inte överens med sossarnas förmynderi. I form av bl a systembolaget. Länge leve det fria valet och eget ansvar.

Jan Gustafsson


25 augusti 05 - Per Fredö

NUDERS 55000 NYA JOBB

Nuder ska sätta fart på Sverige. Det ska självfallet ske via AMS och kommuner, som ska sätta arbetslösa och sjukskrivna i jobb.

Enligt Nuders beräkningar ska ett 16 miljarderspaket. Detta ge 55 000 nya jobb under en tid, men då har vår finansminister i den kalkylen inte räknat med ett otal kostnader som är förenade med vanlig anställning.

Nu finns det emellertid flera tidigare "satsningar" som varit av denna karaktär alltmedan den reguljära arbetslösheten stigit till rekordnivåer.

Det senaste exemplet var den så kallade aktivitetsgarantin, som också den skulle hålla folk sysselsatta. Även här hade AMS huvudansvar, men vare sig myndigheten, regeringen eller de folkvalda har varit intresserade av att utvärdera detta projekt. Det rätta är dock att man inte velat eller fått.

Ska sossarna ta hem ännu en valseger på ett rent och skärt lurendrejeri?

Per Fredö


25 augusti 05 - Torsten Bengtsson

GLOBALISERINGEN ÖKAR PRESSEN PÅ ANSTÄLLDA

Då har facken svårt att hänga med. Företagen ser över sina avtal för att spara pengar, på mindre trevliga sätt mot oss löntagare. Svenskarna kan aldrig konkurrera mot de löner som finns i det så kallade låglöneländerna.

Torsten Bengtsson 


24 augusti 05 - Lars Holm

FACKET OCH FÖRETAGET
 
Det spelar ingen roll vilket fack personalen är med i. Om företaget kan komma överens med ett fack om att deras kollektivavtal ska gälla, så har personalen och övriga fackförbund bara att rätta sig efter det.

Jag är ständigt förvånad över att inte ett gäng ungmoderater startar ett eget fackförbund och erbjuder flexibla kollektivavtal till alla företag som är intresserade. (typ Laval Bygg).

Svensk arbetsrätt rymmer den möjligheten!

Lars Holm


24 augusti 05 - Åke Sundström

SKROTA FACKEN

Facken har överlevt sej själva, det gynnar endast deras ombudsmän som är omöjliga på en fri arbetsmarknad att utföra ett riktigt arbete.

Åke Sundström


23 augusti 05 - Sven Brandberg

BÖRSEN ÄR INGET LOTTERI

Det blir fel när folk ser på börsen som man ser på vanligt lotteri. Men massor av introduktioner har inte haft annat syfte än att göra ägarna rika. Analytiker och andra har svalt betet med krok, lina och sänke. 

Sven Brandberg


23 augusti 05 - Leif Davidsson

APROPÅ BEFARAD BÖRSBUBBLA

Det som kallas för "börsbubbla" är inget annat än folks oförmåga att använda huvudet till mer än att ha mössan på.

Är man småsparare är man rimligen medveten om att man har begränsad information. Man bör ju då vara lite försiktig och kanske inte låna upp extra på villan för att köpa aktier med P/E-tal på 180.

Men folk är ju så ***** *** på pengar så allt sunt förnuft och logik lämpas överbord, och då blir gnäll istället.

Leif Davidsson


23 augusti 05 - Lars Axelsson

ÄR VI PÅ VÄG MOT NY BÖRSBUBBLA ?
 
Det finns givetvis anledningar till varför aktiepriserna stiger. Det har aldrig tidigare funnits så mycket kapital på marknaden som måste ta vägen någonstans, samtidigt som räntan är väldigt låg och löpande.

Produktivitetsförbättringar drivs av existerande kapital. Frågan är om det kommer att fortsätta ett par år till, tills 40-talisterna börjar spendera sitt pensionskapital?

Lars Axelsson  


23 augusti 05 - Rolf Svensson

BRA AV EU

Nu får Sverige närmare en miljard av EU för att hjälpa till med uppstädningen efter katastrofen med stormen Gudrun.

Borde inte svenska regeringen också begära stöd för den stora skada som bankerna ställde till med under den svenska bankkrisen då 60.000 skötsamma företagare fick sina krediter uppsagda ?

Rolf Svensson
 


22 augusti 05 - Carina Nilsson

PRAO PERFEKT FÖR POLITIKER

En eloge till en chef som tycks vara intresserad och ödmjuk för sitt företag och sina anställda! Detta är något som borde införas också bland våra politiker, t.ex. en månads obligatorisk prao i äldreomsorgen, bara för att de skall få lite verklighetsförankring!

Allvarligt talat, visst vore det nåt för politiker, att få inblick i vardagen bland "vanliga" människor?

Carina Nilsson


22 augusti 05 - Bengt Jansson

HUSHÅLLSSPARANDET ÄR INTE STORT

Den rikaste 1% av svenskarna (vilket inkluderar våra mäktiga miljärdärsfamiljer) brukar stå för det mesta av "hushållens finansiella sparande".

Hushåll med mindre än 600 000 kr i årsinkomst äger bara ca 5% av börsvärdet enligt SCB. Resten ägs av utlänningar, miljärdärer och staten.

Bengt Jansson


20 augusti 05 - Bob Printz

FEL VERKLIGHETSBESKRIVNING

Det är en marginell del av svenskarna som tjänat på börsen. Verkligheten är att majoriteten av medborgarna lever i stort sett direkt ur han i mun.

Av den mindre del som har aktier och fonder så är 90% bundet i fondsparande som är mycket långsiktigt. Om vi
får en dipp i höst på säg 15% så skulle folk ha mycket mindre pengar. Struntprat! Majoriteten får sina bidrag whatsoever!

Bob Printz


20 augusti 05 - Anita och Verner Nilsson

DET ÄR SYND OM SVENSKARNA
 
Till Mats Lönnerblad, Bankrättsföreningens ordförande.
 
I sensommartid kommer sanningens oförsynliga ord och ledarartikeln: "Välfärdsstatens nedgång och fall." Av Mats Lönnerblad. Hur länge skall regeringen och särskilt dess ledare gå omkring med skygglappar och leka Låtsaslekar "allt är bra".
 
Moder Svea begråter sina barn men landsfadern slår sig för sitt bröst och ler. Leendet tycks bli större ju mer odräglighet som framträder. Ett land, som ej har någon ledare med själ och hjärta går in för att alla ska må bra, undertecknar landets undergång.
 
Företagare jagas med blåslampa så de flyr. Resultat: Arbetstillfällen försvinner. Samhället förtvinar.

De stackare, som tar risken att stanna, blir helt utarmade.
Vi under skatter och pålagor dignar ner. Stridsropet skall skalla: "Regeringen, vakna!"
 
Rädda åtminstone det lilla som är kvar.Värna om företagarna så kan de göra stordåd.Det är inte vanligt att en skeppare skjuter sin egen skuta i sank när han sitter i den, men så tycks Göran Persson göra.
 
Eftersom han omger sig av marionetter - andra ratar han - är de säkert odugliga roddare. Så det blir att sitta på grund och betänka situationen. För att klara svenska nödläget behövs vilja och kraft. Rensa upp i brottsligheten inom bankväsendet.
 
Nordea till exempel har bestulit oss, undertecknade, och många fler. Bedrövligt! Att stjäla är en dödssynd. Stöldgodset skall återlämnas och skadestånd utbetalas. Drabbade måste få upprättelse.
 
I stället är det bovar som blir belönade till och med med serafimerordern. Denna ordern som instiftades 1758 med inskriptionen IHS.
 
Det är rena hädelsen att ge t.ex. Hans Dalborg denna utmärkelse. Han är ingen människors frälsare. I hans sällskap tycks finnas
Ceausescu som plundrade Rumänien och Herman Göring tyskarnas fasa. Vilken trio!
 
Den trion vi jagar för att den stulit vår momsåterbäring på 2 miljoner är den smyckade Hans Dalborg och Jacob Palmstierna Nordea samt Jan Ertsborn Folkpartiets riksdagsledamot och nu även Eu-man, som skall lära världen mänskliga rättigheter och dylikt. Vilka gossar! Alla etik- och samvetslösa.
 
Mats Lönnerblad! Fler salvor så att överheten vaknar och ger påhoppade upprättelse, så moder Svea slipper fälla tårar och landet kan räddas. Hur långt är det dit?
 
Undrar
Anita och Verner Nilsson,
Tfn. 0430 -21432.


19 augusti 05 - Jonas Matsson

SNART ÄR DET VAL

Arbetslösheten kommer då att minska tack vare generösa friår, förtidspensioneringar med 63% ersättning, sjukskrivningar, meningslösa AMS-kurser samt satsningar på högskolan. De som studerar är ju inte arbetslösa ännu!

Det finns gott om arbetslösa akademiker men det struntar Nuder och Co i... De röstar ju inte rött ändå... Irland är rikare än Sverige idag - de för en politik för arbete och företagande!

Jonas Mattsson 


19 augusti 05 - Hans Andersson

DAGS ATT SÄNKA SKATTERNA

Bättre att sänka skatterna + bidragen och låta folk få råd att klara sig själva. Problemet är att då tappar sossarna hållhaken, greppet, om sina väljare.

I Sverige betalar alla för mycket i skatt, framföra  allt höginkomsttagare. 60% på "höglönen" känns mycket tungt. Speciellt som allt man får tillbaka, t ex föräldrapenning, grundas på c:a 280000:-.

Hans Andersson


18 augusti 05 - Erik Bergh

PSEUDODEBATT

Så skicklig Göran Persson är! När han får frågan om hur arbetslösheten ska fixas, så har han givetvis inga svar. Alltså ställer han till med debatt om en ren pseudofråga, där han dessutom är jävig, eftersom hustrun är VD för Systemet.

Hör ni Rödvingar - varför ska man rösta på (s)? Finns det några riktiga (s)väljare kvar, utom de som lever på partiet? 

Erik Bergh


18 augusti 05 - Stellan Åberg

BLUFF I REPRIS
 
Detta är verkligen en favorit i repris. Patron Persson vet vilken debatt som engagerar folket. Spriten till helgen och bensinen till bilen.

Som vanligt glömmer den socialdemokratiska valboskapen att Sveriges mest inflytelserika nykteristförening kallas för Riksdagen. Där hjälper inga partiböcker.

Stellan Åberg  


17 augusti 05 - Per Fredö

SVERIGES FRAMTID

Detta med den vikande sysselsättningen och den explosiva tillväxten av antalet människor som nu finns inom vårt generöst utformade socialförsäkringssystem måste självfallet prioriteras.

Från moderat sida vill man ha skattesänkningar inledningsvis på 50 miljarder och sänkta nivåer i a-kassa, sjukbidrag och även i förtidspensionerna. Syftet säger man är att skapa ett klimat där alltfler kan gå från bidrag till jobb.

Nuvarande regeringsallians vill inte göra nåt åt detta. De föreslår i stället ett omfattande utgiftsprogram samt en ren kapitalförstöring av typ nedläggning av Barsebäck. Därtill har man aviserat kommande kraftiga skattehöjningar, vilket även beror på att vi få allt färre yngre som ska försörja allt fler äldre, ett slags pyramidspel.

Mats Lönnerblad vet naturligtvis att vi fick en negativ ekonomiskt tillväxt, en växande arbetslöshet samt en ökning av statsskulden, detta som ett resultat av den ansvarslösa skötsel av medborgarnas och företagarnas pengar som både banker och den socialdemokratiska regeringen hade huvudansvaret för.

Men redan 1994 hade läget börjat vända. Socialdemokraterna valde då att höja en minskad skattekvot från 47 procent av BNP till en högsta nivå på 54 procent år 2000. Under samma period, vilket innebar att staten tog hand om hela 85 procent av den BNP-ökning vi hade.

Vi har alltså nu fått en ny arbetslöshetschock, som i växande utsträckning kommer från den konkurrensutsatta sektorn.

Detta vill regeringen Persson försvara. Senast i dag gick han till skarpt angrepp på Reinfeldt med budskapet att skattesänkningar inte har några som helst "dynamiska effekter".

Även om alternativen borde vara klarare än de nu är så tycker jag ändå att det är lite för tillspetsat att hävda att vare sig socialdemokraterna och moderaterna har någon lösning på den nya saneringspolitik som krävs. Varför inte en liten diskussion om det som krävs?

Per Fredö


16 augusti 05 - Lars Traneflykt

PRIORITERA SYSSELSÄTTNINGEN !

Sysselsättningen och välfärden skall alltid i en demokrati prioriteras, (Ref. till Mål T 9569-01 Rotel 407, 26 oktober 2004, Stockholms Tingsrätt)
 
Hans Dalborg har med allvarligt uppsåt utan intresse av kommunikation gett mig möjlighet att fördjupa mig i Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista.

Med hänsyn till de aktiviteter som Henrik von Krusenstjerna bl.a. bedrev i Helsingborg, i stämningsprocesserna och bl.a. informationen om Jan-Erik Moes garanti i samband med Nyckelnkraschen så är där fortfarande alldeles för många frågor obesvarade.
 
Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista.
 
Vid ovanstående mål vid Stockholms Tingsrätt så var det olagliga registret på 342 sidor + 5 onumrerade, ett register med utgångspunkt från Helsingborg, Gotabanken kontor 4054. Nästan samtliga sidor hade koppling till kontor 4054 i Gotabanken. Det var 3.342 personer, från bl.a. Gotabanken, Skandinavisk Företagstjänst, Farell-Gruppen, Peda-Gruppen, Handelsbanken Limhamn, Handelsbanken, Tomelilla Sparbank, Njord/fd Skandia International, Folksam, Göta Finans, Rådhuset, Littecke, Concelia, La Reine, Skapus, Joar Invest, Barkman, Sveaborg, Drabanten, Fortune Finans, Rådhuset, Wermlandsbanken, Merchant, Finansdepartementet m.fl
 
Varför kan man fråga sig.
 
Samma fråga kan man ställa, föredrogs, Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista, det olagliga registret vid samtliga stämningsprocesser som var vid bl.a. Helsingborgs Tingsrätt och vid bl.a. Jan-Erik Moes garantikrav ( se utdrag nedan från www.bankrattsforeningen.org.se).
 
Varför var Henrik von Krusenstjerna så orolig över vem i ledningen som hade sladdrat om Svarta Listan.
 
Var bankföreningen insatt i att man genom registret,  Henrik von Krusenstjernas Svarta Listade, arbetade i kartellform för att bl.a. mörklägga bedrägerierna till den fd.art.dir vid Bofors enbart för att det var Handelsbankens mångårige och specielle kund.
 
Om man nu sätter sysselsättningen och etiken avseende aktiemarknaden överst på dagordningen, varför tillåter man då att det finns olagliga register. Är det för känsligt eftersom inte ens en fd. statsministers syskon kan känna sig trygga.
 
Varför gör man inget för att stoppa denna form av begränsning av sysselsättningen och fri tillgång till arbetsmarknaden och som står i motsats till regeringens mål om en förhöjd sysselsättningsgrad.
 
Det är dags att det olagliga registret offentliggörs och prövas i alla mål/stämningsprocesser som har haft något samband, t.ex. Jan-Erik Moe´s garantikrav mot Gotabanken i Helsingborg och där Henrik von Krusenstjerna med sitt aktiva deltagande borde för länge sedan besvarat frågan av vilken anledning man använder olagliga konkurrensmedel i kartellform för att dölja bedrägerier.
 
Med vänlig hälsning
 
Lars Traneflykt
www.oresundregion.nu

 


13 augusti 05 - Mats Lönnerblad

KORRUPTIONEN INOM BANKVÄSENDET

Svar till Bertil Nerhed

Vare sig banker eller domstolar följer Europakonventionen eller EG - rätten i bankmål. Det är därför som bankkunderna förlorade de flesta målen mot bankerna under bankkrisen.

Att växa av egen kraft i Sverige är numera få förunnat, eftersom både banker och politiker sätter käppar i hjulet.

Räntegapet mellan ordinarie ränta och "extra pålägg" var 3% under bankkrisen som extra grädde på moset för bankerna.

Att bankkrisen var bankernas eget fel är det ingen tvekan om. Det bekräftar också Lars-Erik Thunholm i sina nyligen utgivna memoarer som jag skrivet om under "dagens boktips"

Mats Lönnerblad


13 augusti 05 - Mats Lönnerblad

HUSHÅLLSKASSAN KRYMPER

Svar till Per Fredö

Skattehöjningarna dränerar Sveriges ekonomi medan jobben uteblir. Några som helst förslag, hur man skall komma till rätta med den stora svenska arbetslösheten som uppkom genom bankernas agerande under bankkrisen, har vare sig moderater eller socialdemokrater någon lösning på.

Mats Lönnerblad


28 juli 05 - Bertil Nerhed

SANERINGEN AV BANKVÄSENDET

Hej på er!

Har idag läst en hel del av det matnyttiga på er hemsida med växande förundran över korruptionen inom bankväsendet i Sverige.

Med all tydlighet behövs det en sanering av bankernas orättfärdiga oetiska och rättsvidriga metoder gentemot sina kunder.

Jag frågar mej följande:

1) Det finns mej veterligt ett antal utomsvenska banker etablerade här i Sverige. Agerar dom på samma sätt eller följer dom Europakonventionen till punkt och pricka? I sådant fall skulle ni kunna lobba för att företagare använde sig av dem istället genom förslagsvis information till företagareföreningar osv. så kanske vi får ett seriösare bankklimat även i det här landet.

2)Era avskräckande historier ger mej insikten till varför Ingvar Kamprad hållit sej utanför bankväsendet i all sin tid med måttot att "växa genom egen kraft" vilket tyvärr är ganska få företag förunnat.

3)Räntegapet i svenska banker är ca 10  ggr högre i en internationell jämförelse har jag läst någon gång. Det talar ju sitt tydliga språk. De svenska bankerna lever glada dagar på företagens och övriga kredittagares ockerräntor.

4)Bankkrisen i slutet på 80-talet var ju bankernas eget fel de drabbades ju helt klart av hybris i en masspsykos där den lille enskilda företagaren fick betala priset.

5)Kontentan av etablissemangets agerande är som alltid man tar inte sitt ansvar för det man ställer till.

6)På 1100-talet i Italien bestämde folket vilken lön som de förtroendevalda skulle få för det gångna året efter vad de hade presterat. "Det" vore väl något att införa i det här landet uppochner där företagarna straffas istället för belönas. Men snart måste ju även regeringspartiet inse faktum varifrån "välfärden kommer" och släppa lite av makten till näringslivet innan det barkar helt åt fanders. För annars är det försent.  Jag önskar er alla en skön fortsättning på sommaren.

MVH/Bertil Nerhed
 

P.S Skulle man inte kunna införa en "solskatt" beroende på var man bor i Sverige. Dom som får mest sol skall betala till dom som får minst.:) Samtidigt kan ju staten lägga beslag på 50% av den skatten innan man fördelar resterande jämlikt till dom som fick minst sol under sommaren. Förslagsvis kunde man ju tvångsoperera in ett mikrochip i 9 miljoner nästippar som sekundavläses av en sattelit så att ingen kommer undan. Befinner sig någon medborgare utanför landets gränser finns ett globalt länksystem till liknande satteliter så att inte staten blir dragen vid "sin" röda stora näsa.


28 juni 05 - Webbmaster

Under tiden den 28 juni till den 12 augusti 2005 kommer Bankrättsföreningens hemsida att uppdateras sporadiskt.

Webbmaster


27 juni 05 - Per Fredö

SOSSARNA LOVAR SKATTESKÄRPNING

Vi har nu fått en räntesänkning som för vissa gör bolånen billigare. Den sänkta räntan ska stimulera konsumtionen heter det och förståsigpåarna räknar med en effekt på 10-20 000 nya jobb, vilket ska ställas mot att arbetslösheten per år ökar med cirka 30 000.

Därtill har vi som känt en ännu kraftigare ökning av antalet förtidspensionärer, vilket allt ska betalas direkt via statsbudgeten.

Pär Nuder och Göran Persson har flaggat för skatteskärpningar på tre till fyra skattekronor, men eftersom det är valår 2006 så menar man att det finns utrymme för en hundring per månad i sänkt skatt, vilket Ekonomistyrningsverket bestrider.

Men lite annat kommer. Höjd fastighetsskatt med 26 procent. Ständigt pågående bensinskatter. Höjda elpriser. Och en EU-anpassning av momsen, vilket medför höjda matpriser med tio procent. Och säkert kan vi räkna med att åtminstone en tiondel av alla kommuner höjer kommunalskatten och en rad avgifter därutöver.

Kan inte Riksskatteverket i samarbete med Skattebetalarnas föring reda ut för svenska folket hur det verkligen blir med deras hushållskassa 2006?

Per Fredö


27 juni 05 - Anita och Verner Nilsson

HUT GÅR HEM !
 
Till Magnus Bjäredal och Mats Lönnerblad.
 
Äntligen tycks Varbergs Tingsrätt ha vaknat till.

En advokat skall inför skranket. En fjäder i hatten för den som lyckats med detta!  Advokat Jan Ertsborn har vi, undertecknade, försökt stämma vid detta Ting. Det har varit omöjligt. Tinget har nekat ta upp en sådan. Han har varit deras gullgosse, en helig ko för dem, men en brottsling för oss.
 
Hans kompanjon Lars Brandel spred mycket ont om oss i Hallands Nyheter. Tidningen stämdes.
 
Vårt huvudvittne dödförklarades (är inskrivet i domstolsprotokollet) och tidningen vann trots att Brandel inte kände igen dem han påstod att vi skulle ha lurat. Han satt och hånlog hela tiden och uppträdde helt arrogant.
 
Allt var ett spektakel eftersom allt var lögn från början till slut. Ertsborn och Brandell var ena riktiga kolsupare båda två. Kunde de göra ont så gjorde de det. När de anmäldes till Advokatsamfundet fick de dela på sig.
Ordnade kontor var för sig på olika våningar.
 
När vi förvägrades att se i våra konkurspärmar ringde en god vän som utgav en väggtidning. Då var det Brandel som gav alla upplysningar. Tala om samarbete.

Brandel skröt till och med om att han hjälpt till att sätta oss. Alltså dessa båda advokater gick fula vägar i sin girighet.

Se på denne Riksdagsman odågan Jan Ertsborn som Folkpartiet slutit till sitt hjärta. Ertsborns långa svarta meritlista som advokat (där han tog båda parter i tvistemål) och som konkursförvaltare/förskingrare i Persiska Salongens och våra konkurser.
 
Börja med dödsbo är det inte alla som vågar. Undra på att Nordeafolk frågar "lever de än?"
 
Sedan skapade han lagar efter eget tycke. För att få stort skuldbelopp fick han multiplicera det med den påhittade summan han fick fram med tre, för att det skulle låta bättre. Att det fanns behållning på en halv miljon försökte han glömma. Momsåterbäring på 1 och ½ miljon ville han inte alls ha med att göra.
 
Efter konkursslutet kämpade vi till oss den.
 
Dom i Länsrätten 1988.
 
Då var den tjuvaktiga skatan framme. Flera år efteråt gick tjuvgodset vidare till Nordea där Jacob Palmstierna och Hans Dalborg  stämde upp sin apdans. En konkursförvaltare skall tillgodose ett konkursbos rättigheter - inte bara se till att banker och andra får sitt.
 
Men inte Jan Ertsborn. När vi efterlyste de dyrbara antika orientmattor med miljonvärde som fanns i Nordeas bankvalv, godkända  som pant, svarade den sturske Ertsborn: "Det skiter jag i"! Tala om ansvarslöshet.
Fy för sådana advokatuttalanden.
 
Så mycket ont som denne Jan Ertsborn tillfogat både vår familj och andra så är det en gåt att  Domstolsverket har kunnat fria honom.  Han har varit suverän.

Hoppas nu att bubblorna runt dessa advokater och andra brottslingskolleger brister och att de får ett kallt uppvaknande.
 
Lycka till Magnus Bjäredal, du bereder väg för oss andra.
 
Hälsningar och önskan om en glad Midsommar.
 
Skummeslövstrand den 23 juni 2005.
Anita och Verner Nilsson.
Tfn 0430 - 21432.


27 juni 05 - Bob Printz

RÄTTVISAN ÄR PÅ VÄG ATT SEGRA

Advokat Lars Brandel är nu nere för räkning tillsammans med andra advokater, företag och personer.

Till Mats Lönnerblad och Anita, Verner Nilsson!

DOM Meddelad Varbergs Tingsrätt 2005-06-17 Mål nr 994-02.

På sidan 15 går följande att läsa: Handlingen är rubricerad som ett skuldebrev och är formulerat på ett sådan sätt att den i sig utgör bevis om utbetalning av lånebeloppet. Det utgör således inte endast en utfästelse om lån. Det har därför ankommit på Manfred Dröschler att visa att lånebeloppet ej utbetalats. Eftersom han inte förmått att göra detta kan hans talan inte vinna bifall. I stället skall han, med bifall till Magnus Bjäredals yrkande, förpliktas att till Magnus Bjäredal utge 600 000kr jämte årlig ränta därpå om 24 procent från och med den 1 februari 2000 till dess full betalning sker.

HALLANDS NYHETER

Publicerad: Lördag 18 juni 2005

BJÄREDAL VANN TVIST

HALMSTAD den 26 juni 2005

Vi som håller på att rättvisan till slut skall segra ger aldrig någonsin upp!

Med vänliga hälsningar

Lucas, Viktor, Rolex Pappa
 


27 juni 05 - Tibor Ritzl

ÖVERTRASSERINGSAVGIFT

Föreningssparbanken har tagit ut övertrasseringsavgift trots att uttagen har gjorts från deras egna uttagsautomat (minuten)

Jag anser att tillåter dom att man tar ut pengar på deras automater utan att man har täckning på kontot, då skall dom inte ta ut avgift för övertrassering!

Tibor Ritzl


27 juni 05 - Bo Karlberg

NÖJD ELLER MIS(S)NÖJD ?

Vänsterkartellen hoppas på att fattiga, felutbildade och missnöjda människor skall ge dem stöd för att behålla makten.

Alliansen satsar på att människor skall ha hyfsat ställt genom bl a rätt utbildning.

Nöjda människor stöder den borgerliga alliansen !Vill du fortfarande vara missnöjd, rösta på vänstern. Bli glad och rösta med alliansen.

Bo Karlberg


27 juni 05 - Carl B Hamilton

RÄNTA OCH ARBETSLÖSHET
 
Räntorna har sjunkit under lång tid. De var betydligt högre för ett år sedan. Och då var arbetslösheten (totala) lägre än idag. Alltså:

lägre räntor har gått hand i hand i hand med stigande (total) arbetslöshet. Varför skall det mönstret brytas just precis nu? Alla tycks utgå från det! Något att fundera över på KI, LO, TCO m fl som inte tycks vilja se strukturproblemen.

Carl B Hamilton 


27 juni 05 - Bob Printz

DEN NYA KLASSKAMPEN

Den nya klasskampen står mellan 1,5 milj arbetsbefriade bidragstagare och övriga arbetstagare och företagare. Så länge det är helt OK att lyfta lika höga bidrag som lön så kommer Sverige fortsätta att halka efter.

Det är alltid bättre att lyfta bidrag och jobba lite svart än att lyfta vit lön.
 
Bob Printz


22 juni 05 - Sven Brandberg

AKADEMIKER STARTAR INGA FÖRETAG

Se vidare:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=426030

Sven Brandberg


22 juni 05 - Erik Bergh

DET INRE KLIMATET
 
Det är det inre klimatet i företagen som är hopplöst.

Svenska säljare älskar att häcka på kontoret. Fikapauser i det oändliga, och det sista man tänker på är kunderna.

Invandrare göre sig icke besvär och anställer gör man inte ens när personalen går på knäna. En ren idiotkultur har spridit sig med vindens hastighet. Det är inte s fel, men de fattar inte vad som händer, för inom s vet man inte vad företagande är för något.

Erik Bergh


22 juni 05 - Åke Sundström

VAD ÄR KOMPETENS ?

Det innehåller flera delar, bla: kunskap, förmåga och vilja. Det går inte att ersätta det ena med det andra. Kunskap kan man bla få genom utbildning, men saknas förmåga att använda kunskapen i ett verkligt sammanhang, och vilja att göra det är resultatet noll.

(Delarna kan inte adderas utan multipliceras snarare.) Utbildning bara räcker inte. Det behövs insikt om situationens allvar för att öka viljan och förmågan ökar man genom träning.

Åke Sundström


22 juni 05 - Anita och Verner Nilsson

ÄR VISSA BROTTSLINGAR FRIDLYSTA ?
 
Till Mats Lönnerblad, Bankrättsföreningens ordförande.
 
Tre brottslingar:

Riksdagsmannen i Folkpartiet Jan Ertsborn, Nordeas föredetting Jacob Palmstierna och Nordeanen Hans Dalborg förblir fria trots att de stulit miljoner från vårt företag Persiska Salongen och oss bolagsägare.
 
Hur kan sådant få ske? Enda svaret vi har är att staten och politiken anser det rätt att roffa åt sig. Statsminister Göran Persson och justitieministern Thomas Bodström ser lojt på och myser väl, när de tänker på hur mycket ont de kan få tillfogat sitt svenska folk. Om de ej tänkte så skulle de givetvis ingripa.
 
Och vårt domstolsväsende seglar på i politisk anda. Lagar och mänskliga rättigheter är komplicerat, så det är bäst att låta bli, tycks de mena.
 
Att höga domare helt öppet bryter mot lagen men ändå av sina omryggenhållande myndighetskamrater anses vara redliga i sina ämbeten är verkligen att trampa "dynga".
 
Bort med hela patrasket! Varför avlöna bovar och banditer?
 
Nej, bannlys hela den brottsliga maktmissbrukningen och handplocka en ren domarkår, som följer lagar och förordningar.
 
Fram med Författningsdomstol! Endast den kan rädda Sverige!
 
Mats Lönnerblad! Våra tre käpphästar Jan Ertsborn, Jacob Palmstierna och Hans Dalborg går på i ullstrumporna.
De har tydligen helt förstenade hjärtan, urblåsta hjärnor och förstummade samveten.
 
Hur kan de annars gå och njuta av vår momsåterbäring på flera miljoner stulen åratal efter konkursslutet?
Vem kan väcka dessa odågor?
 
Undrar
Anita och Verner Nilsson,
Tfn. 0430 - 21432.


22 juni 05 - Jonas Gustavsson
 
KOMPETENSBRIST ?

Jag vill gärna veta hur man ser att det är kompetensbrist som håller tillbaka företagen, och vilken sorts kompetens det är man saknar.

Kanske en 25-åring med tioårig företagsledarerfarenhet från tre kontinenter, bra på golf och mandarin, en Handelsexamen i botten och villig att jobba 80h/v för 15,000? Bristyrken - se: http://www.ams.se/RDFS.ASP?L=30950

Jonas Gustavsson 


21 juni 05 - Isabella Mendix

HET LÄNK

Här har jag upptäckt en ganska ny artikelsajt, som blogg, som ägnar sig åt samhällskritik - lite i samma stil som ni, men med privatpersoner som inriktning.

Kanske kunde vara kul att läsa lite i? Skribenten har fått bett om ett särskilt brottmål, som hon tydligen tänker gå till botten med. Men hon argumenterar och reflekterar även om annat. Bl.a. hävdar hon att brottsofferfondens verksamhet är lagstridig, och när man läser hennes lagjämförelser och resonemang så håller man med. Fonden har även svarat, men de vill inte argumentera om lagens "tillåtlighet" - det tycker jag är bevis för att de själva anser att hon faktiskt har rätt, det går inte argumentera emot.

Jag tycker en hel del är intressant att läsa och följa ur hennes vinkel.
Dubbla åklagarbeslut i omlopp, ett negativt och ett positivt i samma mål.
Man baxnar. Rättsväsendet fungerar inte.  Hon har er länk längst ner på sin sida, det var så jag fann er! Mycket intressant sida.

http://sinkadus.blogspot.com/

Isabella Mendix


21 juni 05 - Leif Davidsson

MYCKET SNACK...
 
... och lite verkstad, när det gäller kompetensutveckling. Sanningen är den att företagen kräver att man ska vara 100% produktiv från första timmen.

Ingen eller mycket få anställer nyutexaminerade. Själv har jag varit ingenjör i 6 år nu. Hela den tiden har det varit mycket svårt att få jobb, i alla fall i södra halvan av landet där jag sökt.

Så jag kommer i höst att förlägga sökandet i andra länder, när jag är klar med nuvarande uppdrag.

Leif Davidsson  


21 juni 05 - Erik Bergh

VAD HÄNDE MED KOMPETENSLYFTET ?
 
Hallå - vad hände med Ylva Johanssons tidigare insats, kompetenslyftet? Kan det möjligen vara så att det var helt bortkastade pengar.

Ett av politikens ständiga låtsasprojekt.

Erik Bergh


21 juni 05 - Magnus Bjäredal

RÄTTVISAN MÅSTE SEGRA

Till Mats Lönnerblad och Anita, Verner Nilsson!

f.d Advokaten Jan Ertsborn och f.d Advokatkollegan Advokat Lars Brandel från Falkenberg får med all sanolikhet inom kort inte längre utöva det yrke som denne har utövat under stort antal år i Halland där han har styrt och ställt hur han har velat.

Advokat Lars Brandel har länge velat att Magnus Bjäredal skulle ha velat bort sig. Detta har Magnus Bjäredal inte gjort, men däremot så har Advokat Lars Brandel snart velat bort sig själv!

Kammaråklagare Fredrik Jansson beslutade den 12 april 2005 att "Inleda" Förundersökning mot Två Halländska advokater.
En av dessa var just advokat Lars Brandel som inte tyckte att han hade nog på sitt minus konto:

Att Sveriges advokatsamfund till Hösten skall behandla hans handlande gällande ett stort antal punkter för att inte ha följt vägledande regler om god advokatsed tillsammans med 11 andra advokater där hans möjligheter att klara sig från uteslutning är lika med 0.

Dessutom så pågår det förundersökning mot honom för "Trolöshet mot huvudman".

Upp på detta ligger det mål i tingsrätten och väntar mot honom och det pågår två mål som jag Magnus Bjäredal driver mot en person och ett företag och dom kommer i ett av Målen på fredag den 17 juni 2005 klockan 10:00 Varbergs tingsrätt Mål nr T 994-02 handlingarna som tvisterna handlar om har advokat Lars Brandel upprättat och är direkt den som är ansvarig till att dessa har hamnat i domstol.

Dessutom så är det så att handlingen som den ena tvisten handlar (inte den dom som kommer på fredag) är bland annat en av dom handlingar som advokat Lars Brandel är misstänkt för trolöshet mot huvudman. Allt detta tyckte advokat Lars Brandel inte var nog för honom att reda ut. Upp på allt detta så uttalade sig advokat Lars Brandel sig i Hallands Nyheter på följande sätt om mig Magnus Bjäredal:

JAG HAR EN MYCKET BESTÄMD UPPFATTNING OM BJÄREDAL "HAN ÄR INTE KLOK", ETT SÄTT ATT PRESSA PENGAR BJÄREDAL ÄR "FULLSTÄNDIGT TOKIG"

Advokat Lars Brandel sa följande om Magnus Bjäredal i ett polisförhör den 13 mars 2002: Magnus är mycket duktig och "slipad" då det gäller affärer. Det kan han. Han är mästare tycker Brandel...och menar absolut inget negativt i detta. Det finns många som skulle försöka nå upp till hans standard. Han är mästare på att göra affärer med hjälp av andra. Brandel tror inte man lurar Magnus så lätt. Brandel anger att ingen klarar att lura Magnus Bjäredal.

HALMSTAD den 14 juni 2005

Vi som håller på att rättvisan till slut skall segra ger aldrig någonsin upp!

Med vänliga hälsningar Lucas, Viktor, Rolex Pappa

Magnus Bjäredal


20 juni 05 - Svane Nylund

EU STÖDER TOBAKSODLING

"Tobaksodlarna får 9 miljarder i subventioner från EU, en siffra som motsvarar 80 procent av deras totala inkomst. Av de 9 miljarderna står Sverige för 300 miljoner kronor"

Detta är ORIMLIGT - EU bör ta bort jordbruksstödet (som är en plåga fpr fattiga länder) eller i värsta fall föra över det till nationell nivå.

Svante Nylund


20 juni 05 - Gunnar Wahlström

TÖMMER EU NATIONALSTATERNA PÅ DERAS INNEHÅLL ?

Läs William S. Linds korta men kärnfulla artikel "Att slå tillbaka mot imperiet" (på www.resonproduktion.com, under fliken Diverse)!

Lind är amerikansk militärhistoriker, och ger relevanta synpunkter på fjärde generationens krig. Han anser att EU tömmer nationalstaterna på deras innehåll och därför driver fram just sådana 4:e gen. krig.

Gunnar Wahlström


20 juni 05 - Stellan Åberg

FAKTA: SKATTERNA DYRARE ÄN BENSINEN
 
Bensinen kostar 4,07 per liter.
Bensinskatterna kostar 4,96 per liter.
Bensinmomsen kostar 2,26 per liter (för ett utpris på 9,03/liter) eller mer, beroende på summan av bensinpris och bensinskatter.

Stellan Åberg


20 juni 05 - Anders Jonsson

HUR SOSSARNA AGERAR

Sossarna regerar genom allmosor. De gläntar lite på dörren och slänger till folket (bidragstagarna) någon godbit före valet. Men när de väl vunnit slås dörren åter igen.

Vi svenskar måste våga bli vuxna och själva ta ansvar. En borglig regering är ett viktigt första steg för att bryta den socialistiska trygghetsnarkomanin.

Blåa laget, tappa inte taget!

Anders Jonsson  


20 juni 05 - Per Henriksson

SVÅRT ATT VARA SOSSE

Vad sossarnas politik har medfört för de flesta de senaste tjugo åren.

Först en relativ välfärdsförsämring som kronans sänkta köpkraft har skapat.

För det andra har möjligheten till ordentlig sysselsättning dramatiskt försämrats, vilket skapat en psykisk ohälsa hos stora delar av befolkningen.

Och för det tredje ger en arbetsmarknad som den som utvecklats de senaste tjugo åren inte fackförbunden någon kraft att driva lönefrågor och andra typer av reformer.

Men nu vänder det.

Per Henriksson


20 juni 05 - Anita och Verner Nilsson

BROTTSLIGA MERITER GER TOPPJOBB
 
Till Mats Lönnerblad, Bankrättsföreningens ordförande.
 
1981 när PK-banken (senare NB nu Nordea) misslyckades i sitt försök att stjäla exklusiva orientmattor från vårt hem undrade bankdirektören: "Vad var det som gick snett?"

Vad han menade med detta frågar vi oss fortfarande, ty bankens nästa desperata handling var att utan orsak sätta oss och vårt företag Persiska Salongen i konkurs.
 
Trots bouppteckning med  ½ miljon i behållning kördes konkursen vidare. Efter konkursslutet 1985 kämpade vi för att återfå den momsåterbäring, som konkursförvaltaren frånsagt sig tidigare. Flera år efteråt blev vi så tilldömda summan 1,5 miljoner.

Då var före detta konkursförvaltaren/förskingraren Jan Ertsborn, nu riksdagsman för Folkpartiet, framme och stal penningsumman.

Efter ytterligare några år överlämnade han detta tjuvgods till Nordeas Hans Dalborg och Jacob Palmstierna.
 
För alla tre har det gått bra. Ertsborn har hamnat i EU-rådet, Nordeanerna i Etik och Förtroendekommisionen med mera. Alla tre, som inte kan skilja på egen och andras egendom, tolkar lagen som de vill och bär sig åt som riktiga råbusar i smilande låtsasbaner och röner ideliga framgångar. Hur länge ser ledande överhet mellan fingrarna och låter dem gå lösa?
 
Ska man tolka det så, att alla i maktens korridorer är lika dana?
 
Nu uttalar sig Ertsborn, som sitter i lagutskottet att den brottslige domaren ej skall placeras i lagrådet. Det kan han ju ha rätt i. Men brott är brott vad det sedan gäller och då tycker vi, att Ertsborn skall sparkas ut från sina poster och så även Dalborg och Palmstierna.
 
Mats Lönnerblad! Hög tid att alla får sona vad de gjort och att alla vi drabbade företagare får tillbaka de ägodelar som stulits från oss.

Varför skall maktmissbrukare gå fria och till och med belönas?
 
Undrar
Anita och Verner Nilsson,
TFN. 0430 21432.


18 juni 05 - Börje Ramsbro

DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Svar till Per Fredö

Jag vidhåller att det föreligger inga större svårigheter att starta och driva företag i Sverige. Problemet är att vi svenskar har blivet för bekväma och är inte beredda att göra de uppoffringar som krävs för att starta upp och driva ett uthålligt företag. Jag talar utifrån egen erfarenhet från mitt företag System 3R, som jag startade 1967 och drev i 25 år. Mitt företag var globalt med dotterbolag för worldwide marknadsföring.

Allt tal om omfattande pappersarbete och svårtolkade regler för att starta företag torde kunna lösas genom att sätta in arbetslösa akademiker och högutbildade, som assisterande till entreprenörer och uppfinnare. Om nu denna kategori inte själv vill starta företag så kan de tjäna rollen som förvaltare och administratörer.

Nej Per, skall vi få ordning på Sverige så får gemene man ställa sig frågan - Vad kan jag göra för att få vårt Sverige på fötter. I dag tycks den första frågan vara - Vilka bidrag finns det?

Även om det blir en borglig regering så kommer bidragslukarna att finnas kvar. Eller hur ?

Börje Ramsbro


18 juni 05 - Erik Bergh

TRÄNGSEL VID KÖTTGRYTORNA
 
Var ska alla de horder av socialdemokrater, som idag avlönas i diverse skenanställningar i det allmänna, ta vägen om de borgerliga tar, och behåller makten? Du jäklar vilket slagsmål det blir vid de skattevärmda köttgrytorna.

Erik Bergh


18 juni 05 - Bo Karlberg

MER JOBB
 
Läs gärna gårdagens ledarartikel i Svenska Dagbladet
"Väx gärna, men inte här" så förstår man varför inga
jobb skapas http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_9944422.asp
Bo Karlberg


18 juni 05 - Jonas Mattsson

OKUNNIGHET OCH INKOMPETENS
 
1970 var Sverige ett av världens rikaste länder. Idag är Irland och Storbritanien rikare. Arbetslösheten sjunker inte i Sverige, trots 12 år vid makten.

Sossar Läs "Alla dessa dagar" av Kjell Olof Feldt. Han var finansminister 1982-1990. Det finns också en hel del ekonomisk litteratur om den katastrofala politiken som bedrevs 1970-1976 av S.

Tyvärr vinner bara borgarna när S misskött landet under lång tid.

Jonas Mattsson


18 juni 05 - Per Fredö

DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Svar till Börje Ramsbro

Ja, Börje varför startas så få nya företag och varför är vi på god väg förlora den nya företagargeneration som vi så väl behöver.

Ja, ett av skälen är att man snart upptäcker att man måste jobba nästan dygnet runt för att det ska gå ihop. Det beror inte bara på de skyhöga skatter våra småföretagare ska betala utan också på allt pappersarbete våra politiker och myndigheter har lagt på företagarna. Det blir enklast med anställning om man nu får någon, annars så ställer ju samhället generöst upp med bidrag av olika slag.

Företagarna lever också under en hård konkurrens, naturlig i sig i en marknadsekonomi, men den består också av att alltfler konsumenter själva gör sånt som man tidigare lejde en hantverkare att göra. Eller också finns det gott om svartjobbare och då måste dessvärre också en del företagare erbjuda såna tjänster så att deras egen arbetskraft blir fullt utnyttjad.

Den bristande företagarandan har säkert också att göra med sånt som att de unga nu knappast kommer ut på arbetsmarknaden förrän i 25-årsåldern och då utan den utbildning, som behövs för att starta ett företag. Och det kräver också kapital som känt, nåt de flesta har brist på. Sen skulle vi nog trots allt kunna få en ganska så stor företagsamhet om politikerna, läs vänstern, släpper fram privat företagsamhet inom och i konkurrens med den offentliga sektorn.

Vi har en politik Börje inriktat på AMS, bidrag, selektiva stimulansbidrag utan egentlig effekt samt en alltför stor offentlig företagarsektorn, som nu också har kompletterats med en stopplag.

Även om nuvarande vänsterallians borde ta sitt ansvar för allt elände så saknar de en politik, som just kan ge vårt land det vi behöver, fler, vinstgivande företag.

Per Fredö


17 juni 05 - Börje Ramsbro

DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Svar till bl.a. Stellan Åberg och Per Fredriksson

Det är nog inte något större problem med det svenska företagsklimatet utan vad som är grundproblemet med det låga företagsstartande är bristen på riskvilliga entreprenörer och uppfinnare. Flera generationer har matats med bidrag och har levt relativ gott på dessa. Många har dessutom skaffat sig stora studieskulder, vilket inte stimulerar till ett ökat risktagande.

Sverige går en bitter till mötes, inte minst nu när alla skall genomgå någon form av akademisk utbildning. Enligt ett debattinlägg i DN den 2 juni 2005 "Nästan alla högutbildade ratar jobb som företagare" - så är akademiskt utbildade personer inte beredda att ta risken med att starta eget. En trygg anställning är vad akademikerna i första hand söker och skulle de bli arbetslösa så är det i första hand bidrag som gäller. Allt enligt den aktuella artikeln av Johan Wiklund.

Genuina uppfinnare och entreprenörer söker inte i första hand trygghet utan utmaningar och risktagande. Tyvärr har klippar- och rånarkulturen slagit ihjäl många lovande entreprenörer och uppfinnare. Här har vi kanske det största problemet i Sverige. Det finns alltför många klåfingriga kapitalister, som inte låter nya företag få mogna utan de skall snabbt producera vinster så att kapitalisten kan hoppa till nästa tuva.

Låt oss vara eniga om att inte kommer det att bli mycket bättre med en borglig regering då sossarna raserat själva grunden - riskvilliga och innovativa medborgare är sällsynta i dagens samhälle. Svensken är överbeskyddad. Nöden är uppfinningarnas moder. Detta gäller fortfarande.

Börje Ramsbro


17 juni 05 - Stellan Åberg

FOLKPARTISTERNA HAR KANSKE RÄTT ?

Tre folkpartister skrev detta i gratistidningen Stockholm City nyligen. Citat:

”Grundproblemet är attityder. Regeringens och statsmaktens stockholmsfientlighet har blivit ett begrepp. Det bristande företagsklimatet, den totala bristen på lyhördhet för företagarnas behov av enklare regler och billigare anställningar börjar likna ren företagsfientlighet.”

Stellan Åberg


17 juni 05 - Per Fredriksson

GÖRAN PERSSON PÅ SLAK LINA
 
Det blir naturligtvis inga nya jobb genom nuvarande höga bidragsersättningar, att bidragstagarna bara ökar och att samhället inte har koll på allt fusk.

Nya jobb blir det däremot med lägre skatter både för enskilda och för företag, alltså det sossarna är emot. Än värre blir det med än högre skatter. GP valsar om att det var sossarna som "räddade" ekonomin; det var dom som förorsakade bankkrisen.

Per Fredriksson 


17 juni 05 - Bob Printz

PERSSONS BIDRAGSKLUBB

Snabbast växer Perssons bidragsklubb i Sverige. Man har nu nått den fantastiska medlemssiffran: 1,5 miljoner arbetsföra svenskar.

Någon medlemsavgift betalar de inte utan den betalar du och jag som arbetar. Sammanlagt kostar det oss 167 miljarder per år.

Göran Persson, mannen som skapade bidragssverige !

Bob Printz


17 juni 05 - John Olsson

LÄTT ATT FÖRARGA "HEMMASVENSKARNA"

Problemet med att bo en längre tid i andra länder och vidga sina vyer är att man lätt förargar "hemmasvenskarna" om man kommenterar något politiskt.

Dom kan ju inte förstå att dom kan ha fel eftersom dom ju har övertygats att dom vet bäst av alla i hela världen.

Om man dessutom avslöjar man bott i USA halva livet, då riskerar man bli attackerad av diverse idiotiska påståenden om USA som ofta inte har ett dugg med verkligheten att göra.

John Olsson


16 juni 05 - Lars Axelsson

FÖRETAGSFIENTLIGT SAMHÄLLE

Gör det lättare för småföretagen att anställa, så skapar vi många fler arbetstillfällen, dvs färre människor blir bidragsberoende.

Lars Axelsson 


16 juni 05 - Jonas Mattsson

GÖRAN PERSSONS LÖSNING
 
Läste precis en artikel på DN där Göran Person lovar att satsa på unga. I artikeln står följande:

"För de unga akademikerna ser Persson en framtid på försäkringskassor, länsstyrelser och departement där medelåldern är hög och det behövs välutbildad arbetskraft."

Underbar lösning då alla dessa jobb verkligen är värdeskapande och bidrar till den svenska produktionen samt skapar nya arbetstillfällen.

Jonas Mattsson  


16 juni 05 - Ola Eriksson

FLER JOBB MÅSTE TILL

Det enda som gäller för att minska arbetslösheten är att få fler jobb i privata näringslivet, utan folk i arbete är diskussionen om ersättningsnivåer helt teoretisk. Det är den arbetande delen av befolkningen som betalar bidragen.

Ola Eriksson 


15 juni 05 - Sven Gustavsson

TROLÖSHET MOT HUVUDMAN

Det må så vara att regeringen Bildt gav Nordbanken fri lejd att "dräpa" låntagare oförskyllt.
Men, jag undrar hur EU-rätt o Sv. rätt kan beskydda följande.
Jag hade 4 st byggklara tomter, bankvärderade till 1 milj. av banken  belånade för 800.000: amorterat 40.000:-
Lånet sägs upp - Kfm. säljer tomterna för 40.000:- st.
Lånet läggs på långtidsbevakning. (Var det inte f. sådana "lån." staten gick in med kapital.)
Nu kräver "inkassoföretaget" 11 år efter dom 1.7 mij.
Tomter i samma villaområde säljs nu för 500.000:- st.
Vem har lidit skada ?
Hade Nordbanken rätt förvaltat pantbreven som jag anförtrott dom - till det fastighetsvärde som dom själva fått sätta,  hade rollerna varit ombytta !
Jag vill påstå att Nordbanken gjort sig skyldig till TROLÖSHET MOT HUVUDMAN och bör krävas på skadestånd.
Men, detta har väl någon redan prövat.

M.V.H.
Sven Gustavsson


15 juni 05 - Gunnar Wahlström

NOG MED EU-HATARE

Nej, stöd inte fler oansvariga EU-hatare vars enda syfte verkar vara att få ett bra och välbetalt liv i Bryssel,
för att göra ingenting.

Vad har Nils Lundgren och hans EU-hatande kompisar uträtta? Just det, inte ett smack och tur är det. Skicka hem den bakåtsträvande Lundgren, han är en skam för Sverige och passar bättre i sandlådan.

Gunnar Wahlström 


15 juni 05 - Stellan Åberg

DIREKT FRÅN BILHALLEN

 
Se på Nils Lundgren och hans "parti" Junilistan. Hör på honom. Skulle du våga köpa en begagnad bil av honom? Eller ens en begagnad cykel? 

Stellan Åberg


14 juni 05 - Claes Blomberg

VI HAR SETT DET FÖRR
 
Bakom 90-talskrisen låg bl.a. flera stora väletablerade bankers totala oförmåga att hantera begreppet kreditrisk.

Den har uppenbarligen inte blivit bättre utan man litar på besked om "inga betalningsanmärkningar" o. dyl. och på det skapar man en massiv skuldfälla, för ett stort antal enskilda och företagare.

Claes Blomberg


14 juni 05 - Daniel Eriksson

SKÖNT

Nu vet till och med sossarna vart det lutar hän, med de oupplysta despoterna, Göran Persson och Nuder vid rodret. Förhoppningsvis driver snart högerblocket igenom några fundamentala förändringar, så vi äntligen kan få slut på bidragstjafset och svågerpolitiken i myndighetsträsket.

Det hade varit en skam om man hade överlåtit ett bra land som Sverige till alla socialistiska gnällspikar.

Daniel Eriksson


14 juni 05 - Anita och Verner Nilsson

MINISTERFRUARNA ÄR VÄRST
 
Till Mats Lönnerblad, Bankrättsföreningens ordförande.
 
Det tjatas ideligen om att kvinnorna skall fram. De skall göra stordåd antingen de vill eller ej. Och visst finns det dugligt kvinnfolk, som kan både leda och styra.
 
Nu har det visat sig att de även på negativa sidan både dricker och röker, snusar och misshandlar lika bra som vissa män, så nu börjar väl tjatarna bli nöjda.
Toppen har också nåtts.
 
I artikeln "Maktmissbruk" 8 juni 2005, av Mats Lönnerblad bekräftas vad fruarna Anitra Steen och Ylva Johansson kan.

I sin glädje att trampa på lagen ropar de ut sina politiska tolkningar och nästan håller på att spricka för att deras tidningsbravader är så stora.

Tänka sig: Apoteksmonopolet kan fortsätta och Systembolaget förbjuda frihandel av sina drycker. Fruarna kan - tror de.
 
Förr sade man: "Bakom varje framgångsrik herre finns en duglig kvinna".Det är säkert sant fortfarande, men då är inte politiken inblandad.

Politik verkar förblinda allt och alla. Åtminstone tycks det utmärka de styrande, ty deras maktbegär är helt osläckbart. De blir diktatorer var och en på sitt sätt.
 
En oberoende utredning skulle granska vad som hände under Bankkrisen. Herrar Persson och Åsbrink startade en egen politisk sådan.
 
Syndabockarna Jacob Palmstierna och Hans Dalborg - Nordeaner båda två - tyckte Åsbrink passade honom. Och sedan tog all granskning slut. Konstigt att de ej tog Folkpartiets riksdagsman Jan Ertsborn med  också. Han skulle passat bra in i det här brottsliga gänget.
 
När nu fruar Anitra Steen och Ylva Johansson försöker överträffa sina män i maktmissbruk och politiska tolkningar börjar man undra: hurudana fruar har de andra tre nämnda herrarna? Försöker de uppfostra sina män att bli laglydiga eller tänker de överträffa dem i politiska utspel?
 
Mats Lönnerblad! Hur länge skall vi, som har öppna ögon och ser och förstår maktmissbruket som förstör vårt kära land, behöva påpeka alla brottsliga turer som översittarna begått och begår?

Tjuvar och hälare skall inte gå fria! Är detta inte rätta namn för trion Jan Ertsborn, Jacob Palmstierna och Hans Dalborg då de stal vår momsåterbäring flera år efter konkursslut?
 
Undrar
Anita och Verner Nilsson,
Tfn. 0430 - 21432.


13 juni 05 - Börje Ramsbro

SAMLINGSREGERING

Svar till per Fredö

Om vi inte kan få tillstånd ett krismedvetande inför kommande val 2006, då är det bättre att Socialdemokraterna får fortsätta, för att köra landet i botten.

För övrigt ifrågasätter jag om en allians med fyra partier kan enas om en kraftfull regering. Borglighetens sista regeringsperiod var väl inget att vara stol över?

Vågar den borgliga alliansen bryta sossarna bidragspolitik?

Vad är det som säger att en samlingsregering skulle stå under Socialdemokratiskt ledarskap? Första villkoret för en samlingsregering är att finna en stark ledare som kan leda landet ur krisen genom att lägga det politiska käbblet åt sida

Börje Ramsbro


13 juni 05 - Mattias Larsson

SVENSKAR ÄR SOCIALISTER
 
Svenskar har blivit för passiviserade och trygghetsälskande för att skeppet skall kunna vändas. Kanske gäller samma sak hela Europa, förutom UK.

Eventuellt blir det en borgerlig regering 2006, men svenska folket kommer tyvärr inte acceptera en riktig liberal politik som skapar förutsättningar för tillväxt.

Satsa på kapital och "sommarhus" utomlands om ni vill vara morgondagens vinnare.

Mattias Larsson 


13 juni 05 - Jonas Matsson

FÖR 35 ÅR SEDAN...

...var Sverige ett av världens rikaste länder. Därefter har det gått utför med besked. Tyvärr verkar vissa sossar tro att det är naturligt, att det hela tiden blir sämre. Det är tragiskt att Irland är rikare än Sverige idag.

Lika tragiskt som att det startas färre företag i Sverige än i något annat EU land i förhållande till folkmängden.

Nya myndigheter startas hela tiden.

Sossar bara gapar om välfärd, men gör ingenting åt problemen.

Jonas Mattsson


13 juni 05 - John Olsson

FRAM FÖR KRISTNA VÄRDERINGAR

Jag är själv kristen, och övertygad att Sverige har spårat ur p.g.a. att man revolterar emot, och hånar de kristna värderingarna.

John Olsson


13 juni 05 - Per Fredö

SAMLINGSREGERING

Svar till Börje Ramsbro

Sedan den parlamentariska demokratins genombrott 1918 har socialdemokraterna innehaft regeringsmakten  eller kontrollerat regeringar i samverkan med andra partier under hela 88 år.

Detta är naturligtvis inte sunt då demokratin förutsätter växling vid makten. Vi har dessutom under hela denna period inte bara haft en facklig-politisk sakverkan utan socialdemokraterna missbrukar sin makt på nästan alla principiellt viktiga området.

Vi har fått ett kontrollsamhälle, ett politiskt tystnadens samhälle samt ett rättslöst samhälle. Det personifieras för närvarande av statsminister Göran Persson.

Det finns vill jag hävda inget som helst krismedvetande inom socialdemokratin. De är inte beredda till en omprövningens politik på något område.

Tvärtom vill de ge sken av att vårt lands ekonomi är i gott skick, att vi kan finansiera statsskulden samt nuvarande kostnader för våra socialförsäkringar. Därutöver att de tillsammans med samarbetsparterna lanserat kostsamma "reformförslag" samt även aviserat betydande skattehöjningar. Deras politik utmärks också inom bl a energipolitiken av ren kapitalförstöring.

Det är Börje Ramsbro av dessa och många andra skäl jag menar att en samlingsregering med fortsatt socialdemokratiskt ledarskap inte skulle rädda landet utan tvärtom vara en katastrof för ett land som alltmer närmar sig sin undergång.

De borgerliga kommer inför valet 2006 att ha ett nästintill färdigt regeringsprogram.

Per Fredö


13 juni 05 - Kenneth - utlandsföretagare

VARFÖR FORTSÄTTA I SVERIGE

Att ha företaget i Sverige är meningslöst, skrämmande skattesystem, skyhöga skatter, ja allt detta känner ni ju till, varför fortsätta i Sverige?

Starta företaget exempelvis på Irland, låg skatt, drygt 10 %, o driv den svenska verksamheten i Sverige som en filial till det Irländska bolaget, eller som ett dotterbolag (AB) på det sättet kan ni ackumulera ert kapital på ett mycket bättre ställe än i Sverige, om ni vill flytta ut ur Sverige (ex. för pension) så är ju redan kapitalet utomlands!

EU är det bästa som har HÄNT en liten Svensk företagare - nu kan vi slippa sossarnas vansinne i Sverige.

Kenneth - utlandsföretagare
Kenta@email.com


12 juni 05 - Börje Ramsbro

SAMLINGSREGERING

Svar till Per Fredö

En första förutsättning för en samlingsregering är att det finns ett krismedvetande i alla led inom alla partier.

Om den borgliga sidan vinner valet 2006 tar det minst 2 år innan alliansen kan enas om några beslut, som får genomslag och som gagnar landets utveckling på längre sikt. Under mellantiden har Sverige sjunkit så djupt att inte ens en borglig regering kan ta oss ur krisen.

Så länge som Socialdemokraterna och LO samverkar kommer de vid en borglig seger att göra livet surt för alliansen. Detta tar inte landet ur krisen - den totala arbetslösheten ca 25% och en statsskuld som fortsätter att öka - idag ca 1.200.000.000.000 kronor (Ettusentvåhundramiljarder).

En krismedveten samlingsregering skulle kunna vara lösningen till en flygande start efter valet 2006 för att ta landet ur krisen.

Börje Ramsbro


12 juni 05 - Jonas Mattsson

SOCIALISMEN...

...har inte gett välstånd någonstans, bara elände, blod
och massmord.

Jag skulle inte rösta på ett parti som hyllat folkmord. Birgitta Dahl hyllade Pol Pot på 70-talet. Göran Persson hyllade de kinesiska ledarskapet 1997.

Det finns demokrati och socialdemokrati. Tala om gubbvälde för övrigt. Vem är ansvarig för att det inte finns poliser som kan skydda medborgarna? Vem betalar sämst lön till kvinnor?

Ty(S)t!

Man ska väl passa sig som Freivalds säger.

Jonas Mattsson 


12 juni 05 - Stellan Åberg

MÅ(S)TE BERO PÅ NÅGOT ANNAT, ELLER HUR ?

Naturligtvis har jobbkrisen inget med det utökade ansvaret för sjukdagarna att göra, eller hur Ö(s)tros?

Och att Pfizer sticker från huvudstaden har inget med trängselskatten att göra, eller hur Bill(s)tröm?

Stellan Åberg


12 juni 05 - Leif Davidsson

DET ÄR MYCKET TROLIGT

"när de svenska konsumenterna sparar mindre och konsumerar mer, kommer också jobben," säger Östros.

Folk sparar av flera skäl:

- Det har blivit allt mer uppenbart för många att behöver du vård eller hjälp får du betala den själv. Att du betalar 65% skatt på din inkomst räcker inte. Dom pengarna går till annat.

- Många sparar för att kunna flytta (utomlands). Bland annat jag.

- Dom som konsumerar gör det utomlands då det finns för litet utbud i Sverige och det som finns är för dyrt.

Leif Davidsson  


12 juni 05 - Per Fredö

SAMLINGSREGERING

Svar till Börje Ramsbro

Börje Ramsbro säger att det enda som kan rädda Sverige är en samlingsregering.

Detta kan ha fog för sig om en sådan regering verkligen vore beredd att ompröva den nuvarande politiken och att utestänga miljö- och vänsterpartierna från en sådan regering.

Det kräver också i så fall att socialdemokraterna på en rad centrala områden är beredd nuvarande ställningstaganden och framtida riktlinjer, att detta parti i själva verket slår in på en för hela landet gagnelig politik, som dess systerparti bedriver i Finland.

För min del är jag pessimistisk att så kommer att ske. Det betyder att den borgerliga alliansen, som steg för steg närmar sig varandra, får möjlighet att genomföra en politik av det slag, som jag är övertygad om att även Börje Ramsbro inser behövs.

Därmed skulle också de borgerliga få möjlighet att i grunden ta itu med med det decenniers maktmissbruk, som är socialdemokratins signum.

Det skulle vara en tragedi om de borgerliga som allianspartner till socialdemokraterna i en slags broderlig anda skulle godta merparten av detta.

Per Fredö


11 juni 05 - Börje Ramsbro

SVERIGES INDUSTRIELLA KRÄFTGÅNG

Svar till Jonas Mattsson

Så länge som de politiska partierna och de fackliga organisationerna  inte är beredda att stimulera entreprenörer och uppfinnare kommer Sverige som industrination endast att finnas i historieböckerna.

Sverige befinner sig i en katastrofal situation, som få inser eller vågar inse. Arbetslösheten är långt över de ca 4,5 %, som redovisas offentligt. Den rätta siffran är ca 25 % om vi utgår från en sund arbetsmarknad och ett välfungerade samhälle.

Sverige kan endast räddas genom en samlingsregering med en stark ledare, som ser till landets väl och ve på lång sikt och inte som dagens politiker, som har siktet inställt på nästa val.

Börje Ramsbro


11 juni 05 - Jonas Mattsson

VEM KAN FIXA JOBBEN ?

Igår försvann 1.300 jobb. När kommer nya jobb till Sverige? Det blir sällan sådana rapporter. Snart kommer jobben, lovar Göran Persson.

Och de godtrogna fåren bräker med.


Jonas Mattsson 


11 juni 05 - Stellan Åberg

SVERIGE PÅ ÅSKÅDARPLATS
 
Den här prototypen kommer att byggas, var så säkra på den saken. Sverige får en mer undanskymd position, kanske blir det inte Saab utan något franskt, engelskt eller annat flygplansföretag som kliver in i projektet.

Flygplanet kommer att flyga, antingen Peter Eriksson i Miljöpartiet känner sig trampad på tårna eller inte.

Stellan Åberg


11 juni 05 - Bo Andersson

PENGAR, PENGAR
 
Så länge folk vill kriga så kommer någon att skapa nya vapensystem. Det kan lika gärna vara vi som gör det och  förhoppningsvis tjäna pengar på det.

Därför tycker jag vi skall bygga det nya plan som regeringen skjutit upp beslutet om, bara för att Miljöpartiet protesterat.

Dessutom är 750 miljoner ett spott i havet i sådana här sammanhang. Dessutom ligger förarlösa plan rätt i tiden och dom behöver väl inte vara passagerarlösa så Göran P kan säkert åka med på en provtur.

Bo Andersson


11 juni 05 - Per Fredö

FRISERAD OECD-RAPPORT

Christian Lövgrens information om hur det går till när OECD göra sina studier av olika länders ekonomier bör få allmän spridning.

Budskapet att Sveriges ekonomi var stark lät som författat av Pär Nuder.
Annars kunde ju inte ens OECD undvika att ge Sverige svidande kritik på de mest centrala områdena. Dit hörde att vi inte kan unna oss ett välfärdssystem, som dels missbrukas, dels också kräver högst betydande inskränkningar. De senare var i själva verket större än vad man vågat föreslå från borgerligt håll.

Samma dag som OECD:s rapport så publicerades en framtida studie om svensk sjukvård fram till 2020, gjord av våra kommunala förbund. Även här talade man som vår nuvarande regering, det behövs och vi kommer att genomföra kommunalskattehöjningar med fyra till fem skattekronor.
Vad ska OECD säga nu då?

Per Fredö


10 juni 05 - Christian Lövgren

OECD GER SVERIGE HÖGT BETYG

Det jag vill ifrågasätta är om detta är en oberoende granskning? 
  
Jag har tidigare jobbat på OECD och vet att inga rapporter som skrivs av organisationen, om något av medlemsländerna blir publicerade, INNAN det granskade landet har läst rapporten och godkänt dess innehåll.

Först skrivs rapporten sedan skickas den till Sveriges OECD delegation som läser den och skickar rapporten vidare till finansdepartementet.

De läser rapporten och ger sina kommentarer innan den skickas tillbaka till OECD för att skrivas om.

Det är med andra ord: INGEN oberoende granskning av landet.

Christian Lövgren


10 juni 05 - Viktor Wahlström

BILLIGT OCH KONSEKVENS

Sosse som moderat vill betala så lite som möjligt för varor och tjänster. Men kräver så höga löner och förmåner för egna arbetsinsatsen att tillverkningen måste flyttas till billigare länder, för att tillgodose önskemålet om billiga priser.

Att man själv då blir arbetslös är en annan historia.

Viktor Wahlström


10 juni 05 - Lars Viberg

OMÖJLIG SITS
 
Det blir inte fler jobb i Sverige för att sjukpenning och A-kassa ligger kvar på nuvarande nivå eller höjs.

Förmodligen skulle så bli fallet vid motsatt agerande men med bieffekten, att Göran Persson skulle bli utan röster från den icke arbetsföra delen av befolkningen.

Lars Viberg


10 juni 05 - Bob Printz

NATURLIG UTVECKLING

Vi som under de senaste fem åren varnat för den negativa ekonomiska utveckling i Sverige, som vi redan ser i dag och som ansetts som alldeles för negativa, ser ut att få rätt.

Hoppas nu att regeringen inser allvaret i situationen. Sossarna har gjort Sverige till ett sällsynt ogynnsamt land för produktion av varor och tjänster.

Det straffar sig och tyvärr får vi alla betala för Perssons enfaldighet.

Bob Printz


9 juni 05 - Gunnar Wahlström

DAGENS LÅNESYSTEM

Dagens lånesystem bygger ännu på inflationen äter upp skulden och kostnaderna skickas på framtida generationer. Men nu skall nuvarande generation betala av på gamla skulder samtidigt de skall betala av sina egna.

Gunnar Wahlström 


9 juni 05 - Anita Saxton

MEDDELANDE TILL ANITA OCH VERNER NILSSON

Hej!

Jag har tidigare läst på bankrättsföreningen debatt om Jan Ertsborn. Av en ren slump läste jag i en tidning som heter "Världen idag" om bl.a. Jan Erstborn och vad han anser om den HD domaren som blev avslöjad för att ha köpt sex av en ung man. Det blev ingen rättegång och han fick inte heller sparken som en "vanlig" människa skulle ha fått en naturliga följd av ett sådant brott som han begått.

Som Billy Butt skriver på www.sourze.se, så är sexköpare välkomna att jobba i  Högsta Domstolen. Och sådana ska få sitta där och få döma oss andra för alla möjliga brott, de är ju själva brottslingar.

Anita Saxton


9 juni 05 - Per Fredriksson

EKONOMISK DJUPANALYS

När vi började ställa om från agrarland till industriland och samtidigt nåddes av befolkningsexplosionen så klarade vi oss genom massutvandring till Amerika.

Kanske, blir på nytt svenskarna ett utvandrande folk.
Annars kan vi också nu lära av USA. Oavsett svängningar i konjunkturen så ökar USA sin sysselsättning och tar emot invandrare.

Det som får fart på den inhemska ekonomin är låga skatter och sänkta skatter under Bush.

Per Fredriksson 


9 juni 05 - Kjell Fridlund

VARFÖR SÅGA AV DEN GREN VI ALLA SITTER PÅ ?

Om bara 17 % av vår befolkning arbetade inom produktiv industrisektor 1993 - och den minskar med 500 000 inom en 15-årsperiod - då kvarstår bara 11 % som ska försörja resten. Hur går den ekonomiska ekvationen ihop?

Lönar det sig att fortsätta med att klia rygg?

Kjell Fridlund


9 juni 05 - Wall Enborg

INSE POLITIKENS BEGRÄNSNINGAR
 
Hayek hade den förmågan att han insåg politikens begränsningar. Svenskarna i allmänhet och socialdemokrater i synnerhet tror statskassan fungerar som ett kvinnobröst, som tillsynens fyller sig själv, utan att någon anstränger sig.

Det goda skapas av socialdemokraterna, inte av företagen och de anställda.

Wall Enborg


8 juni 05 - Per Fredö

SKANDALÖST

Det är naturligtvis skandalöst att de anställda inom sjukvården, i första hand då läkarna, bara har tid med patienterna en tredjedel av sin arbetstid.

Därtill kommer orimligt långa väntan för att få tid, att sedan bli mottagen, att få behövliga remisser, svar på prover av olika slag och besked om vilken åtgärd som ska sättas in. Därefter kommer ofta ny väntan om konsultationer ska ske mellan olika läkare och om operation blir aktuell.

För att ta en jämförelse. Tid hos privatpraktiserande tandläkare får man normalt på direkten och därefter sker nödvändig behandling skyndsamt. Detta naturligtvis för att det är en marknad där konkurrens råder, vilken dock kunde förstärkas genom en helt fri prissättning. Och får man inte sjukvård så går det alltid att åka utomlands eller sköta betalningen via privat sjukförsäkring.

Vi svenskar är överbeskattade.

Per Fredö


8 juni 05 - Anita och Verner Nilsson

"POLITISK JURIDIK"

Till Mats Lönnerblad, Bankrättsföreningens ordförande.

Vad är politisk juridik ? Plus minus noll = rättslöshet!"
 
I artikeln "Korrupt rättsskipning" 2 juni 2005, slår Mats Lönnerblad verkligen huvudet på spiken. Visst är vårt samhälle så här. Skillnaden  mellan Ryssland och Sverige är att i Ryssland  vet man att vad som helst kan hända, men i Sverige är maktens ondska att förtrycka gömd i dimridåer så en del av svenskarna tror, att vi har det bra!
 
"Sancta simplicitas!!"
 
Från judar togs allt i Tyskland och i Polen. I Sverige har företag ruinerats, utplånats och ägarna nästan hudflängts
i medierna. Några har ej orkat.
 
Skilsmässor, sjukdom och dödsfall har inträffat. Andra kämpar för sitt liv genom att i klartext upplysa om vad
som hänt.

Ena dagen är man en högt betrodd och uppskattad person, nästa dag en svartmålad, nedtrampad odåga och den största brottsling som har funnits.
 
Men "Sancta simplicitas!"
 
Brottslingar är de inom bankväsendet, domstolarna, staten och nyhetshyenorna, som sprider falska rykten och glömmer, att juridik b l a är likhet inför lagen, mänskliga rättigheter med mera.
 
En bank ska inte genom konkursförfarande få frånta den enskilde rätt och heder. Domarna skall se till att rätt skipas.
 
Konkurs med överskott och behållning är ingen konkurs.
 
Det begriper även ganska okunniga människor. Ska då
Högsta Domstolen besittas av okloka justitieråd?
 
Att tidigare domare sett till att bevismaterial fråntagits akten är ingen ursäkt. Det har ju till och med  bevisats nu, att det förekommer brottslingar inom HD.
 
Ofattbart men sant att riksdagen också har sådana.
Vi känner en!
 
Hans namn är Jan Ertsborn, och är Folkpartistisk ledamot.
Han var så kallad konkursförvaltare i Persiska Salongens konkurs 1981-85, då han uppträdde som boets förskingrare.
Nu sitter han i lagrådet.
 
Det är helt horribelt.

Även i Europarådet har denne förbrytare hamnat.
Varför får sådana här gemena lagvrängare nå sådana framgångar?   
 
Jan Ertsborn hade mage att tre år efter vårt konkursslut stjäla våra momsmiljoner.Efter ytterligare år gav han miljonerna till Nordeas Hans Dalborg och Jacob Palmstierna. 
 
Trots våra högljudda rop i 24 år är brottslingarna fria.
 
Mats Lönnerblad!
Trion Jan Ertsborn, Hans Dalborg och Jacob Palmstierna
går säkert omkring och myser, medan vi kämpar förtvivlat.
Kan detta var rätt? Var finns rättssamhället? Vem bryr sig?
 
Göran Persson, justitieministern, HD, Nordea, Partiledare Lars Leijonborg i Folkpartiet har fått brev och påpekanden men sover visst gott. Så gör människor utan samveten.
 
Sverige behöver en landsfader, som ser till att landet blir ett rättssamhälle. Var har han gömt sig?
 
Undrar
Anita och Verner Nilsson,
Tfn. 0430 - 21432.


8 juni 05 - Kjell Fridlund

BOLÅNEBUBBLA ?

Skulle vara intressant hur många som kan klara 2% högre ränta samt en amorteringstid på 50 år, kanske 50% av bolånekunderna. När det börjar falla, bankerna börjar
kräva amorteringar, kommer raset bli ordentligt.

Arne Svensson

OM OM HADE VARIT
 
1994 var jag i kontakt med den norska ambassaden i Stockholm och kunde då konstatera att Sverige hade
en utlandsskuld på ca 500 mdr, medan Norge hade en utlandsfodran, på ungefär samma sifferbelopp.

En skillnad med andra ord på ca 1000 mdr till Norges fördel.

Men hade unionen varit kvar - hade vi Svenskar säkert slösat bort Norges fördelar också. Att tex dubblera den Svenska realekonomin är t.ex. inte svårt rent teoretiskt.

Men politiskt vill vi ju inte - utan gör hellre tvärt om. 

Kjell Fridlund


8 juni 05 - Gösta Dahlberg

FÖRENKLAD DEKLARATION

Deklaration och beskattning kan förenklas så här:

En gång om året sänder straffskatteverket ut en förfrågan till alla som bor i Sverige med tre frågor:

1) Hur mycket tjänade du förra året?
2) Hur mycket har du kvar?
3) När kan vi komma och hämta det?

Gösta Dahlberg


7 juni 05 - Dennis Nilsson

HAVE YOUR SAY@EuropeanVoice.com
  
Debattforum
http://www.enev-comment.com/

Stig Olsson


7 juni 05 - Jan Gustafsson

VARFÖR KOMMER JAG ATT TÄNKA PÅ...
 
...Ayn Rands bok "Atlas Shrugged" när det gäller de höga skatterna på aktier i Sverige ?

Det börjar bli dags för en strejk vad gäller att stödja detta sjuka system. På så sätt får vi se hur länge höga skatter allena kan mätta hungriga magar när ingen längre vill arbeta.

Just do it.

Jan Gustafsson 


7 juni 05 - Anders Jonsson

UT MED KOMMUNISTERNA

Lagom innan valet är det dags för en kampanj för att belysa kommunismens brott och vidriga ideologiska grund. Kommunisterna kallar sig visserligen "Vänsterpartiet", numera. Men kommunismen finns där.

Viljan att förtrycka, att sätta demokratin på undantag för ideologins skull, finns där fortfarande. Kommunismen kräver absolut lydnad av alla medborgare för att fungera, och enda sättet att få detta är absolut förtryck.

Så har det fungerat i alla stater som provat.

Anders Jonsson


6 juni 05 - Dennis Nilsson

LÄR AV KRIGEN

Precis som Bankrättsföreningen har egen hemsida, och lär oss vad det var som hände under bankkrisen 1987 - 1993, har Dokumentär-TV-serien "The World At War" en egen webbsite;

http://www.theworldatwar.com/ För dig som vill veta mer om de tidigare krigen i Europa och se vad det har inneburit/kan innebära.

Dennis Nilsson


6 juni 05 - Lars Traneflykt

BÄSTA MARGOT WALLSTRÖM,
(EU-kommissionens vice ordförande)

Självklart är det av vikt att de demokratiska och fackliga rättigheterna stärks. Det kan aldrig vara fruktbart att man i Sverige med Svarta Listor, fortfarande kan mörklägga mångåriga bokföringsbedrägerier, aktieförfalskningar och manipulerade deklarationer, oavsett hur speciell och mångårig kund man är i Handelsbanken.

Margot, Du som har bankkompetens, borde snarast medverka till att stärka de demokratiska rättigheterna inte minst för att vi skall klara av att förbättra den stagnerande tillväxten.

Det är dags att analysera och sätta en etisk agenda.

Lars Traneflykt
Fd bankdirektör  


6 juni 05 - Per Henriksson

VP BLIR VPQ 

Om Vänsterpartiet byter profil och blir VänsterPartietQuinna, kan de plötsligt bli ett hot igen. För det mesta med Q brukar bli succé HQ, HiQ.

Per Henriksson 


6 juni 05 - Bo Karlberg

RÖD/GRÖN RÖRA

Grön är bara ett täcknamn för röd. Ungefär som Tyska Demokratiska Republiken (DDR) var täcknamn för Tyska Diktatorstyrda Republiken.

Både de gröna och röda kännetecknas av att de vill göra livet surt för hederliga medborgare. Så vad spelar det för roll om någon hoppar från ena till andra sidan, som nu har skett, när Karin Svensson Smith tillkännagett att hon lämnar v för miljöpartiet.

Väljarna måste se till att hela byken hoppar ut ur kammaren.

Bo Karlberg 


5 juni 05 - Staffan Sjödén

DEN ENSKILDE HANDLAREN FÅR AGERA

Att vänta på Dag Klackenberg skall agera för att få bort Apoteksmonopolet, är att vänta förgäves. Han står i beroendeställning till s-regeringen bland annat som ordförande i Vattenfall.

Med domen från EG-domstolen som grund hoppas jag att en enskild handlare börjar att sälja receptfria läkemedel.

Staffan Sjödén
Landstingsledamot (m)
Stockholms läns landsting


5 juni 05 - John Olsson

DRUGSTORES I USA FUNGERAR MYCKET BRA

Ingen skulle ens komma på den dumma idén att förstatliga dessa privata drugstores som ofta har öppet dygnet runt. Själva apoteksdelen är givetvis ordentligt kontrollerad av hälsovårdsmyndigheter, så att dom följer alla lagar och föreskrifter.

Svenska monopol-apoteket tillhör en förgången tid! 

John Olsson
 


5 juni 05 - Bo Karlberg

VI ÄR MANIPULERADE AV APOTEKSMONOPOLET

Alvedon är ett varumärke ägt av Astra Zeneca. Det finns andra tillverkare av paracetamol men det hålls hemligt av Apoteket och dess favoritiserade högprisleverantörer.

I övrigt anser jag att apotekare (privata) skall sälja medicin och Konsum mat.

Bo Karlberg


3 juni 05 - Bert Ohlin

INBJUDAN

Lördagen den 11 juni kl 11.00 - 16.00, så föreläser författaren och debattören Mats Lönnerblad hos InnerSpace Center, Gubbängstorget 118, Gubbängen.

Lönnerblad redogör bla för innehållet i sin senaste bok:
"Nollkoll" som är en svidande uppgörelse med de svenska storbankernas och politikernas sätt att behandla enskilda entreprenörer och företagare under den svenska bankkrisen 1987 - 1993.

Han avslöjar hänsynslöst varför den svenska skutan numera driver vind för våg medan politikerna har nollkoll på både ekonomin och landets utveckling, och käbblar om färdriktningen. 

* "Vad är den direkta orsaken till dagens ekonomiska bekymmer?" -  Mats Lönnerblad, ordförande i Bankrättsföreningen

Andra teman är:

* "Rich Dad:s 6 lektioner - ..." med Michael Ostrelius, Mind Tools

* "Vad kan du göra själv åt detta?" med Jonas Philipson, Source

* "Hur kan banken hjälpa dig?" med Jan Rydenäs, Östgöta Enskilda Bank

För mer information kontakta Bert Ohlin, InnerSpace Center
0731-833899

Inträdesavgift 300 kronor


3 juni 2005 - Stellan Åberg

VÄRDELÖSA FOLKOMRÖSTNINGAR

Svenska folkomröstningar är klart överskattade. I Sverige kan de styrande helt lagligt till och med strunta i folkets vilja som den yttras i en folkomröstning.

Exempel:

Högertrafikomröstningen vanns av vänstertrafikanhängarna. Men vilken sida kör vi på idag?

Stellan Åberg


3 juni 2005 - Lars Traneflykt

FÖRETAGSFINANSIERING
 
I samband med bankkrisen 1990 valde man fel väg.

Det är hög tid att komma tillrätta med historien och snarast utföra en analys av bankkrisen och dra nytta av resultatet.

Det som behövs är företagsfinansiering till kunskapsrelaterade företag och där man ambitiöst verkar för att utveckla dynamiska tillväxtföretag globalt. Dessvärre arbetar man enarmat idag vilket inte är hållbart.

Lars Traneflykt


2 juni 2005 - Stellan Åberg

REPRIS(S)

Nu varnar den socialdemokratiske partiledaren väljarna för högerns systemskifte.

Har vi inte hört det förut?

Stellan Åberg


2 juni 05 - Per Henriksson

FRUGAN ÄR VÄRST
 
Man kan ha olika åsikter om sossarnas propagandamaskin Göran Persson, som nu startat med besök hos vännerna på TV och debattartiklar inför kommande val nästa år, men frugan verkar vara värst.

Kommentar i DN till tantens försök till debattartikel: ”Hennes position i det svenska statsskicket gör att hon genom denna uppmaning konstitutionellt sett även gör sig skyldig till maktmissbruk.” Inte lätt när frugan är värst.

Per Henriksson


1 juni 05 - Anders Jonsson

DEN KALLA SOCIALISMEN

Bidragssamhället skapar den kyla som låtsasdoktorn Göran Persson varnar för. Genom att institutionalisera vården av "de svaga" i samhället har sossarna sett till att
"de svaga" aldrig blir starkare.

Sossarna har nämligen tagit bort empatin och ansvaret från enskilda människor och ersatt det med en grotesk byråkrati.

Vi behöver en skatteväxling där de som arbetar får behålla mera av sin lön, då kan vi troligen också få en ideell sektor för de verkligt svaga, alltså inte inlärt sossesvaga.

Anders Jonsson 


1 juni 05 - Wall Enborg

SVERIGE HAR EN SKOJARE TILL STATSMINISTER

Göran Persson säger:

”I vårens ekonomiska motion skrev man ”Erfarenhetsmässigt kommer en skattesänkning på 10 procentenheter att medföra att lönekraven dämpas med cirka 5 procent”. Moderaterna är alltså inte bara medvetna om att politiken leder till lönesänkningar, de ingår i kalkylen”

Persson är ohederlig när han menar att minskade lönekrav är minskad lön. Dämpade lönekrav betyder dämpade kostnader för företagen, vilket gör att fler jobb kan stanna kvar i Sverige.

Kanske det är det som retar Persson.

Wall Enborg 


Brf - debatt
Sammanfattning av samtliga debattinlägg sedan starten den 16 oktober 1996.
Klicka i bilden!Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida