[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Brf debatt - del 35
Debattinlägg under tiden:
1 december - 23 december  2002


23 december 2002 - Anita och Verner Nilsson

TELEFONAVLYSSNING HAR AVSLÖJATS !

Rättsstaten får inte offras. Ändock åsidosätter Sverige den enskildes rätt, men misstänkta terrorister skonas så mycket som möjligt. För dem fryses tillgångar men för oss svenskar tas allting och vi puttas in i konkurs för då blir vi bakbundna.
Är Sverige, som Rosengren sa om Norge, den sista Sovjetstaten? Att, gamla Moder Svea begråter säkert sina barn som så oskyldigt hamnar i maktmissbrukets kvarn. Nu är det jul och snart nytt år och för många ger det ängslan, ingen lyckotår.
Varför, varför har det blivit så i vårt arma land? Jo, för myndigheter tillåts ha för stor hand. Svensken så lätt påhoppad får bli även om han har på sitt liv redlighet och pli.

Allt för enkelt det blivit att fogdar in i stugor klivit. Vad har vi gjort för fel i detta statliga spel? Ja, lycktas bra, men egendom får ingen ha.
Mats Lönnerblad - Vi frågar oss vart rättsstaten är på väg. Telefonavlyssning har avslöjats. Vi har också varit avlyssnade. De avslöjade sig själva. Tänk att lyfta på luren för att ringa och man hör: "Vad skall vi nu göra med Nilssons?" Blev så chockad att luren lades på. Skulle ju varit intressant att veta vad de tänkt göra med oss?

Anita och Verner Nilsson
Tfn. 0430-21432.


23 december 2002 - Mats Lönnerblad

BANKERNA AGERAR POLITISK POLIS GENOM ATT REGISTRERA SINA KUNDER !

Bankerna agerar politisk polis genom att registrera sina kunder !

Jag delar Anita och Verner Nilssons inlägg att svenskarna, som av någon anledning befinner sig i tvist med sin bank, behandlas mycket sämre än terrorister.

Bankkunderna förtalas via bankernas hemliga register. Dessa register sprids sedan till såväl våra domstolar som till polis och åklagare, för att det skall bli svårare att få rätt i sak, när tvisterna blir föremål för domstolsförhandling.

Få svenskar känner till dessa register som för närvarande utnyttjas flitigt av bankerna, som jag själv i min egenskap av ordförande i Bankrättsföreningen tagit del av.

Mats Lönnerblad


22 december 2002 - Webbmaster 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Styrelsen i Bankrättsföreningen och Webbmaster önskar alla glada debattörer och besökare en God Jul och Gott Nytt År och tackar för året som passerat.

Fr.o.m. den 23 december 2002 till den 6 januari 2003 kommer uppdateringen att vara sporadisk.

Webbmaster


22 december 2002 - Mats Lönnerblad 

ATT FRITT FÅ FRAMFÖRA SIN ÅSIKT

Nu vill både jag själv och Anita och Verner Nilsson veta, om det kan bli möjligt att på nytt få framföra sin åsikt, på Svenska Dagbladets webbsida ?

Det kan bara ske om läsarna själva även i fortsättningen skall få initiera egna debatter. Om det är tidningen som själva vill ta på sig denna begränsar man onekligen möjligheterna för läsarna att komma till tals i känsliga frågor !

Redaktionen måste också svara på frågan som flera debattörer ställt om det är Nordea som genom löften om ökad annonsering, tvingade tidningen att stänga ekonomisaiten !

Mats Lönnerblad


22 december 2002 - Anita och Verner Nilsson 

HUR KAN SVENSKA DAGBLADET LÅTA BLI OCH SVARA ?

Hur kan Svenska Dagbladet låta bli att svara på frågan om Nordea tvingade SvD att stoppa sina fina debattsidor! Vi som känner Nordea tar det nästan för givet, att svaret är ja.

Den makten denna bank besitter gör ju att de tror sig vara någon sorts gudar som med statsmakten bakom sig behärskar allt.

Nordea är sig likt. Förekomma, under och efter bankkrisen agerar de likadant. Minst sagt stöddigt. Arma tanke! Om de nu lyckas styra en tidning också, vad blir då nästa steg?

Tillåter verkligen storebror staten detta? Måste bli en regeringssak. Vi alla är staten och vi säger nej, ropar nej till allt som är galet. Men staten leds av en statsminister.

Nu får Göran Persson bekänna färg. Är han stark nog att ta Nordea i kragen? Det nya året blir spännande. Svenskarna kräver att Nordea skall sköta sig och att tidningarna skall vara fria. Vilka kontraster det är: stora Nordea/lilla jag, du och vi. Så får det ej vara.

Mats Lönnerblad! Om det är så att Svd ger vika för Nordea vad ger de vika för härnäst? Vi väntar med spänning på att vår fråga blir besvarad. Svd har talat om Nordea som en stor vinnande bank. Då känner Svd ej till alla rysliga historier där Nordea nästan slagit ihjäl sina kunder.

Betänk hur de frågat: "Lever dom än?"

Anita och Verner Nilsson
Tfn. 0430-21432.


22 december 2002 - Lars Traneflykt 

BÄSTE HANS - STOPPA BANKERNAS PLUNDRINGSTÅG !

Hans Dalborg - är din uppgift enbart mörkläggning av fakta?

Hans Dalborg - den 7 november 1990 kunde vi läsa i Dagens Industri om Nordbankens kapitalsituation inför anpassningen till EU.

Christer Ragnar meddelade att för att kunna anpassa sig så kommer man att öka antalet förlagslån och eviga förlagslån som en förstärkning till kapitalbasen.

Christer Ragnar meddelar att stamkunderna kommer inte att påverkas men att man kommer att minska utlåningen för att möte de nya kraven.

Under våren 1990 hade bankkoncernerna en kapitalbas i genomsnitt på 6,8% medan kravet från 1 februari 1990 var 7,25%.

Hypoteksinstituten som svarar för den långfristiga finansieringen kommer att drabbas hårdast och med följd för kunderna med en höjd räntemarginal.

Ett antagande var att bankerna skulle behöva minska sin utlåning med 20%, 96 miljarder av ca 500 miljarder. Någon uppgift om de ca 350 miljarderna i korta valutalån som till viss del skulle placeras i långfristiga lån i Hypoteksinstituten framgick ej i artikeln.

Den 22 december 1990 tar Finansministern till storsläggan och sparkar Nordbankens styrelse.

Hans Dalborg - av ovanstående kan man konstatera att det var bekant med EU-anpassningen av kapitaltäckningskraven men att man volymmässigt missat att fylla upp med kapital.

Hans Dalborg, Christer Ragnar var medveten om behovet men av någon anledning använde man andra metoder för att komma tillrätta med utlåningsvolymerna.

Hans Dalborg det borde innebära att utlåningsvolymer som beviljats efter att man passerade villkoren den 1 februari 1990 måste analyseras. Exempel med t.ex 1987 års årsredovisning kan man införa de redan då kända fakta avseende kapitaltäckningskrav.

Hans Dalborg har då banken beviljat utlåning utan att försäkra sig om bankens framtid är det bankens problem och inte kundens.

Hans Dalborg beror din tystnad på mörkläggning av fakta som innebär att Sveriges medborgare blivit förda bakom ljuset med betydande begränsningar till utveckling?

Lars Traneflykt

Fd bankdirektör Handelsbanken, ansvarig för bl a finansieringen av Bofors förvärv av Kema Nobel samt ledarskapsfinansieringen av Bofors-Indien affär 1986


21 december 2002 - Mats Lönnerblad 

I BRIST PÅ FÖRFATTNINGSDOMSTOL KAN MEDLEMSKAPET I EU VARA RÄDDNINGEN !

Svar till Patrick S Risberg från 2o december 2002

Jag delar uppfattningen att Sverige inte följer medborgarrätten som man borde.

Trots att den Europeiska Konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna ratificerades av Sverige redan den 11 januari 1952, skulle det dröja ända fram till Sveriges medlemskap i EU, innan lagtexten skrevs in i den svenska lagen !

När det gäller att förtala sina medborgare i olika olagliga "förtalsregister" har Sverige ett svårslaget rekord i många sammanhang.

Registreringen av bankkunderna som fortfarande inte beivrats, av vare sig polis eller åklagare är det grövsta register som jag någonsin tagit del av ! Det tjänar också sina syften, eftersom spridningen i våra domstolar, gör att domstolarna från början vet hur de skall döma i bankmål !

Mats Lönnerblad


21 december 2002 - Thomas Jakobsson 

DET....

skulle inte förvåna mig en millisekund om Nordea på ett o/e annat sätt har ett [grovt] finger med i beslutet att "förbättringsförsämra" SvD-debatten.
(jfr med P5-logen, t.ex.)

Thomas Jakobsson


21 december 2002 - Anita och Verner Nilsson 

VARFÖR FÖLJER INTE SVERIGE EUROPAKONVENTIONEN ?

Den behandlar bl.a. ägarrätten. Det passar inte Sverige, som tydligen anser att eget ägande ej skall förekomma. Alltså är regeringen beredd att offra rättsstaten.

Det här gillar Nordea! Det är ju så de lever, sätta i konkurs och roffa åt sig. Det är deras melodi, trots att de säger att de vill hjälpa till att förvekliga kundernas drömmar.

Inga kunder kan i sina vildaste fantasier ha en tanke på att de ska fråntagas allt de har och att Nordea redan vid första mötet planerar ett påhopp.

Mänskliga rättigheter är svårt, sa en hovrättsman en gång: Varför är det svårt? Bara att läsa 10 Guds bud. Man skall inte stjäla! Man ska inte ens ha begär till andras ägodelar.

Hur få Nordea och svenska staten att inse detta?
Svenskarna vill naturligtvis bo kvar i en rättsstat, men förklara för dem att det finns en bank som hjälper staten/regeringen att ödelägga denna.

Mats Lönnerblad. Varför tar inte Nordea och regering ansvar för alla fel de gör? Det är bara att lära sig konventionen och leva efter den.

Livet blir enklare för alla när rättsstaten fungerar anser 

Anita och Verner Nilsson
0430-21432


21 december 2002 - Mats Lönnerblad 

NU MÅSTE SVENSKA DAGBLADET BESVARA FRÅGAN !

Hittills har fyra personer frågat om det är storbanken Nordea som ligger bakom stängningen av "öppen debatt"/EKONOMI  i Svenska Dagbladet.

I så fall beror stängningen på att insändarna i över tusen inlägg under rubriken "Sverige kan gå i statskonkurs" på webbsidan/ekonomi berättat om den delstatliga storbanken Nordeas kriminella agerade under bankkrisen, där 60.000 livskraftiga företag fick sina krediter uppsagda alldeles i onödan, och statsskulden ökade med astronomiska tusen miljarder kronor !

Mats Lönnerblad


20 december 2002 - Anita och Verner Nilsson 

LIGGER NORDEA BAKOM STÄNGNINGEN AV DEN FRIA DEBATTEN ?

Är det sant, att Nordea begärt Svenska Dagbladet att stänga sina Webbsidor mot att de annonserar ordentligt? Det är ju helt horribelt och låter som muta!

Men så kan väl en bank inte låta sig förnedras? Dock om man tänker en gång till så kan trots allt nog Nordea, med sina rymliga samveten, vara mäktiga något sådant oförskämt.

Kan de bryta låneavtal, utsätta kund för att bankkontot är tömt, hindra en kund att slutföra affärer och få myndighetspersoner att dansa efter sin pipa, då får det nog tas till en hel del.

Och visst kan Nordea sådant.

Vi minns att de redan på 80-talet försökte locka med bra lån, om en som hjälpte oss slutade med detta. Ja, nog kan de! Men att deras synder dras fram i ljuset gillar de ej. Det är väl därför sidorna har stängts och vi får ge oss ut på andra webbar.

En sak är dock säker. Vi kommer aldrig att sluta berätta om det onda Nordea har gjort. För att de skall slippa höra detta om och om igen är det bara för Nordea att göra rätt för sig. Tänk, för Nordeafolk, att efter att ha lättat sina samveten och ha gjort rätt för sig kunna med glädje säga: "God Jul".

Då blir det ju så, men med hela samvetssäcken full av ouppklarat blir det en tung jul.

Mats Lönnerblad - Nordea påstår att de vill följa en kund hela livet. Men det skall nog vara förfölja. För det är ju så de i verkligheten gör.

Anita och Verner Nilsson
Tfn. 0430-21432


20 december 2002 - Patric S Risberg 

JODÅ, INFORMATIONSÖVERTAG, FÖRTAL OCH RYKTESSPRIDNING...

Svar till Mats Lönnerblad
(ledaren )

är vad det handlar om i praktiken. I tvistemål mot en bank torde en enskild privatperson vara tämligen chanslös precis som mot förvaltningsdomstolarna.

På det sättet kan systemet krossa vilket motstånd som helst. Det är en självgående djävulsmaskin som ingen kan kontrollera eftersom det inte finns någon fungerande maktfördelning.

Makten granskar sig själv i allra bästa fall som i det här fallet.

Jag skulle vilja påstå att Sverige praktiserar totalitär statssocialism och har så gjort sedan 1940-talet. På det sättet har medborgarrätten systematiskt urholkats till att inte vara vitten värt. Skamligt var ordet!

Nu är det hög tid att det införs en författningsdomstol som klarar att upprätthålla grundlagen. Nuvarande situation kan inte få fortsätta i all evighet.

Som jag ser det, är EU den enda räddningen eftersom där finns det ett fåtal konstitutionalister. I Sverige lyser de ständigt med sin frånvaro. Författningsskydd framstår allt mera som ett dåligt skämt.

Patrick S Risberg


19 december 2002 - Per Fredö 

KONSEKVENSERNA AV AVTALET SVT-PERSSON

Avtalet mellan SvT-Persson innehåller en rad häpnadsväckande avsnitt. Anonymiteten ska garanteras, källan får inte röjas, allt ska bedrivas under största möjliga sekretess osv.

De enda som skulle känna till avtalet var vår statsminister, SvT:s högsta ledning, dock inte dess styrelse samt naturligtvis Erik Fichtelius.

Via avtalet får vi bekräftat att det finns en rad kanaler mellan det socialdemokratiska partiet samt SvT, som ju ska vara ett oberoende policyföretag, vars neutralitet och objektivitet inte får ifrågasättas i skilda sammanhang.

Nu sanktionerade SvT-chefen Christina Jutterström med Göran Perssons och Erik Fichtelius vetskap att Fichtelius utöver sedvanliga kommentar även skulle svara för partiledarutfrågningarna.

Detta är oacceptabelt. Den Politiska demokratin har här fått sig en allvarlig törn, som inte utan vidare kan repareras.

Göran Persson skulle själv om han haft omdöme inte ställt upp med Fichtelis som utfrågare. Det hade han säkert haft möjlighet att informellt framföra. Och Christina Jutterström har nu visat att hon är olämplig att ha kvar som chef för SvT.

Jutterström och SvT har nu fått ett hot på sig från den annars så raljante Persson att han visserligen i visst vredesmod men ändå överväger att vidta rättsliga åtgärder mot SvT. Vilken cirkus det kommer att bli! Allmänheten har här något se fram mot!

Nej, förutom att Jutterström ska avgå måste hela ärendet bedömas av granskningsnämnden. Utslaget, som bara kan bli ett, ska inte bara läsas upp lite i förbigående utan här är det motiverat med en omfattande debatt, där t ex Jutterström, Persson själv, Bildt samt granskningsnämndens ordförande får ingå.

Byken måste tvättas offentligt. Att SvT omedelbart uttalar fortsatt förtroende för reportern Fichtelius är häpnadsväckande. Likaså att som det uppfattas så att munkavle läggs på de anställda. Och vilken kryperi Jutterström bedriver när hon säger: om ett halvt år är allt glömt.

Vi får också hoppas att den politiska oppositionen klart uttalar sin kritik mot vad som här hänt, inte enbart via något offentligt uttalande utan också via anmälan till konstitutionsutskottet.

Från borgerligt håll måste det vidare deklareras att Juttertröm ska fockas, att Fichtelius inte får återkomma som kommentator , respekten för honom har gått förlorad ,och att kommande sändningar inför val garanterat sker på ett neutralt sätt.

Memoarer kan Persson skriva själv. Biografier och vetenskapliga arbeten andra. Vill SvT göra något inslag senare om den tidsepok där bl a Persson varit involverad så finns det redan ett digert material. Gud bevare oss för hovreportrar!

Per Fredö


19 december 2002 - Lars Traneflykt 

NORDEAS OLAGLIGA REGISTER HAR FÅTT ALLVARLIGA SKADEVERKNINGAR

Registrering är fel och där syftet enbart går ut på att allvarligt skada och krossa blir det ett hot mot demokratin, dynamiken och välfärden
Hans Dalborg, Nordbanken, borde för länge sedan tvättat byken och tagit avstånd från ”dödsskallelistan”.

Jag är av den uppfattningen att Nordbankens styrelse och ledning väl är insatta men av någon oförklarlig anledning stoppar huvet i sanden och tror att medborgare i Sveriges regioner kommer att acceptera när det kommer varje individ till kännedom att de tillsammans med sina familjemedlemmar haft begränsade möjligheter i sin utveckling.

Jag undrar hur man kan begå tidsstöld mot medborgare enbart för att t.ex. mörklägga bokföringsbedrägerier/aktieförfalskningar och mörklägga mellanhandsprovisioner i ett av världens största mutmål.

Självklart är det klent att begå tidsstöld och som bulvan försöka arbeta med enbart tystnad.

Men det är kanske på det sättet att om man offentliggör dödsskallelistorna och inte klarar av någon vettig förklaring till varför man allvarligt skadar medborgare då tvingas man troligtvis att omedelbart offentliggöra kapitaltäckningsrapporter, enahandsengagemang, interna revisionsPM och varför man fick så bråttom att dra in marknadsbevisen

Sveriges medborgare förtjänar tillväxt och då kan vi inte registrera medborgare på dödsskallelistor! Dags att återinföra självständiga regionala investeringsbanker.

Att arbeta med bulvanuppdrag inom området bokföringsbedrägerier/ aktieförfalskningar oavsett att det är Tom Hedelius bank, Handelsbanken specielle kund borde naturligtvis inte få förekomma i en demokrati och att som bulvan mörklägga mellanhandsprovisioner i ett av världens största mutmål.

Men självklart är det av vikt att Hans Dalborg offentliggör och tvättar byken!

Lars Traneflykt
Fd bankdirektör Handelsbanken Karlskoga, bl a ansvarig för finansieringen av Bofors förvärv av Kema-Nobel och ledarskapsfinansieringen för Bofors-Indien-affär 1986


18 december 2002 - Johan Möller 

ÖPPEN DEBATT I SVD ÅTER LÄSBAR !

På allmän begäran har vi återskapat Öppen Debatt, dock endast för läsning, det vill säga att det inte går att göra nya inlägg där. Klicka på länken i navigeringen för att läsa debatterna.

Vi har idag inga planer på att åter starta den öppna ytan. Några av er har debatterat om varför vi gjorde som vi gjorde. Vi vill göra några förtydliganden angående detta.

Hur vi upplevde situationen:
- regelbundna övertramp
- omöjligt att effektivt stoppa regelbrytarna
- hotelser mot redaktörer och SvD
- omöjligt att abuseanmäla i praktiken
- anmälningar mot SvD

Vad som syntes på sajten:
- chattliknande debatt
- mängder av skräpkommentarer
- mängder av skräpdebatter
- mängder av otrevliga påhopp och personangrepp
- hets mot folkgrupp var vardagsmat

Varför vi stängde Öppen Debatt:
- primärt av ekonomiska anledningar
- sekundärt var vi missnöjda med debattens kvalitet

Flera personer på redaktionen har jobbat med debatterna och det har tagit mycket av deras tid i anspråk. Vi jobbar hårt för att skapa en lönsam tidning med stor framgång och tvingas då prioritera i vår verksamhet. Vi kan tyvärr inte längre lägga ned mängder av tid på att städa bland de inlägg som ett hundratal personer gör på vår debattsajt.

Detta är den hårda ekonomiska verkligheten. Det har inget med yttrandefrihet att göra, det har inget med kommunister i SvDs ledning att göra och det har inget med Göran Persson att göra.

Vi beklagar dock att vi stängde av Öppen Debatt så abrupt - det var respektlöst mot alla debattörer och vi ber om ursäkt för detta. Nu jobbar vi på att starta ett par tre debatter per dag - primärt vardagar - och hoppas att detta ändå ska kunna vara en grogrund för en fungerande nätdebatt.

Johan Möller
(Signaturen Sysop i Svenska Dagbladet)


18 december 2002 - Lars Traneflykt 

FRÅGOR TILL ALF SVENSSSON ANGÅENDE DÖDSSKALLELISTAN

Alf Svenssons förslag på 30 frågor till Hans Dalborg och hans adepter avseende ”dödsskallelistan”

Hans en intressant fråga, (1/30) är om din kollega Henrik von Krusenstjerna har information om hur långt tillbaka i tiden denna verksamhet pågått, jag tänker då först på den information Henrik kan ha fått av Folke von Krusenstjerna (GD vid Bankinspektionen)

Låt oss först göra en återblick i en artikel i HD per 11 maj 1998, utdrag,
Sprider olagligt register, oskyldiga människor pekas ut som grova brottslingar.

Tusentals människor pekas ut som grova brottslingar i ett olagligt register.
Registret är fullt av kränkande omdömen och förtal.
Eftersom registret förs på data utan tillstånd är det olagligt.
Drivande i kretsen är en bankman som har arbetat internt med kreditupplysningar i Nordbanken.
Syftet med registret var att tjäna pengar i det ängsliga kreditklimat som följde på bankkrisen 1991-1992
Registret omgärdas av stort hemlighetsmakeri.
Journalisterna möter en mur av tystnad när de ställer frågor

Utdrag från omdömen gällande en del av de ca 3.000 medborgare som är med på ”dödsskallelistan” - omdömen/skäl:
- Började sin bedrägliga bana för ca 30 år sedan.
- Vidlyftig och umgås i fel kretsar.
- Umgås med gränslandsmänniskor.
- Det började redan på farfars tid.
- Alltför smart för att åka fast.
- Ej passade i etablissemanget.
- Omåttligt oseriös.
- Föremål för myndigheternas intresse,
- Svindlarsläkt.
- Går i pappas fotspår.
- Pappa var storskurk.
- Försäkringsmäklare med dåligt umgänge.
- Kommunalpolitiker - torped.
- Hal advokat etc 
- Läs vidare: Förtalscitat ur Nordeas "Svarat lista"

Fråga; Har alla bankens styrelseledamöter skriftligen godkänt detta under 1980 och 1990-talet?

Med vänlig hälsning

Lars Traneflykt

Fd bankdirektör Handelsbanken, ansvarig för bl a Bofors förvärv av Kema Nobel samt finansieringen av Bofors-Indien affär 1986


17 december 2002 - Tina Mattsson 

BEHÅLL SIGNATUREN !

"Vill man strama upp debatten är det ju bara att begära av läsarna att de skall använda sina riktiga namn i stället för signatur," säger Mats Lönnerblad

Håller inte med! Det kan vara mycket farligt för insändaren om man diskuterar kontroversiella frågor. Man vet inte vad som finns därute och vilka läsarna är och vad de kan göra mot en. Dessutom är inte personen bakom insändaren viktig utan de åsikter, synpunkter och info som framförs skall bedömas separerat från person.

Dessutom om man använder sitt namn istället för sign. kan det hända att åsikterna mera bedöms enligt personens status istället för i sig. Åsikterna skall bedömas fritt från personen och ha en jämställt utgångsläge. Anser jag.

Det finns andra sätt att strama upp nätdebatten:

Missbruket med många olika sign, kan de lätt komma åt genom IP-numret i tillräckligt många fall (de flesta har inte tillgång till en stor mängd datorer som de kan skifta mellan).

Man kan helt enkelt ge klara och tydliga besked i klartext om hur man vill ha det, på tydlig plats och själva vara konsekventa i uppföljande av egna synpunkter och regler. Avstänga de som inte fogar sig. Motivera raderingar av inlägg och motivera avstängningar. Svårare är det inte.

Felet med SvD-debatt är att debattred. har varit otydlig och inte ens svarat på frågor. Ägaren av en site har naturligtvis rätt att bestämma spelreglerna, men måste också ge tydliga besked om vad som gäller för deltagarna.

En bra policy har Webmaster på
http://www.exilen.nu
studera gärna dess förstasida.

Tina Mattsson


17 december 2002 - Danjel Andreasson 

JAG ÄR AVVAKTANDE POSITIV TILL FÖRÄNDRINGEN I SVENSKA DAGBLADET !

Den rådande ordningen har inte fungerat bra eftersom vissa debattörer missbrukat rätten att starta nya trådar. En och samma debattör har ibland öppnat 5-10 trådar samma dag och de flesta av dem har haft "skitkaraktär".

Detta gäller oftast inte saken utan själva formen. Två eller tre meningar utan särskild tanke bakom.

Dessutom har ibland samma ämne diskuterats under 10-20 trådar samtidigt vilket inte är särskilt bra.

Ett stort problem i sammanhanget är dock att Problemformuleringsprivilegiet nu tillfaller nätsvenskans redaktion, vilket säkert inverkar negativt på debattens kvalitet eftersom den riskerar bli PK rakt igenom...

Det hade kunnat lösas på annat sätt t ex genom att varje debattör bara fick öppna maximalt en ny tråd per dag och kanske fyra per vecka eller något sådant.

Till alla konservativa och (äkta) liberala debattörer kan jag varmt rekommendera Contras Anslagstavla.

www.contra.nu

Gå in på diskutera. Debatten sköts bra tycker jag, vissa inlägg plockas bort eller oftare modifieras av "vaktmästaren". Den som oaktat sin åsikter vräker ur sig invektiv åt allt och alla kommer bli besviken... Och många andra desto gladare.

I väntan på ytterligare information är jag avvaktande positiv till nätsvenskan.

Danjel Andreasson


16 december 2002 - Tina Mattsson 

"ÄR DET NÅGONTING VI BEHÖVER VÄRNA OM I SVERIGE SÅ ÄR DET YTTRANDEFRIHETEN !"

Tack och lov att det finns en så bred enighet om detta av alla inlägg att döma och tvärs över så många olika läger!

Har ibland varit lite pessimistisk, men ser att åsikts- och yttrandefriheten är något essentiellt för många människor och skulle kunna vara en samlande kraft inför den splittring som råder inom nationen.

En splittring utan broar mellan olika grupperingar vilket befordrar inavel och därmed sjunkande vitalitet. En splittring som motverkar viktig samverkan och samarbete mellan olika grupperingar och som till slut kan skapa ofred.

Utan fri kommunikation och tankeutbyte mellan olika människor med olika erfarenheter - sker heller ingen nyskapande utveckling. Vi får ett samhälle utan livaktighet, hälsa, stimulans och kreativitet.

Genom Internet plus det allmänna behärskandet av engelska språket som blivit nästan internationellt, har vi en strålande chans att förverkliga det fria, offentliga samtalet mellan människor från alla håll och kanter! Låt oss utnyttja denna resurs istället för att sumpa en chans - helt i onödan och p.g.a. förstockad intolerans och neurotiskt förmynderi från småpåvar - som kanske kan leda till något verkligt underbart! Vem vet? Spännande utsikter i af.

"När en dörr stängs, öppnas alltid ett fönster någon annanstans."

Ett konstaterande som ger upphov till optimism och frigör ny energi. Svenska folket äger som tur är en vitalitet i botten och låter sig inte kuvas hur lätt som helst! Vi behöver bara fokusera.

Tina Mattsson


16 december 2002 - Mats Lönnerblad 

NORDEAS "DÖDSSKALLELISTAN" KAN OCKSÅ VARA FÖRKLARINGEN TILL SVENSKA DAGBLADETS NEDLÄGGNING AV EKONOMISAJTEN !

Svar till Lars Traneflykt den 14 december 2002

I debatten på SvD:s ekonomisait hade såväl Lars Traneflykt som jag själv, utförligt berättat om Nordeas olagliga "dödsskallelistan" som för närvarande cirkulerar i våra domstolar och hos polis och åklagare, där banken förtalar både sina egna medarbetare och kunder.

Kanske var det citaten från detta register som fick Nordea att beordra Svenska Dagbladet att stänga ekonomisaiten ?

Mats Lönnerblad


15 december 2002 - Anita och Verner Nilsson 

VAD HÄNDER I SVERIGE ?

Bankrättsföreningen. Till ordföranden Mats Lönnerblad.

Staten följer ej Europakonventionen. Men inte får rättsstaten offras! Ägarrätten får ej försvinna. Visserligen plockar ju Nordea av sina kunder deras ägodelar så fort de kan. De älskar ju konkurser, ej egen, men andras. När skall svenskarna vakna? Många är så naiva. De tror på regeringen. Allt den gör anser de är rätt. Men ack vad de bedrar sig. Man plockas mer och mer på penningar, skatterna höjs och höjs och sedan är det ägodelarna som skall tas ifrån sina ägare. Det är fasansfullt! Vi har val och väljer riksdagsmän. Alla vill så väl så väl men så fort de kommit på sin stol har de glömt alla löften. Mänskliga rättigheter och Europakonventionen tänker de inte ett dugg på. Efter Nordeas påhopp på oss 1981 har vi informerat politiker och regering men det är få som bryr sig. Mänskliga rättigheter är komplicerat sade en hovrättsman en gång. Det är inte alls så svårt. Det jag äger är mitt och det du har är ditt. Varför inser inte människor detta?

skampale1.gif (52453 byte)Mats Lönnerblad. 
Varför får de som stjäl inga straff? Tänk att få se Nordea, regering, riksdagsmän sitta vid en skampåle. Det kanske skulle få alla dem som ej följer  Europakonventionen att stå upp för att Sverige åter skall bli en rättsstat. Då blir livet undrbart igen och ändå underbarare när tjuven och banditen gör rätt för sig.

Anita och Verner Nilsson
 Tfn 0430-21432.


15 december 2002 - Mats Lönnerblad 

VARFÖR FÖRSVARAR INTE SVENSKA DAGBLADET YTTRANDEFRIHETEN ?

Redaktören Johan Möller ( signaturen Sysop ) som bett läsarna kommentera nya svd.se/debatt skriver i inledningen till sitt första inlägg till denna debatt att:  "debattredaktionen kommer framöver att initiera alla nya debatter på någon av rubrikerna ovan" .

Vad detta betyder i klartext är att redaktionen för Svenska Dagbladet, själva vill bestämma vad läsarna skall tala om, vilket naturligtvis är helt oacceptabelt för en tidning, som påstår sig vilja ha en oberoende nätdebatt.

Enligt mitt förmenande räcker det med allt vad redaktörerna säger i tidningen. Vill man också bestämma temat för debatten på nätet, har man gått alldeles för långt.

Kollegan Dagens Nyheter censurerar dessutom alla inlägg, som "enligt deras mening" inte för debatten framåt, vilket inte heller är bra!

Så diskuterar bara journalister som inte lärt sig hur man skall handskas med det fria ordet !

När det gäller Svenska Dagbladet är tystnaden kompakt, när det gäller själva orsakerna, till varför man så hastigt lagt ner stora delar av Svenska Dagbladets populära webbsida.

I stället borde Johan Möller bemöda sig att besvara alla frågor i den debatt han själv initierat, ( det gjorde jag i mina inlägg på webbsidan/ekonomi ) eller avgå som redaktör för Svenska Dagbladet, eftersom debattredaktionen skadat Svenska Dagbladets anseende med sina drastiska åtgärder.

Vill man strama upp debatten är det ju bara att begära av läsarna att de skall använda sina riktiga namn i stället för signatur. Självfallet måste debattdeltagarna kunna styrka vad som sägs. Det har i alla fall jag försökt göra i alla mina debattinlägg på webbsidan/ekonomi som nu försvunnit !

Mats Lönnerblad


14 december 2002 - Lars Traneflykt 

HANS DALBORG MÅSTE TVÄTTA BYKEN !

Tillägg på Lars Göran Nilssons inlägg den 14 december 2002 med följande synpunkter:

Jag tror inte Du behöver oroa Dig över att Nordea på något sätt skulle kunna påverka SvD-redaktion med att släcka våra möjligheter i utbyte mot att Nordea annonserar.

Sannolikt skulle det vara ytterst besvärande för Nordea om det skulle uppdagas att man mörklägger genom att i utbyte med annonsering ta bort möjligheter att föra ekonomisk debatt.

Jag är av den uppfattningen att Nordeas styrelse och ledning väl är insatta i att de p g a tidigare bulvanuppdrag med mörkläggningsaktiviteter inom området bokföringsbedrägerier/aktieförfalskningar och mörkläggning av mellanhandsprovisioner i ett av världens största mutmål aldrig skulle ta den risken att följa det historiska spåret.

Det skulle med automatik innebära att byken från 1987-1993 omedelbart skulle offentliggöras vilket även skulle sända varningssignaler till Näringsminister Leif Pagrotsky och med risk att ledning och styrelse fick söka sig till någon annan verksamhet.

Jag utgår från att Hans Dalborg p g a den kompakta tystnad och mörkläggning som pågått sedan januari 1991 aldrig skulle våga ens föreslå för SvD att i utbyte mot annonsering stoppar man befintlig debatt med tillhörande information.

Lars Göran - jag delar din uppfattning att det är trist att denna debattmöjlighet stängts för en öppen debatt som dock är mycket betydelsefull för våra regioners tillväxtmöjligheter men är ändock övertygad om med dagens nya medlemmar i EU-familjen kommer vi på sikt att få till oss de impulser som öppnar upp och väl behövs för att vi slutligen skall få igång våra dynamiska entreprenörer.

Men självklart är det av vikt att Hans Dalborg offentliggör och tvättar byken!

Lars Traneflykt
Fd bankdirektör Handelsbanken Karlskoga, bl a ansvarig för finansieringen av Bofors förvärv av Kema-Nobel och ledarskapsfinansieringen för Bofors-Indien-affär 1986


14 december 2002 - Anita och Verner Nilsson 

HAR NORDEA BLIVIT TOKIGA ?

Till Bankrättsföreningens ordförande Mats Lönnerblad.

Ryktet säger att det är de som med stor makt har stängt svd.se webbsidor. Hur är det möjligt? Men det är klart är man en sådan odåga och så får höra det 2000 gånger kan det väl bli lite jobbigt. Och då tar man fram makten och uttalar sitt "varder stängt". Samtidigt kommer löftet att stänger ni webben ska vi annonsera i stället. 

Jaha, SVD tvingas att göra som det stora vill och så skall det vara frid och fröjd. Men icke! SVD ska veta att Nordeas löften är inget att ha. Så fort orden är uttalade så är de glömda. Ryktet är alltså trovärdigt därför att Nordea tidigare visat att så här gör vi . 

Det är skrattretande att höra att Nordea vill vara kundens finansiella partner hela livet. De orkar bara ett par månader. Vi vet! Vi blir bedrövade av att höra sådana uttalanden. Verkligheten är ju något helt annat. 

Nu är det advent, lucia och snart jul! Hur orkar dessa stenstoder att fira - eller arma tanke - de kanske är helt utanför högtid, värme och ljus. Är det kanske synd om dem? Nej, nej! De har bara  att bekänna, göra rätt för sig och julstämning kommer.

Mats Lönnerblad!

Eftersom Nordea alltid har mörkat allt de gjort så befinner de sig säkert i totalt mörker. Då är det inte lätt för dem när vi sanningsenligt berättar det de gjort. Då kan de inte ljuga sig fria. Lögner håller aldrig, men sanningen skall segra.

Anita och Verner Nilsson 
Tfn 0430-21432.


14 december 2002 - Henrik Unné 

NU HAR TYVÄRR ETT ANDNINGSHÅL

för människor med impopulära åsikter stängts av SvD.

När alla kunde starta egna debattrådar blev det en mångfald av åsikter. Vill redaktörerna på SvD inte ha en åsiktsmångfald? Tydligen inte.

De är ju Moderata.

Henrik Unné


14 december 2002 - Lars Göran Nilsson   

SVENSKA DAGBLADET OCH YTTRANDEFRIHETEN !

Svenska Dagbladet har under dryga ett och ett halvt år, skapat en websida, som varit den absolut bästa i Sverige.

Varför man nu lägger ner denna utmärkta websida och i stället skapar tre alternativ för fortsatt diskussion (1.brännpunkt 2.idag 3.nyheter)är en fullständig gåta för mig.

Själv har jag bara deltagit i den ekonomiska debatten som Mats Lönnerblad skapat under rubriken "Sverige kan gå i statskonkurs" .

Mats Lönnerblads analys varför det det Svenska folkhemmet nu är raserat tycker jag är helt riktig. Han har också själv deltagit i hela debatten, vilket gör att den har kommit upp i mer än 1000 inlägg, som nu har raderats .

Eftersom inget av hans tidigare inlägg verkar ha blivit censurerade upplever jag det som beklagligt att denna debatt nu har upphört.

Beror det kanske på att Lönnerblad starkt har kritiserat Nordeas ledning ?

Samtidigt som Svenska Dagbladet stänger sin ekonomisajt börjar Nordea annonsera friskt på denna sida.

Finns det något samband ?

Lars Göran Nilsson


13 december 2002 - Tina Mattson 

TILL SVENSKA DAGBLADETS DEBATTREDAKTÖR !

Jag tänker inte bestrida SvD's rätt att göra om ert debattforum. Det är er sak. Det visar dock att SvD inte är beredda att göra något för att främja det fria, folkliga offentliga samtalet längre, dvs medborgarnas delaktighet i det fria politiska livet.

Ändå får jag tacka för den tid som varit, det har varit en upplevelse att få möjlighet att delta i detta suveräna forum!

MEN nu kommer jag till allvarlig kritik mot er som jag hoppas ni vill lyssna till eftersom det är angeläget. Den här omöbleringen kom ni inte på direkt på minuten utan den har naturligtvis varit planerad en tid.

Därför hade vi kunnat förvänta oss att bli förvarnade låt mig säga åtminstone en vecka innan. Det vore att visa lite respekt för både debattörer och läsare så att man kunde planera. Detta har inte skett och man kan inte göra om på historien!

Istället kan ni
1. ta fram debatterna igen ifall de inte raderats och låta oss avsluta de pågående även om ni inte tar emot nya diskussioner, under låt oss säga en veckas tid.
2. Om detta inte är önskvärt från er sida, vill jag enträget uppmana er på redaktionen att ta fram alla debatter igen inklusive de arkiverade från öppen debatt och låta dessa vara kvar under åtminstone en veckas tid, helst över nyår.

Orsaken till detta mycket starka önskemål är att det finns en hel del jag inte hunnit läsa än och som jag vill läsa, annat vill jag kopiera och spara för egen del.

Jag äger ett privat bibliotek med många av de största, världsberömda författarna och det finns en hel del inlägg i diskussionerna som platsar bland dessa i det biblioteket.

Jag tror ni har underskattat kvaliteten på många inlägg och kanske tror att forumet varit en lekstuga för "småfolk" vars alster inte kan mäta sig med proffsen's, alltså mer för terapi, underhållning än för seriös verksamhet. Så har inte alltid varit fallet!

Sist en fråga: Har diskussionerna raderats och gått förlorade för alltid? Om inte, vill ni tillmötesgå åtminstone önskemål nr 2?

MVH

Tina Mattsson


13 december 2002 - Daniel Njursten 

SVENSKA DAGBLADETS NERSTÄNGNGNING DEN 10 DECEMBER 2002

Den fria "nät-debatten" stryps långsamt men säkert, applåderad endast av de odemokratiska elementen.

Om en månad, i mitten av januari är det ett år sedan Passagen Politik stängdes. I våras stängde Aftonbladet sin debatt. Hierta hade bara skrattat, betalat böterna och öppnat Aftonbladet debatt två. När den blivit bötfälld, öppnat Aftonbladet tre osv.

På DN gick det att skriva inlägg som kom ut på nätet med en gång. Det tog inte lång tid innan den debatten försvann. Ordet debatt är dock kvar. För att ge en illusion om att det finns en debatt antagligen.

SVT stänger sina forum på helgerna, då de flesta har möjlighet att överhuvudtaget vara på nätet. Yttermera är SVT-sajten så seeeeeg att de flesta ger antagligen upp att överhuvudtaget öppna och läsa, än mindre skriva inlägg.

TV 4 hade också så att det gick att göra inlägg som blev utlagda med en gång. Förhandscensur på 4an. Meningslöst att försöka debattera på 4an.

Och nu stänger till sist SvD ner sitt "debatt" forum.

Fråga till Er som hyllat Svds censurforum:

Var skall Ni debattera nu? Är det bara Bankrättsföreningen som vågar ta strid i domstol för att få debattera ?

Daniel Njursten


13 december 2002 - Mikael Nordström 

SYND ATT DEN FRIA DEBATTEN UPPHÖR I SVENSKA DAGBLADET !

Det är därför jag började kolla efter nya debattsajter.

Det var så jag upptäckte Bankrättsföreningens hemsida. En alldeles utmärkt hemsida, som jag hoppas att ni inte tänker lägga ner !

Mikael Nordström


12 december 2002 - Mats Lönnerblad 

NORDEA FÖRSÖKER "MÖRKA" SITT FÖRFLUTNA !

Svar till Lars Traneflykt den 11 december 2002

Vad vi redan vet är att Nordea aldrig uppfyllde sin kapitaltäckningsgrad som man borde per den 1 februari 1990. Vad vi också vet var att banken var på obestånd redan 1990, men att Hans Dalborg när han tillträdde som ny VD i banken, lurade både aktieägare och kunder om bankens obeståndssituation.

De frågor som därför återstår att besvara är när Nordea avser att göra rätt för sig mot alla de kunder man rättsvidrigt sade upp krediterna för under bankkrisen, och när polis och åklagare kommer att göra sin  plikt genom att beivra bankens oegentligheter !

Mats Lönnerblad


12 december 2002 - Mats Lönnerblad 

EMILIO REBENGA HAR INTE FÖRSTÅTT VAD BANKRÄTTSFÖRENINGENS HEMSIDA HANDLAR OM !

Svar till Emilio Rebenga den 11 december 2002

Därför vill jag gärna förklara begreppen. Hemsidan är till för de 60.000 företagare som orättfärdigt fick alla sina krediter uppsagda före, under, och efter den svenska bankkrisen.

Om Rebenga läste igenom de olika inläggen, på ett bättre sätt, skulle han ha förstått sammanhanget innan han yttrade sig på föreningens hemsida !

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


12 december 2002 - Verner och Anita Nilsson  

NORDEAS KRISER ORDNAR STATEN - ELLER?

Det var en gång en bank. PK hette den, en statsbank kan tänkas. Sådant ingav förtroende. Men stygga vargen kom in (som i många sagor) så kvickt byta namn så skulle svenskarna glömma allt förtret som PK ställt till med. Eftersom avundsjukan också var med i spelet så fick det bli tvära kast, Nordbanken och Nordea. Men hur mycket dimridåer det flög ut så var banken lika oren ändå. På 1990-talet var det panik. Banken var ju konkursmässig och rätt hade varit att själva gå i konkurs. Men inte Nordea inte. Nej, roligare var att sätta sina kunder i konkurs. Då var de ju genast livegna och uppbundna till både kropp och själ och då kunde allt dessa ägde dras in till Nordea. Sen gick väl också lite uppsnyggade gossedirektörer över till pappa staten och bad om lite mera lekpengar. Det är väl så det går till i de förnäma Nordeakretsarna. 

Det är fruktansvärt att de blir räddade när de i själva verket inte skulle få lov att bedriva bankväsen. 1981 började de sin försöksverksamhet med oss. Det hemska är, att de tycks planera allt från början. Vi hann inte börja, innan allt tog slut. Lån en dag. Efter några månader påhopp och nedslag. Tänk en bankdirektör, vice vd, komma på hembesök i idrottskläder. Det tål att höras igen, att när vi då anklagade honom  fler för försök till mattstöld, säger han inte nej därtill utan påpekar endast, att han ej hade kortbyxor. De är ju så fräcka så de erkänner sina hemskheter. Men till att gottgöra är steget långt. De tar för givet, att har man staten bakom sig får man stjäla och leva rövare hur om helst.

Mats Lönnerblad! Hur orkar dessa Nordeadirektörer höra och se dag för dag allt de gjort och ställt till med? Är de månne gäss, som man kan vattna hur mycket som helst utan att de blir våta? Statsmakten blir också svartmålad eftersom den skyddar allt det här onda.

Verner och Anita Nilsson 
Tfn 0430-21432, tycker de skall stå upp för sina synder och gottgöra.


11 december 2002 - Per Lundvall

SIGNATUREN "EMILO REBENGA"..

kritiserade i ett inlägg på debattsidan den 11 december Bankrättsföreningen för att vara "...en grupp gnällspikar".

Existerar "Emilio Rebenga" i verkligheten eller är det en signatur hämtad från filmen "Scarface" med Al Pacino?

I denna film figurerar en kubansk oppositionspolitiker med samma namn. Han blev sedermera mördad av "Scarface" (Al Pacino) och hans kumpaner, vilka spelar rollen av kubanska narkotikalangare vilka kom till USA i början av 1980-talet under den s.k. Mariel boatlift.

Per Lundvall


11 december 2002 - Lars Traneflykt

HANS DALBORG - ÄR DIN UPPGIFT ENBART ATT MÖRKLÄGGA FAKTA?

Hans Dalborg den 7 november 1990 kunde vi läsa i Dagens Industri om Nordbankens kapitalsituation inför anpassningen till EU.

Christer Ragnar meddelade att för att kunna anpassa sig så kommer man att öka antalet förlagslån och eviga förlagslån som en förstärkning till kapitalbasen.

Christer Ragnar meddelar att stamkunderna kommer inte att påverkas men att man kommer att minska utlåningen för att möte de nya kraven.

Under våren 1990 hade bankkoncernerna en kapitalbas i genomsnitt på 6,8% medan kravet från 1 februari 1990 var 7,25%.

Hypoteksinstituten som svarar för den långfristiga finansieringen kommer att drabbas hårdast och med följd för kunderna med en höjd räntemarginal.

Ett antagande var att bankerna skulle behöva minska sin utlåning med 20%, 96 miljarder av ca 500 miljarder. Någon uppgift om de ca 350 miljarderna i korta valutalån som till viss del skulle placeras i långfristiga lån i Hypoteksinstituten framgick ej i artikeln.

Den 22 december 1990 tar Finansministern till storsläggan och sparkar Nordbankens styrelse.

Hans Dalborg av ovanstående kan man konstatera att det var bekant med EU-anpassningen av kapitaltäckningskraven men att man volymmässigt missat att fylla upp med kapital.

Hans Dalborg, Christer Ragnar var medveten om behovet men av någon anledning använde man andra metoder för att komma tillrätta med utlåningsvolymerna.

Hans Dalborg det borde innebära att utlåningsvolymer som beviljats efter att man passerade villkoren den 1 februari 1990 måste analyseras. Exempel med t.ex 1987 års årsredovisning kan man införa de redan då kända fakta avseende kapitaltäckningskrav.

Hans Dalborg har då banken beviljat utlåning utan att försäkra sig om bankens framtid är det bankens problem och inte kundens.

Hans Dalborg beror din tystnad på mörkläggning av fakta som innebär att Sveriges medborgare blivit förda bakom ljuset med betydande begränsningar till utveckling?

Lars Traneflykt
Fd bankdirektör Handelsbanken, ansvarig för bl a finansieringen av Bofors förvärv av Kema Nobel samt ledarskapsfinansieringen av Bofors-Indien affär 1986.


11 december 2002 - Emilio Rebenga

BANKRÄTTSFÖRENINGEN ÄR EN GRUPP GNÄLLSPIKAR ...

"Bankrättsföreningen värnar om det svenska rättssamhället. Vi är politiskt fristående och vi tar avstånd från ytterligheterna till såväl vänster som höger." är det första budskap som möter besökare på er sida. OK, det var väl trevligt, förutsatt förstås att man själv inte tillhör någon av dessa grupper, utan snarare tvärtom, nånstans i mitten, folkpartiet kanske. Jag trodde Bankrättsföreningen handlade om banker, inte om att ta avstånd till höger och vänster? Ert budskap framgår inte koncist så det verkar som ni bara är en grupp gnällspikar som vill klaga på allt som skiljer sig från mängden.

Emilio Rebenga


11 december 2002 - Ingvar Axelsson

HADE INTE NORDEA UPPLYSNINGSPLIKT?

När banken var på obestånd den 1:a feb 1990 och inte heller kunde redovisa sin lagstadgade kapitaltäckningsgrad, borde banken ha informerat både aktieägare och kunder.

Istället dolde man detta faktum. Finansinspektionen reagerade överhuvudtaget inte på bankens obestånd.

Ingvar Axelsson


11 december 2002 - Kjell-Åke Stoneblaster

LILLA NORDEA GÅR  HAND I HAND MED MODER SVEA !

Sammandrag:
För 12 år sedan blev jag lurad av en byggmästare. Nordbanken/Nordea satte då först kvarstad på mina tillgångar och sa sedan käckt sade upp lånen på 800.000:-. Förvägrade mig att sälja min egen skog för att betala lånet, med orden ”du rör inte så mycket som en pinne i skogen” (finns inspelat på band). Sålde sedan på exekutiv auktion mitt nybygge, tog min skogsfastighet med skog för 1,7 miljoner, flerfamiljshus där mina gamla föräldrar bodde, ladugård och ekonomibyggnader, min firma samt lämnade kvar den skatteskuld som blev efter försäljningen till mig att betala!

Läs vidare Komplett sammandrag
Jag vill samtidigt passa på att önska Er alla en Riktigt God Jul!

Hälsningar från ”Sprängarn”

Kjell-Åke Stoneblaster
Växjö Tel/fax 0470-76 85 87

stoneblaster@rixtele.com


10 december 2002 - Mats Lönnerblad

REGERINGEN ÄR SKYLDIG ATT INGRIPA, MEN GÖR DET INTE !

Svar till Anita och Verner Nilsson

Det är riktigt att våra kontrollmyndigheter inte längre fungerar. I stället för att agera mot Nordeas olagligheter lägger man "locket på", och hindrar via lagstiftningen, företagen att få sina pengar tillbaka.

Bolagen som orättfärdigt begärts i konkurs, kan inte återfå sin rättskapacitet, sedan kronofogden avslutat konkursen.

Självfallet borde bolag som hanterats felaktigt återfå sin rättskapacitet, och både få tillbaka pengarna genom en riktigt utförd pantrealisation, plus ett rejält skadestånd för att man felaktigt drabbats !

Det är således hanteringen genom konkursen som gör att det är en svår ( men inte omöjligt ) uppgift för makarna Nilsson att få tillbaka sina pengar !

Mats Lönnerblad


10 december 2002 - Lars Göran Nilsson

SOVER SVENSKA DOMSTOLAR ?

Jag läste på Bankrättsföreningens hemsida att Nordea blivit stämda för att man använder sig av ett olagligt "dödsskalleregister". Stämningen lämnades in för över ett år sedan utan att domstolen reagerat överhuvudtaget.

Varför hålls inte förhör med berörda befattningshavare inom både polis och domstolar som varit involverad i detta olagliga register ?

Och varför hålls inte förhör med Nordeas anställda för att klargöra hur dem burit sig åt för att förtala de över 3000 personer som finns upptagna i Nordeas "dödsskalleregister" ?

Lars Göran Nilsson


9 december 2002 - Mats Lönnerblad

FINANSINPEKTIONEN FUNGERAR INTE LÄNGRE SOM SJÄLVSTÄNDIG MYNDIGHET !

Svar till Lars Traneflykt den 8 december 2002

Gjorde den det skulle Finansinspektionen har agerat kraftfullt redan 1987, när det bestämdes att bankerna skulle uppfylla de internationella bestämmelserna som innebar att man måste uppvisa 8% i kapitaltäckningsgrad, redan den 1 februari 1990.

Sedan dess har tre finansinspektörer ( Löwbeer, Sahlén och Norgren ) underlåtit att kontrollera bankernas kapitaltäckningsgrad, och att försätta såväl Gota Bank som Nordea i konkurs redan 1990, när dessa banker var skyldiga att sluta bedriva bankverksamhet !

Mats Lönnerblad


9 december 2002 - Anita och Verner Nilsson

VARFÖR FINNS DET KONTROLLMYNDIGHETER?

Till ordföranden Mats Lönnerblad. 

Varför finns det kontrollmyndigheter? De sköter ju inte sina uppgifter!

Vi svenskar klagar inte om inte något särskilt har inträffat så det måste påpekas att stora fel är begångna då vi gör det. Oftast räcker det inte med ett fel, ty maktmissbrukarna blir så självsäkra, att de inte ser någon gräns för vad de kan tillåta sig.

De förorättade hoppas då på kontrollmyndigheterna. Men ve och fasa! De har inte något att komma med, utan håller de sina om ryggen.

Advokatsamfund, Tillsyningsmyndighet, JO, JK och alla dito vågar visst inte tillrättavisa. I telefon kan de ju säga att det är fel och begära in alla papper. Svaret kommer efter månader och då är det ungefär "goddag yxskaft" eller det tillhör inte mitt bord.

Så har vi då finansinspektionen. Vad heter leken de håller på med? Nordea! Statsbanken! Ledstjärnan för andra banker bär sig ju så åt att man knappast fattar allt de ställer till med. Mats Lönnerblad! Finansinspektionen och övriga, vad är de bra för? Jo, för dem de ska kolla upp. Katastrofalt! Bort med dem! - kanske till en kurs, där de får lära sig att arbeta rätt!

Anita och Verner Nilsson 
Tfn. 0430-21432.


9 december 2002 - Per Fredö

KONKURSERNA OCH SCB

Från SCB har jag fått uppgift om att antalet konkurser totalt under perioden 1985-95 låg på 240 000.

Normala antalet konkurser ligger per år på 8-11 000, men de kan också ligga lite högre under konjunktursvackor, men också rejält högre i samband med t ex oljekrisen, för att inte tala om, för att göra en historisk tillbakablick ,depressionen.

Om vi bortser från den typen av jämförelser, vilka egentligen borde beaktas, så torde totala antalet konkurser ovanför "normalnivån" ligga på 60 000 och omfatta totalt 120 000 anställda.

Det är korrekt att det under den definitionsmässiga finanskrisen, perioden från 1989-1993, inträffade en hel del konkurser därför att svenska banker inte längre ville göra - eller saknade förutsättningar att göra - de insatser som hade skulle ha krävts att rädda företag som var konkursmässiga, men som kanske hade kunnat rekonstrueras genom andra extra insatser av olika slag.

Det är också riktigt, enligt inte minst uppgift från chefen för kreditcentralen, att de så kallade skräpkreditföretagen behandlade sina kunder på ett många dålig direkt illvilligt och även rättsvidrigt sätt.

Konkurser är något helt normalt i en marknadsekonomi. Det kan också vara ett sundhetstecken. De kan t ex befrämja konkurrens och medverka till nödvändiga strukturförändringar i en ekonomi.

En diskussion måste alltid föras om vilka insatser som ägare, borgenärer m fl vill ta för att rädda företag i kris. Vad händer om EU nekar svenska staten att skjuta till en miljard för att rädda hela svenska folkets järnväg från
konkurs? Var det bra att United Arlines inte fick begärt federalt stöd? Hur kunde Goodyet räddas åtminstone ett tag till? Vad kommer att hade med det magnifika köp-och kontorscentra, där kunder saknas och där alltfler lokaler står tomma? Varför går aldrig statliga och kommunala bolag i förlust? Ja, åtskilliga frågor av detta slag kan ställas.

Nu har det hävdats att bankerna satte solventa företag i konkurs. Hur många var enligt vetenskapliga studier eller via trovärdiga studier dessa solventa företag? Inom vilka branscher kan man hävda att de särskilt fanns? Hade vi haft några solventa svenska banker kvar om, vilket vissa debattörer förefaller mena, bara Nordea och Gota Bank blivit försatta i konkurs?

Var det fel av den dåvarande socialdemokratiska regeringen att söka rädda dem så som skedde - ja, men vilket var det huvudsakliga alternativet.

Claes Wihlborg säger att han inte känner till hur många solventa företag det rörde sig om. SCB:s specialist på dessa frågor säger till mig att han "inte har någon aning om det" och han har till uppgift att bevaka varje konkursansökan som lämnas in till landets tingsrätter.

För dem som vill gräva fram undersökningar samt statistik går det bra att gå in på ulf.thorsson@scb.se. Där finns en hel del material att jobba med. Men det tar tid. För den som orkar kanske det skulle ge diskussionen lite mer relevans.

Per Fredö

Kommentar från webbmaster: ulf.thorsson@scb.se. är ingen domänadress. Återkom med domän adressen.


9 december 2002 - Mats Lönnerblad

REGERINGEN SKYDDAR KRISBANKERNAS ÖVERGREPP !

Svar till Lars Göran Nilsson den 7 december 2002

Den f d "bankministern" Bo Lundgren var ju själv med att tillåta krisbankerna att fortsätta sin verksamhet, trots att de var på obestånd, och att agera olagligt mot sina kunder.

Därför vill man heller beivra de brott som b l a krisbankerna Gota Bank och Nordea gjorde sig skyldiga till under den svenska bankkrisen.

Mats Lönnerblad


8 december 2002 - Lars Traneflykt

NÄR BÖRJAR FINANSINSPEKTIONEN FÖRSTÅ ALLVARET ?

Hans Dalborg - mörkläggning genom bulvanuppdrag borde aldrig godkännas av Finansinspektionen!

Hans Dalborg - bötesbeloppen har börjat distribueras i N.Y. och det handlar om uppenbara brister i bl a prospekt, rådgivning etc.

Hans Dalborg - möjligt får vi samma utveckling i Sverige och då kan det inte vara hedrande att dels mörklägga bokföringsbedrägerier/aktieförfalskningar oavsett att det är Tom Hedelius bank, Handelsbankens mångårige och specielle kund. Här borde naturligtvis Finansinspektionen slå till med full kraft och genomlysa alla prospekt med början fr o m samgåendet mellan PK-Banken och Nordbanken för att bl a analysera att det inte är vanligt förekommande.

Hans Dalborg - rättegången i Indien är oundviklig och då kan det inte vara hedrande att påtagit sig bulvanuppdrag för att mörklägga information om mellanhandsprovisioner i ett av världens största mutmål.

Hans Dalborg - jag rekommenderar Dig att följa informationen på de ledande webb-tidningarna i Indien och ta del av Premiärminister Shri Atal Bihari Vajpayee och CBI-chefen P C Sharmas tal.

Hans Dalborg - det är hög tid att visa prov på humanism. Hans Dalborg ta fram din obesvarade brevhög sedan januari 1991 och börja att se till att alla medborgare med dess familjer får svar från Dig att Nordea numera ändrat attityd och skall börja med att bry sig om medborgarna, arrangera upprättelse i varje enskilt ärende och ge förutsättningar till att alla kan medverka till välfärdens uppbyggnad.

Hans Dalborg - ge Sveriges medborgare full inblick i Nordbanken och offentliggör perioden 1987-1993, kapitaltäckningsrapporter, enahandsengagemang, marknadsbevisens indragning, interna revisionsPM och dödsskallelistorna.

Hans Dalborg - det är hög tid att ge alla den julfrid som varje medborgare förtjänar, börja omedelbart med att besvara alla frågor – förslagsvis annonsera i dagspressen att Er nya attityd skall påbörjas omedelbart, t.ex. Sveriges medborgare skall få svar på sina frågor – det är slut på mörkläggning och bulvanuppdrag.

Lars Traneflykt
Fd bankdirektör Handelsbanken, ansvarig för bl a finansieringen av Bofors förvärv av Kema Nobel samt ledarskapsfinansieringen av Bofors-Indien affär 1986


7 december 2002 - Lars Göran Nilsson

BANKERNA BLÅSTE SINA KUNDER !

Hur kan det komma sig att ledningarna i Gotabank och Nordea inte ställs till svars för att de blåste upp sina balansräkningar under bankkrisen?

De som sedan blev "blåsta" var ju alla bankkunder som fick sina krediter felaktigt uppsagda och aktieägarna i både Gotabank och Nordea som blev snuvade på miljard belopp.

Lars Göran Nilsson


7 december 2002 - Anita och Verner Nilsson

NÄR TÄNKER NORDEA BETALA TILLBAKA ?

Nordeas stöldregister är stort. De stjäl och lurar helt öppet och staten = regeringen låter dem hållas. Hur kan detta få ske? Till råga på allt hemligstämplas papperen så att ingen ska få veta hur bankbovar hjälps. Kreugerkraschen var hemligstämplad i 68 år.

1991 var det aktieägare som surnade till så mycket vid en nyemission att staten fick ge sig och ersätta det svindlarna ställt till med. Vi tjatar om att nu är det dags för Nordea att betala oss allt det de stulit från oss och de skador de åsamkat oss. Ta som exempel på fel de begått: vår moms. 1981 momsredovisning inlämnades. Nordeafolk sa: "Den får ni inte". Konkursförvaltaren Jan Ertsborn (nu riksdagsman från Falkenberg) sa ifrån att den befattar han sig inte med. Det är ju klart, står han med ½ miljon i behållning och han får 1 ½ till 2 miljoner, skulle det ju varit omöjligt för honom att föra konkursen vidare. Men 1988 tar han dock emot momssumman och låter den sedan växa till 2 miljoner, då gav han pengarna till Nordea. Helt ofattbart! Hur kan en advokat handla så rättslöst och hur kan en så oärlig person få sitta i riksdagen? Där skall ju sitta ärliga personer. Däremot är han i gott sällskap med Nordeas oärliga direktörer.

Sedan 1993 har vi sänt ideliga kravbrev som Nordea samlat i en låda i Göteborg. Nu är det dags för Nordea att dyka ner i lådan och sedan visa matematiska kunskaper. 21 års lidande och elände ska också räknas.
Mats Lönnerblad vad göra mot dessa hårda "Nordeaner" så de betalar det de roffat åt sig? Hur länge får de lov att skaffa staten större utgifter? Deras skuld till oss ökar för varje dag.

Anita och Verner Nilsson
Tfn. 0430-21432.


6 december 2002 - Mats Lönnerblad

NORDEA MÅSTE BÖRJA GÖRA RÄTT FÖR SIG !

Svar till Anita och Verner Nilsson

Att staten tvingades betala tillbaka pengarna som Nordea lurade av sina aktieägare på 1991, är ett litet steg i rätt riktning. Men varför har styrelse och ledning i banken inte straffats för dom lurade alla sina aktieägare och kunder ?

Den fråga som också återstår att besvara är när staten tänker gottgöra alla andra som drabbades både före, under och efter den svenska bankkrisen ?

Fortfarande heller ingenting gjorts för att klargöra när Gota Banks och Nordeas obeståndssituation inträffade, och för att straffa krisbankernas ledningar, som både lurade staten och sina kunder om sin egen obeståndssituation, vilket fått förödande konsekvenser för företagsamheten i landet !

Mats Lönnerblad


6 december 2002 - Lars Göran Nilsson

DET VAR FÖRETAGEN SOM FICK LIDA FÖR BO LUNDGRENS OFÖRSTÅND !

Att sänka belåningsvärdena med ca 50-70 %, vilket mer än halverade säkerhetsmassan, visar att fd bankminister Bo Lundgren bara hade banker i huvudet under bankkrisen och helt glömde bort företagen !

Inte så konstigt att Sverige närmar sig statskonkurs!

Lars Göran Nilsson


6 december 2002 - Mats Lönnerblad

"REVISIONSENKÄTEN" KLARGÖR ATT KRISBANKERNA SADE UPP KREDITERNA FÖR VÄLSKÖTTA FÖRETAG !

Svar till Per Fredö

Undersökningen som utfördes av bl a SAFs dåvarande chefekonom Jan Herin, tydliggör på ett bra vad som hände, och hur krisbankerna på ett felaktigt sätt sade upp krediterna för många livskraftiga företag.

Jag medger gärna att denna undersökning, så snart resultatet var känt, borde följts upp av en mycket större vetenskaplig undersökning. Men av någon anledning gjordes aldrig detta.

Den enda förklaringen är att den dåvarande borgerliga med moderaterna i spetsen, inte ville skapa onödig "oro" i landet p g a att bankerna hade fått tillstånd att säga upp krediterna för alla företag som inte passade in i bankernas portfölj, av den dåvarande "bankministern" Bo Lundgren.

Mats Lönnerblad


5 december 2002 - Per Fredö

HUR UTVECKLADES BANKKRISEN ?

En rad ekonomiska obalanser i svensk blandekonomi, vilka redan dryftats.

Vad gäller fastighetskrisen måste man ha klart för sig att fastighetsägare av butiker och kontor höjde hyrorna med realt 90 % mellan 1980-89.

Hur kunde de det?

Jo, realräntan var negativ, alltså högre inflation än ränta.

När inflationen sjönk, i sig bra, och staten minskade på bostadssubven- tionerna, likaså, så blev räntan positiv.

Det blev dyrare att bo. Byggandet minskade från 60 000 till 20 000 lägenheter per år relativt snabbt. Sådant som inhemsk konjunktur, minskad sysselsättning, fler konkurser, lägre investerings- och vinstnivåer, försämrad börsutveckling m m följde.

Trots minskad inflation ökade hyrorna i Stockholm 2.5 ggr snabbare än inflationen mellan 85-89 Detta var inte hållbart och bankerna sökte rädda situationen genom att drastiskt öka utlåningen- och detta endast mot rent formella säkerheter. Bankinspektionen verkade inte veta vad saken gällde.

Vad skulle ha gjorts nu?

Ja, Feldt hade en plan; sänk de statliga utgifterna med cirka 170 miljarder, men ingen ville godta det.

I stället, när depressionen stod inför dörren kom ett olyckligt utformat skattepaket och en höjning av momsen! Allan Larsson hette arkitekten.

Och när de banker som redan då var direkt konkursmässiga, Nordbanken och Gota bank, så delade man upp detta finansiella system i ett A- och ett B-lag.

De kunder och de företag som var konkursmässiga eller som bankerna bedömde som riskabla, eller helt enkelt inte ville ha något att göra med, hamnade i B-lagsbolagen. Och dessutom skärptes kravet på moderbolagen till den rätta nivån-8 procent kapitaltäckningsgrad.

Till vad som kan bedömas vara direkt konkursmässiga företag hörde Allhus och Nyckeln inkl deras "kedjebrevsföretag".

För att ta ännu ett ex. Ett fastighetsbolag som var belånat till 80 % kunde ju anses vara en säker placering. Men om nu värdet sjönk mer än 20 % så var hela kapitalet förbrukat. Vem ville köpa fastigheter på sådana premisser? Ytterst få sannolikt.

För att bedöma vad som då skedde- och vad som hände under finanskrisens andra skede, då vi hösten 91 fick en borgerlig regering, så måste vi ha klart för oss att vi levde i realtid. Oavsett bakgrund, oavsett felaktiga beslut på skilda håll, så måste man finna vettiga lösningar utifrån rådande situation.

Dit hörde t ex en fast valutapolitik, som skulle ha övergivits tidigare. Nu försvann den men efter ett i sig ödesdigert beslut.

Och dit hörde även bankakuten samt bankgarantin till SE-banken, nödvändiga saker, men de skulle sannolikt ha kommit tidigare för att begrunda en redan prekär situation. Detta menade t o m Greenspan, som i övrigt gillade vad som gjordes.

Vad gäller påståendena om att småföretagare och andra fått sina krediter uppsagda på ett "onödigt" sätt och i enskilda fall via direkt politisk styrning så har professorn i finansrätt Claes Wihlborg skriv att han inte sett någon vetenskaplig undersökning som verifierar det.

Vad gäller antal konkurser under krisåren samt hur detta påverkade sysselsättningen återkommer jag.

Per Fredö


5 december 2002 - Mats Lönnerblad

DE STORA SKADOR NORDEA ÅSTADKOMMIT MED SIN "DÖDSSKALLELISTA" GÅR INTE ATT REPARERA

Svar till Lars Traneflykt den 3 december 2002

Hur Nordea kan förtala och kränka både anställda och kunder, utan att polis och åklagare reagerar, är obegripligt !

Den enda förklaringen måste vara att polis och åklagare själva är involverade i hanteringen av detta register.

Annars borde de givetvis själva ha undersökt varifrån registret kom, och se till att upphovsmännen straffades, i stället för att bara försvara sin egen handläggning av den så kallade "dödsskallelistan".

Vad som framkommer av det olagliga registret, är banken försvarar sitt eget olagliga agerande med de anställda och kunder man befinner sig i tvist med. Registret blir ju trovärdigt, genom att banken blandar straffade med icke straffade, och använder kränkande omdömen som gör att det är ytterst svårt för namngivna personer att få normala bankkontakter överhuvud taget.

Mats Lönnerblad


5 december 2002 - Mats Lönnerblad

"MINISTERSTYRE" ÄR VAD BO LUNDGREN GJORDE SIG SKYLDIG TILL UNDER BANKKRISEN !

Svar till Per Fredö

Oppositionen har helt rätt. Självfallet krävs det beslut av såväl Sveriges riksdag som regering i de omfattande beslut, som "bankminister" Bo Lundgren gjorde sig skyldig till under bankkrisen ( som t e x att tillåta krisbankerna att säga upp krediterna för friska företag som inte passade in i krisbankernas "portfölj" )

Även Jan O Karlsson kan inte hålla fingrarna från syltburken, när han försöker tala om för berörda myndigheter, hur flyktingarna skall inkvarteras !

Mats Lönnerblad


5 december 2002 - Anita och Verner Nilsson

NORDEA STJÄL OCH STJÄL ...

Till ordföranden Mats Lönnerblad.

Nordea stjäl och stjäl. När tänker de betala tillbaka? Krasch efter krasch kommer! Människor krossas när allt de byggt upp raseras hur får det hålla på? Jo! Stat/regering är Nordeas stöd och därför kan det fortgå. När det behövs hemligstämplas bevismaterial så att allt blir tyst. Kreugerkraschen fick 68 års tystnad.

1991 var det sura och förbittrade aktieägare som vid en nyemission blixtrade till så att staten fick ge sig och ersätta svindleriet. Nu är det vi som väntar att Nordea skall visa att de vill (?) göra rätt för sig och sluta hänvisa till en låda i Göteborg. En låda! Den kan väl inte tala! Åren går och man tror att även spelevinker ska mogna och vid de grå tinningarnas charm ska visa upp rättskaffens egenskaper. "Vågar de detta?"  Vi tjatar nu först om våra stulna momspengar som Jan Ertsborn, riksdagsman från Falkenberg, hjälpte dem att fånga upp. Hur kan en advokat som låtsas kunna lagen och dess paragrafer bära sig så idiotiskt åt.

Lite repetition: 1981 säger att han ej befattar sig med momsen. 1988 lägger beslag på den, trots att konkursen var slut 1985. Samtidigt säger han att han vet inte varför han fått den. Samtidigt håller han på summan tills den vuxit till 2 miljoner. Då ger han Nordea pengarna. Hur kunde Jan Ertsborn ta emot pengarna? Han sa ju också att hade det varit någon skuld skulle den varit preskriberad. Det är så fel alltihop som

Tillsynsmyndigheten visste att momspengarna fick röras. Hur kunde denna myndighet tillåta honom att leka med andras pengar. Tingsrätten styrkte oss det fanns ingen konkurs 1990. Nu Nordeaner dyk ner i Göteborgs-lådan där ligger våra krav och sätt er och försök räkna ihop för att sedan betala ut summan med ränta och glöm inte skadeståndet för tjugotvå års lidande och elände. Ni ska gottgöra allt sedan kan ni få en fridefull helg.

Mats Lönnerblad!
Frågorna myllrar i huvudet på oss. Hur kan en förskingrande advokat vara riksdagsman? Och när förstår Nordea att de måste betala sin skuld?

Anita och Verner Nilsson
Tfn 0430-21432 undrar.


4 december 2002 - Per Fredö

VAD ÄR MINISTERSTYRE ?

Den nye migrationsministern Jan O. Karlsson har nu blandat sig i hur Migrationsverket ska hantera frågan om förläggning av flyktingar.

Myndigheten hävdar att det inte är hans bord. Helt korrekt.

Parallell till Finansinspektionen. Den politiska oppositionen menar också att ska något nytt ske som underlag för en myndighets agerande så krävs beslut av regeringen. Annars är det ministerstyre. Parallellt till det som hände i samband med Bankakuten och bakgrunden till den.

Per Fredö


4 december 2002 - Mats Lönnerblad

NORDEA LJÖG FÖR SINA KUNDER OM SIN OBESTÅNDSSITUATION

Svar till Anita och Verner Nilsson den 2 december 2002

Det första Hans Dalborg gjorde när han tillträdde som VD för Nordea 1991, var att skriva till alla bankens företagskunder, och desinformera om bankens obeståndssituation, för att lura kunderna att vara kvar i banken.

Genom detta förfarande lurade han bankkunderna att det inte var någon fara med banken.

De kunder som han sedan ansåg inte riktigt passade in i bankens portfölj, beslagtog han tillgångarna för, och överförde sedan till bankens "skräpkreditföretag Securum.

Vad som framgår av Anita och Verner Nilsson olika inlägg visar att Nordea satte detta i system, att begära kunder som inte var på obestånd, i konkurs vilket måste betraktas som förkastligt !

Mats Lönnerblad


4 december 2002 - Mats Lönnerblad

KLOKT BESLUT ATT TILLSÄTTA EXPERTPANEL

Svar till Per Fredö den 3 december 2002

Finansutskottets begäran att regeringen äntligen tillsätter en "expertpanel" för att utreda Sveriges genom tidernas största rättsskandal är ett klokt beslut.

Min förhoppning är nu bara att panelen blir objektiv, genom att utreda och besvara alla dessa infekterade frågor, som hittills åstadkommit alla de inlägg i debatten om orsak och konsekvenser av den svenska bankkrisen 1987 - 1993.

Mats Lönnerblad


3 december 2002 - Lars Göran Nilsson

LÄNSFÖRSÄKRINGARS BANK VALD TILL ÅRETS BÄSTA BANK !

Det var Privata Affärer som valde Länsförsäkringars Bank till årets bästa bank.

För att skapa en positiv stämning kring bra bankverksamhet, vill jag gärna ge Dagens Ros till Länsförsäkringars bank.

Samtidigt jag överlåter åt Bankrättsföreningens styrelse att ge dagens snyting åt årets sämsta bank !

Lars Göran Nilsson


3 december 2002 - Lars Traneflykt

OM MÖRKLÄGGNING AV BOKFÖRINGSBEDRÄGERIER

Hans Dalborg - Henrik von Krusenstjerna, Leif Kärrberg, Staffan Avenius, Sven Karlsson, Lars G Nordström, Barbro Ström, Linda Kynning , Gunilla Ekeroth, Eva Hjalmarsson - Finansminister Bo Ringholm lovar krafttag mot skattefusk !

Hans Dalborg bulvanuppdrag inom området mörkläggning av bokföringsbedrägerier/aktieförfalskningar och stoppa bankmän som vägrar vara kriminella oavsett att det är Tom Hedelius bank, Handelsbankens mångårige och specielle kund verkar därmed slutligen kunna stoppas med Finansminister Bo Ringholms senaste uttalande.

Hans Dalborg din kollega Henrik von Krusenstjerna har han information om dödsskallelistans etablering , jag tänker då först på den information Henrik kan ha fått av Folke von Krusenstjerna (GD) vid Bankinspektionen.

Hans Dalborg i Helsingborgs Dagblad den 11 maj 1998 efter att Henrik von Krusenstjerna misslyckats med att få ut försäkringsersättning i ett uppmärksammat ärende kunde man läsa följande, utdrag,
Sprider olagligt register, oskyldiga människor pekas ut som grova brottslingar
Tusentals människor pekas ut som grova brottslingar i ett olagligt register.
Registret är fullt av kränkande omdömen och förtal.
Eftersom registret förs på data utan tillstånd är det olagligt.
Drivande i kretsen är en bankman som har arbetat internt med kreditupplysningar i Nordbanken.
Utdrag från "dödsskallelistan" - omdömen/skäl:
"Började sin bedrägliga bana för ca 30 år sedan," "Vidlyftig och umgås i fel kretsar", "Umgås med gränslandsmänniskor", "Det började redan på farfars tid", "Alltför smart för att åka fast", "Ej passade i etablissemanget", "Omåttligt oseriös", "Föremål för myndigheternas intresse, vilket ej kunde ledas i bevis", "Svindlarsläkt", "Går i pappas fotspår", "Pappa var storskurk",
"Försäkringsmäklare med dåligt umgänge", "Kommunalpolitiker - torped", "Hal advokat" etc

Hans Dalborg vad är maximal tid på dödskallelistan för den man vill allvarligt skada ?

Lars Traneflykt
Fd bankdirektör Handelsbanken, ansvarig för finansieringen för bl a Bofors förvärv av Kema Nobel samt ledarskapsfinansieringen av Bofors-Indien affär 1986


3 december 2002 - Per Fredö

VEM REAGERAR PÅ VAD....

Utan att nu i detalj gå in på all den debatt som varit kring finanskrisen, som tolkats på skilda sätt av olika direkt berörda men även av svenska medborgare, så måste konstateras att politikerna inte ställer sig direkt kallsinniga till vad som då hände.

Ett enigt finansutskott har begärt att regeringen tillsätter en expertpanel, där flertalet av här diskuterade frågor kommer att bli belysta. Förhoppningsvis kommer detta bl a att närmare precisera Finansinspektionens roll i ett läge likt det dåvarande samt att även närmare precisera en lagstiftning, som ska minska alla de tolkningsdispyter som blev ett resultat av bankkrisen.

Per Fredö


2 december 2002 - Anita och Verner Nilsson

VARFÖR LJUGER NORDEA... ?

Till Mats Lönnerblad ordföranden i Bankrättsföreningen

Varför ljuger Nordea om kunderna och om sig själva? 

Att vara kund hos Nordea är mycket farligt. Efter deras smilande och tillmötesgående inledning förvandlas de till glupande Ulvar, som bara väntar på att kunna slå ner sitt byte så de kan lägga beslag på sitt offers ägodelar och penningsummor allt medan de ljuger och förtalar. Månne de ljuger så mycket så de tror sig själva till sist. 

Deras medel är konkurs hur stora tillgångarna än är. Att banken själv har varit konkursmässig försöker de gömma i sina dimridåer att tillintetgöra oss andra. Bankens chef  Hans Dahlborg sade då klart och tydligt: "Att det är ingen fara för banken och dess kunder." Att banken var på obestånd låtsades han ej om. 

Tänk en prästson, som vet hur situationen är, går och ljuger rakt i ansiktet på folk. Det kan man kalla kriminellt beteende. Polisanmälan trodde man på. Men oj vad besviken man blev. Polisen säger bara: "Troligen är inget brott begånget". I vårt fall erkände överåklagare Brynolf Wendt att det var ett påhopp. Då hade det gått några år. Man kan fundera över deras sätt. Är de månne sadister?

Mats Lönnerblad !
Är Nordea något heligt eller hur kan det få vara så här? De ljuger om sig själva och om oss kunder, som nu måste varna alla naiva, som tror på dem så att de räddas undan fällorna de lockas in i. Kriminella personer ska naturligtvis inte ha med penningar att göra. De kan inte skilja på mitt och ditt. 

Anita och Verner Nilsson 
Tfn 0430-21432


2 december 2002 - Per Fredö

UPP TILL BEVIS....

Även under finanskrisens dagar startade fler nya företag än de som gick i konkurs. Åtminstone vissa år. Och även med svårigheten att avgöra vad som menas med ett nystartat företag.

Nu återkommer nästan alla debattörer med anknytning till Bankrättsföreningen till påståendet att bankerna fick besked av Bo Lundgren att försätta 60 000 solventa företag i konkurs.

Finansinspektionen skulle här ha varit mellanhand.

Nu har statsråd inga sådana befogenheter. Inte heller en Finansinspektion. Trovärdiga bevis som håller vid en konstitutionell samt en rättslig prövning krävs därmed. Annars är det fråga om ryktesspridning, förtal och mened.

Var alltså god att här i klartext redovisa ert underlag. Det duger inte med hänvisning till diverse källor, som här tolkas på ett subjektivt sätt.

Likaså kan företag själva begära att bli försatta i konkurs. Men även t ex borgenärer och banker kan begära det om ett företags ägare har förbrukat sitt eget kapital och inte heller kan rekonstruera företaget, vilket ju kan ske i en fri marknadsekonomi på olika sätt.

Vad hade hänt med t ex Ericsson - och vad kommer att hända med SAAB - utan tillskott av nytt kapital samt utan inte minst alla de strukturella insatser som krävs. Och än vet vi inte utfallet.

Nu måste emellertid en gång för alla uttrycket "solventa företag" tydligt bli beskrivet. Ge exempel på vilka dessa företag var? Hur kunde de bli försatta i konkurs om de verkligen skulle vara solventa?

Men debattörerna här undviker också en så grundläggande frågeställning som att flertalet svenska banker riskerade komma i konkurs såvida de inte själva genomfört en nödvändig rekonstruktion, vilket så t ex SE-banken klarade utan statlig medverkan.

Men t o m denna bank skulle ha förbrukat det egna kapitalet om en av bankens allra största kunder gått i konkurs, vilket var nära. Peter Wallenberg var rädd för att det i detta fall skulle ha behövts ett förstatligande.

Vad gäller beskrivningen av Gota Bank och Nordea finns inget att invända. Däremot tolkningen, att om staten inte gått in med kapital för att skydda kunder och företag utan i stället låtit bankerna gå i konkurs, ja, då skulle hela bankkrisen ha kunnat undvikas.

Per Fredö

Finns svaret här ? - Hur det gick till när bankminister Bo lundgren införde planekonomi i Sverige !


1 december 2002 - Webbmaster

TILL H.D-ström

Endast inlägg med fullständigt namn publiceras under Brf-debatt.

"name:  H.D-ström

inputmsg:

I början på 90-talet fanns skulder i en villa, framför allt hos dåvarande Sparbanken och Stadshypotek. På grund av arbetslöshet och sjukdom fick familjen ekonomiska problem..."

Webbmaster


1 december  2002 - Mats Lönnerblad

NU FÖRSÖKER STATEN PRESKRIBERA BÅDE SINA EGNA, OCH DE BROTT NORDEA BEGICK UNDER BANKKRISEN !

Svar till Lars Traneflykt
I de allvarliga brott där svenska staten själv är inblandad ( som den svenska bankkrisen ) brukar staten först hemligstämpla och sedan försöka få sina egna brott preskriberade hur uppenbara de än är.

Trots att statens brott inte går att preskribera, precis som Lars Traneflykt skriver i sitt senaste inlägg.

När det gäller bankernas brott i samband med den svenska Kreugerkraschen, lyckades regeringen hemlighålla dessa brott under 68 år !

Mats Lönnerblad


1 december 2002 - Lars Göran Nilsson

NORDEAS BLUFFRAPPORT MÅSTE GE FÄNGELSE !

Svensk Vodkas förre vd har nyligen blivit dömd till 1 års fängelse. Hans brott består bland annat i en 1/2 årsrapport som var rena bluffen !

På samma sätt gjorde också Nordeas förre VD Hans Dalborg, när han presenterade Nordeas bluffrapport, i samband med bankens nyemission 1991 !

Den rapporten var också rena rama bluffen. Nordeas rapport kring nyemissionen var betydligt mer missvisande än den rapport som Svensk Vodka presenterade.

Hans Dalborg lurade kunderna att stanna kvar i banken. Aktieägarna blev blåsta på 5.2 miljarder kronor.

Lars Göran Nilsson


1 december 2002 - Mats Lönnerblad

STATISTISKA CENTRALBYRÅN HAR SVAREN VARFÖR SVERIGE RISKERAR ATT GÅ I STATSKONKURS !

Svar till Per Fredö 29 november 2002

De statistiska frågor Per Fredö har angående antalet konkurser i Sverige under den svenska bankkrisen kan SCB svara på.

Jag rekommenderar gärna den intressanta läsningen av "Revisonsenkäten" som sammanställts av SAFs tidigare chefekonom Jan Herin ( som numera finns i Bryssel )

Den undersökningen visar tydligt hur det gick till när de svenska krisbankerna sade upp krediterna för livskraftiga företag, så att hela Sverige nu riskerar att gå i statskonkurs !

Mats Lönnerblad


Brf - debatt
Sammanfattning av samtliga debattinlägg sedan starten den 16 oktober 1996.
Klicka i bilden!Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida