[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Förtalscitat ur Nordeas "Svarta Lista "

Man blir förvånad över hur Nordea  yttrar sig om sina kunder. För att allmänheten skall få en information om det synsätt och den vokabulär som banken använder återges inledningsvis ett citat ur Nordeas (tidigare Nordbanken) PM från Karl-Olof Hammarkvist riktat till Nordeas regionschefer.

krigsbrev.gif (118541 byte)"Tänk ungefär som när man sorterar sårade på en krigsförbandsplats: Hopplösa fall, sådana som överlever ( hos oss eller hos Specialkredit ) om de behandlas och sådana som överlever av egen kraft. Tänk också på hur vi i dag är exponerade i olika branscher. Vi kan ju släppa en del friska kunder, om det innebär att den kvarvarande portföljen blir bättre balanserad." Läs vidare: Nordbankens ledning sorterade kunderna som sårade soldater på en krigsförbandsplats

I fortsättningen kommer vi att exemplifiera med citat ur ett av Nordeas kundregister, som upptar ca 3000 personer ca 340 sidor och som ger en klar bild av hur Nordea internt gör noteringar med kommentarer om sina kunder med ett ordval som är skrämmande.

I registret, som har en del om privatperson och en del om företag, anges citaten med sid. nr där de är hämtade. 

I inledningen sägs bl.a. "Det finns storheter inom gangstervärlden vilka numera är avlidna p.g.a. att efterföljande med relevanta samband med dessa kvarstår de i registret som upplysningskälla."  

Styrelsen 
Bankrättsföreningen


Förtalscitat 1 - sid. nr 2

"NN används som galjonsfigur av ljusskygga typer. Lär vara lite mjuk i huvudet efter en olycka."


Förtalscitat 2 - sid. nr 2

"NN synnerligen oseriös. Började sin bedrägliga bana vid 17 års ålder. Därefter bl.a. fastigheter. Ej straffad. Samband med likaledes oseriös son."


Förtalscitat 3 - sid. nr 4

"NN jurist med gangsterkontakter. Har bl.a. gjort sig känd då han förvaltade Fastigheten 29 A, Sthlm. där spelklubb fanns."


Förtalscitat 4 - sid. nr 5

"NN olämplig. Bjurkartellen. Tillverkar Europapallar i Polen och importerar dessa till Sverige. Misstanke finns att narkotika levereras i samband med pallarna."


Förtalscitat 5 - sid. nr 6

"NN äger GULA TIDNINGEN, Sveriges största hälerimarknad."


Förtalscitat 6 - sid. nr 7

"NN f.d. advokat som utträdde ur samfundet på egen begäran 1991 med hänvisning till tvist med Nyckeln."


Förtalscitat 7 - sid. nr 7

"NN Olämplig. Björn Borgs gamle rådgivare. Vidlyftig och umgås i fel kretsar."


Förtalscitat 8 - sid. nr 7

"NN Olämplig. Straffad jurist med mycket bedräglig läggning."


Förtalscitat 9 - sid. nr 9

"NN Olämplig. Ingick i ARA-JET trojkan som försnillade pengar SIH TR BR 38/- åtal ogillas, 910419 bedrägeri."


Förtalscitat 10 - sid. nr 11

"NN Olämplig. Brott knarkbrott."


Förtalscitat 11 - sid. nr 12

"NN Olämplig. F.d. bankdirektör sparkad från PKB. Företräder skum-  raskpersoner."


Förtalscitat 12 - sid. nr 13

"NN Olämplig. Ej straffad men umgås med gränslandsmänniskor. Försiktighet tillrådes."


Förtalscitat 13 - sid. nr 14

"NN Olämplig. Satt i NB (Nordbankens) lokalstyrelse en period. Synnerligen oseriös. Tog provisioner då han mäklade in krediter till banken."


Förtalscitat 14 - sid. nr 14

"NN Olämplig. Bedräglig typ från bedragarsläkt. Det började redan på farfars tid."


Förtalscitat 15 - sid. nr 15

"NN (Skalbolagskungen) Olämplig. Göta Finans. En av huvudmännen. Dock alltför smart för att åka fast o.s.v."


Förtalscitat 16 - sid. nr 16

"NN Olämplig. Synnerligen oseriös. Bl.a. involverad i XX AB. Fadern på sin tid bankdirektör i PKB (PK-Banken) Sundsvall. P.g.a. vidlyftig kreditgivning fick denne avgå i förtid."


Förtalscitat 17 - sid. nr 17

"NN Olämplig. Misstänkt för ekobrott samt bokföringsbrott. Känd som mannen som köpte in sig i Porsche. Häktad två gånger. NN gick fri men källor påstår att NN betalade Eriksson för att ta även dennes straff."


Förtalscitat 18 - sid. nr 18

"NN Olämplig. Brott samt ekobrott. Även kallad LP-kungen Chicagogangster, mordbrand och flyktingsförläggningsbedrägerier o.s.v."

(Förtydligande: Detta upptar mer än en halv sida - man frågar sig hur Nordea som bank kan ägna sig åt detta - bör läsas i sin helhet - denna sida kan beställas.)


Förtalscitat 19 - sid. nr 21

"NN Olämplig. En rutinerad kvinnlig bedragerska. Greps för 107 olika brott. Två års fängelse för grovt bedrägeri 1988-1992. Personuppgift skyddad."


Förtalscitat 20 - sid. nr 22

"NN Olämplig. F.d. banktjänstekvinna."


Förtalscitat 2
1 - sid. nr 22

"NN Olämplig. Enl. vissa klassad som en av Sveriges 5 största ekobrottslingar, skalbolag och narkotika. "


Förtalscitat 22 - sid. nr 22

"NN Olämplig. Känd skumraskfigur. "


Förtalscitat 23 - sid. nr 22

"NN Olämplig. F.d. anställd på PK-Finans varefter han bildade Privatek och sedermera återfanns hos CIVIC. Oseriös och vidlyftig. "


Förtalscitat 24 - sid. nr 26

"NN Olämplig. F.d. PKB-direktör som genom kreditgivning till nedanstående xx - skodde sig själv - Klart olämplig. Ledamot i xx"


Förtalscitat 25 - sid. nr 47

"NN Olämplig! Häktad för sin roll i Bankgirobedrägeriet 1993. Tidigare straffad. Av danskt ursprung. På senare tid bosatt i Dubai."


Förtalscitat 26 - sid. nr 47

"NN Olämplig Springpojke i utkanten av Göta Finans. Ibland gripen men släppt i eftersvallet av momsbedrägeriutredningen i samband med ädelstenar."


Förtalscitat 27 - sid. nr 48

"NN Olämplig. Hette tidigare Johansson. Finans- och kapitalförvaltningsrufflare.

Omnämnd i Uppsala Nya angående misstänkt maffialiga i Uppsalatrakten. I sammanhanget figurerar ett antal individer dömda i hälerimål angående stöldgods från de s.k. Gorbyrånen. Dömda i Gorbymålet."


Förtalscitat 28 - sid. nr 48

"NN Olämplig. Bilhandlare av zigenarsläkt. Notorisk ekonomisk brottsling som dömdes till 3 års fängelse för affärerna med SHG-direktören AA."


Förtalscitat 29 - sid. nr 49

"NN Olämplig. Ekobrott. Ej straffad. Personlig kk 1992."


Förtalscitat 30 - sid. nr 59

"NN Olämplig. Bedragare och svindlarsläkt med far och två söner vilka tveklöst går i pappas fotspår. Bl.a. fiffel med insamlade fondmedel m.m."


Förtalscitat 31 - sid. nr 50

"NN Olämplig. Lurat borgenär avseende lagerfinansiering. Smitare."


Förtalscitat 3
2 - sid. nr 51

"NN Olämplig. Kriminell men framförallt oseriös småskurk HHH vet mer."


Förtalscitat 33 - sid. nr 51

"NN Olämplig. Euric - Ägarförändringar inom suspekta kretsar (GAM-uppgift) 
NN ny bolagsman. Tvångsförvaltning. En av Sveriges skickligaste ek. brottslingar."


Förtalscitat 34 - sid. nr 52

"NN Broder till Claes och har utmärkt sig bl.a. i samband med oegentligheter inom biståndsorganisationen HOPPETS STJÄRNA."


Förtalscitat 35 - sid. nr 53

"NN Olämplig. Med i båtskojerier och lurade PKB. Vidlyftig utvandrad."


Förtalscitat 36 - sid. nr 53

"NN Olämplig. Ökänd lurendrejare och torped."


Förtalscitat 37 - sid. nr 54

"NN Olämplig. Allt igenom bedräglig person med stor duperingsförmåga."


Förtalscitat 38 - sid. nr 55

"NN Olämplig - - - HHH - Oseriös rakt igenom. Hands off. Pappa var storskurk på sin tid."


Förtalscitat 39 - sid. nr 55

"Enl. uppgift lär NN företräda det värsta skiktet inom krogmaffian."


Förtalscitat 40 - sid. nr 55  

"NN bl.a. åsamkat PKB stora förluster genom kreditsvindlerier i ett företag i tryckeribranschen."


Förtalscitat 41 - sid. nr 55  

"NN F.d. bankdirektör SEB 1977. Dömd till 5 år 1977 i narkotikamål. 1992 Medverkade aktivt vid postväxelbedrägeri om 10 mkr"


Förtalscitat 42 - sid. nr 56  

"NN Olämplig. Gangsterrevisor ej auktoriserad. "


Förtalscitat 43 - sid. nr 56  

"NN Olämplig. Försäkringsmäklare med dåligt omdöme


Förtalscitat 44 - sid. nr 56  

"NN Olämplig. Skumraskadvokat".  


Förtalscitat 45 - sid. nr 58  

"NN Olämplig. Ek. vettvilling och gränslandsmänniska"


Förtalscitat 46 - sid. nr 58  

"NN Olämplig. Företrädde SEB´s  (via AA) fjärde största kreditförlust 1992."  


Förtalscitat 47 - sid. nr 59  

"NN synnerligen oseriös. Döljer sin verksamhet i gangstertyngda (AA)."


Förtalscitat 48 - sid. nr 59  

"NN En av huvudhjärnorna bakom Medicus. Sparkades efter bråk med Hans Werthen, varefter han efter två pågående polisutredningar flyttade till Luxenburg."


Förtalscitat 49 - sid. nr 59  

"NN Olämplig. Synnerligen oseriös. Svindlande affärer i bolaget (AA) där NN var en av huvudägarna. SHB Sölvesborg förlorade på 10 månader 16 miljoner." 


Förtalscitat 50 - sid. nr 63  

"NN Olämplig. Hal advokat. Inget direkt diskriminerande mer än umgänget.." 


Förtalscitat 51 - sid. nr 64  

"NN Olämplig. HHH-Stor fuling Ekobrott bl.a. i samband med skalbolagsaffärer."


Förtalscitat 52 - sid. nr 65  

"NN Olämplig. Bor i USA. Aningslös och vidlyftig person som utnyttjas av brottslingar."


Förtalscitat 53 - sid. nr 71  

"NN Olämplig. Tidigare kallad Sundsvalls playboy nr 1 HHH-supersvindlare. "


Förtalscitat 54 - sid. nr 73  

"NN Farlig värsting. Figurerar i kulisserna bakom GÖTA FINANS."


Förtalscitat 55 - sid. nr 73  

"NN Megabrottsling. Bl.a. anhållen som misstänkt för att ha mutat bl.a. Götabanksanställde (AA) till att låna ut 120 mkr utan säkerhet."


Förtalscitat 56 - sid. nr 74  

"NN Olämplig. Bil- och hästhandlare. Många konkurser där både tillgångar och "


Förtalscitat 57 - sid. nr 78  

"NN Olämplig. Synnerligen oseriös. Agerade i statsägda Sv. Navigator. Åsamkade statligt ägda PKB stora förluster på grund av Navigators VD och flera ledande befattningshavare där NN var en av dem, blev persona non grata i PKB."


Förtalscitat 58 - sid. nr 81  

"NN Olämplig. HHH – Tidigare seriös. Ärvde pengar och köpte bygg/fastighetsbolag. Glad  in i suspekta kretsar. Det hela slutade med rena råttboet. Aningslös person som led av gulsot. Kom i händerna på fel personer."


Förtalscitat 59 - sid. nr 82  

"NN Olämplig. Advokat HHH – En riktig fuling. Satt tidigare i PKB regionsstyrelse norr."


Förtalscitat 60 - sid. nr 82  

"NN Olämplig. Misslyckad fastighetsspekulant. 1:a Sparbankens kanske största enskilda förlust via bolaget (AA)."


Förtalscitat 61 - sid. nr 83  

"NN Olämplig. HHH-PPP skumraskrevisor."


Förtalscitat 62 - sid. nr 83  

"NN Olämplig. Advokat. Allmänt vidlyftig. Kvar i samfundet men en riktig skojare som ofta företräder oseriösa personer."


Förtalscitat 63 - sid. nr 83  

"NN Olämplig. Synnerligen oseriös. Stor fastighetshaj. Var för sina metoder och skumraskaffärer vid flera tillfällen omnämnd i pressen, vilket medförde att han blev persona non grata i hela bankvärlden."


Förtalscitat 64 - sid. nr 86  

"NN Olämplig. Bedräglig läggning. Bondfångarkaraktär. Intressent i svindlar- företaget (AA)."


Förtalscitat 65 - sid. nr 87  

"NN Olämplig. F.d. direktör i Sparbanken Kronan. Straffad bl.a. för brott begångna i banken. Lierad med brottslingar som beviljades stora krediter."


Förtalscitat 66 - sid. nr 88  

"NN Olämplig. Ek.brottslighet. Bank Knäreds Sparbank (F.ö. känd som julgransleverantör till H.M Konungen.)"


Förtalscitat 67 - sid. nr 88  

"NN Olämplig. Bedrägligt beteende från mycket unga år. Enl. poliskällor en ny storhet vad beträffar ekobrott. SEB fick vidkännas stor förluster på familjen NN"


Förtalscitat 68 - sid. nr 90  

"NN. F.d. bankdirektör Göta Banken Helsingborg. Mutades av AA att låna ut 100 Mkr utan säkerheter."


Förtalscitat 69 - sid. nr 92  

"NN Olämplig. Pappan NN är en värsting."


Förtalscitat 70 - sid. nr 93  

"NN Olämplig. Trots sin ålder gammal storskojare. Synnerligen oseriös med stor duperingsförmåga. Åtalad. Tros ha försnillat minst 28 mkr och fört ut dessa medel utomlands"


Förtalscitat 71 - sid. nr 95  

"NN Olämplig. Storskummis som går under en mängd olika namn (AA, BB)"


Förtalscitat 72 - sid. nr 96  

"F.d. finanschef (försäkringsbolag AA) Utpekad som ansvarig för fastighetshärva med tre stadshotell i Härnösand. Ev. trolöshet mot huvudman"


Förtalscitat 73 - sid. nr 97  

"Vvd (försäkringsbolag AA) samt chef för kreditförsäkring. Sparkad. Hade tydligen ej bra hållhakar på resten av gänget"


Förtalscitat 74 - sid. nr 98  

"NN Olämplig. Advokat. Enl. uppgift har denna företrätt (AA), vilket måste betecknas som direkt diskriminerande"


Förtalscitat 75 - sid. nr 98  

"NN Brott och ek.brott. Gangsteradvokat och f.d. överledare i Svenska AA-landslaget. Åtalad för grovt svindleri i härvan runt Leasing-AA"


Förtalscitat 76 - sid. nr 99 

"NN Olämplig. Ägare till Euro (-AA). Dömd för trafikbrott (Rattfylleri enl. egen uppgift) Åtalad och dömd i TR men friad i HR för användande av inkassotorpeder i sitt kreditföretag"


Förtalscitat 77 - sid. nr 108 

"NN Olämplig. Synnerligen oseriös och vidlyftig. Mycket skicklig. Högtflygande planer stor förmåga att själv komma ned på fötterna i motsats till kreditgivarna."


Förtalscitat 78 - sid. nr 99 

"NN Olämplig. Farlig typ. Inblandad i ett mord på så sätt att han förväntades deltaga vid ett möte men sände en annan i sitt ställe och denne blev skjuten"


Förtalscitat 79 - sid. nr 113 

"NN Olämplig. Anställd hos SEB och sedermera PKB Gbg. Tog kickbacks från sina kunder och gjorde egna affärer osv."


Förtalscitat 80 - sid. nr 114 

"NN Skicklig och förslagen bedragerska som tenderar att figurera i det mesta."


Förtalscitat 81 - sid. nr 115 

"Misstänkt för grov förskingring efter att tillskansat sig 3.9 mkr av Djurgården IF:s pengar."


Förtalscitat 82 - sid. nr 126 

"NN Olämplig. Farlig Arbetsförmedlaren som figurerade i media därför att han tog betalt jobbade med xx som satte dit honom när han ej fick som han ville. Megabrottsling men ej straffad"


Förtalscitat 83 - sid. nr 128 

"NN Olämplig. Farlig Arbetsförmedlaren som figurerade i media därför att han tog betalt jobbade med xx som satte dit honom när han ej fick som han ville. Megabrottsling men ej straffad"


Förtalscitat 83 - sid. nr 128 

"NN Olämplig. Tillsammans med sonen och xx tillhörde han börsens svarta gäng. Lärare i nationalekonomi på UU. Rådgivare åt SEB-Aktiefonder etc."


Förtalscitat 84 - sid. nr 128 

"NN Olämplig. Fastighetsvärderare som specialiserat sig på riggade värderingar bl.a i xx"


Förtalscitat 85 - sid. nr 128 

"NN Olämplig. Kriminell advokat ej straffad. En av männen som stod bakom flyktingförläggningen i Sävenäs."


Förtalscitat 86 - sid. nr 129 

"NN Olämplig. Synnerligen oseriös. Har varit föremål för intresse från myndigheter."


Förtalscitat 87 - sid. nr 129 

"NN Olämplig. Klev av bolag när det började lukta bränt."


Förtalscitat 88 - sid. nr 130 

"NN Olämplig. Oseriös läggning. Vidlyftiga affärer. Åtalad Sth TR. Ogillat Grov förskingring."


Förtalscitat 89 - sid. nr 130 

"NN Olämplig. Utvandrad till USA. Oseriös. Ansågs ligga bakom datasvindel mot xx i Eskilstuna. Ej straffad. Är åter i Sverige för att handla leasingavtal."


Förtalscitat 90 - sid. nr 131 

"NN Olämplig. Stort svindleri genom bolag xx. Svindlade förutvarande Nordbanken på 40 mkr."


Förtalscitat 91 - sid. nr 132 

"NN Olämplig. Lika olämplig som fadern.."


Förtalscitat 92 - sid. nr 132 

"NN Olämplig. Mäklare av skumrask. Uppmärksammad bl.a. i s.k. HSB-affären. Omnämnd i pressen."


Förtalscitat 93 - sid. nr 133 

"NN Olämplig. Misskötta krediter i SEB samt SHB. Flera tips tyder på att man tänker ägna sig åt bolagsplundring."


Förtalscitat 94 - sid. nr 134 

"NN Olämplig. Brottsling. NN är skurkaktig fastighetsmäklare bosatt i Tyskland. Även fadern till NN dömd. Började sin förbrytarkarriär vid 27-års åldern då som direktör förskingrade pengar."


Förtalscitat 95 - sid. nr 136 

"NN Olämplig. Advokat och f.d. hovrättsråd. Sysslat med skumraskaffärer sedan 50-talet. Personlig k.k. Figurerade senare i LA xx på så sätt att han aktivt var konstruktören bakom uppläggen. Dömd till fängelse."


Förtalscitat 96 - sid. nr 137 

"NN Olämplig. Synnerligen skicklig bedragare. Har gjort samma repa 3 ggr där han har rollen som den stackars uppfinnaren, som luras av andra. Bytt namn."


Förtalscitat 97 - sid. nr 138 

"NN Olämplig. Ek.brott. Bytt namn från NW till XX och sedan till YY."


Förtalscitat 98 - sid. nr 138 

"NN Olämplig. Från början som mannen som svindlade PK-Finans på 10 mkr via xx. Allmänt opålitlig individ. Personlig vän till den från Skandia sparkade ärkeskurken (som även ordnat hans finansiering).."


Förtalscitat 99 - sid. nr 141 

"NN Olämplig. Tidigare chefsställning hos KANSALLISBANKEN Sthlm. (Egen limit 10 mkr fördelade på bolag inom gruppen och mångfaldigades på så sätt). Fastighetsskojare. Försökt låna mot värderingar gjorda av AKRETORION AB."


Förtalscitat 100 - sid. nr 142 

"NN Olämplig. Bankdirektör i NB som beviljade krediter till AA och BB Y-gruppen. Många anser att kreditgivningen borde medföra ett rättsligt efterspel men så har ej skett. Anställd hos Uppsala Sparbank.."


Förtalscitat 101 - sid. nr 144 

NN Olämplig. Oseriös men tidigare rekorderlig herre med kärlek till pengar, som så småningom gled över mot gränslandet."


Förtalscitat 102 - sid. nr 145 

"NN Olämplig. F.d. anställd Föreningsbanken Sthlm. Fick lämna sin tjänst genom sin medverkan i SPP-svindeln."


Förtalscitat 103 - sid. nr 149

"NN Olämplig. Oklart om denne son är brottsling eller bara en galning. (Samband med fadern)."


Förtalscitat 104 - sid. nr 150

"F.d. anställd i Riksskatteverket sparkad p.g.a. ekobrott"


Förtalscitat 105 - sid. nr 150

"NN Olämplig. Tidigare bankkamrer i Länssparbanken Gbg. P.g.a. alltför generös kreditgivning till Gota Finans fick lämna tjänsten. Ställdes under åtal men undgick straff."


Förtalscitat 106 - sid. nr 152

"NN Olämplig. F.d. kamrer i Skånska Banken. Dom Sth TR grovt bedrägeri, bokföringsbrott"


Förtalscitat 107 - sid. nr 152

"NN Olämplig. Storskurk. Enl. annan kontakt betecknad som Skånes störste skalbolagsman i härva 1992 med 130 bolag i xx-gruppen. Framstår som tämligen korkad då han står kvar i 67 konkursbolag."


Förtalscitat 108 - sid. nr 159

"NN Olämplig. Började sin bana genom att vid 15 års ålder lura av sina föräldrar egendom. En ekonomisk vettvilling som aldrig deltagit i en laglig transaktion."


Förtalscitat 109 - sid. nr 160

"NN Synnerligen vidlyftig och förslagen. Lurade kommuner i västra Sverige i diverse samprojekt varefter han bosatte sig i England "


Förtalscitat 110 - sid. nr 162

"NN Olämplig. Fick lämna PKB. F.d. bankdirektör. Fick sedan goda meriter och gick först till FÖRENINGSBANKEN  där han försnillade 21 mkr 1990 sedan till SOCITE GENERALE och sist till SPARBANKEN NORRLAND. Enl. HHH dock ej för egen räkning snarare vårdslös."


Förtalscitat 111 - sid. nr 162

"NN Olämplig. Belastad tokstolle. Åtalad för grovt skattebedrägeri men åtalet ogillades."


Förtalscitat 112 - sid. nr 167

"NN Olämplig. Stor fastighetsägare och ökänd för sina fastighetsaffärer och något av en vettvilling. Har under långa tider gått som följetong i pressen för sina affärer."


Förtalscitat 113 - sid. nr 168

"NN Ek.brott. Kallas svinahuset. Misstänkt för ekonomiska brott inom bolag AA.

AA är en av Sveriges största skalbolagshärvor med minutenlån. Sparbanken fick ta´ stora smällar. Har 4 barn som deltar som ledamöter i svinahusets bolag. Stort bedrägeri där NN räknas som anstiftare genom att muta chefen för SPARBANKEN VÄST i svindelhärvan med samma namn."


Förtalscitat 114 - sid. nr 169

"NN Olämplig. Fastighetsskojare som gått under jorden p.g.a. personliga åtaganden."


Förtalscitat 115 - sid. nr 178

"NN Olämplig. HHH - synnerligen bedräglig och KFM´s skräck. Samarbetar"


Förtalscitat 116 - sid. nr 180

"NN Olämplig. Vidlyftig, fartblind och förtjänar ej någon som helst tilltro"


Förtalscitat 117 - sid. nr 181

"NN Olämplig. Bolaget i likv. Känd som diamantkungen/diamantsmugglaren. Stod bakom lyxboendeprojekt på spanska kusten med namnet ANDAXICIA HILL. Andelarna såldes via CONSENSUS FINANS. Bl.a. Alice Babs blev blåst"


Förtalscitat 118 - sid. nr 182

"NN Olämplig. Bedräglig läggning. Jobbat med AA i kk. NN har suttit anhållen för misstänkta ekobrott. Dock ej straffad."


Förtalscitat 119 - sid. nr 182

"NN. Brott och ek.brott. Gangster och bilhandlare. Kallad ”analfabeten” i pressen. Dömdes till 1 år och 8 mån. fängelse för bokf.brott och grovt skattebedrägeri. HR halverade sedermera straffet med hänvisning till att NN:s analfabetism var förmildrande. Efter avtjänat straff lånade han 300 kkr hos NB för nya fastighetsaffärer. NB förlorade större delen av dessa pengar."


Förtalscitat 120 - sid. nr 182

"NN Olämplig. Skumraskaffärer. Ej straffad. Agerar genom bulvaner ofta oförstående människor i organisationer där NN gått in som konsult."


Förtalscitat 121 - sid. nr 194

"NN Ek.brott. Superskurk enl. vissa. En lättlurad till åren kommen docent som godtroget skrev under vad som lades under hans näsa enl. andra. Hur som helst smet XX undan rättegången med hjälp av ett falskt läkarintyg från NN."


Förtalscitat 122 - sid. nr 205

"NN Olämplig. F.d. anställd hos SEB och därefter hos UC samt Fylgia Resor.

Känd för att leva över sina tillgångar. NN nämns i mindre hedrande sammanhang bl.a. i advokatsamfundets protokoll över uteslutandet av f.d. adv. XX."


Förtalscitat 123 - sid. nr 212

"NN Olämplig. Förslagen svindlare. Förmådde flera NB:s kontor att betala

ut pengar på felaktiga premisser genom att snabbt byta namn mellan bolag."


Förtalscitat 124 - sid. nr 212

"NN Olämplig. Gangsteradvokat av stort format."


Förtalscitat 125 - sid. nr 223

"NN Olämplig. Mannen som på sätt och vis utlöste finanskrisen 1990 genom sitt engagemang i NYCKELN genom utköpet från börsen av ALLHUS. Får finna sig i att sitta i karantän."


Förtalscitat 126 - sid. nr 223

"NN Olämplig. Ek.brott Byggmästare. Många k.k.-bolag. Varit föremål för polisutredning ett antal gånger. Ej straffad. Synnerligen olämplig."


Förtalscitat 127 - sid. nr 224

"NN Olämplig. Ek.brott Byggmästare. Många k.k.-bolag. Varit föremål för polisutredning ett antal gånger. Ej straffad. Synnerligen olämplig."


Förtalscitat 128 - sid. nr 225

"F.d. kamrer i PKB som fick lämna sin tjänst pga alltför generös kreditgivning till oseriösa personer bland vilka kan nämnas XX. Man misstänkte att NN till någon del ingått som delägare i XX:s projekt."


Förtalscitat 129 - sid. nr 229

"NN Olämplig. F.d. direktör i Sundsvalls-banken Gävle (NB). Straffad och sparkad pga trolöshet mot huvudman."


Förtalscitat 130 - sid. nr 230

"NN Olämplig. Anses på uppdrag av XX ha genomfört stöld av Lantbruksdatas maskinpark (35 mkr). Maskinerna såldes sedermera till Östeuropa. Belades med reseförbud. Dock frikänd i brist på bevis. Även lurat gamla damer på deras egendom (fastigheter)."


Förtalscitat 131 - sid. nr 235

"NN Olämplig. Anses på uppdrag av XX ha genomfört stöld av Lantbruksdatas maskinpark (35 mkr). Maskinerna såldes sedermera till Östeuropa. Belades med reseförbud. Dock frikänd i brist på bevis. Även lurat gamla damer på deras egendom (fastigheter)."


Förtalscitat 132 - sid. nr 235

"NN Olämplig. Bjur-kartellen (se dom Sth. TR B 229 ogillades) HHH-Advokat.

Åtalad och dömd till 4 års fängelse i TR men frikändes i hovrätten. En smart stor fuling."


Förtalscitat 133 - sid. nr 237

""NN Olämplig. Torped nr 1 för all grov gangsterverksamhet. Inställd till rätten många gånger men aldrig dömd. Livsfarlig. Utsatt för bilsprängningar och beskjutning. En ”survivor” således.""


Förtalscitat 134 - sid. nr 240

"Springpojke åt gangstervärlden. Ej straffad. Strör postväxlar om stora belopp omkring sig av vilken orsak han har funnits med i undersökning rörande förfalskade postväxlar."


Förtalscitat 135 - sid. nr 242

"NN Olämplig. Advokat och VD i xx-huset. NN har varit illa ute betr. leasingaffärer i Lillehammer, Norge men fick kvarstanna i samfundet då brott ej kunde styrkas.


Förtalscitat 136 - sid. nr 246

"NN Olämplig. F.d. kansliråd på finansdepartementet. Inblandad i Merchanthärvan med bröderna XX. Dömd till 1,5 års fängelse för grovt bedrägeri."


Förtalscitat 137 - sid. nr 246

"NN Olämplig. Anstiftan till mord. Detta är näringsidkaren som hyrde småpojkar från Norrköping för att mörda sin ex. fru."


Förtalscitat 138 - sid. nr 250

"NN Olämplig. Skattedirektör i Alfa Laval. Synnerligen oseriös. Har sysslat med skumraskaffärer i många år."


Förtalscitat 139 - sid. nr 255

"NN Olämplig. Bankdirektör och höggradigt inblandad i Sparbanken Väst."


Förtalscitat 140 - sid. nr 255

"NN Olämplig. Platschefen i härvan kring Sparbanken Väst. Gift med bankdirektören."


Förtalscitat 141 - sid. nr 255

"NN Olämplig. Son till framlidne XX som var en stor ekobrottsling. Sonen går i pappas fotspår."


Förtalscitat 142 - sid. nr 256

"NN Olämplig. Första klassens skumraskadvokat."


Förtalscitat 143 - sid. nr 257

"NN Olämplig. Stor ekonomisk brottsling tillsammans med övriga familjen. Avliden."


Förtalscitat 144 - sid. nr 258

"NN Olämplig. F.d. bankdirektör NB tradingavdelning. Hans inblandning i Hemmestadssvindeln har aldrig bevisats, men misstanken finns kvar. Tidigare utredd angående knarkbrott."


Förtalscitat 145 - sid. nr 259

"NN Olämplig. F.d kreditchef i Njord Försäkrings AB. Tecknade firma allmänt samt särskild fullmakt angående kreditförsäkringar (Anm. Samarbetade med XX gangster, som bl.a. lurat NCC med ett tyskt hotellprojekt vilket står NCC dyrt.
När hotellet var renoverat var låneskulden 205 mkr och fastighetens värde
väsentligt mindre. När lånet skulle lösas fick man själv stå för kalaset, sid. 288 i registret)."


Förtalscitat 146 - sid. nr 260

"NN Olämplig. F.d. kamrer i Sparbanken Norrland. Skild från tjänsten för sitt samröre med Leasing Consult AB. Flydde till släktingar i Italien men återkom efter en tid för att ta sitt ansvar. Undgick åtal."


Förtalscitat 147 - sid. nr 261

"NN Olämplig. Inblandad i skattesvindelhärva såsom anställd hos Kristianstads Sparbank."


Förtalscitat 148 - sid. nr 263

"NN Olämplig. Chef inom Trygg Hansa. Inblandad i Sparbanken Väst - svindeln."


Förtalscitat 149 - sid. nr 267

"NN Olämplig. Omdömeslös f.d. PKB Kalmar direktör. Sedemera anställd av Gota Malmö, som han fick lämna 2 gånger (olika regioner)"


Förtalscitat 150 - sid. nr 269

"NN Olämplig. Oseriös. Har arbetat med människor med bedräglig läggning. Jobbat med XX i Blue Candy AB (Suttit anhållen för misstänkta ekobrott - Ej straffad)"


Förtalscitat 151 - sid. nr 272

"NN Olämplig. Känd som ”sänghästen” . Kronisk mytoman med galna finansiella projekt och ökänd gigolo. Son till Betty X som på 50-talet sköts av pappa NN i ett svartsjukedrama. Kör Cadillac med reg.nr NN."


Förtalscitat 152 - sid. nr 274

"NN Olämplig. Förslagen svindlare. Förmådde flera av NB:s kontor att betala ut pengar på felaktiga premisser genom att byta namn eller bolag."


Förtalscitat 153 - sid. nr 276

"NN Olämplig. Synnerligen oseriös, vilket bl.a. SEB dyrt fått erfara. Flydde för flera år sedan till Norge och arbetar på Sverige genom sin bror."


Förtalscitat 154 - sid. nr 277

"NN Olämplig. Tidigare kreditberedare på PKB och SHB. Lämnade VD-posten hos Fortuna när allt började gå åt pipan."


Förtalscitat 155 - sid. nr 277

"NN Olämplig. Inblandad tjänsteman på finansdepartementet. Merchant-härvan med bröderna XX. Fria av statens ansvarsnämnd men blev stämd av JK."


Förtalscitat 156 - sid. nr 278

"NN Olämplig. Har varit ”rådgivare” åt tennisstjärnan BB. Betraktas av många som synnerligen oseriös och går under öknamnet ”skurke”. NN är fartblind och vidlyftig samtidigt som han är mycket charmerande var på sin tid initiavtivtagare till Projekthuset AB genom vilket han kom i kontakt med BB. NN bidrog i stor omfattning till att B-imperiet föll."


Förtalscitat 157 - sid. nr 279

"NN Olämplig. Brott samt ek.brott. Bilhandlare som blev ”gangsterkungen med plasthjärtat”, anklagad för knarkaffärer. Numera avliden."


Förtalscitat 158 - sid. nr 279

"NN Olämplig. Vidlyftig och fartblind. Enligt somliga något av en mytoman. verksam i bl.a. restaurangbranschen. Vd i Metropol, sedermera Hardrock, Ulla Winblad och Gyllene Freden i k.k. Personlig k.k."


Förtalscitat 159 - sid. nr 279

"NN Olämplig. F.d. anställd hos PK-Finans. Vvd Finans AB Rosenudde… Träskalle."


Förtalscitat 160 - sid. nr 281

"NN Olämplig. Synnerligen bedräglig. Sökes av KFM med jämna mellanrum för stora skatteskulder, men kan som regel aldrig återfinnas. Försökte svindla NB Fond & Notariatavdelning på betydande belopp. Gjorde upp i sista sund inför hot om åtal. Bolagsplundrare av första rang."


Förtalscitat 161 - sid. nr 287

"NN Olämplig. Alkoholiserad lantmätare som supit upp sin förmögenhet.  Suppleant i xx. Oklart om direkt inblandad."


Förtalscitat 162 - sid. nr 300

"NN Olämplig. F.d. direktör Sparbanken Norrland och skild från tjänst p.g.a. mutor och sin inblandning i Leasing Consult AB."


Förtalscitat 163 - sid. nr 303

"NN Olämplig. Konsult åt oseriösa individer."


Förtalscitat 164 - sid. nr 303

"NN Olämplig. Även bulvan åt Thulin"


Förtalscitat 165 - sid. nr 303

"NN Olämplig. ”Svartmäklarnas drottning”


Förtalscitat 166 - sid. nr 304

"NN Olämplig. ”Svartmäklarnas drottning”


Förtalscitat 167 - sid. nr 305

"NN Olämplig. Misstänkt för mordbrand på 60-talet efter att en restaurang brunnit lämpligt. På 70-talet känd som fastighetsskojare och ofta omnämnd i pressen. 1991 misstänkt för grov oredlighet mot borgenärer. N Lisa sålde en påstådd option på hälften av cc mot betalning i egendom värd 16.35 mkr.

Bolagen 1 miljard i brist. Misstänkt för brott om 100 mkr. I N:s personliga k.k. var bristen över 600 mkr.


Förtalscitat 168 - sid. nr 305

"NN Olämplig. NN är en ekonomisk vettvilling i avsaknad av all moral med dupersingsförmåga och förslagenhet över det vanliga. Bl.a. satte han in sin egen dödsannons i DN och påstod sig ha avlidit i bilolycka för att undgå sina fordringsägare.


Förtalscitat 169 - sid. nr 306

"NN Olämplig. Misstänkt för att mutat NB-direktörer genom att låta dem köpa lyxbilar billigt för att få stora krediter (40 mkr). Pengarna gick till katastrofala affärer. Bokföringen i flera bolag är försvunna och polisen bedrev 1992 tre separata utredning mot NN. Enligt uppgift agerade han ännu värre i Tyskland där han skojade en jordbruksbank på krediter om 60 milj. DM för att bygga hangarer. Han kom i egen Boeing-Jet direkt från USA. Nu 3 år senare har ingen sett vare sig NN eller pengarna.


Förtalscitat 170 - sid. nr 306

"NN Olämplig. Köpte övervärderade fastigheter i GTB och finansierade hos Apoteksbolaget.


Förtalscitat 171 - sid. nr 308

"NN Olämplig. Aktiv i Stockholms porrvärld. Redan från starten formell VD för porrklubben Tabu.


Förtalscitat 172 - sid. nr 308

"NN Olämplig. Första klassens vettvilling. Drar sig ej för att lura sin egen moder, vilket han också gjort i samband med fastighetsaffärer."


Förtalscitat 173 - sid. nr 308

"NN Olämplig. Leg.läkare. Läkarmottagning och fastighetsaffärer där NB förlorade stora pengar.


Förtalscitat 174 - sid. nr 309

"NN Olämplig. F.d. finansdirektör i Sth Stad (Mannen som schablade bort Miljoner)."


Förtalscitat 175 - sid. nr 313

"NN Olämplig. Företräder AA (numera BA) Inga oegentligheter konstaterade. Dock dåligt affärsmannaskap och fel umgänge. Fungerar i medvind."


Förtalscitat 176 - sid. nr 316

"NN Olämplig. Kallar sig jurist i internationell rätt. Bosatt i London. Företräder i princip bara olämpliga personer."


Förtalscitat 177 - sid. nr 317

"NN Olämplig. Känd fastighetsman som dock vid flera tillfällen dumpat egna bolag på obestånd. Har ett förflutet inom SEB varifrån ha skildes efter ej utredda turer. Gamlestadens engagemang med NN beräknas 1993 till 400 mkr.’"


Förtalscitat 178 - sid. nr 317

"NN Olämplig. Bedragare som haft täta kontakter med BB angående båtaffärer. TR åtal ogillas."


Förtalscitat 179 - sid. nr 318

"NN Olämplig. F.d. auktoriserad revisor som övergick till egen affärsverksamhet. Spekulativ läggning och genom felsatsningar i flera olika bolag kommit på fallrepet."


Förtalscitat 180 - sid. nr 319

"NN Olämplig. F.d. bankdirektör i SHB och PKB. Sedan delägare i First Nordia."


Förtalscitat 181 - sid. nr 319

"NN Olämplig. F.d. Försäkrings AB Njord varifrån han övergick till Folksam. Där skrev han på ett otal borgensåtagande han ej ägde rätt att teckna. Avskedad."


Förtalscitat 182 - sid. nr 320

"NN Olämplig. NN har ett minst sagt brokigt förflutet inom båtbranschen. NN är en naiv och fantasifull person varför han som regel saknar fotfäste. NN blåser gärna upp sig och titulerar sig bl.a. fåfängt generalkonsul. I trängda situationer är NN ej främmande för metoder som checkmissbruk, och under årens lopp har NN ej kunnat tillägna sig förtroende då han kommit att arbeta alltmer inne i gränslandet, bl.a. i skalbolagssammanhang med kriminella element. Tex personer inblandade i LA REINE-härvan."


Förtalscitat 183 - sid. nr 321

"NN Olämplig. Synnerligen oseriös och bedräglig. Kan med lätthet sälja sin egen mor. Försökte svindla PKB Norrköping på stora belopp men detta avvärjdes i sista stund. Straffad vid flera tillfällen. Sålde vidare skalet till näste gangster."


Förtalscitat 184 - sid. nr 321

"NN Olämplig. Scientologchef. Ett riktigt högdjur inom kyrkan. Synnerlige bedräglig."


Förtalscitat 185 - sid. nr 322

"NN Olämplig. En frireligiös man från Orsa som reste till Stockholm för att bli rik och gav sig i kast med företaget AA. Gammal fängelsekund. Var för 15 år sedan den som uppfann guldmomsfifflet vilket ledde till författandet av den då nya lagen Lex Wiberg. Dömd till tre års fängelse för de 50 kg guld han försökte smuggla in. Storbedrägeri gentemot Nordbanken genomfördes via BB 1991."


Förtalscitat 186 - sid. nr 326

"NN Olämplig. Hälare och bedragare bl.a. sysselsatt inom byggbranschen med polacker."


Förtalscitat 187 - sid. nr 326

"NN Olämplig. Svindlare. Oseriös läggning och därtill synnerligen vidlyftig."


Förtalscitat 188 - sid. nr 333

"NN Olämplig. Var värderingsman som riggade värderingar åt Göta Finans."


Förtalscitat 189 - sid. nr 335

"NN Olämplig. Straffad. Friherren/Rådherren. Fastighetsnisse som trots tidigare fängelsestraff för ek.brott via bulvaner samt sambo fick 2,5 miljarder."


Förtalscitat 190 - sid. nr 340

"NN Olämplig. Notorisk bedragare med otrolig duperingsförmåga. Straffad. Tillhör de personer som lyckas ta upp stora krediter under sina fängelsevistelser"


Förtalscitat 191 - sid. nr 341

"NN Olämplig. 1992 inblandad i svindelhärva om 22 miljarder."


Förtalscitat 192 - sid. nr 341

"NN Olämplig. Fullständig ekonomisk vettvilling. KFM i Ludvikas skräck. Omnämnd i TV2 i samband med flyktingförläggning."


Förtalscitat 193 - sid. nr 341

"Lånemäklare som bl.a. vid ett tillfälle svängt sig med förfalskad SEB-garanti."


Förtalscitat 194 - sid. nr 341

"Concelia AB. I säkerhetsbranschen vilket får anses vara liktydigt med att anställa räven som bevakare av hönshuset. Koncernen styrs av NN samt brodern. Enl. uppgift är en del av de anställda kriminella element. Bolagen lär i princip bestjäla sina kunder. Deras värdetransporter rånas ovanligt ofta.
OBS! NN uppges ha haft en fordran på Djurgårdsbunns Värdshus vilket brann
upp.
NN låg även bakom PP bedrägeriförsök mot NB. PP ringde direkt till NN:s villa
i Djursholm efter misslyckandet."


Vi vill avrunda Nordea-citaten med en passus ur inledningen till Nordeas register:

”Det finns storheter inom gangstervärlden vilka numera är avlidna. På grund av efterföljare med relevanta samband till dessa, kvarstår de i registret som upplysningskälla.”Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida