Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Varning för företagsplundring

   Håkan Nordquist har länge nog tillsammans med sina likasinnade skyddsänglar haft lekstuga med rättssamhället, vilket drabbat mig på falska grunder. Då rättssamhället inte förmår skipa rättvisa i de fall där manschettbrottslingarna förfalskar verkligheten och undanhåller bevisning, då finns ingen annan utväg än att på sociala medier publicera deras eget material för att belysa sanningen.

   I avsnittet nedan redovisar jag kortfattat hur Håkan Nordquist lade grunden till plundringen av System 3R-koncernen efter att han först kapat styrelsen i moderbolaget System 3R Holding AB. Det finns lagar och spelregler för företagsförvärv och företagsvärderingar allt har nonchalerats av Håkan Nordquist, som varit den drivande kraften i System 3R affären.

   Samfattningen nedan ger en bild av de affärsmetoder som Håkan Nordquist tillämpat och som mera hör hemma i maffians värld än i det svenska rättssamhället.

Börje Ramsbro
Grundare av och fd ägare till
System 3R-koncernen

Läs också:
Varning för: Företagspirater
Varning för: Mytomaner
Varning för: Företagskaparen


54. Företagsplundraren

   Vem kan föreställa sig att inom denna välskräddade herre döljer sig en företagsplundrare av stora mått? Han la beslag på System 3R-koncernen genom att först kapa styrelsen i moderbolaget System 3R Holding AB, se avsnitt 53.  Därefter plundrades Holding på sina tillgångar till priset av en (1) krona. Det verkliga marknadsvärdet vid tidpunkten för plundringen har uppskattats till cirka 175 Mkr.  Avbildad Håkan Nordquist

   Håkan Nordquist är broder i Timmermansorden som vilar på mottot ”Gudsfruktan och människokärlek.” Mot mig har han inte visat den minsta gnutta av människokärlek. Tvärtom har han uppträtt som människohatare utan respekt för min värdighet och egendom. Han har ”gått över lik” för att gagna sig själv och sin familj, vilken blev mottagare av aktier stulna från moderbolaget genom företagsplundringen. När stöldgodset såldes vidare med vinst blev häleri ett faktum, se avsnitt 50.

   Håkan Nordquist saknar varje form av moral, etik och samhällsansvar. För honom gäller att han alltid har rätt. Ingen skall hävda sin rätt emot honom. Håkan använder lögnen som sitt främsta försvarsmedel vilket innebär att han alltid ”har rätt”. När han blir avslöjad med en lögn matar han bara snabbt fram nästa lögn till sitt försvar. Han är en utpräglad mytoman som alltid ska ”ha rätt” på någon annans bekostnad. 

   Håkan drar in andra i sitt brottsliga beteende för att själv kunna gömma sig, ha någon annan att hänga upp sin brottslighet på när han blir avslöjad. Några exempel:

1. Fejkad due diligence
Håkan gav i uppdrag till företagets ekonomidirektör och företagets revisor att upprätta en justerad substansvärdering grundad på antagandet att företaget var försatt i konkurs. Det innebär ett nedsläckt företag utan immateriella tillgångar och mjuka värden, utan produktprogrammet, utan den vältrimmade staben av medarbetare, utan kundkrets osv. Det är det närmsta man kan komma ett skrotvärde. Värderingen åberopades sedan och kallades en due diligence i de hemliga förhandlingarna med bankerna. Läs vidare bilaga 10, avsnitt 23.

2. Skenoption
Håkan Nordquist och Företagskapital producerade ensidigt ett avtal som sändes mig via fax fredagen den 3 december 1993 kl ca 16.30. Om inte avtalet undertecknades och returnerades med vändande fax skulle Holding försättas i utpressningskonkurs, bilaga 13, avsnitt 25.
Till avtalet, vilket gällde 10% av aktierna i Holding, var det fogat en option ställd till Sparbanken Sverige AB. Optionen gällde resterande 90% av aktierna i Holding som banken ”fick rätten” att påropa för en krona. Det påstods att jag själv hade upprättat optionen vilket är en ren lögn. Den 10 september 2003 fick jag till stånd ett möte med Håkan. Det första han glatt avslöjade var att han själv hade upprättat optionen. I detta fall gömde sig Håkan Nordquist bakom Sparbanken som skulle utnyttjas som målvakt.
Håkan hade före upprättandet av optionen redan tecknat det hemliga avtal, ur vilket det framgår under punkt 3.1 bilaga 12 avsnitt 25 att han och Företagskapital skulle förvärva samtliga aktier i Holding direkt från mig. Optionen var en skenoption, se avsnitt 30.

3. Fejkade bolagsstämmo- och styrelseprotokoll
Lördagen den 4 december 1993 kallade Håkan in företagets ekonomidirektör. För honom dikterade han flera bolagsstämmo- och styrelseprotokoll för möten som inte hållits. Allt var fejk. Ekonomidirektören fick inget veta om vilka avtal som eventuellt hade träffats med mig som ägare. Den extra bolagsstämman i Holding har Håkan i olika sammanhang påstått att jag kallat till och att jag hade varit närvarande den 3 december 1993. Allt var ren bluff. Jag förelades protokollet den 6 december för justering. Jag satte mitt namn på protokollet enbart för att förhindra fullföljande av utpressningskonkursen, se bilaga 14 avsnitt 26

   Håkans bedrägliga och förvirrande beteende syftar till att ingen ska veta vad som gäller. Håkan kan inte uppvisa ett enda köpeavtal eller aktieöverlåtelseavtal undertecknade av mig. Hela System 3R-affären är en papperskonstruktion, från början till slut, signerad Håkan Nordquist och som tillkommit för att lura och vilseleda allt och alla.

   Min efterlysning kvarstår tills Håkan Nordquist träder fram och uppvisar giltiga köpeavtal och aktieöverlåtelseavtal för samtliga aktier förvärvade direkt från mig. Saknas dessa avtal finns det ingen affär och då bär Håkan Nordquist ansvaret och uppmanas att träda fram för att ställa allt till rätta.

Börje Ramsbro                                    Innovators matter more than ever

Besökare:
 

Tack för besöket och välkommen åter!