[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Mardrömsland för företagare
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 18 mars 2004

Arbetslösheten ökar stadigt i Sverige. Antalet sysselsatta minskar. Det är oförlåtligt att regeringen inte gör mer för att lindra arbetslösheten, skriver ledarskribenten Lena Askling i en kritisk artikel mot den socialdemokratiska regeringen i Aftonbladet den 17 mars 2004.

I likhet med många andra tror hon att det är regeringen som kan skapa arbeten. Men där har hon helt fel. Regeringen kan bara skapa de rätta förutsättningarna för att få företagsamheten att blomstra i Sverige.

Arbetstillfällena är det företagen som måste skapa. Därför var det dubbelt tragiskt när den f d moderate statsministern Carl Bildt och den f d bankministern Bo Lundgren under den borgerliga regeringsperioden 1991 - 1994, tillät krisbankerna att säga upp krediterna för skötsamma företagare, som inte längre passade i i krisbankernas ”portfölj”.

Resultatet ser vi i dag. I stället för att producera har många företagare börjat att spekulera. Företagens säljs till utlandet eller läggs ner. Många företagare processar fortfarande för att få behålla sina företag som de blivit berövade under bankkrisen. En av de många företagare som drabbades under bankkrisen var entreprenören och företagaren Börja Ramsbro som startade det svenska världsföretaget System 3 R år 1967.

Hans företag såldes av bankerna till en ökänd affärsman, redan medan han ägde bolaget. Bolaget såldes sedan vidare till utlandet. Beslagtagandet av bolaget gav familjen som kom i åtnjutande av det väletablerade företaget en exitvinst på över 150 miljoner, som fördelades på familjemedlemmarna och utlandskonto. Själv fick Ramsbro inte en krona för sitt livsverk.

Börje Ramsbro försökte därför processa för att få ersättning för sina patent och varumärken. När Ramsbro efter 30 månaders förberedelse av detta mål i Stockholms tingsrätt skulle upp i huvudförhandling (mål T7-109-95) byttes referenten ut i målet. Den nye referenten tillsattes ca 3 månader före utsatt huvudförhandling.

Den nye referenten inledde sitt förordnande med två veckors semester och arbete därefter bara deltid med målet. I samband med huvudförhandlingen framkom sedan att referenten icke var vare sig påläst eller tillräckligt erfaren för att kunna driva det aktuella målet. Ramsbro förlorade målet i tingsrätten och tvingades därefter till en oskälig förlikning. Han gjorde i stället upp i godo med de bägge involverade bankerna. Personen som lurade bankerna att sälja bolaget till honom och några av hans kumpaner, medan Ramsbro fortfarande ägde bolaget, är fortfarande på fri fot.

Enligt mitt förmenande klarar inte svenska domstolar av att driva alla de stora affärsmål som uppkom genom bankkrisen. Något måste därför omgående göras för att försvara företagarnas rättigheter i både domstol och mot bankerna. Självfallet skall inte bankerna få säga upp krediterna för välskötta företag, så snart de själva hamnar i en obeståndssituation, som skedde under bankkrisen 1987 - 1993.

Inte heller får domstolen besluta om byte av referent strax före en huvudförhandling som skedde i Ramsbros mål. Och det är inte det enda målet som detta har skett. I några andra mål som skulle upp till huvudförhandling bytte den dåvarande lagmannen i Stockholms tingsrätt ut referenterna i alla mål efter att ha blivit kontaktad av motpartens advokater. Följden blev att inget av målen prövades på ett korrekt sätt i vare sig tingsrätt eller hovrätt.

Med sådana banker och domstolar i landet är det inte lätt att driva företag. Därför politikernas viktigaste uppgift vara att stärka skyddet för företagarna så att företagarna kan skapa jobb. För att den svenska ekonomin skall förbättras och arbetslösheten minska, måste företagarna också kunna återfå framtidstron på Sverige som företagsland igen.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Skribent i finansrätt

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida