[Hemsida]


Del 4 - Brottsliga gärningar inom affärslivet

Kaparna klippte och klistrade

Under 25 års tid har jag sökt svaret på hur jag kunde förlora mitt livsverk, System 3R, utan någon ersättning utan föregående förhandlingar och utan giltiga förvärvshandling. Det enda svaret jag kan komma till är att jag råkade ut för en grupp som gjort sig skyldiga till en serie brottsliga gärningar och som gömde sig bakom devisen – I krig och kärlek är allt tillåtet – i betydelsen: ”Alla medel som kan bidra till att en motståndare eller rival besegras är tillåtna”

I Del 3 - Kärlek vid första ögonkastet – visade jag hur ”Bankdirektören” Lars-Ove Håkansson blev kär i Håkan Nordquist och sålde skinnet innan björnen var skjuten. D.v.s. de träffade ett hemligt avtal hur mitt företag, System 3R, skulle tas över av nya ägare utan att först träffa ett avtal med mig, som ägare till System 3R-koncernen. Allt slutade med att det finns inga förvärvshandlingar i form av köpeavtal och aktieöverlåtelseavtal. Ingen kan svara på när och hur det skett en giltig ägarförändring i System 3R-koncernen.

Håkan Nordquist uppträdde som ledaren och inspiratören för en grupp likasinnade som såg en möjlighet till det stora klippet. I ”System 3R-affären” är det främst fyra statustyngda personer som gaddade sig samman i en krigsförklaring mot mig för att till varje pris  lägga beslag på sista kronan. Allt för att försäkra sig om att jag aldrig skulle kunna ställa krav på ersättning och upprättelse. Dessa var enligt bilden ovan:

1. Håkan Nordqust – Civilingengör/Civilekonom/broder i Timmermansorden

2. Uno Alfredéen – Civilingengör (ordf. i Företagskapital och Industrifonden)

3. Lars-Ove Håkansson – Civilingengör/medlem i Murarmestare Embetet

4. Hans Dirtoft – Civilingengör/Civilekonom (VD i Företagskapital)

Det är för mig ofattbart att denna grupp av akademiskt bildade personer kan ligga bakom "System 3R-affären”, och begå alla de brottsliga gärningar mot lagar, förordningar, avtal och stadgar, som resulterade i ”System 3R-affären”.

Parallell ekonomi
Är det möjligen så att denna grupp av ljusskygga statustyngda proffs driver någon form av parallelle ekonomi mot enskilda och samhället då deras intellektuella status inom näringslivet, finansvärlden och i samhället står över allt och alla. När de blivit avslöjade och ställs inför rättsliga processer går de ofta fria. Det förefaller som att denna elit också tillskansar sig fördelar även i rättssalen genom att de anlitar advokatkårens svarta får. Läsvidare: En advokat får inte främja orätt.

Den parallella ekonomins vapendragare har samma mål som de kriminella gängen uppnår genom det parallella samhället inom de utsatta områden. Det gäller snabb ekonomisk vinning på annans bekostnad genom ekonomisk brottslighet. Skillnaden är att den parallella ekonomin sker i det fördolda medan de kriminella gängens parallella samhälle syns och hörs för allmänheten, vilket leder till rättsliga och politiska åtgärder.

Den parallella ekonomin sker främst bland ljusskygga manschettbrottslingar (se Not), vilka är akademiskt bildade från våra högskolesäten. Det saknas inte kunskap men däremot brister det i etik, moral och samhällsansvar. För att dölja sina egoistiska och samhällsfientliga värderingar finns statusbetonade gömställen s.ex. Timmermansorden med mottot: Gudsfruktan och penningkärlek

Dubbla avtal
Först träffade Lars-Ove Håkansson (SveaTornet/Sparbanken), Håkan Nordquist och Hans Dirtoft, VD Företagskapital AB, ett hemligt avtal med bankerna. Avtalet upprättades under hösten 1993 och undertecknades under förmiddagen fredagen den 3 december 1993. Tidpunkten har Lars-Ove Håkansson bekräftat vid vittnesförhör under ed. Detta avtal fick jag ta del av först den 22 november 1994, vilket styrks av tidsangivelsen högst upp på avtalssidorna. Sparbanken avslöjade det hemliga avtalet först den 15 november 1994.

Samma dag som det hemliga avtalet undertecknades påtvingades jag avtalshandlingar via en faxförsändelse ca kl 16.30 med krav på att acceptera avtalen och återsända dem med vändande fax. Om så inte skedde skulle mitt moderbolag System 3R Holding AB komma att försättas i vad som jag tolkade som en ren utpressningskonkurs. Faxförsändelsen kom från SveaTornet där kaparna planlade krigföringen mot mig.

Flera år senare visade det sig att de avtal jag tvingades underteckna var skenavtal som tillkom för att möjliggöra avancerad skatteplanering. Det fanns således ett hemligt avtal och ett öppet avtal som gällde samma affär. Ett typexempel på hur den parallella ekonomin tillämpas av de akademiska proffsen.

Kaparna klippte och klistrade avtalet
Jag tvingades underteckna de till mig faxade avtalen utan föregående förhandlingar. Ett av avtalen var producerat genom metoden klipp och klistra, vilket framgår av skarvlinjen mellan §9 och §10 samt att §5 och §9 som inte linjerar med övriga §-tecken. Öppet avtal 3 december 1993

Metoden klipp och klistra har senare förklarats med att sekreteraren hade lämnat kontoret för dagen och ingen kunde hantera datorn för ordbehandling. Det är fantastiskt att ingen av dessa akademiska proffs kunde hantera datorn. De visade inte bara detta handikapp utan än värre var den totala juridiska okunnigheten om avtalsrätt och aktiebolagsrätt.

System 3R-koncernen kapades
Lördagen den 4 december 1993 kallade Håkan Nordquist in System 3R-koncernens ekonomidirektör, Mats Staffas, och för honom dikterade flera protokoll från extra bolagsstämmor och styrelsemöten. Inga möten hade hållits utan allt är uppdiktat och fejkat av Håkan Nordquist. Hans brottsliga gärningar framgår av noteringar från Mats Staffas inklusive protokoll

Håkan Nordquist går så långt att han dikterade protokollet från en fejkad extra bolagsstämma i Holding och anger datumet den 3 december 1993 och påstår att jag varit närvarande. Han dikterade protokollet den 4 december 1993 och jag var ej närvarande, se underbilaga 1.

Det har senare framkommit att det antedaterade protokollet skulle visa att jag först valde ny styrelse i Holding varefter den nya styrelsen inledde förhandlingar med bankerna om förvärvet av dotterbolaget International. I ett rättsfall vittnade Håkan Nordquist och påstod att först fick han under förmiddagen den 3 december 1993 det undertecknade avtalet från mig. Därefter gick ”de” på lunch för att under eftermiddagen inleda förhandlingar med bankerna. Tvärt emot vad ”Bankdirektören” Lars-Ove Håkansson påstod i sitt förhör i samma mål. Lögnaren i detta fall är Håkan Nordquist, vilket är styrkt genom faxets tidsstämpel, som inte ljuger.

Måndagen den 6 december 1993 förelades jag protokollet och uppmanades att justera detsamma för att förhindra att utpressningskonkursen verkställdes mot moderbolag System 3R Holding AB. Jag såg ingen annan utväg än att ”justera” avtalet och förhindra att kaparna skulle gå fria genom att gömma sig bakom en verkställd utpressningskonkurs. Jag hade ingen aning om affärsupplägget med bankerna.

Bankerna har tagit sitt ansvar
Det skall här noteras att de båda bankerna, Nordbanken AB och Sparbanken Sverige AB, har efter rättsliga processer tagit sitt ansvar och erlagt ett skadestånd för vad Lars-Ove Håkansson och Håkan Nordquist ställde till med från första ögonkastet enligt inlägg Del 3. Dock var det ingen ersättning för mitt ägande.

Börje Ramsbro
Grundare och f.d. ägare till System 3R-koncernen

Till  innehållsförteckning:
Brottsliga gärningar inom affärslivet

Not:
 "Manschettbrottslingar har ofta en betydande politisk och finansiell makt som skyddar dem från att bli anhållna och dömda. Än viktigare är de regler och administrativa rutiner som samhället tillämpar gentemot dessa gärningsmän. Personer som bryter mot lagar som har att göra med patent, marknadsföring, produktion och liknande affärsverksamhet ”prövas” sällan av straffrättsliga domstolar utan av administrativa instanser eller inom civilrättens ram. Eftersom lagöverträdelserna i de sistnämnda fallen inte definieras som kriminella". Ur BRå-rapport 2000:23

Tack besöket och välkommen åter!
 Hemsida