[Hemsida]


Del 3 - Brottsliga gärningar inom affärslivet

Kärlek vid första ögonkastet?

Första ”dejten” gav resultat. Lars-Ove Håkansson föll för Håkan Nordquists friarbrev, som han hade dikterat i mitt namn. Dagen efter Håkan Nordquists möte med den nyvunna kärleken förlängdes inte ett rullande lån till Holding. Ett lån som under flera år hade skötts utan anmärkningar. Detta styrks av ett internt protokoll från Sparbanken den 27 december 1993, citat:

”Det antecknades dock, att bolagskoncernen hela tiden infriat sina räntebetalningar och att engagemanget varit per-formning.” På bankspråk betyder det - ”skött sina åtaganden”

Kärleken är blind, vilket tydligen även gäller i affärer när de ”smarta” pojkarna beslutade para sig för att kidnappa mitt älskade barn, System 3R, som jag från första staplande stegen vårdat och fostrat till en välartad 25-åring, som visade stil och elegans.

Jag såg min skapelse, system 3R, som en familjemedlem. Kidnappningen av min älskade son, har satt djupa och eviga spår på samma sätt som när man förlorar en djupt älskad familjemedlem, vilket jag också har drabbats av. Läs vidare: Några råd i svåra tider.

Lars-Ove Håkansson och Håkan Nordquist saknade allt vad empati står för. De beslutade att tillsammans utveckla den egna kärleken samtidigt som de nedvärderade det kidnappade ynglingens intelligens och kapacitet d.v.s. företagets immateriella och materiella tillgångar, samt marknadsvärdet.

Sparbanken hade upprättat en egen intern konfidentiell värdering av dotterbolaget System 3R International AB av den 22 juni 1993. Denna visade ett avkastningsvärde om ca 115 Mkr exklusive de immateriella rättigheterna, som banken noterade tillhörde mitt moderbolag System 3R Holding AB. Denna konfidentiella värdering överlämnade Lars-Ove Håkansson, som friarbrev till Håkan Nordquist redan vid första ”dejten”. Detta har Håkan Nordquist personligen bekräftat vid ett möte den 10 september 2003.

Jag fick tillgång till värderingen först efter att Högsta domstolen vägrade pröva Sparbankens överklagan av Svea Hovrätts beslut att Sparbanken enligt mitt editionsföreläggande skulle överlämna värderingen. Först mars 1998 fick jag tillgång till bankens värdering.”

Relationen mellan Lars-Ove Håkansson och Håkan Nordquist utvecklades blixtsnabbt. I hemlighet inleddes förhandlingar hur den kidnappade ynglingen, System 3R, skulle kläs av in på bara skinnet och förnedras. Resultatet av denna oseriösa och kränkande kroppsbesiktning har jag redan redovisat som en fejkad ”due diligence” under Del 1.

Kärlekssagan mellan Lars-Ove Håkansson och Håkan Nordquist utvecklades till att det under hösten 1993, under brinnande bankkris, träffades ett hemligt avtal om villkoren för övertagande av den strippade 25-åringen, System 3R, som var helt försvarslös. Lars-Ove Håkansson lät den nyvunna kärlekspartnern, Håkan Nordquist, para sig med, Hans Dirtoft (VD Företagskapital AB som till 50% ägdes av Staten). Detta par hade redan lämnat ett anbud på hur de skulle klä (klå) upp den strippade ynglingen, System 3R, för att gå vidare i livet.

I sin kärlekstrans ville Lars-Ove Håkansson dra sitt strå till stacken genom att skänka bort de immateriella rättigheterna till priset kostnadsfritt trots marknadsvärdet ca 50 Mkr. Dessutom var Lars-Ove Håkansson frikostig med bankens kassa och bjöd på omfattande nedskrivningar av lån, så att ynglingen skulle få en bra start i det nya livet, med föräldrar (läs Hans Dirtoft och Håkan Nordquist) som såg framtiden an med klirr i den egna kassan.

Som bekant gäller inom idrottens värld övergångssummor på hundratals miljoner för högpresterande ynglingar inom fotbollens värld. Den vältränade ynglingen, System 3R, såldes efter några år för ca 350 Mkr (350.000.000 kr). Den lycklige köparen blev ett schweiziskt börsbolag. Tyvärr en hemvist, som inte bjuder på vidare utveckling, vilket jag återkommer till.

Jag som ägare till moderbolaget System 3R Holding AB blev också skinnad in på bara kroppen. Kidnapparna hade bestämt sig för att jag som pappa till System 3R inte skulle få några ekonomiska tillgångar, ork och kraft att hävda min rätt och rättvisa. Än idag fortsätter jag, inte minst för att avslöja den grupp av intellektuella manschettbrottslingar, som raserar välfärden och hotar samhällets utveckling.

Håkan Nordquist utställde luftfakturor från Belgien
Kort efter att Håkan Nordquist tillträdde som VD för det kidnappade System 3R International AB upprättade han luftfakturor från sitt privata företag Normol S.p.r.l i Belgien. Luftfakturor om ca 400,000 kr utställdes på System 3R USA utan någon som helst täckning i form av tjänster och produkter. Allt är fejkat helt enligt Håkan Nordquist väl utvecklade talang, som fuskare inom alla områden.

Enligt VD System 3R USA var detta bara början, transaktionerna fortsatte. Kan det möjligen vara så att det var den vackra bruden Lars-Ove Håkansson som belönades?

Enligt VD System 3R USA träffade han vid besök i Sverige Håkan Nordquist och Lars-Ove Håkansson i samband med restaurangbesök. Av vilken anledning kan den före detta ”bankdirektören” ha intresse av att träffa VD från System 3R USA? Detta flera år efter att äktenskapet var fullbordat genom det hemliga avtalet, som såväl Lars-Ove Håkansson som Håkan Nordquist hade undertecknat. Hemligt avtal från den 3 december 1993 (utdrag)

Övergick relationen till någon form av vänskapskorruption genom gåvor och restaurangbesök?

Lars-Ove Håkansson har som vittne förnekat att han varit involverad i försäljningen av System 3R till Håkan Nordquist och Företagskapital. Självfallet måste han neka då han hade varit otrogen mot mig och i hemlighet friat till Håkan Nordquist. I ett protokoll från bankledningen i Sparbanken av den 3 februari 1994 står följande att läsa, citat:

”Avslutningsvis framförde NN en eloge till SveaTornet, framför allt Lars-Ove Håkansson, för väl genomförda förhandlingar.”

Några förhandlingar förde inte Lars-Ove Håkansson med mig som ägaren. Ej heller hade han någon fullmakt att förhandla om försäljning av min i bankens pantsatta egendom. Otrogna blir förr eller senare avslöjade, vilket leder till skilsmässa eller bli avslöjade på Internet som bedragare. Läs vidare: Sålde skinnet innan björnen var skjuten

Börje Ramsbro
Grundare och f.d. ägare till System 3R-koncernen


Till  innehållsförteckning:
Brottsliga gärningar inom affärslivet

Tack besöket och välkommen åter!
 Hemsida