[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Hatsajter blir allt vanligare
Av Knut Kainz Rognerud - Dagens Nyheter - 14 augusti 2000  

Citat ur artikel angående Bankrättsföreningen:

"Nytt vapen. Internet har blivit ett sätt för individer att kritisera företag offentligt.

En annan hemsida som har hög besöksfrekvens är Bankrättsföreningens. Den hette tidigare Föreningen mot Nordbanken och den drivs av några män som anser sig utnyttjade av bankerna under bankkrisen.

Bland annat har företagaren Börje Ramsbro berättat om sitt fall på hemsidan där han också har nämnt flera banktjänstemäns namn.

Men det är inte riskfritt att hänga ut folk på nätet. Datainspektionen har polisanmält och åklagare har åtalat Ramsbro för brott mot datalagen för att han ska ha uppfört ett personregister utan tillstånd. Enligt den nya hårt kritiserade personuppgiftslagen, PUL, får personregister på nätet bara göras för journalistisk verksamhet."

För komplett text hänvisas till arkivet Dagens Nyheter.

Styrelsen
Bankrättsföreningen

Copyright


Brf kommentar:
En berättigad kritik mot företag och institutioner kan icke betraktas som hatsida.
- Bankrättsföreningens hemsida belyser bankernas agerande under bank- och finanskrisen och bankernas ovilja att göra rätt för sig även när uppenbara fel har begåtts, vilket bankledningen själv har erkänt inför massmedia.

Brf styrelse


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida