[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Namnpublicering på nätet blir fall för HD
  Finanstidningen - 8 maj 2000

För första gången ska nu Högsta domstolen, HD, pröva personuppgiftslagen när det gäller namnpublicering på Internet.

Det handlar om en företagare som tidigare dömts till böter för att han har hängt ut personer på en "elektronisk skampåle" och som nu beviljats prövningstillstånd i HD.

På en hemsida som tillhörde "Stiftelsen mot Nordbanken"  ( numera Bankrättsföreningen) namngav företagaren, Börje Ramsbro , 71 personer han ansåg vara fifflare och ha skuld i bankkrisen i början av 1990-talet.

Stiftelsen bildades av en missnöjd bankkund och Börje Ramsbro har själv blivit av med sitt företag i samband med en affärstvist.

Tingsrätten menade att Ramsbro gjort sig skyldig till brott mot personuppgiftslagen, PUL, eftersom han publicerat personuppgifter utan de berördas tillstånd och dömde honom till 50 dagsböter.

Hovrätten instämde, men sänkte bötesstraffet till 30 dagsböter, motsvarande 7.500 kronor.

BEHANDLINGEN DRÖJER

Det var i början av året Börje Ramsbro begärde att målet ska tas upp i Högsta domstolen.

Det kommer dock att dröja innan det behandlas - Riksåklagaren har tid till i höst med att formulera sitt yttrande.

FinansTidningen
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida