[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Mani PUL ation
Av Anders R Olsson, Expressen, tisdagen den 18 mars 1999

Anders R Olsson ser 99 procent av svenska folket förlorar sin yttrandefrihet.

FÖR FÖRSTA gången har det bekräftats officiellt - genom en dom i Stockholms tingsrätt - att mer än 99 procent av de svenska medborgarna icke äger rätt att kritisera varandra offentligt. Såväl ”vanligt folk” som makthavare och brottslingar garanteras skydd mot negativ publicitet.

Förbudet motiveras som ”integritetsskydd” och innebär att yttrandefriheten i centrala delar helt enkelt avskaffas.

Tingsrätten dömde förra veckan Börje Ramsbro till 50 dagsböter för brott mot den datalag som gällde i Sverige fram till oktober förra året. Ramsbro startade och drev under många år företaget System 3R. I början av 1990-talet fick företaget ekonomiska problem och till slut tvingades Ramsbro av ett par banker att sälja företaget för en krona. Helt nödvändigt för att System 3R skulle rekonstrueras och överleva, hävdade bankerna och den nye huvudägaren Håkan Nordquist. Rena stölden, ansåg Börje Ramsbro.

1997 PUBLICERADE Börje Ramsbro på en Internet-hemsida sin version av händelseförloppet. Nordquist och flera personer inom bankvärlden pekades ut som klandervärda, milt uttryckt. Hemsidan anmäldes till polisen för brott mot datalagen, åtal väcktes och dom har nu fallit i första instans.
- Huruvida Börje Ramsbro har någon grund för sina anklagelser är omöjligt för en utomstående att avgöra. (Det fordrar att man sätter sig in i ett enormt faktamaterial.) Poängen är att domstolen inte bryr sig om den saken. Även om Börje Ramsbro till sista kommatecknet har rätt i sak får han inte sprida uppgifterna.
- Datalagen förbjöd, med få undantag, personuppgifter i datorer. Den personuppgiftslag, PUL, som gäller sedan ett halvår tillbaka är teknikneutral, det vill säga den gäller alla medier. I dag älskar ingen politiker PUL, men regering och riksdag anser sig inte kunna avskaffa den eftersom vi påtvingats reglerna genom ett EU-direktiv. 1997 hade Börje Ramsbro kunnat sprida sitt budskap via affischer, flygblad eller fax utan att någon datainspektion kunnat ingripa. 1999 är också den möjligheten stängd.

FÖRBUDET MOT ”behandling” av namn slår nu blint. Amnesty International, som försöker få uppmärksamhet kring politiska fångar och deras torterare/bödlar, begår brott. Varje svensk som offentligt kritiserar politiker, direktörer, fackliga ledare, journalister eller intellektuella likaså. Förutom myndigheter och (delvis) företag har bara grundlagsskyddade massmedier, i praktiken journalister och konstnärer, får dispens från förbudet.
- Vi utgör några promille av befolkningen, vi som är journalister eller konstnärer.

»Med lagar konstruerade som datalagen och PUL får ingen rätt i svensk domstol.«

- Håkan Nordquist hade kunnat välja att stämma Börje Ramsbro för förtal i stället för att polis anmäla för datalagsbrott. DI hade sanningshalten i Börje Ramsbros påståenden prövats i dom stol och blivit avgörande för ut gången.
- Även om Nordquist har rätt sak så får han nu inte rätt. Hans antagonist Börje Ramsbro framstår som en yttrandefrihetens martyr och han själv som en misstänkt figur. Varför ut nyttja en - ur demokratisk synpunkt - perversitet i svensk rätt för att komma åt Börje Ramsbro när det fanns andra möjligheter? Med lagar konstruerade som datalagen och PUL får ingen rätt svensk domstol.

Anders R Olsson är författare och vice ordförande i Grävande journalister. I en artikel på kultur sidorna 18/3 beskrev han bakgrunden till fallet.

Anders R Olsson

  Se! - Domslut mål nr 262-98
  Se! - Yttrandefrihet på Internet


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida