[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

DN Rättar - 17 april 1999

Företagaren Börje Ramsbro, som dömts till dagsböter för att han upprättat ett personregister på Internet, har inte gjort sig skydlig till förtal, som det felaktigt stod i DN:s rubrik. Ramsbro dömdes av Stockholms tingsrätt för brott mot datalagen.

Förtal på nätet gav böter
Av Lena Alfredsson - Dagens Nyheter, 15 april 1999

Företagaren Börje Ramsbro, som har pekat ut ett stort antal namngivna personer på Internet, dömdes på onsdagen till dagsböter av Stockholms tingsrätt. Han har bland annat gjort en alfabetisk förteckning över personerna och skrivit nedvärderande omdömen om dem. I vissa fall finns även uppgifter om brottsmisstankar.

Ramsbro har själv sagt att han ville informera om oförrätter, debattera och provocera. Men tingsrätten slår nu fast att det han gjort är ett brott mot datalagen. Han har inrättat och fört ett personregister med hjälp av automatisk databehandling.

Genom att lägga ut personuppgifterna på Internet har han även gjort sig skyldig till utlandsutlämnande. Uppgifterna kan inte bara läsas utomlands, de har också gjorts tillgängliga för automatisk databehandling i andra länder.

Hans brott förvärrades av att han inte ansökte om tillstånd hos Datainspektionen om att få upprätta ett personregister och lägga ut detta på Internet. Men sannolikt skulle han inte ha fått tillstånd, skriver rätten.

Börje Ramsbro, en 60 årig företagare, var huvudägare till industriföretaget System 3R, som tillverkar precisionsverktyg. I början av 1990-talet blev han av med företaget, som han betraktade som sitt livsverk.

Han anklagade ett antal personer inom företagets- och bankvärlden för att ha förskingrat hans tillgångar. Det ledde till flera civilprocesser.

För några år sedan startade Ramsbro en hemsida på Internet där han lät ”Stiftelsen Mot Nordbanken” namnge ett stort antal personer som han kallade för ljusskygga ekonomiska brottslingar, bedragare och lögnare. Deras namn listades vid en ”elektroniskt skampåle” varifrån man kunde söka vidare och få upplysningar om varje person.

”I demokratins och rättvisan tecken kan det inte vara förbjudet för dem som blivit offer för den ekonomiska brottsligheten att redovisa sina stories” skriver Ramsbro på hemsidan.

Hans försvarare i tingsrätten, advokaten Percy Bratt kommer att överklaga domen. Han hade bett tingsrätten ta hänsyn till den grundlagsskyddade yttrandefriheten och till artikel 10 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Men rätten ansåg inte att vare sig yttrandefriheten eller Europakonventionen gav Ramsbro rätt att upprätta ett personregister på Internet.

Han dömdes till femtio dagsböter för brott mot den gamla datalagen. Den har nu ersatts av personuppgiftslagen, pul, som trädde i kraft den 24 oktober 1998.

Enligt pul krävs inget tillstånd från Datainspektionen för att upprätta ett register. Däremot måste alla personer som nämns i ett dataregister ge sitt medgivande för publicering.

Lena Alfredson

Copyright


Kommentar:
Enligt journalisten Lena Alfredson har hon hämtat uppgifter från artikel i Dagens Nyheter den 1 februari 1999. Denna artikel var i flera avseende såväl vinklad som felaktig, vilket har bemöts av Börje Ramsbro genom not-hänvisningar i aktuell text.

BRF Styrelse


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida