[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Får CSN bryta banksekretessen?
Av Angelica Nelson - Dagens Industri - 3 oktober 2001

Juristen Angelica Nelsons inlägg den 3 oktober om att SEB bryter mot banksekretessen genom att bland annat lämna vidare kunduppgifter till dotterföretag inom koncernen är intressant.

Den grundläggande aspekt jag själv fastnar för är an banksekretessen innebär att en bank inte har rätt att lämna information om en person är kund där eller inte. Här finns många frågeställningar.

Hur står studiemedlen och CSN i den här frågan?

Här lämnar ju bland annat Föreningssparbanken ut kunduppgifter till CSN utan att kunderna först tar frågan om de över huvud taget vill att uppgiften att de är kund i banken ska lämnas ut. Än mindre om de vill att CSN ska sätta in pengarna på ett konto i banken.

Enligt den uppräkning som Angelica Nelson gör i DI om vilka myndigheter etcetera som kan kräva in uppgifter från bankerna, är det väl tvivelaktigt om det är i överensstämmelse med banksekretessen att lämna kund- och kontouppgifter till CSN utan att först fråga kunden. Se not nedan

Stephan Gullberg
Ekonomireporter
Jönköping

Not. Nordbanken säljer kundens företag till tredje part utan att fråga. Läs vidare - Staten och Nordbanken sanktionerade företagsstölden.

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida