[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

HD-dom ökar rätten att publicera namnuppgifter
Av Staffan Bjerstedt/TT - Dala Demokraten - 15 juni 2000

Högsta domstolen (HD) frikänner en man som publicerat nedlåtande uppgifter om andra personer på Internet. Eftersom syftet varit journalistiskt var publiceringen inte ett brott, enligt HD.

Domen beskrivs som en seger för yttrandefriheten.

HD-domen vidgar rätten att lägga ut personuppgifter på nätet.

Den åtalade mannen, företagaren Börje Ramsbro, dömdes till böter av både tingsrätt och hovrätt. Ramsbro lade under 1997 ut en hemsida med namnet Stiftelsen mot Nordbanken. Där publicerade han kritiska uppgifter om bankers och enskilda finansmäns ansvar för bankkrisen.

Men HD, som i detta mål för första gången prövat den nya personuppgiftslagen, anser att det syfte Börje Ramsbro angett för webbsidan ligger inom ramen för ett journalistiskt ändamål att informera, utöva kritik och väcka debatt.

Eftersom journalistisk verksamhet är undantagen från reglerna i personuppgiftslagen ogillas åtalet.

Fri spridning

Uttrycket journalistiskt ändamål finns i det EU-direktiv som personuppgiftslagen bygger på. HD slår nu fast att det inte bara är yrkesverksamma journalister som ska omfattas av detta undantag.

Avsikten med ett undantag för sådant som har ett journalistiskt ändamål bör ha varit att betona vikten av fri spridning av information, enligt domen som hänvisar till vad Europakonventionen säger om medborgares yttrandefrihet.

Vilken journalistisk standard materialet håller saknar betydelse, enligt HD.

Domen är en seger för yttrandefriheten, anser journalisten Anders R Olsson som i flera år kritiserat svensk datalagstiftning.

– Det är glädjande att tillämpningsområdet för personuppgiftslagen begränsats kraftigt.

Kränkande uppgifter

Anders R Olsson anser dock att det bästa hade varit om HD slagit fast att personuppgiftslagen inte är förenlig med Europakonventionen, i stället för att tänja på innebörden av vad som är journalistisk verksamhet.

Ramsbro åtalades för att ha lagt ut integritetskränkande personuppgifter som gick att ta del av i andra länder. Från början gällde åtalet brott mot datalagen, men det ändrades senare till brott mot den personuppgiftslag som infördes 1998.

HD konstaterar att de texter som Ramsbro har publicerat innehåller kränkande och nedvärderande uppgifter, men anser att detta får anses utgöra ett normalt inslag inom ramen för en kritisk samhällsdebatt.

’’Som Europadomstolen framhåller innefattar yttrandefriheten även rätten att framföra sådan information och sådana åsikter och tankar som kränker, chockerar eller stör’’, skriver HD.

Staffan Bjerstedt/TT

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida