[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Internet är demokratins sista utpost
Av Börje Ramsbro - 6 maj 2001

Jag hävdar att Internet kan bli demokratins sista utpost och stöder därför Gunnar Grafströms förslag på DI den 26 april 2001 att - ”Använda nätet för att öka demokratin

Kännetecknande för en demokrati är att fri debatt tillåts och där är vi ännu inte när det gäller Internet. Detta har politikerna själva medverkat till genom att rösta fram Personuppgiftslagen PUL i dess nuvarande flummiga form.

PUL tillåter inte att namn nämns på Internet annat än efter samtycke eller i samband med harmlösa och okänsliga personuppgifter. Att kritiskt debattera en person som icke givit samtycke och ange vederbörandes politiska tillhörighet strider mot PUL och kan resultera i upp till 2 års fängelse.

Enligt uppgifter har flera riksdags- och kommunpolitiker icke lämnat samtycke till att deras namn publiceras på Internet och hur skall det då vara möjligt att debattera dem eller rösta på dem?

Den 9 maj 2001 skall Högsta domstolen ta ställning till om jag har gjort mig skyldig till brott mot Personuppgiftslagen PUL genom att ha uppgivit styrelsens namn för Bankrättsföreningen på föreningens hemsida. En styrelse som jag själv ingår i och därtill ansvarar för hemsidans underhåll och utveckling.

Stockholms tingsrätt dömde mig till 17.500 koronor i böter för att jag upprättat och fört ett dataregister enligt den gamla datalagen. Svea hovrätt ändrade domen till att jag hade lagt ut personuppgifter till tredje land i strid mot PUL. Personuppgifterna i sammanhanget var att jag nämnt några bankdirektörer vid namn och hävdat att de ”totalt hade misslycktas med sina uppdrag”. För detta dömdes jag att böta 7.500 kr.Svea Hovrätt

Förhoppningsvis måste Högsta domstolen komma fram till att i Sverige gäller fortfarande Yttrandefrihetsgrundlagen enligt Regeringsformen. Skulle HD fastställa Svea hovrätts dom då kan jag bara hoppas på att Europadomstolen dömer staten Sverige att följa artikel 10 i Europakonventionen.

Artikel 10:
Envar skall äga rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att mottaga och sprida uppgifter och tankar utan inblandning av offentlig myndighet och oberoende av territoriella gränser

Börje RamsbroTack besöket och välkommen åter!
Hemsida