[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Använd nätet för att öka demokratin!
Av Gunnar Grafström - Dagens Industri - 26 april 2001

Sverige lär vara ett av världens IT-tätaste länder. Väldigt många sköter sina betalningar över nätet, läser tidningar och söker information denna väg. För att vitalisera demokratin bör denna möjlighet användas.

Vid nästa kårval vid Umeå universitet kommer man att använda Internet. Faller detta väl nt, tycker jag att man skall följa detta exempel vid kommunalvalet 2002. Men jag tror inte att det räcker bara med möjligheten att avlämna rösten över nätet för att intresset för valet ska öka.

För att vitalisera demokratin och för ett ökat valdeltagande tycker jag att varje medborgare ska få möjligheten att avlägga sin röst fyra gånger.

Efterhand som valresultatet visas på skärmen, ska man kunna ångra sig genom att avge en ny röst som då suddar ut den tidigare så att ingen persons röst räknas två gånger.

Röstresultatet ska omedelbart läggas ut på nätet så att aktuell ställning alltid framgår. Någon poströstning på valdagen behövs inte, eftersom alla kan delta i valet, bara det finns en dator och telefon att tillgå.

Den stora vitsen med ett valsystem som detta är att väljaren kan se till att just hans eller hennes röst gör maximal nytta. Inga röster blir bortkastade för att inte tillräckligt många röster har kommit ett parti till del för att få en plats i kommunfullmäktige.

Väljaren kan även tänkas vilja styra styrkepositionerna inom ett block.

Faller försöket väl ut, bör samma system användas vid riksdagsvalet 2006.

Här är det ännu viktigare att inte rösta på ett parti som inte kommer över 4-procentsspärren. Om ett av småpartierna faller ur riksdagen, kan detta helt förändra vilket block som ska regera landet för fyra år framåt.

På samma sätt som i kommunalvalet bör väljaren också här få påverka ställningen inom ett visst block.

Personvalet skulle stärkas genom att väljaren kan se om dennes förstahandsval blir vald eller inte. Om inte förstahandspersonen blir vald, kan man pröva med andrahandsvalet och så vidare.

Jag är övertygad om att ett valsystem enligt ovan skulle vitalisera den svenska demokratin.

Gunnar Grafström
Limhamn

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida