[Hemsida]


Åtala Vladimir Putin för krigsförbrytelser 
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 2022-03-28

Det skulle bara dröja lite mer än 14 dagar innan jag fick något ordentligt svar på min ledarartikel på Bankrättsföreningens välbesökta hemsida - Bankrättsföreningen (BRF 2022-02-28) - Jag skrev att nu måste Sverige och världen genom att agera rättsligt mot Vladimir Putin - som framgår av min ledarartikel: "Beivra Vladimir Putins brott mot mänskligheten". Avbildad: Mats Lönnerblad

Svaret kom från advokatsamfundens företrädare i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige i Svenska Dagbladet (SvD 2022- 03-13) efter cirka 14 dagar. Artikelförfattarna menar att: "om det är några som skall verka för rättsstatens principer i världen - så är det advokaterna som skall pröva, att invasionen av Ukraina skett i strid med gällande rätt.”

Min uppfattning är att det borde ske nu. Innan kriget är slut innan hela Ukraina är sönderbombat. Alla bevis, vad som redan har skett i Ukraina finns ju på plats. När det gäller de krigsbrott som utreddes först efter andra världskriget, borde dessa uppenbara brott mot judarna under förintelsen utretts långt tidigare för att minimera skadorna för alla drabbade. 

Advokaterna menar att det finns vägar att lagföra de ansvariga för kriget mot Ukraina på ett rättssäkert sätt. Även aggressionsbrotten har blivit en del av folkrätten skriver företrädare för Nordens fem advokatsamfund. Nürnbergrättegångarna var en serie av 13 rättegångar som ägde rum mellan 1945 och 1949 i Tyskland först efter andra världskrigets slut mot de ledande personer, som begått uppenbara krigsförbrytelser mot judarna. Nürnbergprocessen (20 november 1945 – 1 oktober 1946) var den första och är den mest kända av dessa rättegångar. 

De ansvariga för Förintelsen ställdes inför rätta alldeles för sent. Flera högt uppsatta och ansvariga nazister hade redan hunnit ta sina liv, däribland Adolf Hitler, och kunde inte dömas. De brott som domstolen anklagade de åtalade för var ju uppenbara brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och brott mot freden. En av följderna av Nürnbergrättegångarna var att de Mänskliga rättigheterna antogs av Förenta nationerna (FN) år 1948 som fortfarande inte följs av Ryssland, utan att någon hittills har ställts till svars. 

Men ingen fällde tyrannen Josef Stalin för de ohyggliga brott han begick mot den egna befolkningen i samband med den Ryska revolutionen - eller när han fick Sovjetunionen att attackera östra Polen 1939. Han förblev ostraffad för alla krigsbrott han begick både före och under andra världskriget. 

I Ukraina flyr människor för sina liv. Människor dör helt oförskyllt på grund av att Ryssland på order av Vladimir Putin och hans anhängare har invaderat Ukraina och bombar urskiljningslöst både allmänhetens bostäder, sjukhus och äldreboenden Som företrädare för de nordiska advokatsamfunden fördömer de i starkast möjliga ordalag angreppet på Ukraina - en ung demokrati som nu riskerar att krossas ytterligare en gång. 

De internationella instanser - som jag hänvisat till i min artikel - måste lagföra Vlademir Putin enligt rättsstatliga principer. Här är den internationella brottsmålsdomstolen ICC, som jag redan påpekat, en viktig aktör.

Även åklagare i Sverige som har läst min ledarartikel och utreder nu krigsbrotten i Ukraina. Det sker en juridisk förundersökning om dessa grova och meningslösa krigsförbrytelser även från Sveriges sida.

Det pågår sedan tidigare två liknande förundersökningar om krigsbrott i Sverige. Den ena avser brott begångna av Syrien, främst av regimen, den andra gäller brott begågna av terrorrörelsen IS i Syrien och Irak. Dessa brott tar lång tid att utreda. Men för brott mot mänskligheten finns ingen preskription så det gäller att vara tålmodig när man utreder dessa allvarliga krigsförbrytelser. Ur ett juridiskt perspektiv är situationen tydligare i dag än för hundra år sedan.

Då var krig inte självklart något förbjudet. Nu har ju pågående aggressionsbrott mot Ukraina blivit en del av folkrätten. År 2018 fick Internationella brottsmålsdomstolen -ICC- behörighet att döma över aggressionsbrott sedan ett tillräckligt antal medlemsstater ställt sig bakom tillägger i Romstadgan. ICC borde redan i dag kunna benämna Rysslands uppenbara aggressionshandling som "en stats användning av väpnat våld mot en annan stats suveränitet, territoriella integritet eller politiska oberoende som ett uppenbart krigsbrott som är oförenligt med FN:s stadga."

Ryssland har blivit en förtryckarstat som styrs av en diktator. Den ryska polisen har gripit över 10.000 personer som demonstrerar mot invasionen av Ukraina på nästan 50 platser i Ryssland enligt den oberoende observationsgruppen OVD-Info. EU har stängt luftrummet för ryska flyg och har redan skickat vapen till Ukraina så att de kan försvara sig mot alla orättfärdiga angrepp som sker mot Ukraina utan att Nato ingriper.

Sverige deltar aktivt genom Sveriges statsminister Magdalena Andersson. Hon har redan skickat 5000 pansarskott till Ukraina och kommer nu att skicka ytterligare en stor leverans. Totalt har de rört sig om en materiell kostnad på 400 miljoner. Dessutom ökar Sverige det humanitära stödet till Ukraina med ytterligare 500 miljoner.

Kampen som Ukraina genomför för fred, frihet och demokrati är också kopplade till de förutsättningar som gäller för det demokratiska Europa. Ukrainas kamp är också vår kamp säger försvarsminister Peter Hultqvist (S). Det är lätt att hålla med honom på alla punkter och att Sverige måste öka våra egna försvarsanslag så att vi själv kan försvara oss om vi blir angripna. 

Mats Lönnerblad 
Författare och skribent i finansrätt

 

Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009


  

Läs vidare: "System 3R-affären" - Ett verk av manschettbrottslingar

 

 


Tack besöket och välkommen åter!>
 Hemsida