[Hemsida]


Beivra Vladimir Putins brott mot mänskligheten!
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 2022-02-27

Världens demokratiska ledare fördömer Rysslands invasion av Ukraina. Däribland USA:s president Joe Biden, Frankrikes president Emmanuel Macron, Natochefen Jens Stoltenberg, FN:s generalsekreterare António Guterres som alla försökt att med diplomatiska uppmaningar försöka övertyga Vladimir Putin att han måste dra tillbaka sina styrkor för att inte riskera ett nytt folkmord i Ukraina och ett tredje världskrig.  Avbildad Mats Lönnerblad

Tysklands förbundskansler Olaf Scholz delar också Joe Bidens uppfattning. Han menar att Ukraina utsätts för oprovocerade och orättvisa attacker av ryska militära styrkor och att världen kommer att hålla Vladimir Putin och ledande ryska makthavare juridiskt ansvariga för vad som för närvarande sker.

Ryssland har ju valt att angripa ett suverän och självständig stat. Genom attacken utsätter Putin otaliga människors liv för fara. Det är inte första gången som Ryssland gör sig skyldiga för brott mot mänskligheten genom att angripa Ukraina, utan att någon ställs till svars. 

Det var efter det ryska inbördeskriget som tyrannen Josef Stalin såg till att dagens Ukraina blev största delen av det som utgör dagens Ukraina, som blev en delstat (sovjetrepublik) till Sovjetunionen. Ukraina bildades som sovjetisk lydstat i december 1922. Därmed inledde Ukraina en period med sovjetisering. Detta innebar bland annat utrensningar av politiska oppositionella, en förryskning av den ukrainska kulturen samt att ekonomin centraliserades och socialiserades. Ukraina utsattes för förtryck från Sovjetunionen av sällan skådat slag. När sedan Sovjetunionen föll blev Ukraina på nytt en självständig stat.

En stor svältkatastrof drabbade Ukraina åren 1932 - 1933. Det var de sovjetiska myndigheternas agerande, under ledning av tyrannen Josef Stalin som ledde till att svältkatastrofen blev så omfattande. I Ukraina dog omkring 3 miljoner människor av svält; där ses katastrofen som ett folkmord eftersom Sovjetunionen plundrade Ukraina, som Sovjet betraktade som sin egen kornbod och landet plundrades på deras livsmedel.

Om den svältkatastrof som inträffade i Ukraina slog myndigheterna fast år 2006 att katastrofen var ett folkmord riktat mot det ukrainska folket; att den sovjetiska regimens handlingar direkt syftade till att döda miljoner ukrainare. 

Den 24 augusti 1991 deklarerades Ukrainas SSR:s parlament republikens självständighet som republiken Ukraina som Putin nu försöker krossa på nytt och införliva som lydrike till Ryssland. Ukraina vill behålla sin självständighet. Vid den kommande folkomröstningen i december 1991 bekräftades beslutet av drygt 90 procent av de röstande, i Ukraina vilket också innebar landets internationella erkännande som självständig stat och sovjetunionens definitiva upplösning. 

Den nya invasionen av Ukraina påbörjades redan år 2014 när Ryssland invaderade Krim, och fortsatte därefter med en annektering. Invasionen fortsätter i dag med det som hänt i Luhansk och Donetsk. Det här strider mot internationell lag och det strider mot folkrätten.

Det är ett oerhört aggressivt beteende av den ryska regimen, och den som är ytterst ansvarig för den nuvarande försök till ockupationen är Rysslands president Vladimir Putin. 

Det är lätt att konstatera Putin begår krigsbrott och övergrepp som hotar världsordningen. Vad Putin vill försöka åstadkomma är att återskapa det forna Sovjetunionen. Min fråga är om han kommer att lyckas?

Ett storkrig har brutit ut i Europa - men Sveriges försvar är i dag lika illa förberett som vid andra världskrigets utbrott - skriver journalisten Mikael Holmström i Dagens Nyheter (DN 2022-02-26) Wilhelm Agrell menar i samma artikel att Svensk försvarspolitik har misslyckats därför att politikerna inte tagit varningssignalerna på allvar från Rysslands senaste två krig. 

Nu riktas ekonomiska sanktioner både mot Putin och det ryska samhället. Min fråga är om det räcker? Ryssland kan ju sälja sin gas och olja till andra länder än till västvärlden, Min uppfattning är att det måste vara bättre att efterlysa Vladimir Putin, åtala honom och hans hejdukar och ställa de ryska makthavarna inför rätta vid Internationella brottsmålsdomstolen i Haag och att reglerna för ICC jurisdiktion så att detta blir möjligt. 

I juli 2008 begärde Moreno-Ocampo att ICC skulle utfärda order om häktning av Sudans president Omar al-Bashir, som han anklagar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. ICC:s förundersökningskammare har granskat bevisen för att se om det finns grund för att åtala al-Bashir. Beslut om åtal och häktning av al- Bahir fattades i mars 2009. Det är första gången ett statsöverhuvud och president i en stat åtalas för sådana brott. 

Mitt förslag är att Sveriges statsminister begär att Vladimir Putin och hans närmaste hejdukar häktas och ställs till svars för sina brott. ICC är skild från FN och skapades genom ett separat fördrag mellan stater. FN har en stor roll gentemot domstolen. Deras relation styrs av Romföredraget som måste ändras för att tillåta majoritetsbeslut utan någon vetorätt från något land. 

I listan över medlemsstater har redan 123 stater undertecknat och ratificerat Romstadgan. Bland annat Sverige. FN borde nu se till att de stater som fortfarande inte ratificerat Romfördraget, utesluts från att vara medlemmar i FN så att krigsförbrytare från vilket land de än kommer ifrån kan ställa till svars för uppenbara krigsförbrytelser som den som nu sker av Ryssland mot Ukraina. 

Den nuvarande krisen i Ukraina skakar ju världen skriver ju Sveriges ledande tidningar, bland annat Dagens Nyheter, Dagens Industri och Svenska Dagbladet. Världens börser rasar. Moskvabörsen tappar 38 procent. Olja och gas rusar och den svenska kronan faller. Tusentals är på flykt och fruktar för sina liv. Företag evakuerar och vi riskerar ju ett tredje världskrig om ingenting görs för att stoppa denna olagliga invasion. 

Europas fred är bruten skriver DI:s chefredaktör Peter Fellman. (DI 2022-02-25) Han anser att Putin är en maktgalen president som med sina dödsbringande order mot grannlandet riskerar livet på miljoner ukrainare. Frågorna hopar sig när omvärlden än en gång ställer sig utanför en blodig konflikt i stället för att agera och förhindra ett tredje världskrig.

Ukrainarna riskerar ännu en gång både blodbad och sin frihet, om ingenting görs för att ställa de ansvariga till svars. Putins illdåd strider ju även mot Den Europeiska Konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Den ryska invasionen är ju både oprovocerad, olaglig och oförsvarlig. 

Vad som framgår av den internationella konflikten mellan Ryssland och Ukraina visar att Ryssland - på ett uppenbart sätt, brutit mot bestämmelserna i FN:s säkerhetsråd, där Ryssland ingår, som har ansvar för att upprätthålla världsfred och avvärja hot mot den internationella säkerheten. Medan generalförsamlingen kan diskutera vilket globalt problem som helst, ägnar sig säkerhetsrådet enbart åt frågor som rör fred och säkerhet. FN:s alla medlemsländer har åtagit sig att följa säkerhetsrådets beslut och genomföra dem. 

Säkerhetsrådet består av 15 medlemma varav fem är permanenta. Dessa är: USA, Storbritanien, Frankrike Ryssland samt Kina. De fem permanenta medlemmarna har vetorätt och kan var för sig stoppa beslut av rådet, vilket man borde ändra på genom att låta majoriteten besluta i frågor som rör oprovocerat våld från något land, som nu när världsfreden hotas.

Är det någon av dessa permanenta medlemmar som försöker hindra säkerhetsrådet från att stoppa Rysslands invasion i Ukraina, för att vi skall kunna undvika ett tredje världskrig, menar jag att den eller de medlemmar omgående bör uteslutas ur det permanenta säkerhetsrådet - att majoriteten får råda - för att kunna stoppa det uppenbara brott som Rysslands president Vladimir Putin nu gör sig skyldig till, genom angripa Ukraina och försöka återinföra den lydstat som Stalin en gång införde.

Mats Lönnerblad,
Författare och skribent i finansrätt 

 

 

Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009


  

Läs vidare: "System 3R-affären" - Ett verk av manschettbrottslingar

 

 


Tack besöket och välkommen åter!>
 Hemsida