Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Svek och lögner under from täckmantel
Av Marie-Anne Olsson  - 19 januari 2015

Vi har än en gång drabbats av ett vansinnesdåd av sjuka människor. Jag skriver ”vi har drabbats” fast det var i Paris. Denna gången var det i Paris, men det kan ske var som helst i världen, när som helst. Varje gång något sådant sker, oavsett plats, har hela mänskligheten drabbats. Jag tänker här inte ge mig in i att diskutera vare sig religion, yttrandefrihet eller tolerans. Jag nöjer mig med att konstatera att jag absolut inte, någonsin, inte på något sätt, kan förstå hur någon, var det än må vara, vem det än må vara, kan utföra bestialiska mord, begå våldtäkter eller ”bara” förstöra, ljuga och svika och samtidigt ge sken av att det skulle vara ”guds vilja”. Ofattbart.

Jag bekänner mig inte till någon religion alls, men jag bekänner mig till det som är själva basen i alla religioner, nämligen kärlek, medmänsklighet. Det är fundamentet. Det är grunden till allt. Hur kan detta ha blivit så totalt borttappat?

Jag har, som fri skribent, följt den så kallade ”System 3R-affären” sedan 2012.

Se sammanfattning Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden

Där har jag stött på så mycket svek, så många lögner och sådan ynklig svartmålning, att jag knappt har trott att det kunde vara sant. Jag har med egna ögon sett hur grov ekonomisk brottslighet har kunnat äga rum, mitt i det ”svenska folkhemmet”, utan påföljd, till och med påhejad av en statlig tjänsteman under den tiden det begav sig. Läs bl.a.: Statliga bluffmakare

Fortfarande idag visar statliga tjänstemän inom Näringsdepartementet stark beröringsskräck inför allt som kan kallas ansvar.

Var finns kärleken, var finns omtanken, var finns medmänskligheten här? Tittar man närmare så stöter man på samma otäcka hyckleri här på hemmaplan, som vi älskar att förfasa oss över på bortaplan.

De grövsta övertrampen i den här ”affären” har gjorts av en person som antagligen sitter med och nickar fromt på frackmiddagar i något som kallas Timmermansorden.

Jag hade trott att sådana ordenssällskap inte existerade längre, men fått erfara att det gör de. Efter en snabb titt på vad denna orden står för är det första man ser följande, citat: ”Den kristna religionen är grunden för Ordens verksamhet med mottot 'Gudsfruktan och människokärlek'”. Se: Timmermansorden Allmänt

Huvudpersonen i ”System 3R-affären”, en förhärdad svikare, en notorisk lögnare, kapitalisten och godsägaren Håkan Nordquist, tänker han att även han agerar ”enligt guds vilja”? Vad ska man tro, när man erfar att han sedan många år är ”broder” i Timmermansorden? Så var det med den människokärleken. Avbildad: Godsägaren Håkan Nordquist på Visinge Gård

Hur kan en person utan något samvete ha blivit invald i den här orden? Antingen är hyckleriet utan gräns, eller också är Generalguvernören och de övriga ”bröderna” fullständigt vilseförda.

(Det verkar inte finnas några ”systrar” i denna orden och det ska vi nog vara tacksamma för.)

På vilket sätt skulle agerandet hos Håkan Nordquist och hans närmaste kumpaner, där även advokaten Hans Bagner ingår,  kunna kopplas ihop med ordet ”människokärlek”? Vilket hyckleri! Läs mer bl.a. här: ”Tvisternas mästare – Lögnernas mästare”

Det grundläggande sveket som Nordquist har gjort sig skyldig till i ”System 3R-affären”, är att utan pardon svika den överenskommelse som gjordes i september 1993 mellan Håkan Nordquist, det halvstatliga Företagskapital AB och ägaren Börje Ramsbro. De skulle äga varsin tredjedel i det operativa dotterbolaget System 3R International, Börje via sitt till 100 % ägda moderbolag System 3R Holding AB. Från Börjes sida var erbjudandet generöst. Han hade en framtida börsintroduktion i åtanke, vilken skulle ge berättigad ersättning för 25 år av ofta slitsamt entreprenörskap.

Där blev han sviken å det grövsta. Nordquist skänkte i hemlighet, via diverse hårresande manipulationer, bort Börjes tredjedel till den statliga Stiftelsen Industrifonden (för en krona). Det är vad som i mycket kortfattade och förenklade ordalag hände.

Det är osannolikt att Håkan Nordquist under alla år hade klarat sig igenom allt trixande och alla lögner, om han inte vid sin sida hade haft advokat Hans Bagner som ståndaktig försvarare. Denne belastade advokat har skyddat Håkan Nordquist i decennier och är idag lika insyltad i ”affären” som huvudpersonen själv.

När Börje Ramsbro under åren 2011-2012 tyckte sig ha fått alla bitarna på plats för att kunna visa hur svindleriet hade gått till, hur han hade blivit lurad och hur den statliga Stiftelsen Industrifonden hade spelat under täcket, lämnade han in en stämning vid Stockholms tingsrätt, mål T 7855-12. Han hade väl hoppats att en statlig stiftelse skulle ha vilja att göra rätt för sig, bidra till att reda ut denna tilltrasslade härva, nu när alla pusselbitar fanns på bordet. Inte hade han trott att Industrifonden utan att blinka skulle ställa sig på hycklarnas sida.

Det är där vi nu står, på det nya året 2015. Stiftelsen Industrifonden har ännu inte visat någon vilja att göra rätt för sig. De har inte tagit sitt förnuft till fånga ens när det förlikningsavtal, som de under åren har gömt sig bakom, har undanröjts genom en förlorad mellandom i detta mål. Se: Mellandomen i mål nr T 7855-12

Istället verkar det som om dess nye VD, Anders Slettengren, bara går i sina föregångares spår, dvs fortsätter att outsourca hela processen till de hycklare som ligger bakom den ekonomiska brottsligheten. Det verkar som om han själv inte har ägnat en minut åt att sätta sig in i ”affären”. Om så vore fallet skulle han, och vem som helst, klart se att alltihopa är ett korthus byggt av fantasier och lögner.

Advokaterna Hans Bagner och hans medhjälpare Pontus Ewerlöf, gör sitt bästa för att fortsätta hålla korthuset uppe och skydda sitt och sina ”kompisars” skinn. Någon respekt för Svenska Advokatsamfundets Vägledande regler för God Advokatsed existerar inte. Någon människokärlek kan jag inte heller se några spår av.

Vilken ”guds ande” vilar över personer som Håkan Nordquist, Hans Bagner, Pontus Ewerlöf och deras likar? I vems namn utför de sina handlingar? Det kan inte vara någon annan gud än Mammon den store.

Se citat: ”Så när pengarna blir ett självändamål, när vår strävan efter pengar bara har vår egen tillfredsställelse, våra egna behov, vår egen ägandelusta som mål - då låter vi mammon styra oss. Då är mammon vår herre och vi är mammons tjänare eller slavar. ”
Se länk: Vem är Mammon?

Då finns inte plats för någon kärlek eller medmänsklighet.

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter


Faktaruta: Svek, lögner och hyckleri

Den 22 september 1993 introducerades den tredjedelsöverenskommelse, som senare skulle svikas. De potentiella delägarna Håkan Nordquist och Företagskapital AB presenterades för representanter från marknadsbolagen System 3R Inc USA och System 3R Japan Ltd vid ett möte i Stockholm. Det som presenterades vid mötet har senare skriftligt bekräftats av marknadsbolagen den 31 augusti 1994.  Se: Brev från den System 3R USA och System 3R Japan.

Den 1 oktober 1993 besökte Håkan Nordquist, som kommande delägare, marknadsbolagen i Europa. Företaget ordnade resan och bekostade flygbiljetten.

Den 13 oktober 1993 begärde Håkan Nordquist att få bli presenterad för företagets fackliga representanter. Det ordnades samma dag genom ett internmeddelande från Börje Ramsbro.  Se: Internmeddelande CC-076.93. 

Den 20 oktober 1993 introducerades Håkan Nordquist för styrelsen i moderbolaget System 3R Holding AB, som kommande delägare i dotterbolaget System 3R International AB.

Under huvudförhör i mål nr T7-109-95 har ombudet Hans Bagner utfrågat Håkan Nordquist om uppgörelsen beträffande delägandet. Håkan Nordquist bekräftade då att vid ett möte mellan parterna den 18 oktober 1993 gällde fortfarande tredjedelsöverenskommelsen, "en tredjedel var, alltså jämbördiga parter". Avlyssna: Utdrag från förhöret. Genom förhöret bekräftade Håkan Nordquist det egna sveket enligt nedan.

Hycklarna faller på eget grepp

Det är bland andra Industrifondens ombud, advokat Hans Bagner, själv som har avslöjat det hyckleri som ”System 3R-affären” är kantad av. Bagner har i en inlaga den 30 augusti 1999 besvarat tingsrättens editionsföreläggande och inlämnat två protokoll från Företagskapital AB, som styrker grovt svek mot Börje Ramsbro. Se: Brev 30 augusti 1999

I ett protokoll från styrelsen i Företagskapital AB den 7 oktober 1993 kan man se, att Börje redan vid denna tidpunkt var avskriven som fortsatt ägare i sitt eget företag. Nu var det, citat: "En ägarlösning med de tre parterna Nordquist, Sparbanken och Företagskapital kunde även rekommenderas", som diskuterades bakom Börjes rygg. Detta beslut förteg Håkan Nordquist i kontakterna enligt ovan, vilket är ett grovt svek.  Se: Protokoll 7 oktober 1993

I ytterligare ett protokoll från styrelsen i Företagskapital, den 15 november 1993, bekräftades sveket. Då presenterades ett förslag till förvärv och där påstods att en överenskommelse hade träffats med bankerna. Den ende som skulle ha kunnat träffa en överenskommelse med bankerna var Börje Ramsbro, men han var inte tillfrågad. Nu gällde att Håkan Nordquist, Företagskapital AB och Stiftelsen Småföretagarfonden (dvs Stiftelsen Industrifonden som utnyttjade Småföretagarfonden som kamouflage för en otillåten affär i egen räkning) skulle förvärva System 3R. Allt detta skedde givetvis utan Börjes kännedom och medverkan. Som en sista utväg, om Börje inte lämnade ifrån sig företaget, skulle herrarna ta till konkursvapnet. Det framgår också av protokollet. Se: Protokoll 15 november 1993

Hycklarna uppgav Stiftelsen Småföretagarfonden som kommande delägare. Detta gjorde de trots att det endast tre dagar innan hade träffats ett förvaltnings- och avvecklingsavtal mellan Företagskapital och Stiftelsen Industrifonden, den 12 november 1993, att denna stiftelse fr.o.m. detta datum inte fick förvärva aktier i nya företag. Se vidare: Statliga bluffmakare.

Det slutar inte här. Än idag fortsätter hycklerierna under ledning av Hans Bagner, som inte ens förefaller vara överens med Håkan Nordquist om hur lögnerna skall hanteras. Läs vidare: Flera lögner och motsägelser och Fullständig förvirring om "förvärv" av aktier i System 3R


Bankrättsföreningen


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida