[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Öppet brev till:

Styrelseordförande Vesa Vainio

Merita-Nordbanken

Email: vesa.vainio@merita.fi

 

Beträffande Nordbankens "Svarta Lista"

Nordbanken har varit delaktig i upprättande och förande av ett dataregister en s.k. "Svart Lista", vilken har haft till syfte att krossa bl.a. de av Nordbanken drabbade kunderna samt närstående.

Bankrättsföreningen begär svar på frågor enligt nedan inför ett kommande seminariet den 9 maj 2000.

Vi har under lång tid försökt få en kontakt med Nordbankens ledning för en diskussion.

Vad vi kan konstatera är att Nordbankens ambitioner är att bli en av de ledande bankerna inom Internet och Norden. Med anledning av detta väljer vi att sända detta brev till Er på Internet och samtidigt får våra besökare på vår hemsida ta del av innehållet och med möjlighet att ge sina synpunkter.

Nordbanks koncernstyrelse, ledning och revisorer har ställt sig över lagar och förordningar och dömt svenska medborgare till social utslagning genom sitt "affärsverktyg" - Svarta Listan.

Vi har länge hävdat till Nordbankens ledning att våra medlemmar som hört av sig till oss inte erhållit vad man uppfattar rättslig prövning i de ärenden som Nordbank hävdat obestånd. Tvärtemot som Ni väl känner till så var det Nordbanken som var på obestånd.

Genom "Svarta Listans" kraft så ställer den sig över lagar och förordningar för att kunna utkräva Nordbankens rätt oavsett fel och kunna som man beskriver döma svenska medborgare till "karantän".

Eftersom styrelsen, ledningen och revisorerna haft ansvaret för banken så bör samtliga ansvariga känna till att dessa 40 frågor skall besvaras. Vi har tagit fram från ett antal årsredovisningar och valt ut under perioden 1989 -1999 en del namn på ansvariga om följer i slutet på brevet.

Men som vi förstår enligt fd styrelseordförande Jacob Palmstierna personliga framförande i TV:4 tillsammans med generaldirektören Claes Norgren så är det styrelseordförande som har det slutliga ansvaret för bankens skötsel. Vad vi förstår så är "Svarta Listan" bankens viktigaste "affärsverktyg", vi delar naturligtvis inte denna uppfattning utan ser det enbart som en föraktfull handling som naturligtvis kräver upprättelse i varje enskilt fall.

Vi begär inför det seminarium som hålls om bankkrisen, dels att Nordbankskoncernen medverkar den 9 maj, men att vi även får svar på följande 40 frågor.

Frågor till Merita Nordbanken angående "Svarta Listan"

 1. Fr o m vilket år började man använda Svarta Listan

 2. Som vi förstår syftet så är det ett olagligt förfarande där man ställer sig över svensk Lag och dömer svenska medborgare till social utslagning – hur är Din syn?

 3. Hur många gånger per år sker föredragning av Svarta Listan inför styrelsen?

 4. Vem har det operativa ansvaret i banken för Svarta Listan – är det koncernchefen?

 5. Hur sker uppföljningen av de namn som finns på Svarta Listan?

 6. Vad erfordras för att placeras på Svarta Listan?

 7. Hur många Svarta Listor har totalt producerats i banken fr o m den första?

 8. Är det styrelsen som granskar de namn som åsätts innan man börjar använda Svarta Listan?

 9. Vilka personer i Sverige har haft tillgång till Svarta Listan fr o m första Svarta Listan?

 10. Hur sker utbyte av information mellan t ex banker, byter man Svarta Listor?

 11. Är varje Svart Lista numrerad?

 12. Finns där en personförteckning på de som tagit del av Svarta Listan?

 13. När uppgift lämnas om person på Svarta Listan i syfte att t ex allvarlig skada, hur sker notering på Svarta Listan vem som mottagit information, datum, tid och skäl?

 14. Vid föredragning av kreditförfrågningar hur har Svarta Listan använts?

 15. Efter att Nordbanken hamnade på obestånd så har personer som varit kredittagare placerats på Svarta Listan – är det före konkurstillfället eller efter?

 16. Har någon dialog förts med de personer som är på Svarta Listan?

 17. Av vilka skäl har Ni inte informerat de personer som finns på Svarta Listan?

 18. Förutom angiven person finns angivet t ex barn, hustru, vänner – känner dessa personer till att de är på Svarta Listan?

 19. Hur sker uppföljning årligen vilken skada Ni förorsakat med Svarta Listan?

 20. Hur använder t ex bankkontoren Svarta Listan?

 21. Hur sker information till bankkollegor inom koncernen?

 22. Vilka har erhållit information om Svarta Listan inom Er koncern?

 23. Hur många har tagit del av Svarta Listan inom Er koncern?

 24. Har Svarta Listan någon gång varit föremål för någon diskussion i banken?

 25. När det gäller företag som hamnat på obestånd hur har Ni informerat myndigheter?

 26. Vilket utbyte har Ni med myndigheter avseende Svarta Listan?

 27. När Svarta Listan distribuerats – har man kvitterat med mottagningskvitto eller vilken är rutinen?

 28. När någon person avförs från Svarta Listan, t ex om det kommer till personens kännedom och att Ni då meddelar att personen p g a man känner till det tas man bort omedelbart – hur sker informationen till förvaltarna?

 29. Innebär att Ni tar in alla Svarta Listor och makulerar och därefter sänder ut nya?

 30. Innebär det att styrelseordförande tillsänder ett brev till alla innehavare om en förklaring till varför namnet tas bort – eller hur är rutinen?

 31. Förvaras Svarta Listan i låsbart skåp eller är den tillgänglig?

 32. Om den förvaras i låsbart skåp – vilka har haft ansvaret för Svarta Listan sedan start?

 33. Hur länge kan man vara noterad på Svarta Listan – vilken är den längsta strafftiden?

 34. Hur ser Era straffskalor ut?

 35. Om man t ex har erhållit lån från banken – kan banken därefter sätta upp personen på Svarta Listan?

 36. Det finns många olika omdömen på Svarta Listan, t ex om Olof Palmes broder att han är mjuk i huvudet – kan Ni utveckla vad Ni menar?

 37. I något fall på Svarta Listan - skriver man umgås med polacker – kan Ni utveckla vilka förbud som gäller umgänge med medborgare från Polen

 38. I något fall skriver Ni kommer från zigenarsläkt – kan Ni utveckla var gränserna går för att placeras på Svarta Listan – är det enbart om man kommer från zigenarsläkt eller finns det andra djupare inom området rasdiskriminering?

 39. Vi ser även att ett flertal advokater finns med på Svarta Listan – har Svarta Listan använts i syfte när Nordbanken påverkat företag i obestånd utan laglig rätt men lyckats påverka – har Svarta Listan var ett påtryckningsmedel?

 40. Kommer Ni att skriva till alla personer som är på Svarta Listan och begära en förklaring på deras förändrade livsförhållande sedan de drabbats?

Tacksam om Ni som ordförande i Merita Nordbanken koncernen ser till att nedanstående ansvariga inom Nordbankskoncernen perioden 1989-1999 erhåller information att detta brev i sin helhet finns på Bankrättsföreningens hemsida.

Med vänlig hälsning

Mats Lönnerblad

Ordförande i Bankrättsföreningen

Brfsweden@hotmail.com

 

Personer vilka bör få kännedom om denna skrivelse.

 

Merita-Nordbanken 1999

Jacob Palmstierna

Edward Andersson

Bernt Magnusson

Vesa Vainio

Rune Brandinger

Juha Niemelä

Dan Andersson

Mikko Ivimäki

Timo Peltola

Hans Dahlborg

Caj Nackstad

Bertel Finskas

Kaija Roukala-Hyvärinen

Magnus Falk

Carl-Johan Granvik

Jakob Grinbaum

Karl-Olof Hammarkvist

Bo Harald

Kari Jordan

Kalevi Kontinen

Jussi Laitinen

Arne Liljedahl

Lars G Nordström

Markku Pohjola

Pertti Voutilainen

Lars Thalén

Peter Forsblad

Eric Haglund

Mauri Palvi

Olle Gunnarsson

 

Nordbanken 1996

Jacob Palmstierna

Patric Fredell

Bernt Magnusson

Rune Brandinger

Leif Gustafsson

Brita Nilsson

Dan Andersson

Inga-Lisa Johansson

Margot Wikström

Bertel Finskas

Christina Liffner

Hans Dahlborg

Caj Nackstad

Per-Olof Akteus

Ulf Järlebro

Stephan Tolstoy

Lars G Nordström

Tanja Beckman

Magnus Flk

Peter Forsblad

Karl-Olof Hammarkvist

Sven-Åke Johansson

Arne Liljedahl

Claes Östberg

Tord Arnerup

Arne Bernroth

Anders Biström

Björn Carlsson

Bengt-Åke Eriksson

Jakob Grinbaum

Göran Karlsson

Sven Karlsson

Roland Larsson

Sten Lindblad

KG Lindvall

Anders Nyrén

Roland Olsson

Christer Serenhov

Göran Sundström

Björn Westberg

Caj Nackstad

Per-Olof Akteus

Ulf Järlebro

Carl Lindgren

Anders Ivdal

Svante Forsberg

Stephan Tolstoy

 

Nordbanken 1989

Thomas Matsson

Sigvard Ando

Rune Barnéus

Mårten Carlsson

Bertel Finskas

Samme Lindmark

Sven-Olof Lodin

Gunnar Lundh

Leif Marklund

Olle Måberg

Per Olsson

Wiking Sjöstrand

Görel Thurdin

Leif Vretman

Gunilla Sundström

Inga Åkerlund

Sune Jämtelid

Bo Lillieström-Tjus

Ingemar Mundebo

Åke Svensson

Göran Tidström

Wilhelm Geijer

Bo Ranhamn

Carl-Johan Bouveng

Bengt-Åke Eriksson

Jakob Grinbaum

Lars Hjortengren

Thorbjörn Högberg

Arne Liljedahl

Thomas Lindstrand

John Roos

Gert Wessberg

Claes Östberg

Sven Söderberg

 

GOTA AB, 1991

Karl-Axel Linderoth

Per-Olof Sjöberg

Ingemar Essen

Krister Hertzen

Lennart Holmström

Mikael Kamras

Björn Kårfalk

Ulf Larsson

Sven Olving

Jan Pernolf

Bernt Pettersson

Lars F Tobisson

Gabriel Urwitz

Lennart Wahlgren

Ingvar Wenehed

Carl-Johan Wettergren

Ivar Virgin

Ingvar Pramhäll

Pål Wingren

Olle Gunnarsson

Börje Larsson

Lars-Göran Nilsson

 

GOTA AB, 1990

Karl-Axel Linderoth

Karl-Adam Bonnier

Lars Bylund

Ingemar Essén

Carl-Erik Hedlund

Mikael Kamras

Cecilia Nettelbrandt

Gabriel Urwitz

Robert Weil

Ingvar Wenehed

Per-Olof Sjöberg

Sören Mannheimer

Lars F Tobisson

Anita Carlsson

Jan Pernolf

Bengt Johansson

Louis Nicolin

Christer Bergquist

Bengt Skoglund

Björn Salomonson

Anders Arnell

Bengt Hammarlind

Göran Hasselgren

Anders Kvist

Sten Lindblad

Lennart Lundberg

Kenneth Odéus

Stefan Pettersson

Björn Rosén

Christer Villard

Sven Karlsson

 

GOTA AB 1989

Karl-Axel Linderoth

Karl-Adam Bonnier

Lars Bylund

Anita Carlsson

Ingemar Essén

Carl-Erik Hedlund

Mikael Kamras

Sören Mannheimer

Cecilia Nettelbrandt

Jan Pernolf

Lars F Tobisson

Robert Weil

Ingvar Wenehed

Gabriel Urwitz

 

Nordbanken 1995

Jacob Palmstierna

Barbro Fischerström

Bernt Magnusson

Rune Brandinger

Patric Fredell

Björn Svedin

Dan Andersson

Leif Gustafsson

Margot Wikström

Anders Falk

Leif H Hjärre

Hans Dahlborg

Bertel Finskas

Christina Liffner

Caj Nackstad

Per-Olof Akteus

Ulf Järlebro

Stephan Tolstoy

Lennart Andreasson

Tanja Beckman

Magnus Falk

Claes Östberg

Karl-Olof Hammarkvist

Sven-Åke Johansson

Peter Forsblad

Lars G Nordström

 

Nordbanken 1994

Jacob Palmstierna

Rune Brandinger

Hans Dahlborg

Anders Falk

Bertel Finskas

Barbro Fischerström

Patric Fredell

Leif Gustafsson

Leif H Hjärre

Bernt Magnusson

Björn Svedin

Margot Wikström

Caj Nackstad

Per-Olof Akteus

Ulf Järlebro

Stephan Tolstoy

Sven-Åke Johansson

Karl-Olof Hammarkvist

Lars G Nordström

Roland Larsson

Claes Östberg

Arne Bernroth

Bengt-Åke Eriksson

Magnus Falk

Peter Forsblad

Jakob Grinbaum

Claes Ivarsson

Göran Karlsson

Sven Karlsson

Arne Liljedal

Sten Lindblad

Roland Olsson

Göran Sundström

Svante Forsberg

Anders Ivdal

Carl Lindgren

 

Nordbanken 1991

Björn Wahlström

Kjell-Olof Feldt

Bernt Magnusson

Jacob Palmstierna

Bertel Finskas

Olof Rydh

Lena Berglund

Barbro Fischerström

Staffan Rydin

Hans Dahlborg

Leif H Hjärre

Margot Wikström

Anders Falk

Lis-beth Schenell

Lars H Thunell

Bo Fridman

Caj Nckstad

Thore Hägglöf

Torsten Karlsson

Ulf Egenäs

Stephan Tolstoy

Per Bergman

Marianne Carlström

Ingvar Johnsson

Carl Lindgren

 

PK-Koncernen 1989

Tony Hagström

Nils Landqvist

Olof Lund

Lillemor Arvidsson

Rune Barnéus

Bengt Berg

Johan Björkman

Ulf Dahlsten

Olof Hakelius

Göran Hållén

Birgitta Johansson-Hedberg

Ebbe Krook

Gösta Källén

Ulf G Lindén

Bertil Lövgren

Curt Persson

Christer Ragnar

Birgit Ragnarsson

Gösta Renell

Björn Rosengren

Peter Sahlin

Christer Zetterberg

Nils-Gunnar Anderby

Peter Enström

Lars-Olof Hjalmar

Rune Jansson

Inger Rudholm

Åke Smids

Per V A Hanner

Rune A Carlstein

Bo Fridman

Per Bergman

Torsten Karlsson

Sune Lundgren

Ulf Egenäs

Gunnar Nilsson

Gunnar Hylén

Leif Mellqvist

 

GOTA Bank, 1993

Hans Dahlborg

Magnus Falk

Karl-Olof Hammarkvist

Sven-Åke Johansson

Lars G Nordström

Hans Schedin

Claes Östberg

Sven Karlsson

Tord Arnerup

Jan Pernolf

Anita Carlsson

Rigmor Dahl

Lilli Gustafsson

Dag Wersén

Lennart Sandgren

Per Lundberg

Greta Fossum

Bo Hedström

Ola Virin

Hans Karlsson

Stig Fredriksson

Bjarne Holmqvist

Gunnar Schotte

Sten Lindblad

Sten Lundvall

Jörgen Schumacher

Per-Olof Aktéus

Olle Gunnarsson

Thomas Thiel

Jan Birgersson

Caj Nackstad

 
Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida