[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Föreningens styrelse

Mats Lönnerblad (ordförande)
Box 5004
102 41 STOCKHOLM


Ingvar Axelsson
Box 140
184 22 ÅKERSBERGA


Börje Ramsbro
Tranebergsvägen 112
167 44 BROMMA

 


Styrelsemedlemmarnas bakgrund

Mats Lönnerblad Ordf.
Mats Lönnerblad (430207-3095) är utbildad till diplomerad reklamkonsult (DBR) och vpl kapten: Han startade sina egna företag AB Nordisk Annonsbyrå 1966 och AB Nordisk Videoproduktion 1975. Nordisk Annonsbyrå var verksam åren 1966 - 1991 i Sverige och perioden 1976 - 1991 även i Frankrike. AB Nordisk Videoproduktion som bl a producerade och sålde TV-film var verksam både i Sverige och utomlands.

Dessutom har Mats Lönnerblad studerat språk vid universiteten i Cambridge och i Edinburgh och i Paris och Aix-en-Provence och gått producentkurs vid Dramatiska Institutet i Stockholm.

Jämsides med annonsbyråverksamheten och filmverksamheten drev han även 2 andra företag bl a inom fastighetsbranschen och utställningsverksamhet. Till följd av bankernas rättsstridiga uppsägning av alla krediter upphörde verksamheten i alla bolagen 1991,

   Nordbanken skapade Sveriges finanskris
   Prövning i Högsta Domstolen
  
Stämmer Staten i Svea Hovrätt


Ingvar Axelsson


Börje Ramsbro
Börje Ramsbro (380812-3933) är utbildad maskiningenjör och startade sitt eget företag System 3R AB 1967. Företaget grundade sin verksamhet på egna uppfinningar inom området produktionsteknik med målet ökad produktivitet, flexibilitet och lönsamhet inom tillämpningsområdet verktygstillverkning.

Snabbt utvecklades företaget till en koncern med egna produktionsbolag i Sverige och utländska marknadsbolag i USA, Japan, Singapore, Tyskland, Schweiz, England, Frankrike, Italien och Norden.

Företaget intog snabbt en ledande position och blev ständigt föremål för konkurrenternas attacker.

Till följd av en patentkonflikt med en utländsk konkurrent uppvisade företagsgruppen sina första förlustår 1990 och 1991. NN Banken 1 erbjöd sig att genom en egen styrelsemedlem i System 3R International AB stärka företagets styrelse och ledning medan grundaren och ägaren Börje Ramsbro måste avsätta omfattande tid för patenttvister.

Planerat eller ej krävde NN Banken 1 ökad inflytande genom ytterligare en representant. Representanterna motsvarade inte företagets krav, vilket slutligen urartade i en konflikt mellan Börje Ramsbro och NN Banken 1:s representanter.

Börje Ramsbro tvingades lämna sitt livsverk för 1 krona för att förhindra att  moderbolaget System 3R Holding AB skulle försättas i en utpressningskonkurs. Tillgångsvärden för ca 175 Mkr. undanhölls och de nya ägarna  gjorde ett klipp på ägarens bekostnad.

Dotterbolaget System 3R International AB har efter tillgreppet haft följande utveckling enligt tabell nedan, vilket styrker de undanhållna övervärden

 

1994 1995 1996 1997 1998
Omsättning Mkr 284 341,9 361,1 433,0 447,0
Resultat före skatt Mkr 46,5 30,5 30,1 39,0 33,0

Läs vidare:

Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden

 Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida