[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Nordbankens svarta lista -"Dödsskallelistan"
Av Lars Traneflykt - 19 november 2001

Jag har under många år undrat över hur man kan tillåta att Nordbanken har ett förtalsregister som är en "dödsskallelista".

DN hade för några år sedan en beskrivning och där man fick en god inblick men av någon konstig anledning så blev det helt tyst.

Huvudsyftet med förtalsregistret, "dödsskallelistan" är att krossa den som blir drabbad vilket innefattar även familjemedlemmar.

Varför tillåter då riksdagsledamöter och regeringsråd att man i en statlig bank utför dessa handlingar i ett bekant förtalsregister mot våra medborgare?

Vad jag förstår med 90-talets händelseförlopp så är ett av skälen att flytta fokus från verkligheten, att bankvärlden och Nordbanken i synnerhet inte klarade av den gällande kapitaltäckningen som påbörjades fr o m 1 februari 1990.

Kan man då genom att använda förtalsregistret, "dödsskallelistan" som ett medel för att lättare övertyga det mål man har så är detta så klart bra för den grupp som känner till verkligheten men mycket allvarligt för alla övriga medborgare och inte minst de som blir drabbade på detta människoföraktfulla sätt där vederbörande inte har erhållit någon information.

Hur kan då regeringen ställa sig bakom Hans Dalborg i denna människoföraktfulla aktivitet mot medborgare som inte känner till att det är någon annan som bestämmer deras livsväg - det svaret vet ingen ännu. Avslutningsvis hoppas jag att man först och främst tar fram alla personer som drabbats, t ex de senaste trettio åren och tillskriver personen de uppgifter som framgår i förtalsregistret "dödsskallelistan" och därefter kommer fram till vilken lösning man kan uppnå för varje person.

Förtalsregistret, "Dödsskallelistan" - skadeståndsberättigande

Ta ett exempel om där är en fastighetsägare som blir drabbad i slutet av 80-talet eller i början på 90-talet och därmed blir av med sina fastigheter på falska grunder, t ex att domstolen dömer utan att känna till Nordbankens kapitaltäckningssituation.

Fastigheternas värde för den drabbade som skött sina bankaffärer med Nordbanken var i slutet på 80-talet t.ex 50 Mkr och dagens värde bedöms till ca 125 Mkr. Därefter tillkommer förlorad inkomst, utveckling och psykiskt lidande, etc (I USA räknar man med ca 5 Mkr/år) , låt detta exempel bedöma det till 2 Mkr per år. Finns fler familjemedlemmar får man multiplicera.

I ovanstående ärende skulle skadeståndet bli ca 100 Mkr.

Lars Traneflykt

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida