[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Nordbanken stäms på 28 miljoner kronor
Av Johan Anderson - Finanstidningen -13 mars 2001

En privatperson stämmer Nordbanken på 28 miljoner kronor i skadestånd. Mannen har i samma ärende tidigare nått förlikning med Föreningssparbanken.

Enligt stämningen förhandlade Nordbanken och Sparbanken, nuvarande Föreningssparbanken, om ägandet i verkstadsföretaget System 3R International AB utan att grundaren och ägaren Börje Ramsbro visste något. I går lämnade han in stämningen till Stockholms tingsrätt med krav mot Nordbanken på 28 miljoner kronor.
   borje.gif (166334 byte)Börje Ramsbro har tidigare träffat en hemlig uppgörelse med Föreningssparbanken. Ett år senare går nu Ramsbro vidare och stämmer Nordbanken.
   - Det är Nordbanken som har varit drivande redan initialt i att utesluta Ramsbro ur affären, säger Ramsbros advokat Percy Bratt.

Behövde kapital
System 3R behövde kapital för att stärka likviditeten efter en patentstrid. Nordbanken och Sparbanken var beredda att utvidga sina krediter, under förutsättning att nya delägare släpptes in i bolaget. Men enligt stämningsansökan krävde bankerna också att Ramsbro inte skulle vara kvar som ägare i bolaget han grundat.
   - Ramsbro behövde managementkompetens och kapital men blev inte korrekt informerad. Om han hade blivit det så skulle han ha sökt andra alternativ, säger Percy Bratt.

Innehavet förhandlades bort
Hösten 1993 förhandlade Sparbanken och Nordbanken med finansmannen Håkan Nordquist och numera 3i Nordic-ägda Atle/Företagskapital, om en överlåtelse av System 3R-koncernen. Ramsbro trodde att förhandlingarna gjordes under förutsättning att Ramsbro skulle ställa två tredjedelar av sina aktier till förfogande. Men det visade sig senare att hela Ramsbros innehav förhandlats bort. Förhandlingarna skedde därför utan Ramsbros fullmakt och vetskap, hävdar han. Vidare hävdas i stämningsansökan att Nordbanken var medveten om att Ramsbro inte visste om att förhandlingarna om ägandet skedde. När Ramsbro fick reda på vad som skedde försökte han att återta kontakten med tidigare intressenter som inte krävde att Ramsbro skulle sälja alla aktier, men en sådan lösning förhindrades av bankerna.

Vill inte kommentera
"Nordbanken genomdrev tillsammans med Sparbanken med konkurshot de avtal av den 3 december 1993, i vilka Ramsbro de facto frånhändes ägandet i System 3R-koncernen utan vederlag", står det i stämningsansökan.
   Fredagen den 3 december 1993 fick Ramsbro ett avtal att skriva under, tre dagar senare skulle konkursförhandlingar hållas.
   - Den faktiska innebörden är att bankerna övertar bolaget från Ramsbro utan vederlag. Det sker med hot om konkurs, säger Börje Ramsbros advokat Percy Bratt.
   Nordbanken vill inte kommentera det specifika fallet med System 3R.
   - Vi brukar inte prata om enskilda ärenden, säger Håkan Petrelius som är chefsjurist på Nordbanken. Han hänvisar till att ärendet nyss lämnades in till tingsrätten och att det tar några dagar innan Nordbanken får handlingarna,
   - Jag kan inte ge några kommentarer till det där. Vi måste få stämningsansökan först och sedan titta igenom den. Sedan går vi i svaromål till tingsrätten, säger Håkan Petrelius.

Johan Anderson johan.anderson@fti.se 
08-562 086 22

Finanstidningen
Copyright


Faktaruta:
Det torde inte krävas någon större kompetens och  erfarenhet från industriell verksamhet för att inse att ett företag som utvecklats enligt nedan var värt mer än 1 ( en ) krona den 3 december 1993.

Tabellen hämtad ur Årsredovisning 2000 - System 3R International AB

Resultat och ställning i MSEK            
Koncernen

2000

1999

1998

1997

1996

1995

Nettoomsättning

559

439

443

433

357

338

Resultat efter finansiella poster

50

23

18

39

34

31

Balansomslutning

418

332

311

285

247

243

Soliditet

40%

41%

39%

40%

34%

23%

Avkastning på sysselsatt kapital

13%

12%

17%

24%

16%

28%

             
Moderbolaget

2000

1999

1998

1997

1996

1995

Nettoomsättning

338

265

281

278

221

214

Resultat efter finansielle poster

45

24

17

40

20

29

Balansomslutning

311

241

228

210

176

181

Solidtet

50%

53%

50%

53%

47%

36%

Avkastning på sysselsatt kapital

12%

12%

21%

29%

9%

22%Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida