[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

monkeys.jpg (20006 byte)

Svenska Bankföreningen
Hör inget, ser inget och säger inget


Med anledningen av en intensiv debatt i Dagens Industri om bankernas sätt att hantera banksekretessen och personuppgiftslagen (PUL) överlämnade Bankrättsföreningen ett exemplar av bank- och finansvärldens "Svarta lista" till Svenska Bankföreningen, för att ge ett exempel på hur illa bankerna hanterar banksekretessen och kundernas personliga integritet.
Bankföreningen returnerade registret jämte originalbrevet,  tydligen för att vara säkra på att spåren sopades bort för gott inom föreningens väggar.
Registret visar sig vara en het potatis, som nu har lämnats vidare till Finansinspektionen.

Styrelsen
Bankrättsföreningen


Stockholm den 20 november 2001

 

Finansinspektionen
Att: Generaldirektör Claes Norgren
103 98 STOCKHOLM

 

Angående banksekretess och förtalsregister

Med anledning av pågående debatt i Dagens Industri om bankernas tolkning av banksekretessen överlämnade jag som ledamot i Bankrättsföreningen en kopia av ett hemligt bankregister till Bankföreningen.

Att döma av svaret från Bankföreningen den 16 november 2001 kommer inga åtgärder att vidtagas och registret jämte mitt originalbrev har returnerats.

Det förefaller som Bankföreningen inte har registrerat mitt brev då det har returnerats i original. Är detta förenligt med Bankföreningens roll som representant för bankerna?

Jag har angett att registret är upprättat och fört inom Nordbanken och trots detta har Bankföreningen i sitt brev åberopat ”att det inte framgår att förteckningen är upprättad inom en bank”

Finansinspektionen bör inleda ett tillsyningsärende med anledningen av Bankföreningens agerande i en så viktig fråga, som banksekretessen utgör.

Emotser svar på vilka åtgärder som kommer att vidtagas.

Med vänlig hälsning

Börje Ramsbro

 

Bilaga:
Kopia bankregister
Brev till Bankföreningen från Börje Ramsbro, 2001-10-31
Brev från Bankföreningen till Börje Ramsbro, 2001-11-16
Debattinlägg Dagens Industri, 2001-11-20

 


Svenska Bankföreningen

 

 

2001-11-16 Börje Ramsbro
Tranebergsvägen 112
167 44 BROMMA

 

 

Ang. fråga om banksekretessen

I en skrivelse till Svenska Bankföreningen hävdar Du att bankerna sköter banksekretessen dåligt och åberopar en bilagd personförteckning med omdömen. Du nämner i skrivelsen att förteckningen har tillställts Dig av en okänd avsändare och att förteckningen "enligt uppgift" har upprättats inom en bank.

Med hänvisning till vad som anförs i brevet och att det inte framgår att förteckningen är upprättad inom en bank, saknas det anledning för Bankföreningen att göra några uttalanden om banksekretessen i detta sammanhang. Handlingarna återställs härmed.

Med vänlig hälsning

SVENSKA BANKFÖRENINGEN

Tomas Tetzell

 


Stockholm den 31 oktober 2001

 

Svenska Bankföreningen
Att: jurist Tomas Tetzell
Regeringsgatan 38
103 94 STOCKHOLM

 

Angående Ditt debattinlägg i DI ”Bankerna sköter sekretessen bra”

Återkommer till vårt telefonsamtal den 25 oktober 2001 med anledning av ovan nämnda debattinlägg.

Min bestämda uppfattning är att bankerna sköter sekretessen dålig och att Svenska Bankföreningen blundar för medlemmarnas grova övertramp.

Bifogar kopia av ett register som tillställts mig som styrelsemedlem i Bankrättsföreningen av okänd avsändare. Enligt uppgifter skall detta register vara upprättat och fört inom Nordbanken. Registret innehåller ytterst kränkande uppgifter om bankkunder och jag överlämnar till Dig själv att döma om Bankerna sköter sekretessen bra.

Själv har jag bittra erfarenheten från Nordbanken som sålde mitt företag i hemlighet till tredje part och i detta sammanhang tog ingen som helst hänsyn till banksekretessen.

Det skulle nog inte skada om Svenska Bankföreningen tog sina medlemmar i örat och framställer krav på att banksekretessen och andra lagar skall följas.

Med vänlig hälsning

Börje Ramsbro
Styrelsemedlem Bankrättföreningen

 

Bilaga: Bankernas ”Svarta lista”

 Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida