[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Personuppgifter på Internet straffbart
Av Mikael Kindbom - LexPress - 19 jan. 2000

Citat:

"Hovrätten valde i motsats till tingsrätten att tillämpa lindrigaste lagens princip och dömer en man som "hängt ut" bankfolk på sin hemsida för brott mot personuppgiftslagen i stället för datalagen. Hänvisningar till den grundlagsstadgade yttrandefriheten hjälpte inte mannen.

Mannen är sedan länge mycket bitter på Nordbanken och FöreningsSparbanken efter att ha tvingats ge upp sitt livsverk - ett verkstadsföretag som i dag går bra. Han ansåg att andra intressenter hade manövrerat ut honom på ett otillbörligt sätt vilket mynnade ut i flera civilprocesser. Under 1996 inrättade han en webbplats på internet där tjänstemän på Nordbanken får stå i skottgluggen för kraftiga anklagelser. Han beskriver sin sida som en "elektronisk skampåle" och menar att den ger möjlighet att uppmärksamma bland andra bankdirektörerna som anklagas för att ha spelat bort miljarder. Åklagaren menar att mannen på detta sätta inrättade och förde ett personregister enligt 1 § datalagen. Personregistret innehöll sådana uppgifter att det enligt 2 § andra stycket första och andra punkten datalagen inte fick inrättas utan tillstånd av Datainspektionen. Åklagaren betonar att det rörde sig om uppgifter om att någon misstänks för brott ( se 4 § första stycket datalagen) och personuppgifter som utgör omdöme eller annan värderande upplysning om de registrerade (se 6 § andra stycket datalagen). I och med att uppgifterna lades ut på Internet har de lämnats till utlandet. Detta har skett utan tillstånd av Datainspektionen."

För komplett artikel hänvisat till Lex Press

Ombud för mannen var advokat Percy Bratt , Advokatbyrån Bratt & Feinsilber AB, Stockholm.

(Stockholms tingsrätts dom i mål B 262-98, Svea hovrätts dom den 21 december 1999 i mål B 3625-99.

Mikael Kindbom
Lex Press den 2000-01-19"

 

Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida