[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Datainspektionen pekade ut dömd på nätet
Av Olle Castelius/TT - Metro - 12 jan. 2000

Datainspektionen pekar på Internet ut en person som dömts för brott mot personuppgiftslagen.

- Det var ett förbiseende, säger generaldirektör Ulf Widebäck som dock hävdar att inspektionen inte begått något brott.

- Datainspektionen har publicerat målnumret för en hovrättsdom på sin webbplats på Internet. Domen gäller en man som under hösten dömdes till dagsböter för att ha publicerat uppgifter på sin hemsida om personer som han ansåg hade betett sig bedrägligt, uppger Norrköpings Tidningar. Den nu uthängde mannen ansåg sig lurad av bland andra Nordbanken och namngav ett par personer som han ansåg tagit ett företag ifrån honom. Det var Datainspektionen som polisanmälde mannen och den aktuella domen har särskilt intresse, eftersom det är första gången någon dömts enligt Personuppgiftslagen (Pul).

- Det nummer på domen som inspektionen lagt ut på Internet är att betrakta som personuppgift. Enligt datainspektionens generaldirektör Ulf Widebäck är handlingen ändå laglig.

- Vår webbplats påbörjades innan Pul trädde i kraft och då gäller datalagen, säger han. Och för att datalagen ska gå att tilllämpa måste det vara fråga om ett personregister, vilket det inte är.

Publiceringen är alltså laglig. Är den lämplig också?

- Nej, det var ett förbiseende, säger Widebäck. Vi borde ha strukit målnumret.

Olle Castelius/TT


Metrofakta / Delar av Personuppgiftslagen.

  • Den började gälla den 24 oktober 1998 och ersätter gamla datalagen från 1973. Grundprincipen är att den som vill publicera namn- och personuppgifter på Internet först måste få samtycke från den det gäller.

     

  • Sedan den i januari i år är det inte straffbart att utan samtycke publicera personuppgifter på Internet, om brottet är ringa.

     

  • För hemsidor på Internet och dataregister som redan fanns före Pul gäller den gamla datalagen fram till och med september 2001. Enligt den krävs medgivande av datainspektionen för att publicera namn från personregister på Internet.

Källa:TT

Copyright

 


Kommentar från Brf:
Först efter att hovrättens dom har prövats i Högsta domstolen kommer Börje Ramsbro att taga ställning till en eventuella polisanmälan mot Datainspektionen.

Börje Ramsbro hävdar sin rätt till yttrandefrihet enligt grundlagen. Datainspektionens självpåtagna censurverksamhet måste också prövas i domstol.

Brf Styrelse


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida