[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Datainspektionen pekade ut dömd på nätet
Av Tom Hansson - Svenska Dagbladet - 12 jan. 2000

Den 21 december dömdes företagaren Börje Ramsbro till dagsböter av Svea hovrätt för brott mot personuppgiftslagen (Pul).
- Han hade på sin hemsida namngett personer som han ansåg hade lurat honom och polisanmäldes för detta av Datainspektionen.
- Möjligen blev Datainspektionen lite för till sig över att ha fått den första domen enligt Pul. Två dagar senare berättade man nämligen på den egna hemsidan om hovrättens dom. Komplett med målsnummer, som gjorde det möjligt att identifiera den dömde.
- Ja, de är ju för sköna. Men om de inte vet hur man ska göra, hur ska då jag som amatör kunna veta det? undrar Ramsbro.
- Borta på Datainspektionen har generaldirektör Ulf Widebäck just sett till att uppgiften har plockats bort frånhemsidan, eftersom "det blev sånt jävla liv".
- Men vi har inte gjort något olagligt. Vår hemsida påbörjades innan Pul trädde i kraft och då gäller datalagen, säger Widebäck.
- Enligt datalagen får man inte föra personregister, vilket Ramsbro anses ha gjort. Informationen på Datainspektionens hemsida var dock ingen personuppgift, menar Widebäck. Detta eftersom den "bara var i löpande text".
- Däremot medger han att det var dumt att låta publicera målsnumret.
- Jag borde ha tänkt på det då. Jag tog bort namnet men inte numret. Vet inte varför det blev så, men det var dan för julafton...
- Förståelse för att Börje Ramsbro reagerar har han dock. Själv överväger denne att polisanmäla saken.

Tom Hansson

Copyright

 


Kommentar från Brf:
Först efter att hovrättens dom har prövats i Högsta domstolen kommer Börje Ramsbro att taga ställning till en eventuella polisanmälan mot Datainspektionen.

Börje Ramsbro hävdar sin rätt till yttrandefrihet enligt grundlagen. Datainspektionens självpåtagna censurverksamhet måste också prövas i domstol.

Brf Styrelse


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida