[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Myndighet polisanmäld för hemsida
Av Lisbeth Brattberg - Dagens Nyheter - 12 jan. 2000

Dömd pekades ut. Företagare åberopar nya datalagen mot Datainspektionen

Nu polisanmäls Datainspektionen för att på sin hemsida ha pekat ut en person som dömts för brott mot personuppgiftslagen (pul). På hemsidan refereras en dom i Svea hovrätt. Den dömde namnges visserligen inte men Datainspektionen skriver ut hovrättens diarienummer på domen. Och detta anser den utpekade före detta företagaren Börje Ramsbro vara tillräckligt för att inspektionen själv ska kunna dömas för brott mot pul.

Generaldirektör Ulf Widebäck på Datainspektionen försvarar sig med att den aktuella hemsidan upprättades före den 24 oktober 1998 och att den därmed faller under den gamla datalagen. Ändå anser Ulf Widebäck att det var olämpligt att lägga ut uppgifterna. Till Dagens Nyheter sade han på tisdagen att han ska se till att uppgifterna tas bort, eftersom de indirekt hänvisar till en person.
- Det var en miss i arbetet, ett förbiseende att lägga ut informationen, säger han.

Åt detta bara skrattar Börje Ramsbro, som är den som kommer att stå bakom polisanmälan. Att han själv lyfte bort uppgifter från sin hemsida när Datainspektionen anmärkte på honom gjorde inte att han klarade sig från ett åtal. .
- Han åtalades efter att på sin hemsida ha namngett ett antal personer under rubriken "Vid skampålen" och på det sättet, enligt hovrätten, spridit kännedom om nedvärderande personuppgifter.
- Ramsbro dömdes i tingsrätten för brott mot datalagen och fick ett bötesstraff på 17500 kronor. .
- Målet överklagades och Svea hovrätt dömde honom strax före jul i fjol till böter på 7500 kronor. Hovrätten ansåg att Ramsbro begått brott mot personuppiftslagen och inte mot den gamla datalagen.

Enligt Ulf Widebäck på Datainspektionen är det inte frågan om ett personregister som nulagts ut på inspektionens hemsida utan "personuppgift som nämnts i löpande text i ett nyhetsbrev".
- Då är inte datalagen tillämplig och det är alltså inte olagligt, säger han. Det är precis samma juridiska konstruktion som när Carl Bildt skickade ut sina veckobrev. De var helt lagliga eftersom de började på datalagens tid och fortsatte med samma ändamål.

Enligt datalagen ska man ha tillstånd för att upprätta personregister. I personuppgiftslagen talar man om behandling av personuppgifter.
- Enligt pul skulle det Datainspektionen lagt ut på Internet om Ramsbro möjligen vara "behandling av personuppgifter". Det menar Ulf Widebäck.
- Men här är det datalagen som gäller, säger han. .
- Börje Ramsbro kommer att överklaga hovrättens dom till Högsta domstolen.

Lisbeth Brattberg
lisbeth.brattberg@dn.se
08- 738 1046

Copyright

 


Kommentar från Brf:
Först efter att hovrättens dom har prövats i Högsta domstolen kommer Börje Ramsbro att taga ställning till en eventuella polisanmälan mot Datainspektionen.

Börje Ramsbro hävdar sin rätt till yttrandefrihet enligt grundlagen. Datainspektionens konstlade censurverksamhet måste också prövas i domstol.

Brf Styrelse


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida