[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Datainspektionen riskerar åtal av dömd
Av Zendry Svärdkrona - Norrköpings Tidningar - 11 jan. 2000

Inspektionens hemsida avslöjar att personen är dömd enligt personuppgiftslagen


Datainspektionen pekar ut en person som dömts för brott mot personuppgiftslagen på sin hemsida. Nu riskerar inspektionen att falla på eget grepp och själva åtalas för brott mot lagen.

ZENDRY SVÄRDKRONA
NORRKÖPING

- Jag känner mig inte helt främmande för att anmäla datainspektionen för brott mot personuppgiftslagen, säger Börje Ramsbro som inspektionen hängt ut som kriminell på sin webbplats.
Utan att fråga företagaren Börje Ramsbro om lov har datainspektionen spridit uppgifter om att han dömts för brott mot personuppgiftslagen.

Målnumret publicerades
Den 23 december berättade datainspektionen på sin hemsida att han har dömts för brott mot personuppgiftslagen. Målnumret till hovrättens dom publicerades också på hemsidan. Antagligen bryter datainspektionen mot lagen när de gör så.
För vanliga människor är det totalt förbjudet att sprida uppgifter om människors lagöverträdelser, men myndigheter är undantagna.
Däremot är alla tvungna att be den vars uppgifter ska spridas, om dess otvetydiga samtycke till publiceringen. Något som inte gjorts i detta fall.
- Nej, datainspektionen har inte frågat mig om lov. Enligt lagen är alla uppgifter som kan härledas till levande personer att betrakta som personuppgifter. Så i mina ögon har datainspektionen brutit mot lagen och journalistisk verksamhet kan man väl inte påstå att de ägnar sig åt, säger Börje Ramsbro.

Journalistiskt verksamhet
Undantagna från lagen är personer som ägnar sig uteslutande åt journalistisk verksamhet.
Hade datainspektionen väntat till den första januari i år innan de publicerade uppgifterna hade de inte behövt oroa sig för att själva bryta mot lagen.
Då ändrades reglerna och det blev tillåtet att sprida vissa personuppgifter utan samtycke.
På datainspektionen vet de först inte riktigt om det de gör är lagligt.
-Vi brukar vara försiktiga med personuppgifter och har av princip inte nämnt Ramsbro vid namn, men ett målnummer är ju en personuppgift. Jag kan inte svara exakt nu. Om du ska skriva om det här då får jag faxa över ett följdsvar som vi använt oss av tidigare, säger Ulf Widebäck generaldirektör på datainspektionen.
En stund senare kommer ett fax där datainspektionen slår fast att deras hemsida inte bryter mot lagen genom att hävda att personuppgiftslagen inte gäller utan den strängare datalagen, men att den egentligen inte gills alls eftersom de skriver informationen i löpande text på webbplatsen. Det var precis vad Börje Ramsbro också gjorde på sin hemsida, men han dömdes för brott mot personuppgiftslagen.
Den 21 december förra året dömdes Börje Ramsbro till dagsböter för brott mot personuppgiftslagen. På sin hemsida berättade han hur han ansåg sig lurad på sitt företag av bland annat Nordbanken. Där namngav han ett antal personer som han ansåg tagit hans företag ifrån honom.

Anmäld mot datalagen
Han blev anmäld för brott mot datalagen i stället för förtal. På det sättet behövdes aldrig sanningshalten i vad han skrivit prövas. Istället konstaterade tingsrätt och hovrätt att han brutit mot datalagen respektive personuppgiftslagen genom att sprida personuppgifter om andra personer på Internet.
Hovrätten valde att göra en snäv tolkning av undantaget för journalistiska ändamål. Hovrätten slår fast i domen att Börje Ramsbro visserligen ägnat sig åt journalistiska ändamål, men inte enbart.
Syftet har också varit att sprida kännedom om de nedvärderande personuppgifter som det är fråga om i målet. Därför beslöt hovrätten att undantagsbestämmelsen i personuppgiftslagen inte är tillämplig.
Börje Ramsbro och hans advokat Percy Bratt kommer att begära prövningstillstånd i Högsta domstolen då han anser att domen strider mot grundläggande mänskliga fri- och rättigheter enligt Europakonventionen. Innan den 18 januari ska prövningstillståndet vara inlämnat till Högsta domstolen.

Zendry Svärdkrona

Copyright


Kommentar från Brf:

Efter artikeln i Norrköpnings Tidningar har Datainsepktionen på sin hemsida tagit bort de identifierbara personuppgifterna - DB 193/1999-12-21, vilka endast kunde läggas ut på Internet efter samförstånd med Börje Ramsbro.

Datainspektionen har tvingats konstatera att de själva inte har kompetens inom de egna väggarna för att hålla rent framför den egna dörren. Hur kan Datainspektionen medverka i fällande domar, som i fallet Börje Ramsbro???

Åklagaren åberopade vid huvudförhandlingen i såväl tingsrätten som i Svea hovrätt Agneta Runmarker som sakkunnig från Datainspektionen.

Agneta Runmarker borde börja med att utbilda Datinspektionens medarbetare och generaldirektören Ulf Widebäck innan hon framträder som sakkunnig i rättssalen för att döma andra.

Brf Styrelse


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida