[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Lagligt namnge Persson på nätet
Av Eva Bäckstedt, Svenska Dagbladet, den 25 nov. 1999

Äntligen kan Carl Bildt andas ut. Han behöver inte längre hänga upp sin opinionsbildandeverksamhet på en simpel övergångsbestämmelse. Från årsskiftet kan han med lagens fulla stöd nämna till exempel Göran Persson vid namn i sina elektroniska veckobrev, utan att be om lov först.
Idag klubbar riksdagen en ändring i personuppgiftslagen som gör det tillåtet att lägga ut personuppgifter av harmlösare slag på Internet.

Pul ersatte datalagen
Personuppgiftslagen, förkortad Pul, ersatte för bara ett år sedan den gamla och föråldrade datalagen. Pul blev genast kritiserad, för att inte säga utskrattad, av ett speciellt skäl. Den gjorde det olagligt att lägga ut personuppgifter på Internet. Och eftersom den mest personliga av personuppgifter är personens namn blev det alltså brottsligt att nämna namn på Internet utan att först ha fått personens tillstånd.

Bildt gick i bräschen
Carl Bildt, som sänder ut ett elektroniskt veckobrev via Internet, anmälde genast sig, själv, och krävde besked om han var brottslig, som utan tillstånd hade utpekat Göran Persson som både statsminister och socialdemokrat.
Något åtal blev det inte for Carl Bildt, eftersom han hade begått gärningen innan Pul trädde i kraft, och därför omfattades av övergångsbestämmelser. Men poängen gick hem - Bildt var för övrigt långt ifrån ensam om att reagera - och nästan omgående inleddes arbetet på att reformera Pul.
Den problematiska bestämmelsen ansluter till ett EU-direktiv. Den förbjuder all överföring av personuppgifter till tredje land, det vill säga till länder som ligger utanför EU och EES-området. Det gör det omöjligt att använda Internet, som inte skiljer på EU-länder och andra länder.

Skydd av personuppgifter
Den föreslagna lagändringen preciserar förbudet till att gälla länder som "inte har en adekvat nivå för skyddet av personuppgifterna".
Frågan är nu vilka länder som inte har "en adekvat nivå för skyddet av personuppgifter", och som det totalglobala Nätet i alla fall inte kan skilja ut.
Ännu en fråga är förstås hur meningsfullt det är att försöka hindra vidarespridning av uppgifter som ändå når ut till zoo-tals miljoner människor i de godkända länderna.

Semantisk akrobatkonst
Detta problem löser propositionen med en semantisk akrobatkonst: "I sådana fall kan det ofta finnas adekvat skyddsnivå i ett tredje land, trots en total avsaknad av skyddsregler, helt enkelt därför att något skydd inte är nödvändigt eller inte skulle ha någon reell effekt."
Inga skyddsregler alls räcker som skydd! Listig manöver, inte sant?
Dessutom gör den det alltså lagligt att namnge statsministrar på Internet från årsskiftet, de lagändringen är tänkt att träda i kraft.

Eva Bäckstedt
08-135173
eva.backstedt@svd.se

Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida