[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Mer tid för journalistisk analys
Av Mats Lönnerblad, Journalisten, den 20 okt. 1999

JOURNALISTIK Det är skillnad på att vara journalist och copywriter. Jag vet, efter ett tidigare liv som copywriter/projektledare under 25 år. Sedan 5 år arbetar jag som journalist / skribent.

På dåvarande Berghs Reklamskola, fick jag lära mig vad en bra reklamtext måste innehålla för att fungera på läsaren: Texten skulle ge svar på frågorna: var, när, hur och varför? Den skulle vara utformad enligt den amerikanska formeln "Aida" som i svensk översättning betyder: väcka uppmärksamhet, skapa intresse, väcka en önskan till köp och leda till köp. Saknades någon av dessa ingredienser i reklamtexten, betraktas den som usel.

Frågorna som en journalist måste besvara i sina texter är också : när, var, hur och varför? Journalisten slipper dock undan "Aida-formeln", även om pressen alltid vill väcka uppmärksamhet med sina artiklar för att kunna sälja lösnummer. Copywritern på en tidning är löpsedelsmakaren.

Fördelen med att vara reklamskribent är att man får breda ut sig. Man får också använda sig av den tid det tar att skriva texten. Copywritern och ADn som på uppdrag av www.skattefakta.com använde sig av två helsidor i DN den 23 september för att berätta att "folket just fått reda på att skattetrycket i Sverige ska sänkas från 54 till 53%". Som journalist får jag aldrig samma utrymme för att berätta samma sak. Möjligen tillkännages nyheten i en enspaltare från TT, utan någon som helst analys.

Den subjektiva analysen och den förklarande texten finns oftare med i reklamtext än i journalistiken som för det mesta bara skriver om var, när och hur, men glömmer bort den objektiva analysen kring frågan "varför?" Journalisten blir således betydligt osjälvständigare än reklamskribenten i sin uppgift att analysera.

Jag efterlyser tid för objektiv analys från journalisternas sida i samhällsfrågor av intresse. Tidningsägarna borde lära av reklammännen och låta journalisterna få den tid som behövs och även breda ut sig i tidningarna när det är motiverat!

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida