[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Det är fel fokus i pul-debatten
Av Björn Ehnberg, den 28 sept. 1999 - Computor Sweden

Debatten om pul och Internet har handlat för mycket om lagen och för lite yttrandefriheten. Det finns idag, med några få undantag, ingen egentlig yttrandefrihet på Internet, åtminstone inte så länge namn eller andra personidentifikationer används. Den så kallade Ramsbro-domen visar klart att stadganden i Regeringsformen inte räcker till.
- Istället har vi med hjälp av gamla datalagen, pul och en nitisk generaldirektör för Datainspektionen fått en helt godtycklig rättstillämpning.
- Generaldirektören för DI säger att han avser att använda alla sina befogenheter att själv avgöra var yttrandefrihetens gränser går; "Vi har inte menat att det ska bli fritt fram att föra vilka hårda debatter som helst. Det är än så länge förbehållet de grundlagsskyddade medierna där ansvarsfrågan är klart reglerad". Datainspektionens utredningsförslag om harmlösa personuppgifter gör bara saken ännu värre och är en parodi på rättstillämpning.
- Yttrandefriheten i medier åtnjuter sedan länge ett starkare skydd, först genom gamla Tryckfrihetsförordningen (TF), sedan 1991 också innefattande elektroniska medier genom Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Men Internet "glömde" man bort.
- De få undantagen från detta i YGL, bilage- och databasreglerna, är helt kopplade till ett samtidigt utgivande av tryckta skrifter. Så inträffar det paradoxala att det Börje Ramsbro dömdes för skulle till exempel www.idg.se ha kunnat publicera utan risk för ett datalagsåtal.
- Datainspektionen har däremot visat att man inte ens respekterar databasregeln när man försöker driva fram ett pul-åtal mot några grävande journalisters hemsida, trots att de också ger ut en tryckt skrift. Skyddet för journalistisk verksamhet i pul är därför värdelöst, det visas tydligt av uttalandet "...det är Datainspektionen som tolkar vad som kan anses vara journalistiska ändamål" från dess generaldirektör.
- Stadgandet att grundlagarna TF och YGL går före pul är självklart i svensk rätt och får uppfattas som en politisk krumbukt mot EU. Regeringen tvår sina händer och hänvisar till EU, men man hade ganska enkelt kunnat undvika den nuvarande situationen.
- Inför ändringen av TF och YGL den 1/1 1999 föreslog Mediakommittén ett frivilligt grundlagsskydd, och utgivaransvar för Internethemsidor, något som regeringen uttryckligen tog avstånd från i propositionen.
Tyvärr har regeringen satt frågan på förnyad utredning varför den farliga yttrandefriheten får anses betryggande desarmerad för åtskilliga år framåt.
- Det intressanta är alltså inte pul, utan behovet av att få ett ordentligt grundlagsskydd för yttrandefriheten på Internet, och varför politikerna vägrar tillgodose detta

Björn Ehnberg


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida