[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Om yttrandefriheten på nätet
Av Mats Lönnerblad, den 29 april 1999 - Svenska Dagbladet

Spridning av personuppgifter på nätet är allvarligt, anser åklagare Anne-Marie Bergström. Chefrådman Bo Blomquist i Stockholms tingsrätt håller med i sina domskäl. Det är resultatet av den nyligen avslutade rättegången mot Börje Ramsbro och Bankrättsföreningens hemsida, som nu kommer att överklagas till Svea hovrätt. Frågan är om inte själva innehållet på hemsidan är allvarligare än namnuppgifterna, anser Christoph Andersson, frilansjournalist, i en krönika om Bankrättsföreningens hemsida på kultursidan i DN (20/4.
- Jag håller med honom om att budskapet måste vara viktigare än vilket medium man använder sig av. Vad Börje Ramsbro säger på Bankrättsföreningens hemsida år att han har blivit bestulen på sitt företag av banken och en hemvändande, skattefifflande "Brysselsvensk". Han påstår dessutom att denne affärsman begått mened i rätten och fifflat med luftfakturor, vilket år allvarliga brott. För detta polisanmäler affärsmannen Börje Ramsbro. Inte för förtal utan för "brott mot datalagen".
- Eftersom 60 000 företagare förlorade sina företag till banker och spekulanter under den svenska bank- och finanskrisen (1987 -1993) anser jag att det måste vara naturligt att dessa företagare skall få yttra sig på vår hemsida och att företrädare för banker och domstolar och andra inblandade också skall kunna gå i svaromål utan att innan dess censureras.
- Bank- och finanskrisen kostade svenska skattebetalare mer än 500 miljarder kronor och 350 000 svenskar befinner sig i permanent arbetslöshet på grund av bankernas och politikernas agerande under krisen. Det är vad Bankrättsföreningens hemsida (http://home1.swipnet.se/~w-17959) handlar om.
- Det är klart att en sådan hemsida känns obekväm för de flesta inblandade. Inte minst för domstolarna, som inte längre förmår skilja på rättskraft och bevisverkan i bankmål och därför tvingas få tillbaka massor av mål i våra domstolar, vilket de förstås inte är förtjusta över.
- Att sedan språket från många av våra medlemmar kan uppfattas som både grovt och medeltida är helt naturligt. Vem skulle uttrycka sig milda ordalag som förlorat både hus och hem och sitt företag bara för att de svenska krisbankerna inte kunde hålla sig inom avtalslagens ramar och det visar sig att domstolarna varken följer EG-rätten, Europakonventionen eller den svenska grundlagen i bankmål.
När jag i SvD (senast 30/11 1998) kritiserar Justitiekanslern för att han inte håller ordning på våra domstolar kan inte han heller gå i svaromål eftersom han vet att jag har rätt i sak.
- Det som sägs på Bankrättsföreningens hemsida försöker återge vad som har skett under finanskrisen, med hjälp av alla dem som oförskyllt drabbades och fortfarande inte fått någon upprättelse. Därför är Bankrättsföreningens hemsida befogad och kommer att finnas kvar ända till vi tvingas flytta utomlands!

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida