[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Otillåtet dataregister från Nordbanken

Börje Ramsbro och Bankrättsföreningen har dömts för brott mot datalagen för en oskyldig och harmlös förteckning över namn, som var noterade vid den s.k. "Skampålen".

I samband med den publicitet som varit runt Ramsbro-fallet efter domslutet har Bankrättsföreningen fått ta del av ett hemligt kriminalregister från bank- och finansvärlden, som cirkulerar på marknaden. Ett register som får Bankrättsförenings bötfällda förteckning att framstå som rena söndagsskolan.

Nedan skall vi ge ett smakprov på personregistrets innehåll utan att nämna de verkliga namnen och personnumren men väl de omdömen som finns noterade i registret. Registret omfattar ca 350 sidor.

Noteringar i registrets inledning

Observera:

Registret är uppbyggt i strikt bokstavsordning. Så står t.ex. Holmkvist och Holmquist var för sig. Även namn som Ohlsson och Olsson etc. följer samma princip.

Registret är upplagt efter fullständigt namn enligt folkbokföringsregistret varför tilltalsnamn kan avvika. Det är mot bakgrund av detta särskilt viktigt att man vid namn som Andersson, Eriksson och Nilsson etc. jämför mot personnummer.

Det finns storheter inom gangstervärlden vilka numera är avlidna. På grund av efterföljare med relevanta samband till dessa, kvarstår de i registret som upplysningskälla.

 

Register över "kriminella" privatpersoner:

Namnen är påhitta för att förhindra spårbarhet men uppgifterna är direkta avskrifter.
Peller Byggare
Personnummer: xxxxxx-zzzz
Olämplig! Ek. brott. Byggmästare. Många k.k.-bolag. Varit föremål för polisutredning ett antal gånger. Ej straffad. Synnerligen olämplig. Föremål för utredning angående ekobrott under 1990 1991. Lämnade landet.

Gunnar Gråson
Personnummer: xxxxxx-zzzz
Grånsonsmänniska. Övertog 1991 röstmajoriteten i BK-Kraft AB med baktanken att tvinga bolaget att förvärva Kassakistan AB. Priset var orimligt högt och när drygt hälften av de 50 mkr betalats ut stoppades affären men kort därefter gick Härvan AB i k.k.

Nicklas Krismakare
Personnummer: xxxxxx-zzzz
Olämplig. Mannen som på sätt och vis utlöste finanskrisen 1990 genom sitt engagemang i NYCKEL-hålet genom utköpet av från börsen av SLOTTET. Får finna sig i att sitta i karantän

Stig Lagkrängare
Personnummer: xxxxxx-zzzz
Olämplig. Advokat och vd i Laghuset. Stig Lagkrängare har varit illa ute 1988 beträffande leasingaffärer över kölen, men fick den gången kvarstanna i samfundet då brott ej kunde styrkas. Häktades 901012. Omnämnd i pressen för sin medverkan i svindelhärvan Factoring, sedermera åtalad för detta.

Nisse Lagtolkare
Personnummer: xxxxxx-zzzz
Olämplig. Gangsteradvokat av stort format.

Stickan Lånemäklare
Personnummer: xxxxxx-zzzz
Ek. brott. Lånemäklare och skurk. (HSB-härvan)

Helga Mäklare
Personnummer: xxxxxx-zzzz
Hänsynslös lånemäklare med dåligt dåligt omdöme. Detta är den kvinnliga mäklare som beskrvits i pressen i samband med xxxx Försäkringar AB´s k.k. Helga gjorde sig känd redan under sin tid som kundansvarig för M Bruk i K.K. I samband med konkursutredningen framkom att hon haft bolag tillsammans med den sedermera till fängelse dömde ekonomichefen X Y. Flera mysitiska transaktioner förda över detta bolags konton. Har suttit i styrelsen för flera bolag med bl.a. storsvindlaren och värderingsmannen A A.

Berit Norrsken
Personnummer: xxxxxx-zzzz
Olämplig! Dotter till framlidne Norrsken , Pelle, en storskurk. Dottern har ärvt samma karaktärsdrag.

Kalle Plåt
Personnummer: xxxxxx-zzzz
Ek. brott. Sin tids storskurk. Grovt bedrägeri, bokföringsbrott, anstiftan till grov oredlighet mot borgenär.

Pelle Skalbolag
Personnummer: xxxxxx-zzzz
Olämplig! Synnerligen oseriös och vidlyftig. Gör affärer i konst, fastigheter och skalbolag. Pelle Skalbolag hade under åren 1988-1992 17 bolag ur skalbolagshänseende.

Peter Svindel
Personnummer: xxxxxx-zzzz
Skumraskadvokat. Bl.a. rådgivare och hörd för denna roll i Sparkbanken Väst-svindeln dit han förmedlat bolag. Finansbolaget P köpte ett vinstbolag 1991, Hoppsan leasing, vilket sedermera försåldes till Makten 1991. S företrädde Makten i denna affär. Hoppsan leasing återfanns sedermera i utredningen om Sparkbanken Väst. Stora egna skalbolagsoperationer.


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida