[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Justitieminister vill skriva om personuppgiftslagen
Av Åsa Nilsson - Dagens IT, nr 12 1999

Att tolka den nya personuppgiftslagen, Pul, är svårt. Det medgav både Datainspektionens nye generaldirektör Ulf Widebäck och biträdande justitieminister Britta Lejon vid en hearing om Pul vid journalistseminariet Gräv 99.

Var går gränsen för vad som är en harmlös uppgift och vem ska avgöra vad som anses kränkande.
- Ulf Widebäck trasslade in sig i ett virrvarr av uppfattningar. Man får exempelvis diskutera statsminister Göran Persson under ”hyfsade former”. Man kan bryta mot Pul om diskussionen förs på en "låg nivå”. Har diskussionen däremot ett samhällsintresse kan det vara OK.
- Ja, det är svåra avvägningar, håller Ulf Widebäck med om och slår även fast att ett diarienummer på en allmän handling som kan leda till en personuppgift också är förbjudet att publicera enligt Pul.
- Den myndighet som ska göra dessa avvägningar är Widebäcks egen, Datainspektionen.
- Att överlämna till en statlig myndighet att avgöra om debatten hålls på en lagom och hyfsad nivå... Jag vet inte om någon anar vilket hot mot yttrandefrihetsgrundlagen det är, säger journalisten Anders R Olsson.
- En direkt följd y av att Pul är så svårtolkad är att många av ren osäkerhet väljer att inte publicera offentliga uppgifter på Nätet. På grund av det finns till exempel inte namnen på Vägverkets styrelseledamöter - varav en ironiskt nog DI:s förra generaldirektör Anitha Bondestam - på verkets hemsida.
- Jag medger att dataskyddsdirektivet (som Pul bygger på, reds. anm) inte är anpassat för det här mediet. Jag anser att det är viktigt att vi förändrar PuL. Det är bekymmersamt att viss kritik som riktas mot Pul har fog för sig, konstaterar biträdande justitieminister Britta Lejon.

Åsa Nilsson

Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida