[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Dom faller den 14 april
Av Mats Lönnerblad, den 11 april 1999 - Svenska Dagbladet

Efter mina bägge inlägg om yttrandefrihet på Internet (18/2 och 9/3) går generaldirektören Ulf Widebäck på Datainspektionen i svaromål (25/3). Hans svar är att publiceringssyftet skall avgöra vad som går att åtala på Internet. I övrigt hänvisar han till åklagaren i målet.

- Efter att ha närvarat hela tiden i samband med huvudförhandlingen i rätten mot Börje Ramsbro, som åtalas för brott mot datalagen (rättegången avslutades 24/3) för det synnerligen fina arbete han utfört på Bankrättsföreningens hemsida, kan följande konstateras:
- Syftet med den gamla datalagen, som åklagaren Anne-Marie Bergström ansåg att Börje Ramsbro brutit mot, var att hindra ADB-användning från obehöriga. Någon sådan användning kan över huvud taget inte ske, vilket klart framgår för alla dem som besöker vår hemsida (http:// home1.swipnet.se/~w-17959). Datainspektionens och åklagarens påståenden i dessa hänseenden måste därför betraktas som fullständigt orimliga, med vilka mått man än mäter.
- Det av Datainspektionen inkallade vittnet datarådet och advokaten Agneta Runmarkers påstående i rätten att ”lägger man ut uppgifter på Internet då har man släppt kontrollen” är befängt. Likaså hennes och åklagarens påstående att ”hela Bankrättsföreningens hemsida skulle vara ett helt sammanhängande register”.
- Uppfattningen om vilken yttrandefrihet som skall finnas på nätet delar jag med Justitieut-skottet, som anser att ”integritetsskyddet inte får ta över yttrandefrihetsintresset”. En debatt på nätet som den Bankrättsföreningen för faller över huvud taget inte inom den gamla datalagen eller personuppgiftslagen (PuL). Men att debatten känns obekväm för våra makthavare förstår jag, eftersom vi tillåter oss publicera hemligstämplade uppgifter om bankerna som de flesta tidningar inte vågar skriva om
- Skrämmande i denna rättegång är att en samling namn i löpande text blir till ett register, enligt Datainspektionens definition. Att avgöra från fall till fall med ändamål och syfte, som Datainspektionen vill, skapar bara godtycke både i och utanför domstolen.
- Att lägga ner åtalet mot Bankrättsföreningens hemsida är lite sent påtänkt, eftersom rättegången redan har varit. Vem som har rätt eller fel skall tingsrätten avgöra och hur detta går vill säkert inte chefsrådmannen Bo Blomquist och hans nämndemän meddela innan de hunnit ta ställning till hela ärendet, i enlighet med Europakonventionens bestämmelser, som numera gäller som svensk lag. Dom i målet faller den 14 april kl 13.30.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida