[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Skall kapitalet censurera Internet?
Av Mats Lönnerblad, Bankrättsföreningen www.pul.nu

”Åtalet mot Ramsbro avser brott mot datalagen” säger Håkan Nordquist i sitt svar till mig på www.pul.nu. Ansåg jag att vi begår brott mot datalagen i enlighet med det åtal som väckts då skulle jag personligen inte längre vilja ha något med föreningens hemsida att göra. Jag tror jag också gör mig till tals för övriga styrelsen i denna fråga.

Bankrättsföreningen skulle också kunna låta inregistrera sin hemsida hos PRV som tidning. I så fall hade vi aldrig behövt bekymra oss om något åtal överhuvudtaget. Men eftersom vi inte begått något brott mot datalagen, tills domstolen i högsta rättsinstans fält sitt utslag, avvaktar vi med inregistreringen. Att journalister och ”lekmän” som vi behandlas olika i dessa sammanhang, strider dessutom mot ”likabehandlingsprincipen” inom EG-rätten.

När det gäller tvisten mellan Börje Ramsbro och Håkan Nordquist noterar jag att jag inte fått svar på min fråga om det föreligger något hemligt avtal, skriftligt eller muntligt, mellan banken och de nya ägarna, innan Börje Ramsbro tvingades under konkurshot den 3 dec. 1993 underteckna avtal som han icke hade förhandlat om?

Uppsägningen av krediter drabbade ju både små och stora företag. Nobelindustrier höll ju på att få alla sin krediter uppsagda och hotades också av konkurs om man inte betalade in 2 miljarder kronor till fastighetsbolaget Gamlestaden och familjen Myrstens bolag i Viking Line koncernen begärdes i konkurs bara för att rädda Silja Line. Så visst skedde det många oegentligheter i samband med finanskrisen.

Att bolaget System 3R befann sig på obestånd berodde ju på uppsägningen av krediten till moderbolaget System 3R Holding AB. Inget bolag vare sig lite eller stort klarar uppsägningen av krediter för omedelbar betalning. Hade inte Ramsbro skrivit på avtalet som hindrade konkursansökan, hade han heller aldrig kunnat processa och bevisa bolagets fortsatta livskraft. I detta fall hade Sparbanken påtagit sig en pantvård och dessutom gjort en värdering som visade att det fanns betryggande säkerheten för lämnade krediter.

Det är om den barbariska företagsslakt som skedde före, under och efter den svenska finanskrisen som Bankrättsföreningens hemsida handlar. Att detta väcker ont blod hos vissa makthavare och kapitalister är inte så konstigt. De politiker som varit inblandade slåss i dag för sina politiska liv! Därför hemligstämplas fortfarande större delen av vad som hände under åren 1987 - 1993 till förfång för den som drabbats.

Hans Göran Björk på Sverige Radio är anmäld till Radionämnden av Nordbanken för sina inslag i Ekot och programmet Efter tolv i höstas. Själv har jag fått veta, att vissa tidningar som tidigare publicerat mina artiklar om bankkrisen, blivit ombedda att sluta ta in mina inlägg av sina ägare som i sin tur fått påtryckningar från bankerna.

Och nu försöker Håkan Nordquist att stoppa Bankrättsföreningens hemsida som håller på att rensa upp i bankträsket. Mönstret upprepar sig och frågan borde ställas, är det kapitalet som skall censurera Internet?

Jag tackar Håkan Nordquist för erbjudandet att få personlig redogörelse för vad som inträffat i samband med ägarbytet i System 3R, men i likhet med alla andra ärenden vill jag gärna ha skriftliga redogörelser. Du är därför välkommen att höra av Dig till mig och berätta hur det ligger till med det hemliga avtalet. Har Du träffat ett sådant och Du inte vill diskutera detta på www.pul.nu’s hemsida, tar jag gärna emot fakta i målet direkt till Bankrättsföreningens kansli. Adress är: Bankrättsföreningen, box 5004, 102 41 Stockholm. Skicka det gärna med posten eftersom jag inte är lika skicklig som Börje Ramsbro vad avser Internet och e-mail.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida