[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Hemsidesmål sätter datalagen på prov
Av Ulrika Fjällborg - Dagens IT, 27 jan. 1999

Börje Ramsbro har åtalats för brott mot datalagen.
- Jajamensan, det är underbart, säger Börje Ramsbro till Dagens IT.

Ramsbro åtalas för att ha skapat ett personregister utan tillstånd från Datainspektionen och lagt ut den på sin hemsida, vilket innebär utelämnande till annat land.

- Han polisanmäldes av Håkan Nordquist, som är en av dem som nämnts på hemsidan, hösten 1997. Förundersökningen har nu resulterat i en kommande rättegång i Stockholms tingsrätt den 22 mars.

- Detta är en situation som är oerhört allvarlig. Nordqvist vill tysta mig för brott han själv begått och som jag berättar om på hemsidan, säger Börje Ramsbro, som anser att Nordquist tillsammans med bland andra Sparbanken stal hans företag under bankkrisen i början av 1990-talet.

- Ramsbros advokat, Percy Bratt, ser det också som ett mål av stor principiell vikt som även har betydelse för den nya Personuppgiftslagen, Pul, som är ännu strängare i fråga om att namnge personer på Internet.

- Om datalagen tolkas på åklagarens sätt strider den mot den fria kritikrätten i Europakonventionen om mänskliga rättigheter, säger han.

Åklagare Anne-Marie Bergström bygger till stor del målet på Datainspektionens utlåtande om vad som är personregister. Dels handlar det om en lista på namngivna personer, som kallats "skampålen" på hemsidan, dels är det uppräkningar av personer i löpande text.

- Försvaret hävdar att att detta inte är vad man normalt menar med ett register av typen kund- eller personalregister. Dessutom hävdar man att datalagen måste tolkas så att den inte strider emot Europakonventionen.

Åklagarens inställning är att det är ett speciellt mål som inte förekommit tidigare och därför bör prövas i rätten.

Ullrika Fjällborg


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida