[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Datainspektionens nya linje kan drabba flera hemsidor
1999-01-09 www.pul.nu

I fallet Börje Ramsbro har Datainspektionen gjort flera principiella uttalanden om namnpublicering på nätet. Däribland att kriteriet för brott mot datalagen är hur länge namn funnits på en hemsida. Därmed riskerar även fackföreningar, företag, organisationer och andra att drabbas av åtal.

Under våren ska Börje Ramsbro åtalas för brott mot datalagen bl a för att han på Stiftelsen mot Nordbankens hemsida nämnt ett 70-tal namn under rubriken "elektronisk skampåle". Därmed anses han inte bara ha fört ett olagligt personregister, utan också ha lämnat ut personuppgifter till tredje land (klicka här för mer information om fallet). Fallet har föranlett kammaråklagare Ann-Marie Bergström och Datainspektionen att korrespondera med varandra om hur datalagen ska tolkas i dylika fall. Så här skriver Datainspektionen i en skrivelse från november 1997:

"I de av Stiftelsen mot Nordbanken/Börje Ramsbro utlagda uppgifterna anser inspektionen att inte bara den uppräkning av personnamn som förekommer på sidor kallade skampålen som är personregister."

Läs vidare www.pul.nu

   Se vidare! - Åtalad för brott mot datalagen - Personuppgiftslagen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida