[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Tyskarna tror att svenskarna fått fnatt!
Artikel TCO-tidningen - www.pul.nu

Tyska Datainsepktionens chef

På något annat sätt kan man inte tolka innehållet i Chirstoph Andersson och Susanne Bertmans inlaga om reaktionerna från Tyskland på den Svenska Personuppgiftslagen (PUL) som återfinns på deras hemsida.

Anderssons och Bertmans hemsidas konklusion är att "den svenska lagen kan göra det omöjligt att föra en öppen och gränsöverskridande facklig debatt på nätet. Det strider mot grundtanken om ett förenat Europa."

Styrelsen för Bankrättsföreningen instämmer och hänvisar till denna hemsida för ytterligare information.

   Se vidare! - Åtalad för brott mot datalagen - Personuppgiftslagen

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida